Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Incipit, Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, broszura, aukcja, antykwariat, books, booksellers, bookshops, bookstores, bouquiniste, buchhandlung, buecher, bücher, collectables, collecting, fiction, hobby, książka, książki, ksiazka, ksiegarnia, księgarnia, libraire, librairie, library, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, novels, old, pamphlets, paperbacks, poetry, poets, poezja, politics, prints, proza, rare, reading, second hand, used
      BIBUŁA - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989   Incipit     Poszukiwane

Magazyn książek

                 
qaoslp3księgarnia
Magazyn niniejszy wykazuje egzemplarze książek i czasopism oferowanych bibliotekom oraz moim partnerom indywidualnym i instytucjonalnym w wymianie i nie stanowi oferty sprzedażnej i nie przesądza o stanie fizycznym żadnej z wymienionej pozycji.
o

Wydawnictwa niezależne 1976-1989 - druki zwarte
U - Z

Tekst poprzedni
o
 • Uchwała MKZ NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu z dn. 6.I.1981 r. w sprawie ujednolicenia wysokości i zasad wypłat zasiłków statutowych.
  [Wrocław]: [MKZ NSZZ "Solidarność"] [1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Za Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" z siedzibą we Wrocławiu podpisał: Sekretarz MKZ Czesław Sawicki.
  [ksero z offsetu]
 • Umiastowski Jan Kazimierz: Przez kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939-1942.
  [Warszawa]: Kret [1985-6].
  A5, okł.kart., [2],11-133 s., off. z oryg., c. 500 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Biblioteka Pamiętników 1947.
  J-3567, BN-5733, AO, KS-4319, BJ-4696
 • Unger Leopold: A jeżeli rzeczywiście to byli Rosjanie? Wybór publicystyki politycznej z paryskiej Kultury.
  [Warszawa]: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, okł.kart., 229,[2] s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Książka wydana we współpracy wydawnictw CDN i Oficyny Niepokornych.
  J-3570, BN-5739, AO, BJ-4698
 • Unger Leopold: Unesco …?
  Warszawa: Unia 1985.
  A5, [2],17,[1] s., powiel., c. 40 zł.
  [Przedruk z: Kultura 1984 nr 4].
  J-3576, BN-5744, AO, BJ-4702
 • Unger Leopold (Brukselczyk): Widziane z Brukseli.
  Warszawa: Wydawnictwo Kret 1986.
  A4 poz., okł.kart., 92 s., off. z oryg., druk trzyłam., c. 580 zł.
  Przedruk wyboru artykułów pt.: Orzeł i reszta. Widziane z Brukseli. Paryż: Instytut Literacki 1986.
  J-3577, BN-5745, AO, BJ-4703 +3d
 • Unger Leopold: Jałta - Helsinki - Madryt; Jodko Łukasz [pseud.]: Monument; Kruczek Adam [pseud.]: W sowieckiej prasie. [Tytuł okł.:] Archiwum polityczne: "Kultura" paryska - wybór.
  Gdańsk: (J) 1984.
  A5, okł., 24 s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
  Przedruk z: Kultura 1983 nr 9 [dwa pierwsze art.] oraz nr 7/8 [trzeci art.].
  J-3572, BN-0091, BJ-0068
 • Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy Georg'a Urbana.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl [1987-8].
  A5, okł.kart., 374,[1] s., off. z oryg., (c. 2200 zł).
  Tytuł oryg.: Stalinism: its impact on Russia and the world. Przedruk z wyd.: London: Polonia 1987. Rozmówcami byli: Borys Bażanow, W. Averell Harriman, Theodor Pragier, Adam B. Ulam, Robert C. Tucker, Milovan Dżilas, Leszek Kołakowski, Roderick MacFarquher, Bao Ruo-ang, George F. Kennan, Leonard Schapiro.
  J-3579, BN-5749, AO, BJ-4706 +d
 • Vademecum prawne więźnia.
  Warszawa: Wydawnictwo Klubów Myśli Politycznej Baza 1986.
  A5, okł.kart., 79,[1] s., off. z masz., c. 290 zł.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  J-3591, BN-5769, AO, BJ-4720
 • Venclowa Tomas: Siedem wierszy. Wyd. krajowe 1.
  Warszawa: Wydawnictwo S 1986.
  A5, okł.kart., [16] s., stdr. ze skł., c. 100 zł.
  Przekład [z litewskiego] (przy współpracy autora): Stanisław Barańczak. Przedruk z: Zeszyty Literackie 1985 nr 9.
  J-3594, BN-5774, AO, BJ-4723 +d
 • Vincenz Stanisław: Dialogi z Sowietami.
  [Kraków]: Oficyna Literacka 1986.
  A6, okł.kart., [6],9-317,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1966.
  J-3597, BN-5777, AO, KS-4330, BJ-4726
 • Vonnegut Kurt jr.: Matka noc.
  [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1984.
  A5, okł.kart., VI,[3],12-98,[1] s., off. z masz., c. 260 zł.
  Przełożył [z angielskiego]: Lech Jęczmyk.
  J-3607, BN-5793, AO, KS-5081, BJ-4745
 • Voren Robert van: Psychiatria polityczna.
  [Warszawa]: Kos, ON [1984].
  A5,okł., 52 s., off. z masz.
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  Tytuł oryg.: Political psychiatry in the USSR. Tłumaczenie z wyd.: Amsterdam: Fund. im. Bukowskiego 1983. Dodano: Ion Vianu: Mamy środki, aby was uzdrowić; Vasile Paraschiva [relacja]: Trzy zatrzymania psychiatryczne. (Oba teksty tłumaczono z: L'Alternative nr 20, styczeń 1983, wydanie specjalne: Rumunia - kryzys i represje).
  J-3608, BN-5794, AO, BJ-4746 +d
 • "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …" Polska a Rosja 1939-42. Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross.
  [Warszawa]: b.w., [1984 ?]
  A4, okł.kart., 124 s., off. z oryg., druk dwułam.
  Tytuł okł. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Początek tekstu na s. II okładki. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  J-3620, BN-5810, KS-0573, BJ-4758 +d
 • "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …" Polska a Rosja 1939-42. Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross.
  [Warszawa]: b.w., [1984 ?]
  A4, okł.kart., 124 s. off. z oryg., druk dwułam.
  Tytuł okł. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Początek tekstu na s. III okładki. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  BN-5809 +d
 • Wałęsa Lech: Droga nadziei.
  Kr.-Lubl.-Wwa: Bibl. Spotkań 1988.
  A5, okł.kart., 357,[1] s., 4 k. tabl., off. ze skł.
  Książka powstała we współpracy z Janem Murem - pseud. zbiorowy Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego.
  J-3641, BN-5836, Ka-4050, KS-4350 +d
 • Waniek Henryk: Dziady berlińskie.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
  A5, okł.kart., 105,[2] s., off. z masz., c. 270 zł.
  J-3647, BN-5848, AO, KS-4355, BJ-4790
 • Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich.
  Kraków: Biblioteka Promienistych 1985.
  A6, okł., 3-65 s., stdr. z masz., c. 70 (75) zł.
  J-3650, BN-5853, AO, KS-4376, BJ-4799
 • Wardecki Piotr Eugeniusz: Historia P.S.L. 1945 - 1949.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985.
  A5, okł.kart., 90 s., off. z masz., c. 230 zł.
  J-3660, BN-5867, AO, BJ-4807
 • Wat Aleksander: Ewokacja.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981.
  A5, okł.kart., [2],116,[1] s., off. z masz.
  BN-5886, AO, KS-4404, BJ-4821 +d
 • Wat Aleksander: Rapsodie polityczne. Eseje.
  Warszawa, Wrocław: Wers 1987.
  A5, okł.kart., 105,[1] s., off. z masz. i oryg., c. 600 zł.
  Wstęp: Michał Lisowiec. W opracowaniu Krzysztofa Rutkowskiego. Wybór z: "Pism wybranych". T. 1. Londyn: Polonia 1985. Tytuł wyboru od wydawnictwa Wers.
  J-3673, BN-5895, AO, KS-4412, BJ-4825
 • Watowa Paulina (Ola): Paszportyzacja.
  Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa '81.
  A6, 23,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1972 nr 21 s. 148-169.
  BN-5901, AO, KS-4418, BJ-4829
 • Wczoraj, dziś i jutro Rosji Radzieckiej.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1984.
  A5, okł.kart., 56 s., off. z masz., c. 130 zł.
  Opracowanie zespołowe.
  J-3683, BN-5910, AO, BJ-4838
 • Weber Max: Polityka jako zawód i powołanie. Wyd. II.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., XIX,[1],140 s., off. z masz., c. 1600 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Przełożył [z niemieckiego]: Piotr Egel [pseud.] i Michał Wander [pseud.]. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył: Marek Dębski [pseud.]. Prace zamieszczone w niniejszym zbiorze zostały przetłumaczone z: "Gesammelte Aufsätze zur Sociologie und Sozialpolitik", "Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre", "Gesammelte politische Schriften".
  BN-5912, BJ-4841
 • Weil Simone: Wybór pism. 1-2. Wyd. drugie rozszerz.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1983.
  A6, okł.kart., 348 + [2],351-528,[2] s., off. z oryg. i masz., c. t. I-II: 540 zł.
  Przedruk t. 1 w tłumaczniu i opracowaniu Czesława Miłosza wg wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958. Aneks (t. 2) wybór i tłumaczenie - Wydawnictwo Krąg. T. 2 zawiera artykuły pochodzące z: Oppresion et liberté (Ucisk i wolność) Gallimard 1955; Ecrits de Londrés (Pisma londyńskie) Gallimard 1957; Ecrits historiques et politiques (Pisma polityczne i historyczne) Gallimard 1960.
  J-3687, BN-5917+BN-5916, AO, BJ-4845
 • Weizsäcker Richard von: Historia Niemiec toczy się dalej.
  [Warszawa]: Wydawnictwo CDN 1989.
  A5, okł.kart., 159,[1] s., off. ze skł.
  Przełożyła Iwona Burszta-Kubiak. Tytuł oryg.: Die deutsche Geschichte geht weiter. Berlin: Siedler ©1983.
  BN-5922, AO, BJ-4849 +d
 • Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie …
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A5, okł.kart., 181,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
  Redakcja: Maja Trzeciakowska. Opracowani graficzne: Studio Be. Kolor druku na okładce zgniłozielony.
  J-3693, BN-5926, AO, KS-0073=KS-4442, BJ-4851
 • Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie.
  Warszawa: KMR [Klub Myśli Robotniczej] Baza 1985.
  A6, okł., III-V,[1],42,[1] s., off. z masz., c. 110 zł.
  Rozmowy prowadził i chronologię wydarzeń opracował: Józef Darski [pseud. - właśc. Jerzy Targalski]. Przedruk z: Kontakt Paryż 1985 nr 2/34. Artykuł Alexandre Benningsen [błędnie - winno być Bennigsen]: "Jutro dzieci proroka" w tłum. L. L.
  J-3701, BN-5941, AO, BJ-4863
 • Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie.
  Warszawa: Maraton 24 '85.
  A6, okł.kart., V,[1],42,[1] s., off. z masz., c. 110 zł.
  Rozmowy prowadził i chronologię wydarzeń opracował: Józef Darski [pseud. - właśc. Jerzy Targalski]. Przedruk z: Kontakt Paryż 1985 nr 2/34. Artykuł Alexandre Benningsen [błędnie - winno być Bennigsen]: "Jutro dzieci proroka" w tłum. L. L.
  J-3702, BN-5942, AO, BJ-4864 +d
 • Wierne płomienie. Lwów 1943.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
  A5, okł.kart., [3],5-64,[1] s., off. z masz.
  [Zebrała i zredagowała: Stefania Skwarczyńska]. Przedruk z wyd. konspiracyjnego: Lwów: 1943. [Chojnacki-947]. Omówienie historii tekstu na s. [65].
  BN-5953, AO, KS-0425, BJ-4207
 • Wiernicki Edgar: Słowo o żołnierzu, który nie zabijał.
  Warszawa: Ruch "Wolność i Pokój" 1987.
  A5, [2],17,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
  [Druk: Wydawnictwo Dezerter].
  J-3707, BN-5954, AO, BJ-4869 +d
 • Wierzbicki Piotr: Gnidzi parnas.
  [Łódź]: Biblioteka Centrum Kulturalno-Informacyjnego [1981].
  A5, okł., 51,[1] s., off. z masz.
  Zawiera: Traktat o gnidach; Spór z niańkami; Wkład gnid do etyki; Płyny i wydzieliny gnid; Mała teraźniejszość …; Miesiąc miodowy gnid.
  BN-5973, AO, BJ-4881 +d
 • Wierzbicki Piotr: Myśli staroświeckiego Polaka. Wyd. pierwsze.
  Warszawa: Głos [kwiecień] 1985.
  A5, okł.kart., 94 s., off. z masz., c. 250 zł.
  123 publikacja Wydawnictwa Głos.
  J-3714, BN-5980, AO, KS-4478, BJ-4884 +d
 • Wierzbicki Piotr: Szary człowiek. Wyd. I.
  Warszawa: Oficyna Wydawnictwo Pokolenie 1986.
  A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., c. 150 zł.
  J-3724, BN-5989, AO, KS-4487, BJ-4892 +3d
 • Wierzbicki Piotr: Z nadzieją albo i bez.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1983.
  A5, okł.kart., 20 s., stdr. z masz., c. 70 zł.
  J-3727, BN-5992, AO, KS-4477, BJ-4896
 • Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki.
  Łódź: Film i Literatura 1989.
  A5, okł.kart., [2],314 s., off. z masz.
  Zawiera wywiady z następującymi krytykami sztuki: Janusz Bogucki, Wiesław Borowski, Marcin Giżycki, Maciej Gutowski, Magdalena Hniedziewicz, Wiesław Juszczak, Alicja Kępińska, Barbara Majewska, Zbigniew Makarewicz, Stefan Morawski, Tadeusz Nyczek, Andrzej Osęka, Stanisław Rodziński, Anda Rottenberg, Jerzy Ryba, Jacek Sempoliński, Wojciech Skrodzki, Paweł Sosnowski, Jerzy Stajuda, Jacek Waltoś, Aleksander Wojciechowski, Jan St. Wojciechowski, Danuta Wróblewska.
  BN-5993, AO, BJ-4897
 • Wierzyński Kazimierz: Czarny Polonez.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Grup Politycznych; nakładem Grupy Emanuela Goldsteina; druk: Robotnik [1985].
  A5, okł.kart., 26,[2] s., powiel., c. 100 zł.
  J-3731, BN-5999, KS-4511, BJ-4903
 • Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Z[akład] K[arny] Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1984.
  A5, okł.kart., [4],105,[24] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Zeszyty Centrum Dokumentacji i Analiz NSZZ "Solidarność" 4.
  Raport przygotowali: Roman Bielański, Jerzy Bogumił, Longin Chlebowski, Arkadiusz Czerwiński, Bogusław Czerwiński, Maciej Głębocki, Bogusław Gołębiowski, Antoni Kamiński, Jerzy Kaniewski, Witold Kaszuba, Edward Kędzierski, Andrzej Krasuski, Jerzy Kropiwnicki, Paweł Kuczkowski, Zbigniew Libera, Kazimierz Lubera, Marek Łada, Andrzej Machalski, Aleksander Manowski, Jerzy Reńduda, Janusz Sijka, Andrzej Szkutnik, Antoni Weryho, Stanisław Zipser, Jerzy Żytnicki.
  J-3734, BN-6002, AO, BJ-4905 +d
 • Wileńczyk Jacek: PPS - partia wolności.
  [Warszawa]: WSN [1984].
  A6, okł.kart., 39,[1] s., off. z masz., c. 50 zł.
  Seria Opracowań Samokształceniowych WSN SOS nr 1.
  J-3739, BN-6008, AO, BJ-4910
 • Wilno.
  Łódź: [Oficyna Solidarność Walcząca] [19]'85.
  A5, okł.kart., 17 [tj. 16] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Zawiera: Józef Bujnowski: Gorycz i walka; Reminiscencje [anon.]; Modlitwa wygnańców [anon.]; Jerzy Bazarewski: List do Londynu.
  J-3742, BN-6012, AO, KS-0604, BJ-4914
 • Winokur Borys: Tajemnice murów Kremla. Powieść historyczna.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl [1988].
  A5, okł.kart., 217,[2] s., off. z masz.
  Przekład [z rosyjskiego] i opracowanie graficzne: Leja Matwinow [pseud. - właśc. Lena Matuszewska].
  BN-5778, AO, BJ-4727 +d
 • Wirski Stefan: Polityka ZSSR wobec ziem polskich 1939 - 1941.
  [Warszawa]: LOS 1985.
  A5, okł.kart., 3-34,[1] s., err., stdr. z masz., c. 110 zł.
  Redaktor: S. Rudnicki.
  Seria źródłowa Instytutu Europy Wschodniej; zeszyt nr 4.
  J-3746, BN-6034, AO, BJ-4924
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni.
  B.m.: Niezależna Oficyna Wydawnicza czerwiec 1981.
  A5 poz., okł.kart., [2],8-449,[4] łamów, druk dwułam., err., off. z oryg., c. 250 zł.
  160-ta pozycja wydawnicza NOWEJ.
  Przedruk z wyd.: Lozanna: L'Age d'Homme 1977 (wg wyd.: Warszawa: F. Hoesick 1927).
  BN-6043, AO, KS-4549, BJ-4929
 • Władimow Georgij [pseud.]: Wierny Rusłan.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1984.
  A6, okł.kart., 112 s., off. z oryg., c. 120 zł.
  Przełożył [z rosyjskiego]: Andrzej Drawicz. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
  J-3600, BN-5781, AO, BJ-4741 +2d
 • Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1988.
  A5, 41,[2] s., off. z oryg., c. 300 zł.
  J-3756, BN-6054=BN-6052, AO, BJ-4936
 • Wodecki Wiesław: Listy do Leona.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt 1984.
  A5, okł.kart., 128 s., off. z masz., c. 320 zł.
  J-3758, BN-6057, AO, KS-4559, BJ-4940
 • Wodecki Wiesław: Moskwa. Plac Czerwony. 28 maja, godz. 19.30.
  Wrocław: Oficyna Niepokornych 1987.
  A5, okł.kart., [2],2-38 s., off. z masz., c. 220 zł.
  Redaktor: Łucja Sopliczanka.
  J-3759, BN-6058, AO, BJ-4941
 • Wohl Paweł: Uwagi o gospodarce polskiej.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1989.
  A5, okł., [2],III,[2],4-35 s., off. ze skł.
  Tekst przedyskutowany przez uczestników Porozumienia Ponad Podziałami w dniu 27.X.1989 r.
  BN-6059, AO, BJ-4942 +d
 • Wojna w Afganistanie.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1985.
  A5, 115,[1], off. z masz., c. 350 zł.
  Biblioteka Obozu.
  Wybór i przekład: Barbara Dąbrowska, Piotr Zaus. Zawiera głównie teksty tłumaczone z rosyjskiego z książki pt.: Vojna v Afganistane. wyd. II uzupełnione. Frankfurt a/M.: Possev-Verl. 1981 z dodaniem aktualnych tekstów polskich oraz tłumaczonych z angielskiego i francuskiego.
  J-3760, BN-6061, AO, BJ-4943
 • Wojnowicz Władimir: Trybunał. Komedia w trzech aktach.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1988.
  A5, okł.kart., 58,[1] s., off. ze skł., c. 270 zł.
  Przekład z ros.: Marek Lach [pseud.]. Tytuł oryg.: Tribunał. London: Overseas Publ. Interchange 1985.
  J-3602, BN-5786, AO, BJ-4733
 • Wojnowicz Włodzimierz: Życie i niezwykłe sprawy żołnierza Iwana Czonkina.
  [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1984.
  A5, okł.kart., [4],3-146,[1] s., off. z masz., c. 380 zł.
  Przekład [z rosyjskiego]: Władysław Doroń. Właściwy tytuł: … niezwykłe przygody żołnierza …; korekta wg Tygodnik Mazowsze nr 87 z dn. 10.V.1984 s. 4.
  J-3605, BN-5789, AO, BJ-4735
 • Wojtyła Karol: Poezje i dramaty. 2. Dramaty.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza "Troska o życie" 1981.
  A5, okł.kart., [4],109-257,[2] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Dramaty. Także pseud.: Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień. Przedruk z wyd.: Kraków: Znak 1979. Spis treści na s. [259].
  BN-1797, KS-4583, BJ-1392
 • Wokół rewolucji rosyjskiej. [tytuł okł.]
  [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza grudzień 1980.
  A5, okł.kart., 44 s., stdr. z masz.
  116 poz.
  Zawiera teksty: Krystian Rakowski: "Zawodowe niebezpieczeństwo" władzy; Zbigniew Brzeziński: Polityka radziecka od przyszłości do przeszłości ? [przedruk z: Aneks 1975 nr 9]; Zbigniew Bauman: Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika.
  BN-6066, AO, BJ-4950
 • Wolicki Krzysztof: Nie obrodziło latoś, panie Żygulski.
  Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Kultury Niezależnej, marzec 1986.
  A5, okł., 21 s., powiel., c. 50 zł.
  Próby. Biblioteka Kultury Niezależnej. [nr 6].
  J-3762, BN-6067, AO, KS-0068, BJ-4951 +2d
 • Wolicki Krzysztof /Zey/: Przeciw lamentowi i realizmowi na kacu.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1989.
  A5, okł.kart., 131,[1] s., off. z masz., c. 980 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Przedruk tekstów drukowanych w: Krytyka 1982 nr 12, 1983 nr 15, 16, 1984 nr 17, 18, 1985 nr 19-20, 1986 nr 21, 1987 nr 22, 23-24, 25; Poglądy 1985 nr 5, 6, 1986 nr 9, 1987 nr 11; Kultura Paryż 1987 nr 11; Wezwanie 1988 nr 13 oraz Dialog 1976 nr 9 i Odra 1976 nr 10.
  BN-6068, AO, BJ-4952
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz. I wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1989.
  A5, okł.kart., 68,[1] s., off. z masz., c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  BN-6084, AO, KS-0874, BJ-4958
 • Wołyński Olgierd: Głos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz.
  Łódź: Wydawn. Społ. Fakt na zlec. Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezal. 1989.
  A5, okł., [1],4-68,[2] s., off. z oryg., c. 400 zł przestempl. na 450 zł.
  Bibl-czka Wiedzy Hist. 4.
  Przedr. z wyd.: Londyn: Puls 1988.
  BN-6081[wg CD]
 • Woroszylski Wiktor: Dziennik internowania. Grudzień 1981, luty 1982, Białołęka, Jaworze.
  [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego [1982].
  A6, okł., 3-18,[1] s., stdr. z masz.
  Cykl 16 wierszy.
  J-3768, BN-6089, AO, KS-4603, BJ-4960
 • Woroszylski Wiktor: Dziennik internowania. Grudzień 1981, luty 1982, Białołęka, Jaworze.
  B.m.: b.w., [1982-3].
  A6, okł., 3-18,[1] s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Tygodnika Wojennego 1982.
  J-3769, BN-6087, AO, KS-4601
 • Woroszylski Wiktor: Dziennik węgierski.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 2 1981.
  A6, okł.kart., [3],6-51,[2] s., stdr. z masz.
  Teksty: Dziennik węgierski; Dwadzieścia lat później. Przedruk z: Powrót do kraju. Londyn: Polonia 1979. Tekst: I jeszcze pięć lat … napisany dla tego wydawnictwa.
  BN-6093, AO, KS-4598, BJ-4965 +d
 • Woroszylski Wiktor: Dziennik węgierski. 1956 … 1981.
  B.m.: "Puls" [1982].
  A5, okł., 64 s., powiel.
  J-3773, BN-6095, KInt, KS-4604, BJ-4966 +d
 • Woroszylski Wiktor: Dziennik węgierski 1956 wraz z glossami 1976, 1981, 1986.
  Warszawa: Wydawnictwo S 1986.
  A5, okł.kart., 43,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
  J-3775, BN-6097, AO, KS-4614, BJ-4969
 • Woroszylski Wiktor: Lustro. Dziennik internowania (Wiersze).
  [Kraków]: Oficyna Literacka 1983.
  A6, okł.kart., 3-46,[3] s., off. ze skł.
  J-3777, BN-6101, AO, KS-4610, BJ-4971
 • Wosleński Michaił: Nomenklatura. Klasa przewodnia.
  Wrocław: [Vist] 1984.
  A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Stanowi III rozdział książki pt.: Nomenklatura. Przedruk z wyd.: Warszawa: Krąg 1983.
  J-3616, BN-5798=BN-5797, AO, BJ-4753
 • Wosleński Michaił: Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1983.
  A5, okł.kart., [3],6-194 s., off. z masz., 300 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Przedmowa: Jean Elleinstein.
  J-3612, BN-5801, AO, BJ-4749 +d
 • Woźniak Piotr: Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1985.
  A6, okł.kart., 144 s., off. z oryg., c. 360 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania.
  J-3794, BN-6118, AO, KS-4638, BJ-4985
 • Woźniak Piotr: Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL.
  Kat.: Wydawn. Polskie 1987.
  A5, okł.kart., [2],5-62 s., stdr. z masz., druk dwułam., c. 290 zł.
  Przedr. z wyd.: Wwa: Wydawn. Solidarność Narodu 1984.
  J-3795, BN-6111, Ka-2775, BJ-4986
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza kwiecień 1981.
  A5, okł.kart., 28 s., stdr. z oryg. c. 30 zł.
  Historia najnowsza. Biblioteka Robotnicza.
  Tytuł - pismem blokowym. Znak wydawnictwa: "niezależna / oficyna / wydawnicza n" w prostokącie. Przedruk z: Zeszyty Historyczne nr 43. Tytuł oryg.: Na 30-lecie wyborów w Polsce.
  BN-6126, BJ-4993 +2d
 • Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1984.
  A5, okł.kart., 18 s., off. z masz., c. 70 zł.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1978 nr 43.
  J-3801, BN-6127, AO, BJ-4994 +d
 • Wójcik Zbigniew: Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości Polski.
  Warszawa: IWZZ, nakładem Komitetu Kultury i Oświaty Zarządu Fabrycznego NSZZ "Solidarność" w ZM "Ursus" w Warszawie 1981.
  16 cm, okł., 40 s., druk.
  NSZZ "Solidarność. Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty. Zeszyty Historyczne; 1.
  Temat przedstawiony przez autora na kursie samokształceniowym dnia 15 marca 1981 r.
  BN-6133
 • Wspomnienia Sybiraków. 2. "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie zabudiet".
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1990.
  A5, okł.kart., [4],IV, 166,[4] s., off. ze skł., c. 7000 zł.
  BJ-5004
 • Wspomnienie tamtych dni.
  Łódź: Pantograf, Nakładem TKZ NSZZ "Solidarność" przy MPK Łódź 1986.
  A5, okł.kart., 26 s., off. z masz., c. 100 zł.
  J-3813, BN-6143 +d
 • Wydawnictwa Instytutu Literackiego. Instytut Literacki Paryż 1945-1989.
  B.m.: b.w., [wiosna 1989].
  A5, okł.kart., 39 s., off. z masz.
  Katalog przygotowany na Międzynarodowe Targi Książki w maju 1989 r.
 • Wybory ?
  B.m.[Opole]: Solidarność Region Śląska Opolskiego 1984.
  A5, [2],6 s., stdr. z masz., bezpł.
  J-3825, BN-6157 [słaba czytelność sitodruku] {+7d}
 • Wysocki Michał "Wit": Zesłanie 1944 - 1955.
  [Lublin]: Wydawnictwo Lubelskie NZS 1989.
  A5, okł.kart., [2],60,[2] s., off. z masz.
  AO, KS-4661, BJ-5026
 • Wyszkowski Krzysztof: Spod stołu. Z … współzałożycielem WZZ, uczestnikiem strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1988 r. rozmawia Krzysztof Czabański.
  [Wrocław]: Ag[encja] Inf[ormacyjna S[olidarności]W[alczącej] [1989].
  A5, 16 s., stdr. z oryg.
  Przedruk z: Kultura 1989 nr 7/8.
  BN-6185, AO, BJ-5034
 • Wyszomirski Michał: Wszystko po drodze.
  Warszawa: Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy [1986].
  A6, okł.kart., 52,[2] s., off. z masz., c. 120 zł.
  J-3841, BN-6188, AO, KS-4664
 • Wyszyński Stefan: Zapiski więzienne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [3],10-254 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paris: Editions du Dialogue 1982. Okładka i s. tytułowa jest kopią s. tytułowej wydania paryskiego wraz z danymi wydawniczymi, litery z szeryfami. Spis treści na s. [2].
  BJ-5046
 • Z lewa i z prawa.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1989.
  A5, okł.kart., [5],4-199,[3] s., off. z oryg., c. 1000 zł.
  Konfrontacje; 8.
  Redaktor: Irena Lasota.
  BN-6219, AO, BJ-5058
 • [Z.Z.Z.] [krypt. - właśc. Władysław Bartoszewski]: Syndykat zbrodni.
  Warszawa: Przedświt 1989.
  A5, okł.kart., 35,[1] s., off. z oryg.
  BN-0215, AO, BJ-0187
 • Zagajewski Adam: Jechać do Lwowa i inne wiersze.
  [Kraków.]: Oficyna Wydawnicza Margines 1986.
  A5, okł.kart., 80 s., off. z oryg.
  Ilustracje: Józef Czapski (z Dzienników). Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1985.
  J-3876, BN-6225, AO, KS-4697, BJ-5066
 • Zagajewski Adam: Petit.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1983.
  A6, okł., 16 s., powiel., c. 25 zł.
  Opracowanie graficzne: Mateusz Lubryk [pseud. - właśc. Robert Śnieciński].
  J-3879, BN-6230, AO, KS-4691, BJ-5072
 • Zagajewski Adam: Solidarność i samotność.
  [Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines 1986.
  A6, okł.kart., [2],7-107,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Zeszyty Literackie 1986.
  J-3881, BN-6232, AO, BJ-5073
 • Zagórski Jerzy: Nie mróżmy powiek.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy 1985.
  20 x 11 cm, okł.kart., obw., 38 s., off. ze skł., c. 100 zł.
  J-3883, BN-6234, AO, KS-4705, BJ-5074
 • Zagórski Wacław (Grzybowski Lech): Wicher wolności.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-377 s., off. z oryg., c. 6600 zł.
  Przedmowa: Gustaw Herling-Grudziński. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984.
  BN-6235, AO, KS-4709
 • Zagrożenia ekologiczne.
  Kraków: Rota 1986.
  A5, okł., IV,56 s., powiel., c. 240 zł.
  Zawiera teksty: Przemysław Wójcik: Wstęp; Stefan Kozłowski: Regiony szczególnego zagrożenia; Iwona Jacyna: Zarządzanie środowiskiem, czy istnieje wola działania; Paweł Moczydłowski: Próba podsumowania. Pod redakcją naukową Przemysława Wójcika. Przedruk [fragmentów] z tomu 5 publikacji: Położenie klasy robotniczej w Polsce. Warszawa: Akademia Nauk Społecznych Instytut Badań Klasy Robotniczej 1985.
  J-3884, BN-6237, AO, BJ-5076
 • Zagrożenia współczesne.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1988.
  A5, okł.kart., [2],256 s., off. z oryg., c. 900 zł.
  Konfrontacje; 5.
  Redaktor: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: CSS/IDEE 1987.
  J-3885, BN-6238, AO, BJ-5077 +d
 • Zalewski Maciej: Przed granicą.
  Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola 1987.
  A5, okł.kart., 128 s., off. z masz., c. 500 zł.
  J-3889, BN-6251, AO, BJ-5086
 • Zamiatin Jewgienij: Ludzie jaskiniowi i inne opowiadania.
  Warszawa: WIS 1986.
  A5, okł., 24 s., err., powiel., c. 70 zł.
  Zawiera teksty: Ludzie jaskiniowi, Smok, Oczy, Mamaj. Przełożył z rosyjskiego: Mieczysław Binom [pseud. - właśc. Mieczysław Birnbaum]. Poprawił i uwspółcześnił: M.K. Tekst oparty o wydanie "Roju" z 1927 r.
  J-3893, BN-6253, AO, BJ-5091
 • Zapis procesu Janusza Pałubickiego 19.IX.1983 - 16.XII.1983. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Sprawa PL.SL.II137/82.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1985.
  A5, okł.kart., [2],5-157 s., off. z masz., c. 430 zł.
  Archiwum "Solidarności" [t. 10]. Polska Stanu Wojennego.
  Tytuł okł.: Proces Pałubickiego. Zawiera też: Protest głodowy w Z. K. [Zakładzie Karnym] Strzelin 26.XI.83 - 17.III.84; Aneks - fragmenty grypsów J. Pałubickiego 28.XII.82 - 7.V.84.
  J-3898, BN-6260, AO, BJ-5095
 • Zapiski janczarów.
  Warszawa: Acta [19]'87.
  A5, okł.kart., [2],5-56,[1] s., off. z oryg., c. 230 zł.
  Wstępem poprzedził: Bernard Andreus [pseud. - właśc. Jerzy Niezbrzycki].
  J-3899, BN-3933, AO, KS-644, BJ-5096 +d
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). T. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia październik 1981.
  A6, okł.kart., [4],9-274,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981.
  BN-6276, AO
 • Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). T. III.
  Warszawa: Wydawnictwo Zbliżenia październik 1981.
  A6, okł.kart., 158,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1981.
  BN-6275, AO
 • Zaremba Paweł: Operacja Wisła. Wojna polsko-bolszewicka 1918 - 1920.
  Warszawa: Oficyna L J 1989.
  A5, okł.kart., 73,[1] s., off. z masz.
  Wybór z: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). Paryż: Instytut Literacki 1981.
  BN-6279, AO, BJ-5107
 • Zatajony dokument. Raport Komisji KC KPCz o procesach politycznych i rehabilitacjach w Czechosłowacji w latach 1949-1968.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1985.
  A5, okł.kart., VIII,173,[2] s., off. z masz., c. 550 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Przełożył z czeskiego: Sławomir Klimaszewski [pseud. - właśc. Włodzimierz Zieleniec]. Opracowanie redakcyjne, przypisy, przedmowa: Paweł Heartman [pseud. - właśc. Piotr Godlewski]. Tytuł oryg.: Potlačena zpráwa: Wien: Europa-Verlog 1970.
  J-3917, BN-6287, AO, BJ-5114
 • Zawieja Andrzej [pseud. - właśc. Włodzimierz Paźniewski]: Proszę się rozejść. Uwaga: czytanie surowo wzbronione.
  Katowice: Wydawnictwo Polskie 1986.
  A7, okł., [2],5-27 s., stdr. z masz.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1983.
  J-3920, BN-6290, AO, BJ-3513
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  Łódź: Solidarność 1981.
  A5, okł.kart., [2],V-XVI,[2],300 s., [32] k. tabl., off. z oryg.
  Fakty i Opinie.
  Z przedm. Władysława Andersa. Przedr. z wyd. VI: Londyn: Gryf 1980.
  BN-6302, KS-2717
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  [Warszawa]: Oficyna '40 [1984].
  A4, okł.kart., [4],7-87,[1] s., druk. dwułam., err., off. z oryg. i masz., c. 380 zł.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd.: Londyn: Gryf 1982.
  J-2031, BN-6310, AO, KS-2724, BJ-5124
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A5, okł. z papieru kredowego, XVI,300 s., w tekście rozrzucone [34] k. tabl. fotogr., off. z oryg.
  Z przedmową Władysława Andersa. Przedruk z wyd. VI: Londyn: Gryf 1978.
  KS-2782, BJ-5123
 • Zdun Nowosław: Gorzkie wiersze.
  B.m.: b.w. 1985.
  A5, okł.kart., [29] s., off. ze skł., okł. typo.
  Zdun Nowosław [pseud.] - kontrowersje w sprawie rozwiązania pseud. - patrz: Słownik pseudonimów pisarzy polskich. T. V. 1971-1995 s. 710 i 739 oraz BJ-0157.
  J-3932, BN-6325, KS-4747, AO, BJ-0157
 • Zdziechowski Marjan: Widmo przyszłości. Rosja, bolszewizm, Polska.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1988.
  A5, okł.kart., 81 s., off. z masz., err., c. 400 zł.
  Na s. redakcyjnej podtytuł: Rosja, bolszewizm i Polska. Wybór z: "Wpływy rosyjskie na duszę polską". Kraków 1920; oraz z: "Widmo przyszłości". Wilno 1939. Zawiera też przemówienie Stefana Kościałkowskiego pt. "Marian Zdziechowski * 30.IV.1861 - † 5.X.1938" wygłoszony w Bejrucie w 1948 r. Lozanna 1983.
  J-3955, BN-6330, AO, KS-4751, BJ-5132 +d
 • Zestrzelenie samolotu.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo [1983].
  A5, okł.kart., 22,[2] s., powiel., c. 50 zł.
  Opracowanie: mem na podstawie artykułów w Le Monde z września 1983 r.
  J-3937, BN-6334, AO, BJ-5134
 • Zeszyty historyczne. Wybór z numerów 76, 77.
  [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze KTW [1987].
  A6, okł.kart., 206,[2] s., off. z oryg., (c. 520 zł).
  Przedruk z: Paryż: Instytut Literacki.
  J-3939, BN-6336, AO, BJ-5139
 • Ziemian Józef: Papierosiarze z placu Trzech Krzyży.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa 1989.
  A5, okł.kart., 100,[2] s., off. z masz., c. 800 zł.
  Zawiera: Marek Edelman: Przedmowa.
  BN-6346, AO, KS-4768, BJ-5192
 • Zimand Roman: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  A5, okł.kart., 79,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
  Zawiera także wiersz i fragmenty prozy A. Zinowiewa tłumaczone z rosyjskiego. Przedruk w: Wojna i spokój. Szkice trzecie. Londyn: Polonia 1984.
  J-3948, BN-6352, AO, KS-0057=KS-4776, BJ-5196
 • Zimand Roman: Orwell i o nim.
  Warszawa: Przedświt 1985.
  A5, okł.kart., 72 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Zawiera również przekład z angielskiego pięć szkiców George'a Orwella.
  J-3951, BN-6354, AO, KS-4779=KS-5236, BJ-5198 +d
 • Zimand Roman: Piołun i popiół /Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?/
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1987.
  A5, okł.kart., 34 s., off. z masz., c. 145 zł.
  Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; 8.
  J-3952, BN-6355, AO, KS-4782, BJ-5199 +3d
 • Zinowiew Aleksander: Gorbaczowizm czyli rządy iluzji.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988.
  A5, okł., [4],5-37 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Z francuskiego przełożyła: Izabela Bielicka. Podstawa tłumaczenia: Le gorbatchévisme. Les pouvoirs d'une ilusion. Z rosyjskiego przełożył Wladimir Berelowitch. Lousanne: L'age d'Homme 1987.
  N-2635, BN-6361, KInt, BJ-5204 +d
 • Zinowiew Aleksander: Gorbaczowizm. Siła iluzji.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Ostoja Narodowa 1989.
  A5, okł.kart., 52 s., off. ze skł.
  Przekład z francuskiego: Waldemar Res. Podstawa tłumaczenia: Le gorbatchévisme. Les pouvoirs d'une ilusion. Lousanne: L'age d'Homme 1987.
  BN-6360, AO, BJ-5205
 • Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu "My i Zachód".
  Warszawa: b.w. 1983.
  A5, okł., 25 s., off. z masz., c. 40 zł (także z c. przestempl. na 50 zł).
  J-3963=J-3964, BN-6373=BN-6374=BN-6369, AO, BJ-5210 +3d
 • Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1984.
  A5, [4],XX,99,[1] s., off. z masz., c. 250 zł.
  Przełożyli: N.B. i J.G. Zamiast przedmowy do polskiego wyd. dyskusja o twórczości Zinowiewa. Dyskusję prowadzili: RZ, JS i LS. Tytuł oryg.: My i Zapad. Przestawiono s. [2-3] i II-III.
  J-3967, BN-6376, KInt, BJ-5216 +d
 • Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS; ON 1984.
  A5, okł., [3],2-41,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  Przekład skrócony. Zawiera: Roman Zimand: O autorze. [przedruk z: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. Warszawa: Krąg 1982].
  J-3969, BN-6378, AO, BJ-5218 +19d
 • Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1986.
  A5, okł.kart., 168,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
  Tłumaczenie [z rosyjskiego]: Olgierd Kalisz [pseud. - właśc. Olga Koszutska]. Przekład przejrzała i poprawiła: Izabela Schumann [pseud. - Izabela Jarosińska]. Wiersze przełożyła: Pałła Ugaczowa [pseud. - właśc. Michał B. Jagiełło].
  J-3970, BN-6377, AO, BJ-5219
 • Zinowiew Kiriłł (Fitz Lyon): Rosja w przeddzień rewolucji.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Droga 1986.
  A6, okł.kart., 111 s., of. z masz., c. 250 zł.
  Tłumaczenie z rosyjskiego: Michał Leng. Tytuł oryg.: Rossija nakanune revoljucii. London: Overseas Publ. Interchange Ltd. 1983. Na okładce błędna forma pseudonimu autora: Fitz Lyon, prawidłowa: Fitzlyon Kirill.
  J-3971, BN-6379, AO, BJ-5221
 • Zmęczeni kłamstwem.
  Warszawa: Wydawnictwo Kret; Terenowy Komitet Oporu "Solidarność" lipiec 1985.
  A4, okł.kart., [2],52 s., powiel., c. 120 zł.
  Zawiera teksty: Danuta Pacyńska-Drzewińska: Zbliżenia; "Prządka": Prządka - pracownica dużego zakładu pracy [przedruk z: Kultura 1983 nr 9]; Andrzej Tarnawa [pseud. - właśc. Maciej Łopuski]: Partia. Grzebanie w ruinach. Koniec tekstu na s. III okładki.
  J-3982, BN-6392, AO, KS-0606, BJ-5224
 • Znamierowski Alfred: Zaciskanie pięści. Rzecz o "Solidarności Walczącej".
  [Wwa]: Prawy Margines Wydawn. Organizacji Solidarność Walcząca [1989].
  A5, okł.kart., 185 s., off. z oryg., c. 1500 zł.
  Przedr. z wyd.: Paryż: Spotkania 1988.
  BN-6396, Ka-2895
 • Zułowski Mieczysław [pseud. - właśc. Ryszard Zieliński]: Wojna z Rosją o niepodległość.
  Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ [Uniwersytetu Łódzkiego] Kaktus 1981.
  A5, okł., 3-42 s., off. z masz., c. 50 zł.
  BN-6404
 • Zułowski Mieczysław [pseud.]: Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920.
  Pozn.: WP [Wydawn. Polskie] 1981.
  A5, [1],27 s., off. z masz.
  BN-6411, Ka-2903
 • Zułowski Mieczysław [pseud. - właśc. Ryszard Zieliński]: Wojna z Rosją o niepodległość … 1918-1920.
  [Warszawa]: Niezależny Instytut Literacki NIL 1981.
  A5, [1],26,[1] s., off. z masz.
  Na okładce pseudonim autora w formie: Żułowski Mieczysław.
  BN-6413, AO, BJ-5184
 • Zwyciężyłeś - zwyciężaj.
  [Wwa]: Adsum 1985.
  A6, okł.kart., 3-78,[2] s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Przedr. Informacji wydawanych w dn. 24.X. - 3.XI.1984 Nr 1-44 oraz mowy pogrzebowe. Przedm.: Klemens Szaniawski.
  J-3989, BN-6425, Ka
 • Żenczykowski Tadeusz: Dramatyczny rok 1945.
  B.m.: b.w., [1984].
  A4, okł.kart., 56 s., off. z oryg., druk dwułam.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1982. Bez napisu Polonia na okładce.
  J-3996=J-3998, BN-6434, BJ-5246 +d
 • Żenczykowski Tadeusz: Dramatyczny rok 1945.
  Wr.: Profil 1990.
  BaBN
 • Żenczykowski Tadeusz: Dwa komitety 1920 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Kos; FON [1988 ?].
  A5, okł.kart., obw., [4],7-144 s., off. z oryg., c. 650 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  [Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1983].
  J-4010, BN-6450, AO, BJ-5255
 • Żenczykowski Tadeusz: Generał "Grot". U kresu walki.
  Warszawa: Wydawnictwo Most [19]87.
  A6, okł.kart., [2],158 s., off. z oryg., c. 390 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
  CJ-1535, J-4012, BN-6453, KInt, BJ-5256
 • Żenczykowski Tadeusz: Generał "Grot". U kresu walki.
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Gdańsk 1989.
  A5, okł.kart., 180,[8] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1983.
  BN-6451, AO, BJ-5258 +d
 • Żenczykowski Tadeusz: Polska lubelska 1944.
  [Lublin]: Biblioteka Spotkań [1988].
  A5, okł.kart., 337,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1987.
  J-4016, BN-6457, AO, BJ-5260
 • Żenczykowski Tadeusz: Polska lubelska 1944.
  Wrocław: Spółdzielnia Wydawnicza Profil czerwiec 1989.
  A5, okł.kart., 337 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1987 z matryc wyd.: Wrocław: Aspekt 1989.
  BN-6458, BJ-5261
 • Żenczykowski Tadeusz: Samotny bój Warszawy.
  [Lublin]: [Spotkania] [1986-7].
  A6, okł.kart., 196 s., [16] s. tabl., off. z oryg., (c. 550 zł).
  Biblioteka Spotkań.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  J-4019, BN-6460, AO, BJ-5262
 • Żeromski Stefan: Na probostwie w Wyszkowie.
  Łódź: ZR NSZZ Solidarność 1981.
  A5, okł.kart., 18,[2] s., off. z masz., c. 20 zł.
  Biblioteka Kultury Narodowej i Obcej.
  Przedruk z: Inter arma. Warszawa: J. Mortkowicz 1930.
  KS-4834, AO, BJ-5274 +d
 • Żeromski Stefan: Na probostwie w Wyszkowie.
  Warszawa: NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze; Niezależna Oficyna Wydawnicza sierpień 1981.
  A6, okł., 20 s., off. z masz.
  Przedmowa Jana Józefa Lipskiego. Przedruk z: Inter arma. Warszawa: J. Mortkowicz 1929.
  BN-6479, AO, KS-4839, BJ-5276
 • Żukowski Tadeusz: Epoka lodowcowa.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy [1986-7].
  A6, okł.kart., [8],9-38 s., off. ze skł., c. 90 zł.
  Wiersze podpane: kwiecień '84 - luty '85, Poznań.
  J-4029, BN-6490, AO, KS-4863, BJ-5290
 • Żydzi jako problem polski.
  [Warszawa]: Wydawnictwo Prawno-Polityczne [1986].
  A6, okł.kart., 133,[1] s., off. z oryg., (c. 280 zł).
  Zawiera teksty: Jakub Karpiński: Asymetria; Jan Tomasz Gross: Ten jest z ojczyzny mojej, … ale go nie lubię; Timothy Garton Ash: Życie śmierci; Israel Shahak: Normalność w nieludzkim świecie; Włodzimierz Goldkorn: Sens historii i zagłada Żydów; Jacek Kuroń: Zośka; Aleksander Smolar: Tabu i niewinność. Przedruk z: Aneks Londyn 1986 nr 41-42.
  J-4040, BN-6506, AO, BJ-5301
          Krzysztof Bronowski - incipit@home.pl
            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-89   Bibliografia bibuły   Incipit   Poszukiwane   Inne książki do wymiany
Incipit - Home    E-mail