Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: D - Dej

Data ostatniej korekty tekstu: 11.03.2015 r.
 
 
 • Dabertowa Eugenia [oprac.] - patrz: Czas próby. Wielkopolska 13.XII.1981-4.VI.1989. Poznań: 1989. - uw
 • Dahl Grzegorz [proj. okł.] - patrz: Carré John Le: Ze śmiertelnego zimna. Powieść. Warszawa: Rekontra 1986. - uw
 • Dahrendorf Ralf - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. - uw
 • Daimonion: Kraina zmarłych.
  Toruń: Zbyor 1988.
  2-27 s.
  S-45/2539 - op
 • Dajczgewand Józef: Nie chcę być kimś innym. - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt b.r. [1989]. - uw
 • Dakowski Mirosław - patrz: Andrzej Pomorski [pseud.] - uw
 • Dalberg Jan Emeryk Edward Lord Acton - patrz w: Acton Jan Emeryk Edward von Dalberg Lord: Teoria narodowości. Warszawa: Wiara i wolność 1985. - uw
 • Dalcz Aleksy [pseud.] - właśc. Andrzej Krzepkowski - uw
 • Dalcz Aleksy [pseud.]: Umierający i zmartwychwstali. Apokryf współczesny.
  Warszawa: Wydawnictwo Azyl 1985.
  A5, okł.kart., 91 s., 5 tabl., off. z masz., [c. 300 zł].
  Rec.: Jan Marcinkowski [pseud. - właśc. Piotr Bratkowski]: Podwójne dno. Tygodnik Mazowsze nr 160, 27 II 1986 r., s. 4 - przedruk w: Jesteśmy 1986 nr 3(6) s. 40; Budyń: Moje niesłuszne poglądy. Promieniści 1986 nr 16(74) s. 2; Joanna Lerska [pseud. - właśc. Marta Fik]: Wokół Dalcza. Kultura Niezależna 1986 nr 22-23 s. 134-137; Kultura niezależna [nota]: KOS 1986 nr 95 s. 9; Zbigniew Mentzel: Tyran i plotki. Puls 1987 nr 33 s. 35-45.
  K-1691, G-85/53, CD-393, J-550, BN-2686, Ka-282, HN-002063486, KS-2484[wg MJ], BJ-2121, Br-0457 - MM
 • Wyd. 2 wydano pod właśc. nazw.: Andrzej Krzepkowski - uw
 • Dalewska W. [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 - 1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Dalszy ciąg dyskusji pomiędzy MKP a Komisją Rządową nad postulatem dotyczącym zajść w grudniu 1970 i czerwcu 1976 - zapis z dn. 4.II.1981.
  Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 8.02.1981.
  A4, 5,[1] s., powiel.
  Tytuł nagł. Na podstawie zapisu magnetofonowego opracowali: Barbara Argasińska, Krzysztof Leski, Jerzy Loba.
  - MM
  - początek patrz: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981 - oraz dokończenie: Dyskusji o grudniu część trzecia: sobota, 7 lutego 1981.
 • Dałkowska Ewa - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Dan Leo [oprac.] - patrz: Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki. Warszawa: bok, NZS SGGW 1981. - uw
 • Dancygier Barbara [przeł.] - patrz: Szostakowicz Dymitr: Świadectwo. Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w opracowaniu tegoż. Wyd. II. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Dane liczbowe związane z represją karną w Regionie NSZZ "S" Małopolska.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 4 k., masz. przeb.
  Tytuł nagł. Opracował zespół na zlecenie Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarność Małopolska.
  J-4055*[wg Pil-390], BN-0876*[wg J], KJ-82*[wg J*] - op
 • Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej.
  - w: Znaki czasu 1986 nr 1 s. 112-133.
  - uw - MM
 • Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej.
  Górny Śląsk: [Wydawnictwo "Po prostu"], 1986.
  A6, [1],112-133,[1] s. ksero z oryg., [c. 80 zł].
  Biblioteczka "Po prostu"; [3].
  Opracowanie przygotowane przez zespół w składzie: Jan Grzesica, Stefan Kozłowski, Krystian A. Waksmundzki, Jacek Walczewski, Zbigniew T. Wierzbicki. Redakcja: Maciej Kozłowski, Henryk Woźniakowski, Tomasz Fiałkowski. Kopia z: Znaki czasu 1986 nr 1 s. 112-133.
  CJ-755a*, J-551*, BN-0877*[wg J], BUW - MM
 • Danek Urszula: Rodzicielstwo a zdrowie kobiety. - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Daniel Julij Markovic patrz: Arżak Mikołaj [pseud.] - uw
 • Danilewicz Antoni Z. [przekł. z ros.] - patrz: Begin Menachem: Białe noce. - uw
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Literatura wolnego słowa 1939-1986.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON 1987.
  A5, okł.kart., [4],88 s., off. z masz., c. 200 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia - Literatura.
  Rec.: (ms): Dużo wolnych słów. Tu, Teraz 1988 nr 63 s. 9; E.G. [krypt. - właśc. Andrzej Lange]: w: Do współczesności. Glosariusz 5. Wrocław: Aspekt 1989 s. 161; Leszek Szaruga: Suplement do "Szkiców…". Brulion 1989 nr 10 s. 174-175.
  KN'87-141, CD-395, CJ-756, J-554, BN-0882, Ka-283=Ka-1024, Hoo99/174, KS-0121=KS-1242, BJ-0724, Br-0458 - MM
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  Paryż: Instytut Literacki, 1978.
  22 cm, 414 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 289.
  Rec.: St. B. [Stanisław Barańczak]: Odrąbana gałąź. Zapis 1978 nr 8 s. 137-138 - w wyd.: Londyn 1979 s. 196-198.
  - uw
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  Wrocław: Universitas, 1981.
  A5 poz., okł. kart., [2],9-414,[1] łamów, off. z oryg., druk. dwułam., c. 220 zł.
  10 [pozycja wydawnicza].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978.
  BN-0885, Sup-120[wg BN], KS-0117=KS-1240, BJ-0725, Ka-4759 - MM
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  Paryż: Instytut Literacki, 1978 - druk: 2 septembre 1983.
  12 cm, 414,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 289.
  - uw - MM
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  B.m. [Kraków]: KTW [Krakowskie Towarzystwo Wydawnictwo], b.r. [1983].
  A6, okł.kart., [2],7-412 s., off. z oryg., [c. 700 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1978 [wg J: 1982]. W części nakładu brak na okładce akronimu wydawnictwa. Oprawa wykonana jest przez sklejenie grzbietem grup składek po 3-4 razem spiętych metalowymi zszywkami.
  K-1694, G-83/98, CD-394, J-555, BK-83, BN-0883, Sup-121, Ka-3779, KS-0118=KS-1241, BJ-0726, KJ-83* - MM
  - bez oznaczenia wydawnictwa na okładce, grzbiet oklejony kartonem okładki, tom łatwo ulega rozłamowi. - MM
  - bez oznaczenia wydawnictwa na okładce, grzbiet oklejony płótnem bez warstwy kartonu na grzbiecie, co daje mocniejsze sklejenie tomu. - MM
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  B.m.[Toruń]: to [Toruńska Oficyna] b.r. [1988].
  A6, [10],7-412,[40] s., ksero.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki.
  J-556*, S-45/1302, BN-0884[wg J], Sup-122, KS-0122+KS-0125[wg MJ]=KS-1243+KS-1244[wg MJ] - op
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [5],7-414 s.
  Dwie części.
  AO=Ka-4330 - op
 • Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej.
  Wrocław: Ossolineum 1992.
  ISBN 83-04-03861-7.
  - uw - MM
 • Daniłowski Gustaw [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Daninques Jerome (lekarz miejski w Nowym Jorku): Mistrzowski plan zniszczenia kościoła.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1984 ?].
  A5, 9 s., off. z masz.
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Tytuł okł.
  J-557, BN-0886{r.w. [1989]}, BaBN[1990] - op
 • Daniszewski Władysław: Obowiązki i powinności czyli o większościach i mniejszościach.
  B.m. [Szczecin]: Druk: Szczecińska Oficyna Solidarność, b.r. [po 17.01.1989].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Kurier Międzystrajkowy - Dodatek.
  - MM
 • Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego.
  Londyn: Polonia maj 1989.
  22 cm, 279,[1] s.
  ISBN 0-902352-72-5.
  - uw - MM
 • Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego.
  Warszawa: CDN 1990.
  A5, okł.kart., [2],5-279,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  Ka-4210, BJ-0727 - uw - MM
 • Darski Józef [pseud.] - właśc. Jerzy Targalski - uw
 • Darski Józef [pseud.]: Kierunki polskiej polityki wschodniej. - patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. - uw
 • Darski Józef [pseud.]: O dezinformacji.
  B.m. [Opole]: Wydawnictwo O.N-a [Ostoja Narodowa], 1990.
  A5, 80 s., off. ze skł., [c. 4500 zł].
  LDPN Opole [na IV s. okł].
  Zawiera teksty: Czerwona strategia i Radio Wolna Europa; Profesor Brzeziński cywilizuje Sowiety; Dlaczego KGB usunęło Ceauscescu ?
  BJ-4597 - uw - MM
 • Darski Józef [pseud.]: O komunistycznej dezinformacji. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, październik 1989.
  A5, okł.kart., 59,[1] s., off. z masz., [c. 1500-3500 zł].
  Tytuł okł.: O dezinformacji komunistycznej. Posłowie i przypisy: Maciej Karwowski. Opracowanie graficzne: R; Projekt okładki: Ł.
  BN-0887, Ka-3142, Hoo99/174, HN-001898600, BJ-4598, Br-0459 - MM
 • Darski Józef [pseud.] [rozmowy prowadził i chronologię wydarzeń opracował] - patrz: Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie. - uw
 • Daszyński Ignacy: Wielki człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny.
  Warszawa: Wydawnictwo Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 1925.
  22 cm, 40 s.
  - uw
 • Daszyński Ignacy: Wielki człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny (Rzecz o Piłsudskim).
  Kraków: [Wydawnictwo] "6 Sierpnia", 1986.
  A5, okł.kart., [2],56 s., off. z oryg. i masz.
  Przedruk z wyd.: Warszawa 1925. Zawiera też: na s. 41: W.P. [Wojciech Pęgiel]: Od Wydawcy; oraz dwa teksty Józefa Piłsudskiego: na s. 42-54: Przemówienie na czwartym zjeździe legionistów w Wwie (19 sierpnia 1925 r.); na s. 55-56: List do redaktora Kuriera Porannego z dn. 12 sierpnia 1925 r.
  Ł-95, J-558, BK-84, BN-0889*[wg BK], Ka-2965, BJ-0728, KJ-84*=KJ-85*[błędnie przepisany r. wyd.] - op
 • Datner-Śpiewak Helena: Wprowadzenie do historii Żydów w Polsce.
  Warszawa: b.w. 1984.
  A5, 15 s.
  Na prawach rękopisu.
  Ka - op
 • Dattlaff [błędnie wg KS - winno być Dettlaff] Roman - patrz w: Grudzień 1970. Relacje. Część 1. Gdańsk: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych MKZ NSZZ "Solidarność" 1981.- uw
 • Dauksza Maria - patrz: Agata Zalewska [pseud.] - uw
 • Davies James C. - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. - uw
 • Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Wydawnictwo Przedświt] b.r. [1987-8].
  A5, 213,[1] s., 9 s. map, off. z masz.
  A[lan] J[ohn] P[ercivale] Taylor: Przedmowa. Tłumaczenie z angielskiego: Urszula Karpińska [pseud.]. Tytuł oryg.: White eagle, red star. The Polish-Soviet war. 1919-1920. London:, Macdonald and Co. 1972, ISBN 0 356 04013 5. Informacja o tym nakładzie wraz z podobizną okladki na IV s. okł. następnego wydania. 11 lutego 1988 r. skonfiskowano równocześnie transporty nakładu bloku książki oraz oddzielnie wydrukowane już okładki.
  - MM [ten egz. oderwano z dużego bloku zaklejonych książek bez okładki]
 • Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko - sowiecka 1919-1920.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt [1988].
  A5, okł.kart., 213,[1] s., 9 s. map, off. z masz., c. 1000 zł.
  A[lan] J[ohn] P[ercivale] Taylor: Przedmowa. Tłumaczenie z angielskiego: Urszula Karpińska [pseud.]. Tytuł oryg.: White eagle, red star. The Polish-Soviet war. 1919-1920. London:, Macdonald and Co. 1972, ISBN 0 356 04013 5. Na s. IV okł. notka o konfiskacie pierwszego nakładu z fotografią jego okładki. Były egzemplarze z niewłaściwym układem map.
  Rec.: Michał Beskidzki: Edytorski "szkopuł poduszczony …". Kultura Niezależna 1989 nr 48 s. 132-136.
  Ł-96, J-559, BN-0890, Ka-285, BJ-0729, Br-0460 - MM
 • Davies Norman: Boże igrzysko.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1987.
  A5, okł.kart., 105 s., off. z masz., c. 450 zł.
  103 publikacja Wydawnictwa Przedświt.
  Tłumaczenie: Anna Ponarska [pseud.] i Józef Piwko [pseud.]. Tytuł oryg.: God's Playground. Oxford University Press 1981-1982. Przekład obejmuje rozdziały XIX-XXIII tej pracy. Na s. 6-7: Jerzy Holzer: Wstęp do wydania polskiego.
  KN'87-228, Ł-97, CJ-757, J-560, BN-0892, Sup-123, Ka-286, BJ-0730, Br-0461 - MM
 • Davies Norman: Boże igrzysko.
  B.m.[Gdańsk]: Wydawnictwo Gdańskie 1988.
  A5, okł.kart., 171,[1] s., off. z masz., [c. 2100-4000 zł].
  Tłumaczenie: Anna Ponarska [pseud.] i Józef Piwko [pseud.]. Zawiera: Jerzy Holzer: Wstęp do wydania polskiego. Przekład obejmuje rozdziały XIX-XXIII tomu 2 pracy: God's playground. A history of Poland. Oxford University Press 1981-1982. Przedruk za zgodą Wydawnictwa Przedświt.
  Dun-21, J-561, BN-0891, Sup-124[wg BN], BJ-0731 - MM
 • Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski. Tom I: Od początków do roku 1795.
  Kraków: Znak 1989.
  812 s.
  Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. ISBN 83-7006-052-8.
  - uw - MM
 • Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski. Tom II: Od roku 1795.
  Kraków: Znak 1991.
  905,[2] s.
  Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. ISBN 83-7006-023-4.
  - uw - MM
 • Davies Norman: Boże igrzysko. Historia Polski Tom I-II. Wyd. II.
  Kraków: Znak 1991.
  Tłumaczyła Elżbieta Tabakowska. ISBN 83-7006-400-0; 83-7006-023-4.
  Tu w tomie 1 s. [813-815] poprawki usunięć cenzorskich z wyd. z 1988 r.; to samo w tomie 2 s. [907-909]; nieco inna ich wersja: Arka Kraków 1989 nr 28 s. 137-139.
  - uw
 • Davies Norman: Dziedzictwo rozczarowania. Polski eksperyment niepodległościowy 1914-1939.
  Warszawa: Międzyzakładowa Struktura Solidarności V 1986.
  A5, okł.kart., 33,[3] s., mapa, off. z masz., c. 150 zł.
  Zeszyty historyczne z dziejów najnowszych.
  Tłumaczenie: A.S. Jest to rozdział z książki: Heart of Europe. A Short History of Poland. Oxford: Clarendon Press 1984.
  K-3562, G-86/51, Ł-98, CJ-758, J-562, BN-0893, Ka-287, BJ-0732, Br-0462 - MM
 • Davies Norman: Granice Polski w czasach najnowszych.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r.
  21 cm, 12-47,[1] k., opraw. jednostr. ksero.
  Z angielskiego przełożył Tadeusz Kadenacy. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1984 nr 68 s. 12-47.
  BJ-0733, KJ-86*[wg BJ] - op
 • Davies Norman: Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Wyd. I.
  Kraków: Znak 1997.
  21 cm, 300,[8] s.
  Przekłożył z angielskiego Andrzej Pawelec. Tłumaczenie na podstawie wyd. 2: White eagle, red star. The Polish-Soviet war, 1919-20. London: Orbis Books 1983. ISBN 83-7006-761-1.
  - uw - MM
 • Dalsze wydania:
  - wyd. I, dodr. Kraków: Znak 1998. ISBN 83-7006-741-7;
  - wyd. I, dodr. Kraków: Znak 1999. ISBN 83-7006-741-7;
  - wyd. I, dodr. Kraków: Znak 2000. ISBN 83-7006-741-7;
  - wyd. II. Kraków: Znak 2002. ISBN 83-240-0193-X;
  - wyd. II. Kraków: Znak 2006. ISBN 978-83-240-0749-3;
  - wyd. II, dodr. Kraków: Znak 2007. ISBN 978-83-240-0749-3;
  - wyd. II, dodr. Kraków: Znak 2009. ISBN 978-83-240-0749-3;
  - wyd. III. Kraków: Znak 2011. ISBN 978-83-240-1801-7. - MM
  - uw
 • Davies Norman: White eagle, red star. The Polish-Soviet war. 1919-1920. [Polskie tytuły tłumaczeń: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920; Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920].
  Wykaz wydań w języku angielskim:
  - London: Macdonald and Co. 1972. ISBN 0-356-04013-5. 22 cm, 318 s., [12] s. tabl.
  - New York: St. Martin’s Press 1972. 23 cm, 318 s.
  - London: Orbis Books 1983. ISBN 0-901149-23-3. 22 cm, 308 s., [4] s. tabl.
  - New York: Hippocrene Books 1987. ISBN 0-901149-23-3.
  - Edinburgh: Birlinn 2000. ISBN 1-84158-083-X.
  - London: Pimlico, 2003. ISBN 0-7126-0694-7. 24 cm, 308 s., [32] s. tabl.
  - uw
 • Davies Norman [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Davis Kingsley - patrz w: Socjologia. Warszawa: In Plus 1987. - uw
 • Dawarowicz N.N.: Posłowie od redakcji ZEN-ów. Wielkość i nędza politologii. - patrz: Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Warszawa: KOS 1984 - uw
 • Dawidowicz Krzysztof: Koniec kanikuły. Wiersze.
  Kraków: Wydawnictwo KOS 1981.
  A6, okł. kart., 40 s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
  Opracowanie graficzne: Łukasz S.
  Rec.: Dorota Koczwańska: O tomiku Krzysztofa Dawidowicza. Gołębnik. Kraków nr 2, październik 1981, s. [48-50].
  BK-85, BN-0894, Ka-3143, KS-1246, BJ-0734, Br-0463 - MM
 • Dawidowicz Krzysztof [red.] - patrz: Przeszłość wam ręczy imionami swymi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 - 29 XI 1980. Kraków: NZS 1980. - uw
 • Dayal Ratneshwar: Wstęp do nauki o twórczej inteligencji.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 16 s.
  Medytacje; 1.
  Tłumaczył z angielskiego zespół.
  BN-0895 - op
 • Dąbrowska Barbara [pseud. - właśc. Anna Dodziuk]: Musiałam to wybrać. - patrz w: Krajobraz po szoku. Przedświt [1989]; [tłum.] - patrz: Wojna w Afganistanie. Warszawa: CDN 1985. - uw
 • Dąbrowski Antoni - patrz: Bohun-Dąbrowski Antoni - uw
 • Dąbrowski Józef Władysław [pseud. - właśc. Wojciech Sieradzki]: Przedmowa. - patrz: Fuller J[ohn] F[rederick] C[harles]: Bitwa pod Warszawą 1920. Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza "1" [1980]. - uw
 • Dąbrowski Karol ks. [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. - uw
 • Dąbrowski Stanisław: W imię racji przeciwnych. (Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich dn. 20.09.1980 r.).
  B.m.: b.w., [1980].
  34 s.
  CD-396, KS-0256[wg CD]=KS-1251[wg CD] - op
 • Dąbrowski Stanisław: Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich w dn. 5.09.1980 r.
  B.m.[Gdańsk]: b.w., [1980].
  A5, 8 s., powiel.
  BN-0896[wg BUG] - op
 • Dąbrowski Stanisław: Wypowiedź na zebraniu Oddziału Gdańskiego Związków Literatów Polskich w dn. 5.09.1980 r.
  B.m.: b.w., [1980].
  A5, 12 s., powiel.
  CD-397, BN-0897[wg BUG], KS-0257[wg CD]=KS-1252[wg CD] - op
 • Dąbrowski Stanisław [wiersze] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. - uw
 • Dąbrowski Stanisław, Szymański Zbigniew: O aktualnej potrzebie obrony zasad wolności w posierpniowej Polsce.
  B.m.[Gdynia]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Projekt oświadczenia środowiskowego odrzucony na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Gdańsk ZLP dnia 10.03.1981 r. Prawdopodobnie było to drukowane i kolportowane razem z: Solidarność Portowców. Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Zarządu Portu Gdynia w czerwcu 1981 r.
  - MM
 • Dąbrowski W., Kowalski J. [pseud.]: Sierpień po Grudniu.
  Łódź: Wydawnictwo NZS 1983.
  A4, 12,[1] s., powiel.
  Przedruk tekstu ze zmienionymi danymi autorskimi z książki pt.: Analizy. Warszawa: Krąg 1982.
  G-83/99, CJ-1621, J-563, BJ-0738 - op
 • To samo patrz także wydane jako: Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. Łódź: NZS [1982]. - uw
 • Dąbrowski Witold [tłum. z ros.] - patrz: Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza. Nowa; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 [1981]. - uw
 • Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
  Warszawa: Druk. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, 1931.
  24 cm, 224,[1] s., [9] k. fot., mapa.
  - uw
 • Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
  B.m.[Szczecin]: Suplement 1981.
  A6, okł.kart., 224,[1] s., [15] k. tabl. [1] mapa., off. z oryg., [c. 120 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: b.w. 1931.
  CD-398, BN-0899, Ka-290, Hoo99/174, KS-1258[wg MJ], BJ-0739, Br-0456 - MM
 • Dąbski Jan: Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.
  Wrocław: Profil 1990.
  A5, okł.kart., [12],7-224,[1] s., [14] s. tabl.
  Reprint wyd. z 1931 r. ISBN 83-900102-0-8.
  - uw - MM
 • De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1988.
  A5, okł.kart., 224,[3] s., off. z masz., c. 950 zł.
  Przekład z rosyjskiego: Zespół "Aletheia". Tytuł oryg.: Iz głubiny [Из глубины], wyd. 2, Paris: YMKA-Press 1967. Zawiera teksty: Mikołaj Półtoracki: Zbiór "Iz głubiny" i jego znaczenie [wstęp] - przełożył Marek Burski; Sergiusz Aleksiejewicz Askoldow: Religijny sens rewolucji rosyjskiej [Сергей Алексеевич Аскольдов: Религиозный смысл русской революции] - przełożył Marek Burski; Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew: Duchy rosyjskiej rewolucji [Николай Александрович Бердяев: Духи русской революции]; Sergiusz Bułgakow: Na uczcie bogów. Pro i contra. Dialogi współczesne [Сергей Николаевич Булгаков: На пиру богов (Pro et contra). Современные диалоги]; Wiaczesław Iwanowicz Iwanow: Nasz język [Вячеслав Иванович Иванов: Наш язык]; Aleksander Sołomonowicz Izgojew: Socjalizm, kultura i bolszewizm [Александр Соломонович Изгоев (Лянде Арон): Социализм культура и большевизм]; Sergiusz Andriejewicz Kotlarewski: Uzdrowienie [Сергей Андреевич Котляревский: Оздоровление]; Walerian Nikołajewicz Murawiow: Zew plemienia [Валериан Николаевич Муравьев: Рев племени] - przełożył Marek Burski; Paweł Nowgorodcew: O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji [Павел Иванович Новгородцев: О путях и задачах русской интеллигенции]; Józef A. Pokrowski: Klątwa Peruna [Иосиф Алексеевич Покровский: Перуново заклятье]; Piotr Struwe: Historyczne znaczenie rewolucji rosyjskiej i zadania narodowe [Петр Бернгардович Струве: Исторический смысл русской революции и национальные задач]; Semen Ludwigowicz Frank: De profundis [Семен Людвигович Франк: De profundis].
  Rec.: Michał Wodziński: Zmiana warty. Res Publica 1990 nr 1 s. 118-121.
  J-564, BN-0900, Ka-3146, BJ-0740, Br-0464 - MM
 • Dedecius Karl: Nie palcie książek. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMOST 1988. - uw
 • Deja Stanisław [tłum. z ros.] - patrz: Zinowiew Aleksander: Homo sovieticus; Zinowiew Aleksander: Homosos; Wojnowicz Władimir: Fikcyjne małżeństwo (wodewil w jednym akcie); Aleszkowski Józ: Ostatnie słowo oskarżonego Maszkina. Warszawa: Stop 1986 [dwa pierwsze teksty]. - uw
 • Dejmek Kazimierz: Casus "Dziady". - patrz w: Marzec '68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1. Warszawa: Sowa 1981; Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór]. Warszawa: Nowa [1983]. - uw
 • Dejnakowska Dobrochna [tłum.] - patrz: Levasseur Ray Luc: Aż wszyscy będą wolni. Warszawa: Fraternité [1989-90]. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2015. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.