Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 23.02.2006 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989
wydanych za granicą. - Część VIII: R - S.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Rachwald Arthur R.: In search of Poland. The superpowers' response to Solidarity, 1980-1989.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, november ©1990.
24 cm, XII,149 s.
Hoover Press publication 396.
ISBN 0817989617(HC, alk. paper); 0817989625(PB, alk. paper).
Ilustracje_okladki\0817989617.gif
- op
o
Raina Peter K.: Independent Social Movement in Poland.
London: G. London School of Economics and Political Science; Distr. by Orbis Books, june 1981.
22 cm, 632 s.
State Mutual Book & Periodical Service, Ltd. ISBN 0853280738(HC).
- op
o
Raina Peter: Kościół w Polsce 1981-1984.
London: Katolicki Ośrodek Wydawn. Veritas 1985.
22 cm, 327 s., [8] s. tabl.
- MM
o
Raina Peter: Ksiądz Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę. Cz. 1. W służbie Kościoła. Cz. 2. Proces toruński.
Londyn: Ofic. Poetów i Malarzy 1986.
22 cm, 382 s., [15] s. tabl. + 656 s.
ISBN 0-948668-80-6; 0-948668-06-7.
- MM
o
Raina Peter K.: Poland 1981. Towards social renewal.
London; Boston: G. Allen & Unwin, july 1985.
24 cm, VIII,472 s.
ISBN 0043350526 (alk. paper).
- op
o
Raina Peter: Political opposition in Poland 1954 - 1977.
London: Poets and Painters Press 1978.
21 cm, 584 s.
- MM
o
Rajski Marian: Wystąpienie Mariana Rajskiego, delegata na Miejskiej Konferencji Partyjnej w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r.
Kobenhavn; Oslo [etc.]: Kronika b.r. [1982].
21 cm, 12,[2] s.
Przedr. z: Kultura 1981 nr 11/410.
- op
o
Randow Gero von - patrz: Einhorn Volker, Randow Gero von: Polen in der Zerreissprobe. 2. Aufl. Dortmund: Weltkreis-Verlag 1982.
- uw
o
Raport o stanie narodu i PRL.
Paryż: IL 1980.
21 cm, 221,[3] s.
Dokumenty 46.
Zaw. m. in.: Stefan Kurowski: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL; Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.; Józef Kuśmierek: O czym wiedziałem [przedr. z: Krytyka 1978/9 nr 3]; Robotnicy nabrali odwagi... [rozm. gazety Rote Fahne Kolonia z Bogdanem Borusewiczem - przedr. z: Robotnik nr 37 z dn. 13.9.1979 {niewyjaśniona niedokładność nr i daty}].
- MM
o
Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. Wyd. drugie.
Londyn: Aneks 1986.
21 cm, 365,[1] s.
ISBN 0 906601 26 6.
- MM
o
Rautenberg Hans-Werner: Das "KOR". Politische Opposition und historische Tradition in Polen 1976-1981.
Marburg an der Lahn: Johann-Gottfried-Herder- Institut [1983].
21 cm, 98 s.
Dokumentation Ostmitteleuropa; n.F., 1983, Heft 3/4.
Cover title. "August 1983." Pages also numbered 103-200.
- op
o
Reading Anna: Polish women, solidarity and feminism.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan 1992.
22 cm, IX,246 s, [8] s. tabl.
Women's studies at York/Macmillan series.
ISBN 0333550633(HC).
- op
o
Redlich Roman N.: Solidarnost' i svoboda. In kyrill. Schr.
Frankfurt a.M.: Posev 1984.
336 s.
- op
o
Reiquam Steve W. [ed.] - patrz: Solidarity and Poland. Impacts East and West. Washington, D.C.: Wilson Center Press; Lanham, Md.: Distrib. in North America by arrangement with UPA 1988.
- uw
Reinventing civil society. Poland's quiet revolution 1981-1986. - patrz: Toch Marta [report prepared by]: Reinventing civil society. Poland's quiet revolution 1981-1986. New York, N.Y.: U.S. Helsinki Watch Committe 1986.
- uw
o
Rensenbrink John: Poland challenges. A divided world.
Baton Rouge: Louisiana State Univ. Press, september ©1988.
24 cm, X,246 s.
ISBN 0-8071-1446-4 (alk. paper).
- op
o
Report on torture and the use of force by law enforcement officials in the Polish People's Republic (1945-1985). A report.
New York: Committee in Support of Solidarity ©1986.
28 cm, XV,173 s.
Special report.
Prepared by the Helsinki Committee in Poland. Transl. from Polish by Ewa Eliasz-Brantley. With appendix. Fifth report on the Human and Civil Rights Situation in Poland. January-December 1985 (excerpts).
- op
o
Repressions in Poland. State of war.
Bruxelles, Belgium: Coordinating Office Abroad of NSZZ "Solidarnosc" [1983?].
30 cm, 113 s.
Repression in Poland since December 13th, 1981.
- op
o
Richter Gerhard (Hg.)- patrz: Grube Frank, Richter Gerhard (Hg.): Der Freiheitskampf der Polen. Hamburg: Hoffmann und Campe Verl. 1981.
- uw
Robinson William F. [ed.] - patrz: August 1980. The strikes in Poland. Munich, W. Germany: Radio Free Europe Research october 1980.
- uw
Robotnicy '88 - patrz: Smoleński Paweł: A na hucie strajk; Giełżyński Wojciech: Gdańsk - maj 88. 2 wyd. [tyt. całości:] Robotnicy '88. London: Aneks 1989.
- uw
o
Rok odnowy. Karykatury i rysunki z prasy zachodniej.
Londyn: Polonia 1981.
21 cm, 40 s.
Zebrał i oprac. Andrzej Jarosław Chilecki. Tyt. równol. na s. red.: Year of renewal. [Karykatury i rysunki humorystyczne.].
- op
o
Roliński Adam: La bibliotheque de Jacek Sygnarski. - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Rozmowy niekontrolowane.
Paryż: IL 1983.
22 cm, 250 s.
ISBN 2-7168-0038-3.
- MM
o
Ruane Kevin: The Polish challenge.
[London]: BBC British Broadcasting Corp. 1982.
23 cm, XVI,328 s., [16] s. of tabl.
ISBN 0563200545; 0563200413(PB).
- op
o
Ruch oporu.
Paryż: IL (diffusion Libella) 1977.
22 cm. 285 s.
Dokumenty.
- op
o
Rullmann Hans Peter: Lech Walesa, der sanfte Revolutionär. Orig.-Ausg., 1. Aufl.
München: Goldmann 1981.
18 cm, 239 s.
Ein Goldmann-Taschenbuch; 11321. Goldmann-Sachbuch.
ISBN 3-442-11321-0 kart..
- op
o
Rullmann Hans Peter: Lech Walesa, der sanfte Revolutionar. 2. Aufl.
München: Goldmann 1982.
18 cm, 239 s.
Goldmann Sachbuch. 11321.
ISBN 3-442-11321-0.
- op
o
Rullmann Hans Peter: Lech Walesa, der sanfte Revolutionar Akt., erw. Neuaufl., Orig.-Ausg.
München: Goldmann 1983.
18 cm, 271 s.
Goldmann-Taschenbuch. 11321, Goldmann-Sachbuch.
ISBN 3-442-11321-0.
- op
o
Rurarz Zdzisław M.: Byłem doradcą Gierka.
Chicago: Inst. Wydawn. Pomost 1986.
21 cm, 207 s.
- op
o
Rurarz Zdzisław: Perfidna gra. Spotkania z prof. Rurarzem. Pierwsza cześć rozmów pomiędzy Zdzisławem M. Rurarzem a Tomaszem S. Pochroniem.
Chicago: Wydawn. Wici 1993.
21 cm, 172 s.
- op
o
Rychard A. - patrz: Adamski W., Pankow W., Rychard A., Sainsaulieu R.: La Pologne au temps de crise. Paris: Méridiens Klincksieck 1988.
- uw
Rysiewicz Adam: Wie wir das machten. Organisationstechnische Aspekte der Untergrundverlage in Polen. - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Saari Matti, Hejber Jurek: Lech Walesa. Minun Puolani. [w j. fin.]
Helsinki: Kirjayhtymä [1981].
21 cm, 179 s.
ISBN 9512621428.
- op
o
Sabbat Anna - patrz: Poland. A chronology of events. [New York: Research and Analysis Dept. of Radio Free Europe 1981-]
- uw
o
Sadecki Jerzy: Ziarna gniewu.
Paryż: Ed. Spotkania 1989.
22 cm, 209 s., [14] s. tabl.
- op
o
Sadykiewicz Michael - patrz: Curry Jane Leftwich: The media and intra-elite communication in Poland. Santa Monica, CA: Rand Corp. [1980 -1983].
- uw
o
Sage William W: A guide for sponsors of Polish refugees.
New York: Church World Service [1985?].
28 cm, 10 s., [5] s. tabl.
- op
o
Sainsaulieu R. - patrz: Adamski W., Pankow W., Rychard A., Sainsaulieu R.: La Pologne au temps de crise. Paris: Méridiens Klincksieck 1988.
- uw
o
Samizdat. Alternative Kultur in Zentral und Osteuropa. Die 60er bis 80er Jahre.
Bremen: Edit. Temmen 2000.
28 cm, 472 s.
Forschungsstelle Osteuropa an der Univ. Bremen. Dokumentationen zur Kultur und Gesellschaft im Östlichen Europa; Bd. 8.
Wolfgang Eichwede, Ivo Bock [Hrsg.]. Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung Samizdat, Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa - die 60er bis 80er Jahre. Ein Projekt der Forschungsstelle Osteuropa an der Univ. Bremen vom 10. September bis 29. Oktober 2000 in der Akademie der Künste in Berlin. ISBN 3-86108-338-8.
- op
o
Sanford George [ed. and transl.]: Democratization in Poland 1988-90. Polish Voices.
New York: St. Martin's Press 1992.
23 cm, XV, 203 s.
Zaw.:
- George Sanford: The Polish road to democratisation. From political impasse to the 'controlled abdication' of Communist power;
- Mariusz Gulczynski: Systemic change in Poland. A historical-philosophical approach;
- Stanislaw Gebethner: Political reform in the process of round table negotiations;
- Wojciech Sokolewicz: The legal-constitutional bases of democratisation in Poland. Systemic and constitutional change;
- Krzysztof Jasiewicz and Tomasz Zukowski: The elections of 1984-89 as a factor in the transformation of the social order in Poland;
- Stanislaw Kwiatkowski: Public opinion in Poland during the 1980s;
- Politics and society after the breakthrough. The sources and threats to political legitimacy in post-Communist Poland;
- Karol B. Janowski: From monopoly to death-throes. The PZPR in the process of political transformation;
- Piotr Winczorek: The internal evolution and changing policies of the Democratic Party;
- Wlodzimierz Panków: What next? Three scenarios for the future.
ISBN 0312075111.
- op
o
Sanford George: Military rule in Poland. The rebuilding of communist power. 1981-1983.
London: Croom Helm 1986.
- op
o
Sanford George: Military rule in Poland. The rebuilding of communist power. 1981-1983.
New York: St. Martin's Press, october 1986.
22 cm, 288 s.
ISBN 0312532571(HC).
Ilustracje_okladki\0312532571.gif
- op
o
Sanford George: Polish communism in crisis.
London: C. Helm; New York: St. Martin's Press 1983.
23 cm, 249 s.
ISBN 0312620462 (St. Martin's Press).
- op
o
Sanford George [ed., transl. and introd.]: The Solidarity Congress 1981. The great debate.
Basingstoke, Hampshire [England]: Macmillan 1990.
24 cm, X,270 s.
ISBN 0333457323.
- op
o
Sanford George [ed., transl. and introd.]: The Solidarity Congress 1981. The great debate.
New York: St. Martin's Press, october 1990.
24 cm, X,270 s.
ISBN 0-312-04490-9.
Opis: A translation of the proceedings of the National Delegates Conference, which was held in Gdansk-Oliwa in two rounds between Sept. 5-10 and Sept.26-Oct.7, 1981.
- op
o
Santacroce Paolo: Sviluppo economico e squilibri sociali in Polonia.
Milano: Etas Libri 1981.
21 cm, 289 s.
Biblioteca di economia; 10.
- op
o
Scargill Arthur: Solidarity and Workers Revolutionary Party.
London: New Park [1983].
20 cm, 38 s.
Articles reprinted from News line. ISBN 0861510216(PB).
- op
o
Schubert Günter: Unversöhnt, Polen nach dem Priestermord.
Köln: Bund-Verl. ©1985.
21 cm, 131 s.
ISBN 3-7663-0943-9.
- op
o
SED-Politbüro und polnische Krise 1980 - 82. Aus den Protokollen des Politbüros des ZK der SED zu Polen, den innerdeutschen Beziehungen und der Wirtschaftskrise der DDR. Bd. 1. 1980. Halbbd. 1 und 2.
Berlin: Forschungsverbund SED-Staat (1993).
30 cm, LXIX,393 + 395-775 s.
Forschungsverbund SED-Staat : Arbeitspapiere des Forschungsverbundes SED-Staat; 3.
Manfred Wilke … [Forschungsverbund SED-Staat, Freie Univ. Berlin].
- op
o
Seel Beate [red.] - patrz: Polen: "Euch den Winter, uns den Fruhling". Berlin: Taz-Verl.- und Vertriebs GmbH [1982 ?].
- uw
o
Les Sept de Solidarnosc. Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grzegorz Palka, Andrzej Rozpłochowski, Jan Rulewski.
Paris: Comite de Coordination du Syndicat "Solidarność" 1982.
70 s.
- op
o
Sharman Tim: The rise of Solidarity.
Hove, East Sussex: Wayland 1986.
24 cm, 78 s.
Flashpoints.
ISBN 0850788617.
- op
o
Sharman Tim: The rise of Solidarity.
Vero Beach, FL: Rourke Enterprises 1987, ©1986.
24 cm, 78 p., il.
Flashpoints (Vero Beach, Fla.).
ISBN 0865920303.
- op
o
Shatunov L. [sostavlenie, perevod i primechaniia]: Kak nachinalas' Solidarnost'. How Solidarity was born.
London: Overseas Publications Interchange 1981.
19 cm, 192 s.
ISBN 0903868393.
- op
o
Siedlarz Jan: Kirche und Staat im kommunistischen Polen 1945 - 1989.
Paderborn: Schöningh 1996.
Taschenbuch, 416 s.
ISBN 3506702386.
- op
o
Siekierski Maciej: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Institution. [Vol. 1-2]. Preliminary edition.
Stanford [Calif.]: Hoover Institution 1989.
28 cm, 126 + 73 k.
Comp. by Maciej M. Siekierski and Joseph D. Dwyer. Introd. by Maciej M. Siekierski. Dr. jednostronny.
- op
o
Siekierski Maciej M.: Polish uncensored publications since 1976-1986. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford: Hoover Institution 1987.
28 cm, 121 leaves.
- op
o
Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.[compiled]: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, March 11, 1988.
- op
o
Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Solidarność. Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Institution. Cz. 1: Serials.
Stanford 1991.
- op
o
Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Polish uncensored serials 1976-1985. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford, Calif.: Hoover Institution, November 1985.
28 cm, 47 leaves.
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace.
- op
o
Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Guide to the Polish independent publications, 1976-1990, in the Hoover Institution Archives.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press 1995.
28 cm, 501 s.
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace.
- op
o
Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Polish independent publications, 1976-1990. Guide to the collection in the Hoover Institution Archives.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press 1999.
28 cm, [2],V,506 s.
Hoover Institution Archives. Hoover Institution Press bibliography - 77.
Comp. by Maciej Siekierski with Christopher Lazarski. Note "This work was made possible in part through a grant from the United States Institute of Peace." Updated and expanded ed. of: Guide to the Polish independent publications, 1976-1990, in the Hoover Institution Archives. 1995. ISBN 0-8179-2772-7.
- MM
o
Siekierski Maciej - patrz: Dwyer Joseph D., Siekierski Maciej: Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst. 1986.
- uw
o
Sikorska Grażyna: Jerzy Popiełuszko: Un Martir de Verdad.
Buenos Aires: 1985.
- op
o
Sikorska Grażyna: Light and life. Renewal in Poland.
Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co. 1989.
20 cm, 156 s.
ISBN 0802803415. First publ. 1989 in Great Britain by Fount Paperbacks, London.
- op
o
Sikorska Grażyna: En Martyr for Sannhaten. Historien om Jerzy Popiełuszko.
Oslo 1985.
- op
o
Sikorska Grażyna: A martyr for the truth. Jerzy Popiełuszko.
Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Pub. Co. 1985.
21 cm, XV,134 s., [4] s. tabl.
ISBN 0802800742(PB).
- op
o
Sikorska Grażyna: A martyr for the truth. Jerzy Popiełuszko.
Londyn: Collins Found Paperbacks 1985.
134 s.
- op
o
Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Londyn: PFK 1985.
21 cm, XVI,148 s., [16] s. tabl.
Tłum. Teresa Jesmanowa. Tyt. oryg.: A martyr for the truth. ISBN 0-85065-185-9.
- op
o
Sikorska Grażyna: Vie de mort de Jerzy Popiełuszko.
Paris 1985.
- op
o
Simatupang Batara: The Polish crisis of 1979-1982. Background, circumstances and causes.
Alblasserdam: Kanters 1991.
XII, 276 s.
Ph.D. thesis Amsterdam.
- op
o
Simatupang Batara: The Polish economic crisis. Background, causes, and aftermath.
London; New York: Routledge ©1994.
24 cm, XII, 255 s.
ISBN 0415088240.
- op
o
Simon Henri: Lutte de classes et crise du capital.
Paris: Spartacus [1982].
22 cm, 104 s.
Spartacus; sér. B, no 117.
- op
o
Simon Henri: Poland--1980-82. Class struggle and the crisis of capital.
Detroit, Mich. (P.O. Box 02374, Detroit 48202 ): Black & Red 1985.
22 cm, 144 s.
Transl. by Lorraine Perlman. Tyt. oryg.: Lutte de classes et crise du capital.
- op
o
Simon Maurice David [ed.]- patrz: Polish politics. Edge of the abyss. New York: Praeger 1984.
- uw
o
Simon Maurice David, Kanet Roger E. [ed.]: Background to crisis. Policy and politics in Gierek's Poland.
Boulder, Colorado: Westview Press ©1981.
23 cm, XVIII,418 s.
Westview special studies on the Soviet Union and Eastern Europe.
ISBN 0891583939.
- op
o
Singer Daniel: The road to Gdańsk, Poland and the USSR.
New York: Montly Review Press ©1981.
21 cm, 256 s.
ISBN 0853455678; 0853455686(PB)
- op
o
Singer Daniel: The road to Gdańsk, Poland and the USSR.
New York: Montly Review Press 1982.
290 s.
- op
o
Sisyphus and Poland. Reflections on Martial Law.
Winnipeg: Ronald P. Frye & Co, october 1986.
23 cm, XIV,191 s.
The Carleton Series in Soviet and East European Studies, Vol. 9.
Ed.: Joseph Laurence Black, John W. Strong. Contributions by J.K. Fedorowicz ... [et al.]. ISBN 0919741460.
- op
o
Skilling Harold Gordon:. Samizdat and an independent society in Central and Eastern Europe.
Columbus: Ohio State Univ. Press ©1989.
23 cm, XI,293 s.
ISBN 0-8142-0487-2.
- op
o
Skorupski Jan Stanisław:. ... um die Polen zu verstehen. Die längste Ballade der Welt. Meine Gespräche mit Andrzej Szczypiorski, Andrzej Wajda, Izabella Cywińska, Lech Wałęsa, Waldemar Fydrych, Wojciech Jaruzelski, Jan Twardowski, Jerzy Urban.
Berlin: Aufbau-Taschenbuch-Verl. 1991.
238 s.
Aufbau-Taschenbücher; 42. Texte zur Zeit.
Aus dem Poln. übers.: Nadjdłuższa ballada świata ... zrozumieć Polaków. ISBN 3-7466-0045-6.
- op
o
Skrzyposzek Christian: Freie Tribüne , oder Das Buch der Randbemerkungen ...
Berlin: Rotbuch 1983.
21 cm, 444 s.
Übersetzt von Olaf Kuhl. ISBN 3880227063. okładka
- op
o
Skrzyposzek Christian: De vrije tribune, of het boek der kanttekeningen bij de algemene integratie beweging van de jonge socialistische intelligensia.
Weesp: Wereldvenster Literair 1983.
20 cm, 493 s.
- op
o
Skrzyposzek Christian: Wolna trybuna czyli księga uwag na marginesie.
Berlin: Pogląd 1985.
22 cm, 378 s.
ISBN 3924686009.
- op
o
Skutnik Tadeusz: Zapis rokowań gdańskich. Sierpień 1980. Paris: Spotkania 1986. - patrz: Zapis rokowań gdańskich. Sierpień 1980. Paris: Spotkania [1986].
- uw
o
Skwarski Ryszard: Za zieloną kurtyną. PAX lat 1975-1982.
London: Polska Fundacja Kulturalna 1990.
21 cm, 184 s.
ISBN 085065209X.
- MM
o
Smolar Aleksander [ed.] - patrz: La Pologne. Une societé en dissidence. Paris: 1977.
- uw
o
Smoleński Paweł: A na hucie strajk; Giełżyński Wojciech: Gdańsk - maj 88. 2 wyd. [całość pt.:] Robotnicy '88.
London: Aneks 1989.
22 cm, 214,[1] p.
ISBN 09906601592 [błąd, winno być: 0906601592].
- MM
o
Smoleński Pawel. Gazeta Wyborcza, miroir d'une démocratie naissante.
Montricher: Les Editions Noir sur Blanc 1991.
24 cm, 182,[2] s., [48] s. tabl.
Trad. du pol. par Eric Morin-Aguilar. Préf. d'Adam Michnik. ISBN 2-88250-028-9.
- op
o
Smoleński Paweł (Tomasz Jerz): Pokolenie kryzysu.
Paryż: IL 1989.
22 cm, 129 s.
ISBN 2-7168-0121-3.
- MM
o
Smoleński Paweł. Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Wyd. 1.
Paryż: Spotkania ©1989.
22 cm, 154 s.
ISBN 2-86914-045-2.
- op
o
Sochacka Tamara - patrz: Frog Janina, Sochacka Tamara: Dwie rozmowy z przywódcą KPN, Leszkiem Moczulskim. Berlin: Pogląd 1987.
- uw
o
Solari Tomaso: Opposition and civilian resistance in the Polish People's Republic.
Geneve: Institut universitaire de hautes etudes internationales 1992.
30 cm, 315 s.
"Memoire presente en vue d'obtention du diplome." - Graduate Institute of International Studies (Geneva, Switzerland).
- op
o
Solidarita. Polske nezavisle odbory od sveho vzniku az po vyhlaseni vyjimecneho stavu.
Purley, Surrey, England: Rozmluvy 1987.
18 cm, 282 s.
Edice Rozmluvy. sv. 40.
ISBN 0946352402.
- op
o
Solidarität mit Solidarność.
Frankfurt/M.: ISP-Verl. Januar 1981.
64 s.
Gewerkschafter fordern. Reiseberichte, Interviews, Dokumente. ISBN 3-88332-051-X.
- op
o
Solidarität mit Solidarność. Informationsblatt. - Nr. 1 (1981).
Hannover, Kniesstr. 20 A: Solidarität mit Solidarnosc c/o D. Götze, 1981.
35 cm.
Erscheint unregelmässig. Weiteres nicht ermittelt.
- op
o
Solidarité. Analyse d'un mouvement social Pologne 1980-1981.- patrz: Touraine Alain, Dubet François, Wieviorka Michel, Strzelecki Jan: Solidarité. Analyse d'un mouvement social Pologne 1980-1981.
- uw
o
Solidarite resiste et signe. Actes du Colloque "Pologne, aout 1980-decembre 1982. Originalite et dynamisme d'une societe" (1982: Paris, France).
Paris: Nouvelle Cite ©1984.
22 cm, 206 s.
Collection Rencontres.
Organise par la Fondation pour une entraide intellectuelle europeenne et tenu a la Bibliotheque polonaise de Paris, les 10 et 11 decembre 1982. ISBN 2853130932.
- op
o
The Solidarity Congress 1981. The great debate. - patrz: Sanford George [ed., transl. and introd.]: The Solidarity Congress 1981. The great debate.
- uw
o
Solidarity and Poland. Impacts East and West.
Washington, D.C.: Wilson Center Press; Lanham, Md.: Distrib. in North America by arrangement with UPA, january ©1988.
24 cm, X,60 s.
The conference on "The legacy of Solidarity" was held from February 10 to 12, 1987, at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. It was sponsored by the East European Program and the Kennan Institute of the Wilson Center and Columbia Univ. Research Institute on International Change. Ed. by Steve W. Reiquam with the assistance of Cathie M. Lorenz. ISBN 0-943875-02-1 (alk. paper).
- op
o
Solidarity under siege. - patrz: Tymowski Andrzej [ed.]: Solidarity under siege. New Haven, Conn.: D.H. Back Press [1982 ?].
- uw
o
Solidarnost'. O rabochem dvizhenii v Pol'she i rabochem dvizhenii v Rossii.
Frankfurt/Main: Possev [october] 1980.
198 s.
Zaw.: Part 1: Solidarnost' Pol'sha - 1980 (by Andrzej Potocki); Part 2: O rabochem dvizhenii v Rossii.
- op
o
Solidarnost'. O rabochem dvizhenii v Pol'she i rabochem dvizhenii v Rossii. 2-e ispr. i rassh. izd.
Frankfurt/Main: Possev ©1981.
15 cm, 216 s.
Sostaviteli: Andzhei Pomorskii i Mikhail Nazarov.
- op
o
Solidarnost'. O rabochem dvizhenii v Pol'she i rabochem dvizhenii v Rossii. 3-e, perer. i rassh. izd. In kyrill. Schr.
Frankfurt/Main: Possev ©1982; 1983.
15 cm, 302 s.
Tyt. okl.: Solidarnost 1980-1982. Sostaviteli: Andzhei Pomorskii i Mikhail Nazarov.
- op
o
Solidarnost'. Ot istokov do voennogo polozenija. Sbornik materialov i dokumentov. = NSZZ Solidarność. In kyrill. Schr.
N'ju-Jork: Izd. N'ju-Jork. Komitetom Podderzki Solidarnosti 1986.
215 s.
Per. s pol'skogo. ISBN: 0-935417-02-8.
- op
o
Solidarność. Der polnische Gewerkschaft "Solidarität" in Dokumenten, Diskussionen und Beiträgen. 1980 bis 1982.
Köln: Bund-Verlag 1983.
21 cm, 450 s.
Hrsg. von Barbara Büscher. ISBN 3-7663-0815-7.
- op
o
Solidarność: Gdansk elokuussa 1980.
Jyväskylä: Gymmerus 1981.
26 cm, 126,[1] s.
Teoksen toimitustvöhön ovat osallistuneet Olli Arrakoski, Kirsti Siraste ja Jussi Jäppinen; valokuvat: Zbigniew Trybek et al.; suomennos: Kirsti Siraste ja Päivi Paloposki. ISBN 951-20-2272-9.
- op
o
Solidarność polskiego oporu.
Tokio.: Polski Ośrodek Badawczy 1984.
[inf. wg: Most 1985 nr 2 s. 121-122]
- op
o
Solidarnosc żyje. Exhibit, Polish underground publications, 1981-1985, Widener Library, Harvard University, December 13, 1985-January 30, 1986 = Polskie wydawnictwa podziemne, 1981-1985, wystawa.
[S.l.: s.n., 1986?].
28 cm, 30 s. s.
Preface by Stanislaw Baranczak. Unif. title: Polish underground publications 1981-1985.
- op
o
Spiski Piotr [oprac.]: Od trzynastego do trzynastego. Od 13 do 13. Analizy, dokumenty, relacje. 1 wyd. polskie.
London: Polonia ©1983.
22 cm, 321 s., [70] s. tabl.
Najnowsza historia Polski; 2.
ISBN 0-902352-28-8.
- op
o
Staniszkis Jadwiga: Poland's self-limiting revolution.
Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, april ©1984.
23 cm, XII,352 s.
Ed. by Jan Tadeusz Gross. ISBN 0-691-09403-9.
- op
o
Staniszkis Jadwiga: La Pologne. La révolution autolimitée.
Paris: PUF - Presses universitaires de France 1982.
22 cm, 334 s.
Recherches politiques.
Notes et présentation de Jean-Yves Potel. Trad. de l'anglais par Noëlle Burgi, Alain Brossat et Alain Wallon. ISBN 2-13-037751-3 (br.).
- op
o
Starski Stanisław [pseud.]: Class struggle in classless Poland.
Boston: South End Press ©1982.
22 cm, XIV,253 s., [6] s. tabl.
ISBN 0896081397(PB); 0896081400(HC).
- op
o
Stefancic David R.: Robotnik. A short history of the struggle for worker self-management and free trade unions in Poland 1944-1981.
Boulder, Colo.; New York: East European Monographs; Distr. by Columbia Univ. Press june 1992.
23 cm, VII,109 s.
East European monographs; no. 338.
Based on the author's thesis (Ph. D.-Univ. of Wisconsin-Milwaukee, 1990). ISBN 0-88033-235-2.
- op
o
Stefanowski Roman - patrz: Poland. A chronology of events. [New York: Research and Analysis Dept. of Radio Free Europe 1981-]
- uw
o
Stefoff Rebecca: Lech Walesa. The road to democracy. 1st ed.
New York: Fawcett Columbine 1992.
22 cm, 131 s.
Great lives (New York, N.Y.). 20th century politics and government. "For middle-school readers".
ISBN 0449906256.
- op
o
Steinmann Lionel: De Gdansk au palais du Belvédere. Étude de l'évolution de l'image de Lech Walesa de 1980 a 1990 dans quatre quotidiens français.
Saint-Martin-d'Heres: IEP 1991.
30 cm, 2 vol. (106 s.) (70 s.).
Mémoire: Sci. pol.: Grenoble, IEP: 1991.
- op
o
Steven Stewart: The Poles.
New York: Macmillan ©1982.
25 cm, XX,427 s.
ISBN 0026144603.
- op
o
Strobel Georg W.: NSZZ "Solidarnosc". Beitrag zur politischen Wirkungsanalyse einer sozialen Sammlungsbewegung.
Koln: Bundesinstitut fur Ostwissenschaftliche und Internationale Studien ©1983.
30 cm, V,71 s.
Berichte des Bundesinstituts fur Ostwissenschaftliche und Internationale Studien; 1983-9.
- op
o
Strong J.W. [ed.] - patrz: Sisyphus and Poland. Reflections on Martial Law. Ronald P. Frye & Co 1986.
- uw
Strzelecki Jan - patrz: Touraine Alain, Dubet François, Wieviorka Michel, Strzelecki Jan: Solidarité. Analyse d'un mouvement social Pologne 1980-1981.
- uw
o
Suberlak Jan: Solidarność sumień. Polska 80, lipiec, sierpień, wrzesień. Wiersze patriotyczne.
Bagnolet, Francja: Dominique Le Corre, Ed., 1980.
21 cm., 63 s.
- op
o
Sulik Bolesław: La Pologne. Une société en Dissidence.
Paris: 1978.
- op
o
Sumer Frédéric: Cendre de martyrs. Hommage a Solidarność.
Paris: Grassin 1983.
47 s.
Collection Grand format; 38.
Popioł męczenników. Text franz. ISBN 2-7055-1040-0.
- op
o
Supruniuk Mirosław: "Zweiter Umlauf" oder 14 Jahre Widerstand. Versuch einer Definition. - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie.
Londyn: Aneks 1982.
22 cm, 185 s.
ISBN 0-906601-04-5.
- op
o
"Survey": Polska od wewnatrz.
t. 24, nr 4(109) jesień 1979 i t. 25, nr 1(110) zima 1980.
- op
o
"Survey": Polska za W. Jaruzelskiego. - patrz: Łabędź Leopold [red.]: Poland under Jaruzelski. A comprehensive sourcebook on Poland during and after martial law. New York: Scribner's 1984.
- uw
Sygnarski Jacek - patrz: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
Synak Brunan [ed.] - patrz: Post-communist Poland. From totalitarianism to democracy? Commack, New York: Nova Science Publ. ©1993.
- uw
o
Szabolcs Szilágyi: Walesa. A Nobel-díjas villanyszerelo. [w j. węg.]
Budapest: Népszava ©1989.
20 cm, 153 s., [16] s. tabl.
ISBN 9633228751.
- op
o
Szajkowski Bogdan: Next to God ... Poland. Politics and Religion in Contemporary Poland.
Londyn: Frances Pinter (Publ.) 1983.
23 cm, X,264 s.
ISBN 0861873440.
- op
o
Szajkowski Bogdan: Next to God ... Poland. Politics and Religion in Contemporary Poland.
New York: St. Martin's Press 1983.
23 cm, X,264 s.
ISBN 0312572336.
- op
o
Szaruga Leszek, Zawrat Krzysztof: W Polsce czyli Nigdzie.
Berlin: Pogląd 1987.
21 cm, 281 s.
Rec.: Wolfgang Schlott. Osteuropa 1991 nr 41 p. 198-199.
- op
o
Szawłowski Ryszard: Prawa człowieka a Polska.
Londyn: Polonia listopad 1982.
22 cm, 216 s.
ISBN 0-902352-21-0.
- op
o
Szczepański Jan Józef: Kadencja.
Paryż: Libella 1988.
22 cm, 237,[2] s.
Historia i teraźniejszość 15.
ISBN 2-903332-07-X.
- MM
o
Szczypiorski A.: The Polish ordeal. The view from within.
Londyn: Croom Helm ©1982.
23 cm, 154 s,
Transl. by Celina Wieniewska. ISBN 0709923266.
- op
o
Szczypiorski Andrzej: Z notatnika stanu wojennego. Pierwsze wyd. polskie.
Londyn: Polonia wrzesień 1983.
21 cm, 139 s.
ISBN 0 902352 27 X.
- MM
o
Szejnert Małgorzata, Zalewski Tomasz: Szczecin - grudzień, sierpień, grudzień. 2. wyd.
Londyn: Aneks 1986.
22 cm, 382,[1] s.
ISBN 0906601274.
- MM
o
Szilagyi Szabolcs: Walesa, a Nobel-dijas villanyszerelo. [w j. węg.]
Budapest: Nepszava ©1989.
20 cm, 153 s., [16] s. tabl.
ISBN 9633228751.
- op
o
Sztandary wolności. - patrz: Pochroń Tomasz S. [oprac.]: Sztandary wolności. Chicago: Wydawn. WICI 1981.
- uw
o
Szymanski Leszek: Candle for Poland. 469 days of Solidarity. 1st ed.
San Bernadino, CA: Borgo Press, march 1982 [june 1981 - PB].
21 cm, 128 s.
Stovkis studies in historical chronology & thought; 2.
With an introd. by Jeffrey M. Elliot. ISBN 0893701661(HC); 0893702668 (PB).
- op
o
Szurek Jean-Charles: Aux origines paysannes de la crise polonaise.
Le Paradou: Actes sud; [Paris]: Diffusion, Presses universitaires de France ©1982.
24 cm, 179 s.
Ecrits et travaux du Groupe de sociologie rurale du CNRS.
ISBN 2903098425.
- op
o
Śląska Ewa Maria: Dochodzenie.
Paryż: IL 1985.
22 cm, 121 s.
ISBN 2-7168-0074-X.
- MM
o
Świdlicki Andrzej: Political trials in Poland. 1981-1986.
London; New York: Croom Helm ©1988.
23 cm, 426 s.
ISBN 0709944446.
- op
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Bibliografia bibuły   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane