Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 27.04.2006 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989
wydanych w Polsce. - Część V: R - Ś.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Rabiej Paweł, Rosińska Inga: Droga cienia.
Łódź: Axel 1993.
21 cm, 159,[1] s., [8] s. tabl.
Wachowski bez cenzury.
- MM
o
Rabiej Paweł, Rosińska Inga: Kim pan jest, panie Wachowski ?
Wwa: BGW 1993.
24 cm, 253,[3] s., [32] s. tabl.
ISBN 83-7066-509-8.
- MM
o
Raciborski Jacek: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989 - 1995.
Wwa: Wydawn. Naukowe "Scholar" 1997.
24 cm, 298 s.
ISBN 83-87367-16-8.
- op
o
Radomski czerwiec 1976. Cz. 1: Doniesienie o przestępstwie. Wyd. II popr. i uzup.
Lubl.: Norbertinum 1991.
25 cm, 230,[1] s.
Do druku przygot.: Wiesław M. Mizerski; Komisja Rehabilitacji "Czerwiec 76" przy NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. ISBN 83-85131-13-2.
- MM
o
Radzikowska Zofia: Z historii walki o wolność słowa w Polsce (cenzura w PRL w latach 1981-1987).
Kr.: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. "Universitas" 1990.
20 cm, 32 s.
ISBN 83-7052-005-7.
- op
o
Raina Peter: Arcybiskup. Dąbrowski - rozmowy watykańskie.
Wwa: PAX 2001.
25 cm, 272,[4] s
ISBN 83-211-1356-7.
- MM
o
Raina Peter: Droga do "Okrągłego Stołu". Zakulisowe rozmowy przygotowawcze.
Wwa: Wydawn. von borowiecky 1999.
24 cm, 371 s.
ISBN 83-87689-09-2.
- MM
o
Raina Peter: Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. Tom 3. Lata 1975-89.
Poznań; Pelplin: W drodze; Bernardinum 1996.
23 cm, 723,[5] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7033-148-3; 83-86491-40-X.
- MM
o
Raina Peter: Ksiądz Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać.
Wwa: Książka Polska 1995.
21 cm, 256 s., [8] s. tabl.
ISBN 83-86035-15-3.
- op
o
Raina Peter: Ksiądz Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać. Wyd. 2.
Wwa: Książka Polska 1996.
20 cm, 256 s., [8] s. tabl.
ISBN 83-905683-0-6.
- op
o
Raina Peter: Ksiądz Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać. [Wyd. 3].
Łomianki: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Bomar" 1997.
21 cm, 256 s., [8] s. tabl.
ISBN 83-908374-0-4.
- op
o
Raina Peter: Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii Św. Brygidy. Dążenia kapłańskie a reakcja władz państwowych.
Olsztyn: Warmińskie Wydawn. Diecezjalne 1991.
24 cm, 219,[4] s., [16] s. fot.
- MM
o
Raina Peter: Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii Św. Brygidy. Dążenia kapłańskie a reakcja władz państwowych. Wyd. 2.
Pozn.: Wydawn. Wers 2001.
21 cm, 219 s., [16] s. fot.
Rewizja Historii; 19.
ISBN 83-86906-73-1.
- op
o
Raina Peter: Ksiądz Henryk Jankowski walczy o prawdę.
Wwa: Wydawn. von borowiecky 1999.
25 cm, 356 s., [30] s. tabl.
Tyt. okł.: Ksiądz Prałat Henryk Jankowski walczy o prawdę. ISBN 83-87689-10-6.
- op
o
Raina Peter: Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę. Cz. 1. W służbie Kościoła. Cz. 2. Proces toruński.
Olsztyn: Warmińskie Wydawn. Diecezjalne 1990.
21 cm, 382 s., [16] s. fot. + 655,[1] s.
Przedr. z wyd.: Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1986.
- MM
o
Raina Peter: Teczka STASI księdza prałata Henryka Jankowskiego.
Pelplin: Bernardinum 2002.
30 cm, 159 s., [24] s. tabl.
ISBN 83-88935-66-6.
- op
o
Raina Peter: Troska o internowanych. Interwencje Abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982-1989.
Wwa: Wydawn. von borowiecky 1998.
25 cm, 398,[1] s.
ISBN 83-87689-06-8.
- MM
o
Raina Peter: Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan - PRL - Episkopat.
Wwa: Książka Polska 1997.
25 cm, 312 s.
ISBN 83-905683-5-7.
- op
o
Raina Peter, Dąbrowski Bronisław: Ks[iądz] Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu. Rozmowy z władzami PRL. T. 1: 1970-1981.
Wwa: Książka Polska 1995.
24 cm, 424 s.
ISBN 83-86035-13-7.
- op
o
Raina Peter, Dąbrowski Bronisław: Ks[iądz] Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu. Rozmowy z władzami PRL. T. 2: 1982-1989.
Wwa: Książka Polska 1995.
24 cm, 479 s.
ISBN 83-86035-14-5.
- op
o
Rajski Marian: W rękawiczkach.
Gdańsk 1993.
- op
o
Raport dotyczący represji na Dolnym Śląsku w okresie 13.12.1981 r.-31.12.1989 r.
Wr.: Zarząd Regionu "Solidarność" Dolny Śląsk 1993.
23 cm, [8],IV,256 s.
- MM [ksero]
o
Reiff Ryszard: Śmierć była blisko... Historia osobista.
Wwa: nakł. aut. 1998.
20 cm, 324 s., [16] s. tabl.
ISBN 83-87573-05-1.
- op
o
Rehorowska Maria: Internowanie w Gołdapi. Styczeń-lipiec 1982.
Sandomierz: Wydawn. Diecezjalne 1998.
24 cm, 336 s.
Na s. tyt. miejsce wyd.: Stalowa Wola - Gołdap. ISBN 83-86862-74-2.
- op
o
Remuszko Stanisław: "Gazeta Wyborcza". Początki i okolice (kalejdoskop).
Wwa: Rękodzieło © 1999.
21 cm, 218 s.
ISBN 83-913056-9-4.
- op
o
Reszczyński Wojciech: Byłem dziennikarzem.
Wwa: Optima © 1991.
21 cm, 204,[4] s.
ISBN 83-85447-00-8.
- MM
o
Rewolucja kulturalna w Instytucie Badań Jądrowych 13.XII.1981 - 1989. Wyd. 3 popr. i rozsz.
Wwa: Nowa and Arch 1990.
21 cm, 261 s.
Archiwum "Solidarności". T. 37. Polska Stanu Wojennego.
Oprac.: Adam Szarkowski, Heniek Pes i Jędrzej Kresowiak.
- op
o
Robotnicze losy. Życiorysy własne robotników pisane w latach konfliktu 1981-1982. T. 1-2.
Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 1996.
24 cm, 496 + 488 s.
Biografie i Materiały Biograficzne. Fundacja Nauk. im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu.
Wstęp Andrzej Kwilecki. Oprac. i red. Aurelia Szafran-Bartoszek [i in.]. ISBN 83-232-0698-8.
- op
o
Rodem z solidarności. Sylwetki twórców NSZZ "Solidarność".Wyd. 1.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. 1997.
21 cm, 265,[3] s.
Archiwum Solidarności.
Pod red. Bogusława Kopki i Ryszarda Żelichowskiego. ISBN 83-7054-099-6.
- MM
o
Rodowicz Władysław: Komitet na Piwnej. Fakty - dokumenty - wspomnienia.
Wwa: Więź 1994.
284 s.
Bibl. Więzi. ISSN 0519-9336.
Przedm.: Bronisław Dembowski. ISBN 83-85124-33-0.
- op
o
Roguski Mirosław - patrz: Swietłow Witalij, Roguski Mirosław: Tajemna współpraca. Jak upadała PRL. Mirosław Roguski w rozmowie z Witalijem Swietłowem. Wwa: Interster 1993.
- uw
o
Rolicki Janusz: Zbigniew Bujak - przepraszam za "Solidarność".
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 171,[5] s., [24] s. tabl.
ISBN 83-7066-157-2.
- MM
o
Roliński Adam - patrz: Solidarność - kruszenie muru. Katalog wystawy, 8 listopada-13 grudnia 2000, Instytut Jana Pawła II. Kr.: FCDCN; Księg. Akademicka 2000; Wiśniewski Wojciech, Roliński Adam: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990. w: Solidarność małopolska w podziemiu. Wyd. sondażowe. Kr.: Universitas 1991; Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Kr.: Bibl. Jagiellońska; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księg. Akademicka 2001.
- uw
Roliński Bohdan - patrz: Kostikow Piotr, Roliński Bohdan: Widziane z Kremla. Moskwa - Warszawa gra o Polskę. Wwa: BGW 1992.
- uw
Romek Zbigniew [oprac.] - patrz: Cenzura w PRL. Relacje historyków. Wwa: Neriton; Inst. Hist. PAN 2000.
- uw
Rosińska Inga - patrz: Rabiej Paweł, Rosińska Inga: Droga cienia. Łódź: Axel 1993; Rabiej Paweł, Rosińska Inga: Kim pan jest, panie Wachowski ? Wwa: BGW 1993.
- uw
o
Roszkowski Wojciech: Ekspertyza. Kierunki i możliwości przezwyciężania kryzysu gospodarczego w Polsce. Cz. 1: Polityczne uwarunkowania i przebieg przemian ustrojowych w Polsce w latach 1988-1991.
Wwa: IFGN. SGH 1991.
29 cm, [2],29 s.
Inst. Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Szkoła Główna Handlowa.
- op
o
Rowicki Leszek [red.] - patrz: W przededniu wielkiej zmiany. Młodzież Warszawy 1987-1988. Wwa: UW. WP. IS, 1991.
- uw
o
Rozmowy Komisji Rządowej pod przewodnictwem Kazimierza Barcikowskiego z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie w dniach 21-30 sierpnia 1980 r[oku]. Według transmisji radiowęzła Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie.
Szczecin: [Uniw. Szczeciński. Wydz. Humanistyczny] 1989.
20 cm, [2],III,165 s.
Oprac.: Andrzej Głowacki.
- op
o
Rozmowy z rządem PRL. Negocjacje pomiędzy NSZZ "Solidarności" a rządem w dniach 15-18 października 1981. Wyd. I.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1998.
21 cm, 337,[2] s.
Archiwum Solidarności. Seria: Dokumenty.
Do druku przygot.: Bogusław Kopka, Andrzej Paczkowski, Tomasz Tabako. ISBN 83-7054-137-2.
Rec.: Bartosz Kaliski. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 61-62.
- MM
o
Rudka Szczepan: Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wrocław 1980-81.
B.m.: Wydawn. Nielegalne 2003.
22 cm, 48 s.
- MM
o
Rudka Szczepan: Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989.
Wwa; Wr.: Wydawn. Nauk. PWN 2001.
24 cm, 464 s., [48] s. tabl.
Wrocławska Bibl. PWN.
ISBN 83-01-13639-1.
- MM
o
Rudka Szczepan: Wroclawskie pisma bezdebitowe 1973-1989. Bibliografia.
Wr.: Wydawn. MIMEX 1992.
28 cm, 155,[3] s., [16] s. tabl.
Uniw. Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.
ISBN 8390055058.
- MM
o
Rudnicki Daniel Bernard - patrz: Pastuszewski Stefan, Rudnicki Daniel Bernard: Czasopiśmiennictwo w woj[ewództwie] bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny). Bydgoszcz: Świadectwo 1993.
- uw
o
Rurarz Zdzisław: Byłem doradcą Gierka.
Wwa: Andy Grafik Ltd. 1990.
21 cm, 170,[1] s.
- MM
o
Ruszkowski Paweł: Struktury organizacyjne ruchu samorządów pracowniczych w latach 1981-1990.
Wwa: Inst. Badawczy Samorządu Załogi. Nakł. Fundacji Wspierania Inicjatyw Samorządowych "Zmiany" 1991.
20 cm, 30,[4] s.
Biblioteka Samorządu 2.
- op
o
Rydzewska Barbara: ...w imię ocalenia narodowego ...w imię ocalenia narodowego? Relacje o stanie wojennym w Płockiem.
Płock: Muzeum Mazowieckie 2001.
30 cm, 107,[1] s.
ISBN 83-913773-9-3.
- op
o
Rykowski Zbigniewa W. [red.] - patrz: Wyniki badań - wyniki wyborów. 4 czerwca 1989. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1990.
- uw
o
Satyra konspira. Wybór rysunków satyrycznych z lat osiemdziesiątych.
B.m. [Gdańsk]: Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury; Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku, b.r. [ok. 1990].
21 cm, 108 s.
Opracowanie redakcyjne i graficzne: Antoni Chodorowski, Zbigniew Jujka i Jacek Urbański.
- MM
o
Sąd nad autorami stanu wojennego. Oskarżenia, wyjaśnienia, obrona przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Wwa: BGW 1993.
24 cm, 370,[2] s.
Oprac. Anna Karaś. ISBN 83-7066-533-0.
- op
o
Schweizer Peter: Victory czyli Zwycięstwo.
Wwa: BGW 1994.
24 cm, 285,[1] s.
Tłum. z ang. Igor Apiński. Tyt. oryg.: Victory, 1994. ISBN 83-7066-607-8.
- MM
o
Semka Piotr - patrz: Kurski Jacek, Semka Piotr: Lewy czerwcowy. Wwa: Spotkania 1993.
- uw
Siciński Andrzej - patrz: Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce. Wwa: Wydawn. Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1998.
- uw
o
Siedlecka Joanna [oprac.]: Jaworowe dzieci.
Pozn.: Kantor Wydawn. SAWW [1991].
21 cm, 167,[5] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-85066-35-7.
- op
o
Sielezin Jan Ryszard: Solidarność w Jeleniogórskiem. Od Międzyzakładowego Komitetu Założycieskiego do Zarządu Regionu 1980-1981.
Jelenia Góra: KTN 1993.
24 cm, 88 s., [12] s. tabl.
Prace Karkonoskiego Tow. Nauk. ISSN 0238-9940; nr 63.
- op
o
Sierpień '80. Co pozostało z tamtych dni ? Wyd. 1.
Gdańsk: Wydawn. Uniw. Gdańskiego 1996.
21 cm, 260,[1] s.
Praca zbior. pod red. Jana Kulasa. ISBN 83-7017-701-8.
- MM
o
Sierpień '80 w optyce mieszkańców wsi i małych miast. Sesja naukowa, Gdańsk - październik 1990.
Gdańsk: GTN. KS 1990.
24 cm, LXIII,174 s., err.
Gdańskie Tow. Nauk. Komisja Socjologiczna.
Pod red. Marka Latoszka.
- op
o
Sierpień '80 we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża.
Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1991.
21 cm, 411,[1] s.
Gdańskie Towarzystwo Naukowa.
Pod red. Marka Latoszka. ISBN 83-215-7856-X.
- MM
o
Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko. [Wyd. IV: (drugie kraj.)].
Wwa: Pelta Press 1991.
20 cm, 149 s., [16] s. fotogr.
ISBN 83-85314-01-6.
- MM
o
Sisyphus. vol. 7. - patrz: Challenges to pluralism in Eastern Europe. Wwa: Polish Akademy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology 1991.
- uw
o
Siwek Sławomir: Fundacja Rolnicza. Jak władze PRL zablokowały wsparcie przez Kościół polskich rolników? Fakty, dokumenty - negocjacje w latach 1981-1987.
Wwa: Air Link 2001.
21 cm, 511,[1] s.
Biblioteka TR Obserwator. ISSN 1509-1430; 3.
W dwudziestą rocznicę nominacji Biskupa Józefa Glempa na Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski. ISBN 83-913145-1-0.
- op
o
Sitarska Anna, Skwirowska Stefania [oprac.]: Jan Paweł II poza cenzurą PRL. Bibliografia 1976-1989.
Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu; Wwa: Wydawn. Księży Marianów 1996.
24 cm, 528,[4] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7119-109-X.
- op
o
Skalski Ernest: Błąd.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. 1993.
21 cm, 225,[1] s.
ISBN 83-7054-057-0.
- MM
o
Skiełczyński Zbigniew ks.: Stan wojenny w Łowiczu na wesoło.
Łowicz: Poligrafia 2001.
21 cm, 28 s.
ISBN 83-914156-8-6.
- MM
o
Skorupski Jan Stanisław: Polski czyściec.
Pozn.: Kantor Wydawn. SAWW 1992.
21 cm, 198,[2] s.
Mówią Izabella Cywińska, Waldemar Fydrych, Wojciech Jaruzelski, Andrzej Szczypiorski, Jan Twardowski, Jerzy Urban, Andrzej Wajda, Lech Wałęsa oraz duch Cypriana Kamila Norwida. ISBN 83-85066-90-X.
- MM
o
Skorupski Jan Stanisław: … zrozumieć Polaków. Pentalogia i ektodram z Norwidem. Moje rozmowy z: Andrzejem Szczypiorskim, Andrzejem Wajdą, Izabellą Cywińską, Lechem Wałęsą, Waldemarem Fydrychem oraz Wojciechem Jaruzelskim. Wyd. 1.
Wwa: Nowe Wydawn. Polskie 1990.
21 cm, 102,[1] s.
ISBN 83-85135-09-X.
- op
o
Skórzyński Jan: Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985 - 1989.
Wwa: Presspublica 1995.
21 cm, 302,[3] s.
ISBN 83-86038-08-X.
- MM
o
Skórzyński Jan - patrz: Pernal Marek, Skórzyński Jan: Kalendarium Solidarności 1980-1989. Wwa: Omnipress; Versus 1990.
- uw
Skrzypkowska Joanna [oprac.] - patrz: Katalog czasopism niezależnych Działu Wydawnictw Periodycznych. 1976-1991. Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy. Bibl. Główna 1994.
- uw
o
Skrzyposzek Christian: PWolna trybuna. Pierwsze wyd. kraj.
Wwa: W.A.B. 1999.
ISBN 83-88221-11-6.
- op
o
Skubiszewski Krzysztof: Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993.
Wwa: Interpress 1997.
25 cm, 434 s.
ISBN 83-223-2656-4.
- op
o
Skutnik Tadeusz [oprac.] - patrz: Gdańsk Sierpień '80. Rozmowy. [Oprac.] Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik. Wyd. I kraj. Gdańsk: Aida 1990; Zapis wydarzeń. Gdańsk - Sierpień 1980. Dokumenty. Zebr. i oprac. Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Wwa: Nowa 1999.
- uw
o
Skwarnicki Marek: Dzienniki 1982-1990. Wyd. I.
Kr.: Znak 1998.
20 cm, 225,[3] s.
ISBN 83-7006-772-7.
- MM
o
Skwirowska Stefania - patrz: Sitarska Anna, Skwirowska Stefania [oprac.]: Jan Paweł II poza cenzurą PRL. Bibliografia 1976-1989. Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu; Wwa: Wydawn. Księży Marianów 1996.
- uw
o
Słabek Henryk: Intelektualistów obraz własny w świetle dokumentów autobiograficznych 1944-1989.
Wwa: Książka i Wiedza 1997.
21 cm, 253,[3] s.
ISBN 83-05-12873-3.
- op
o
Słodkowska Inka [zebrała i oprac.] - patrz: Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991. Cz. 1-2. Wwa: ISP PAN 1995.
- uw
o
Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Tom V. 1971-1995.
Wr. i in.: Oss 1998.
24 cm, 1067 s.
Red.: Dobrosława Świerczyńska. ISBN 83-04-04443-9. Ten tom jest w dużej części drugim wyd.: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- MM
o
Smoleński Paweł: Salon patriotów.
Wwa: Rytm 1994.
20 cm, 203,[2] s.
ISBN 83-85249-61-1 (błędny).
- MM
o
Sobolewski Zygmunt: NSZZ Solidarność w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe 1980-2000. T. 2. Dokumenty.
Gdańsk: Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność; Kraków: Drukarnia Kolejowa 2000.
24 cm, 452 s.
W dwudziestą rocznicę powstania NSZZ Solidarność.
ISBN 83-914173-2-8.
- op
o
Societal conflict and systemic change. The case of Poland 1980-1992.
Wwa: IFiS Publ 1993.
21 cm, 284 s.
Ed. by Władysław W[acław] Adamski. ISBN 83- 85194-66-5.
- op
o
Socjologia gdańska w dobie przemian. 1970-1994 (bilans i oczekiwania).
Gdańsk: Akademia Medyczna 1995.
21 cm, 200 s.
Gdańskie Tow. Nauk.
Materiały sesji nauk. [zorg. 7 kwietnia 1995 r. w Gdańsku] pod red. Marka Latoszka. ISBN 83-85019-93-6.
- op
o
Sokołowski W.: Katalog znaczków.
1990.
Wg Filatelista Podziemny 1993 nr 2 s. 9.
- op
o
"Solidarność" a wychodzenie Polski z komunizmu. Studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".
Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a 1995.
21 cm, 225,[2] s.
Historia i Idee. z. 3. Ozn. jako 9 publ. wyd.
Aut.: Antoni Dudek [i in.]. ISBN 83-85937-35-8.
- op
o
Solidarność. XX [dwadzieścia] lat historii.
Wwa: Volumen; Tysol 2000.
30 cm, 424,[4] s. + CD.
Koncepcja książki i wybór zdjęć Adam Borowski; red. Mirosława Łątkowska. ISBN 83-7233-185-5 (Volumen).
- MM
o
"Solidarność" dwadzieścia lat później.
Kr.: Arkana 2001.
21 cm, 177 s.
Arkana Historii.
Aut.: Roman Bäcker [i in.]. ISBN 83-86225-08-4.
- op
o
"Solidarność" 20 [dwadzieścia] lat 1980-2000. Konkurs literacki. Antologia.
Łódź: Wydawn. Wojciech Grochowalski 2000.
23 cm, 158,[2] s.
Red. Marcin Bauer, współpr. Henryk Marczak. ISBN 83-912979-4-2.
- op
o
"Solidarność" i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989).
Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a 1995.
21 cm, 334 s.
Historia i idee. z. 2. Ozn. jako 8 publ. wyd.
Sesja popularnonaukowa pt.: "Od pomorskiego modelu obrony czynnej do "gdańskiego desantu". Rzecz o działaniu i myśli politycznej gdańskiej opozycji w latach 1980-1989". (Gdańsk - 2-4.III.1995 r.). Aut.: Paweł Adamowicz [i in.]. Red. Lech Mażewski, Wojciech Turek. ISBN 83-85937-30-7.
- MM
o
Solidarność - kruszenie muru. Katalog wystawy, 8 listopada-13 grudnia 2000, Instytut Jana Pawła II.
Kr.: FCDCN; Księg. Akademicka 2000.
17 x 24 cm, 240 s.
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Biuro Festiwalowe Kraków 2000.
Red. Tomasz Gąsowski, Adam Roliński i Wojciech W. Wiśniewski. ISBN 83-7188-443-5.
- op
o
Solidarność małopolska w podziemiu. Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981-1989. Wyd. sondażowe.
Kr.: Universitas 1991.
21 cm, 304 s.
Zaw.: Czesław Brzoza, Waldemar Bukowski [red.], Adam Roliński, Zbigniew Solak [oprac.]: Solidarność Regionu Małopolska w latach 1981-1989. Wstęp do syntezy; Wojciech Wiśniewski i Adam Roliński: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990. ISBN 83-7052-022-7.
- MM
o
Solidarność. Sierpień 1980.
Gdańsk: Wydawn. Morskie 1980.
34 cm, [52] k.
Aut. fotogr:. Zbigniew Trybek i in., dobór fotogr.: Edward Mazurkiewicz, Adam Orchowski. ISBN 83-215-7207-3.
- op
o
Solidarność. Sierpień 1980. Wyd. 2.
Gdańsk: Wydawn. Morskie 1990.
34 cm, [104] s.
Aut. fotogr.: Zbigniew Trybek, Ryszard Wesołowski, Stanisław Ossowski. Scenariusz, dobór fotogr.: Edward Mazurkiewicz, Adam Orchowski. ISBN 83-215-7246-4.
- MM
o
Solidarność 1980-1990. Przewodnik związkowy, obywatelski, samorządowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Kat.: Ofic. Śląska 1990.
14 cm, 81,[7] s.
Red.: Zdzisław Zwoźniak. Tyt. okł. Na s. tyt. wyłącznie niepełny podtyt.: Przewodnik Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
- op
o
"Solidarność" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1980-2000.
Lubl.: NSZZ "Solidarność" UMCS 2000.
21 cm, 145,[3] s.
Red.: Marek Jędrych. ISBN 83-912835-3-4.
- op
o
Solidarność w ruchu 1980-1981. Wyd. I.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 2000.
21 cm, 273,[5] s.
Stow. "Archiwum Solidarności". Inst. Hist. Uniw. Warszawskiego.
Studia pod red. Marcina Kuli. ISBN 83-7054-135-6.
- MM
o
Sopel Tadeusz: Niezależny Ruch Chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989. Dokumenty, wspomnienia, refleksje.
Przemyśl: Poł.-Wsch. Inst. Nauk. 2000.
24 cm, 262,[2] s., [2] s. tabl.
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu.
ISBN 83-9092295-9 [błędny]; 83-913511-1-4.
- op
o
Sowińska Teresa - patrz: Milewski Wojciech, Sowińska Teresa: Solidarność 1980-2000. Gdańsk: Studio "ATS" Teresa Sowińska ©2000.
- uw
o
Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych w badaniach CBOS.
Wwa: CBOS 1994.
21 cm, 477,[1] s.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Do dr. przygot. Barbara Badora i in.
- op
o
Społeczeństwo polskie u progu przemian.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991.
24 cm, 374,[2] s.
Pod red. Janusza Muchy, Grażyny Skąpskiej, Jacka Szmatki, Izabelli Uhl. ISBN 83-04-03917-6.
- MM
o
Sporoń Henryk F.: Z rodzinnych stron i emigracji.
Chorzów: Głos Śląsko-Dąbrowski 1999.
21 cm, 123,[2]s.
ISBN 83-911856-1-3.
- op
o
Spór o PRL.
Kr.: Znak 1996.
20 cm, 192 s.
Marta Fik [i in.]. Wstęp: Piotr S[tefan] Wandycz. Artykuły ukazujące się na łamach Tyg. Powsz. od 15 maja 1994 do 5 listopada 1995. ISBN 83-7006-594-5.
- op
o
Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983).
Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2001.
21 cm, 405,[1] s.
Dokumenty, Tom 6.
Wybór, wstęp i oprac. Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak. ISBN 83-915983-2-2.
- op
o
Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków.
Kr.: Inst. Pamięci Nar., Księg. Akademicka 2001.
24 cm, 283,[1] s., [12] s. tabl.
Na okł.: 13 grudnia Trzynasty grudnia. Oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek. Współpr. Ewa Zając. ISBN 83-7188-541-5.
- op
o
Stan Wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981-31 XII 1982.
Wwa: Ofic. Wydawn. Rytm 1999.
25 cm, 564,[1] s.
Seria: Źródła do Historii Polski XX wieku - ze zbiorów Centralnego Archiwum MSWiA.
Red.: Wanda Chudzik, Radomir Cywiński, Iwona Kielmel, Irena Marczak. ISBN 83-911160-0-X, 83-87893-46-3.
- MM
o
Stan wojenny w Polsce 1981-1983. - patrz: Dudek Antoni [red.]: Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2003.
- uw
o
Stan Wojenny. Wspomnienia i oceny.
Pelplin: Bernardinum 1999.
25 cm, 379,[7],122,[1] s.
Praca zb. pod red. Jana Kulasa. Koncepcja i dobór il.: Bogusław Kazimierz Gołąb. ISBN 83-87668-56-7.
- MM
o
Staszewski Michał T. - patrz: Kościół Katolicki o Konstytucji. Wybrane dokumenty z lat 1947-1991. Wwa: ISP PAN 1991.
- uw
Stąsiek Andrzej - patrz: Gilejko Leszek, Stąsiek Andrzej, Widera Wojciech: Robotnicy i liderzy o związkach zawodowych. Wwa: CBS, IGS, SGH 1992.
- uw
o
Stefanowicz Janusz: Niewdzięczna misja. Zapiski ambasadora w Paryżu 1984-1989.
Toruń: Wydawn. Adam Marszałek ©1994.
24 cm, 168,[3] s.
Tekst publ. w tyg. Kierunki 1989-1990. ISBN 83-86229-56-X.
- op
o
Stefanowicz Janusz: Niewdzięczna misja. Zapiski ambasadora w Paryżu 1984-1989. [Wyd. 2].
Toruń: Wydawn. Adam Marszałek ©1997.
24 cm, 168,[4] s.
Tekst publ. w tyg. Kierunki 1989-1990. ISBN 83-7174-099-9.
- op
o
Stefańczak Barbara [oprac.] - patrz: "Zeszyt roboczy" generała Anoszkina 9-16 grudnia 1981 r. Wwa: ISP PAN 1998.
- uw
o
Stefański Jacek: Polska 1988-1993. Narodziny i pierwsze lata III RP. Kalendarium.
Kolbuszowa: Bibl. Publiczna Miasta i Gminy 1995.
21 cm, 220 s.
Varia Kolbuszowskie, ISSN 1231-6393; 7.
ISBN 83-901865-4-3.
- op
o
Stefański Lech - patrz: Giełżyński Wojciech, Stefański Lech: Gdańsk. Sierpień 80. Wwa: Książka i Wiedza 1981.
- uw
o
Stelmachowski Andrzej: Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej.
Wwa, Jaktorów: Ośr. Doradztwa i Szkolenia "TUR" 1998.
24 cm, 132 s.
ISBN 83-86212-46-2.
- MM
o
Stępniak Mirosław - patrz: Stocznia 80. Wyd. II. Wwa: Wydawn. Radia i Telewizji 1981.
- uw
o
Stocznia '80. Wyd. I.
Wwa: Wydawn. Radia i Telewizji 1981.
26 cm, [120] s.
Fotogr.: Mirosław Stępniak. Oprac. graf.: Jan Bokiewicz, Wojciech Freudenreich. Tekst składa się z fragm. audycji nadanych przez Rozgłośnię Gdańską Polskiego Radia w sierpniu-wrześniu 1980 r. ISBN 83-21-0228-4. Druk ukończono w kwietniu 1981 r. Druk i oprawa: Dział poligraficzny WRiTV.
- MM
o
Stocznia '80. Wyd. II.
Wwa: Wydawn. Radia i Telewizji 1981.
26 cm, [120] s.
Fotogr.: Mirosław Stępniak. Oprac. graf.: Jan Bokiewicz, Wojciech Freudenreich. Tekst składa się z fragm. audycji nadanych przez Rozgłośnię Gdańską Polskiego Radia w sierpniu-wrześniu 1980 r. ISBN 83-21-0228-4. Druk ukończono w październiku 1981 r. Druk i oprawa: Opolskie Zakłady Graficzne.
- MM
o
Strękowski Jan - patrz: Januszewski Radosław, Kłosiński Jerzy, Strękowski Jan: Olszewski - przerwana premiera. Wwa: Nakł. Tyg. Solidarność 1992.
- uw
o
Strześniewski Stanisław Henryk: Kryptonim Rogatywka. Wspomnienia bez retuszu. T. 1-2.
Płock: "Viritim '94" 1995.
24 cm, 388,[3] s., [3] k. tabl. + 521,[5] s., [1] k. tabl.
ISBN 83-902922-0-3.
- op
o
Strześniewski Stanisław Henryk: Kryptonim Rogatywka. Wspomnienia bez retuszu. T. 1-2. [Wyd. 2 popr.].
Płock: "Viritim '94" 1997.
24 cm, 388,[4] s., [3] k. tabl. + 500,[4] s., [1] k. tabl.
ISBN 83-902922-1-1.
- op
o
Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. T. I.
Wr.: Gajt 1998.
21 cm, 159,[1] s.
Pod red. Łukasza Kamińskiego. Zaw. m. in.:
- Michael Kubina: Czy Honecker chciał zbrojnej interwencji w Polsce jesienią 1980 r.? Człowiek Moskwy w Biurze Politycznym KC NSPJ a polski kryzys na jesieni 1980 roku. - s. 109-125;
- Wojciech Sawicki: Akcja Świdnik na Dolnym Śląsku. Przyczynek do dziejów "Solidarności" w stanie wojennym. - s. 126-142;
ISBN 83-900696-5-2.
- MM
o
Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. T. II.
Wr.: Gajt 1999.
21 cm, 151 s.
Pod red. Łukasza Kamińskiego. Zaw. m. in.:
- Anna Müller: Geneza powstania Ruchu Młodej Polski (1969-1979). - s. 66-82;
- Grzegorz Waligóra: Położenie geopolityczne i problem niepodległości w myśli politycznej środowiska KOR. - s. 83-95;
- Wojciech Sawicki: Sowiecka interwencja w Polsce w grudniu 1981 ? - nieznany dokument z archiwów byłej NRD. - s. 143-150;
ISBN 83-910542-4-1.
- MM
o
Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. T. III.
Wr.: Gajt 2000.
21 cm, 150 s.
Pod red. Łukasza Kamińskiego. Zaw. m. in.:
- Anna Mueller: Działalność Ruchu Młodej Polski w latach 1979-1982.
ISBN 83-910542-9-2.
- op
o
Studia nad ruchami społecznymi. T. II.
Wwa: UW Inst. Socjologii 1989.
21 cm, 346 s.
Pod red. Piotra Marciniaka i Wojciecha Modzelewskiego. Zaw. m. in.:
- Roman Wapiński: Między grudniem 1970 r. a sierpniem 1980 r. - s. 113-129;
- Piotr Marciniak: Horyzont programowy strajków 1980 r, /Na tle ówczesnego systemu społeczno-politycznego/ - s. 131-200;
- Wojciech Błasiak: Centra i peryferie ruchów chłopskich w Polsce 1980-1981. - s. 201-227;
- Wojciech Modzelewski: Symbolika "Solidarności". - s. 229-279;
- Sergiusz Kowalski: Ze studiów nad ideologią "Solidarności". Rozważania o ideologicznych uwarunkowaniach działania zbiorowego. - s. 281-304;
- Roman Bäcker: Przemiany świadomości politycznej działaczy NSZZ "Solidarność" w Toruniu /wrzesień 1980 - grudzień 1981/. - s. 305-323.
- MM
o
Studia nad ruchami społecznymi. T. 4.
Wwa: UW Inst. Socjologii 1990.
21 cm, 215 s.
Pod red. Jolanty Kulpińskiej. Do druku przygot. Piotr Marciniak. Zaw.: Raport PTS - Polskiego Tow. Socjologicznego - strajki 1980 Mazowsze, Ursus, Żyrardów, Gdańsk, Szczecin, Wrocław.
- op
o
Studia nad ruchami społecznymi. T. 5.
Wwa: UW Inst. Socjologii 1990.
21 cm, 201 s.
Pod red. Ewy Lewickiej-Banaszak, Piotra Marciniaka. Zaw. m. in.:
- Strajki lat osiemdziesiątych - maj 1988 w Nowej Hucie;
- Konflikty przemysłowe "Eda" Poniatowa;
- "Cemi" Warszawa;
- "Świerczewski".
- op
o
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3: Narodziny demokracji instytucji.
Kr.: Akademia Ekonomiczna 1995.
24 cm, 333,[2] s.
Pod red. Jerzego Hausnera. ISBN 83-903900-1-9.
- op
o
Studziński Andrzej: Przyniesiony w teczce przez "Solidarność".
Wwa: Profi © 1992.
17 cm, 112 s.
Energoblok-Wybrzeże, Gdynia.
ISBN 83-85476-07-5.
- op
o
Sułek Antoni - patrz: Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu. Wwa: Wydawn. Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1993.
- uw
o
Sumara Zdzisław: Od trzynastego do trzynastego.
Tarnów: Stow. Autorów Polskich Oddz. Tarnowski 2003.
21 cm, 205 s.
ISBN 83-919111-4-4.
- op
o
Supruniuk Mirosław Adam: Kultura. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977-1990. Wyd. I.
Wwa: Towarzystwo Opieki nad Archiwum IL w Paryżu; Pomost 1995.
22 cm, 229,[2] s.
ISBN 83-86519-41-X (Pomost); 83-86907-02-9 (TOnAILwP).
- MM
o
Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie. Wyd. pierwsze (polskie oficj.).
Szczecin: Glob 1991.
21 cm, 228,[4] s.
Reprint z wyd.: Londyn: Aneks 1982. ISBN 83-7007-299-2.
- MM
o
Surmaczyński Marian: Kryzys lat 80-tych w świadomości inteligentów.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1997.
24 cm, 292,[3] s.
Acta Univ. Wratislaviensis, ISSN 0239-6661; no 1930.
ISBN 83-229-1633-7.
- op
o
Surmaczyński Marian: Kryzys, stan wojenny, prześladowania. Intelektualiści i inteligenci.
Wr.: Ofic. Wydawn. Polit. Wrocławskiej 2000.
24 cm, 176 s.
ISBN 83-7085-521-0.
- op
o
Swietłow Witalij, Roguski Mirosław: Tajemna współpraca. Jak upadała PRL. Mirosław Roguski w rozmowie z Witalijem Swietłowem.
Wwa: Interster 1993.
153 s., [6] k. tabl.
- op
o
Szaciłowski Stefan: Ocalone z kipiszu. 13 grudnia 1981 - 24 lipca 1982.
Białystok: Rekl.-Wydawn. Ag. Dziennikarzy AG-red. 1990.
21 cm, 230,[1] s.
- MM
o
Szaniawski Józef [wybór, oprac., wstęp]: Pułkownik Kukliński. Wywiady, opinie, dokumenty.
Wwa: Alfa-Wero 1998.
21 cm, 514,[8] s.
ISBN 83-7179-111-9.
- op
o
Szareyko Henryk: Współdziałanie społeczności wiejskich przy nielegalnej budowie obiektów sakralnych w diecezji przemyskiej w latach 1966-1980.
Wwa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społ. 1994.
21 cm, 502 s.
ISBN 83-7012-054-7.
- op
o
Szaruga Leszek [pseud.] - patrz: Wirpsza Aleksander (Leszek Szaruga [pseud.]): "Zapis". Zarys monograficzny, bibliografia zawartości. Szczecin: Wydawn. Nauk. US 1996.
- uw
Szaszłyk po polsku. - patrz: Poppek Anna, Pytlakowska Krystyna: Szaszłyk po polsku. Wwa: BGW 1992.
- uw
o
Szczepański Jan Józef: Kadencja. Wyd. 1.
Kr.: Znak 1989.
20 cm, 275,[5] s.
ISBN 83-7006-158-3.
- MM
o
Szcześniak Maria: Idź i zabij. Pacyfikacja strajku w Kopalni Wujek. Zbrodnia nieukarana.
Wwa: Ofic. Wydawn. Volumen; Tysol sp. z o.o. 1999.
24 cm, 153,[1] s., [21] s. fotogr., [2] s.
Historia najnowsza.
ISBN 83-7233-152-9.
- MM
o
Szczypiorski Andrzej: Z notatnika stanu rzeczy.
Pozn.: SAWW 1989.
21 cm, 166,[2] s.
ISBN 83-85066-03-9.
- MM
o
Szczypiorski Andrzej: Z notatnika stanu wojennego.
Pozn.: SAWW 1989.
21 cm, 149,[2] s.
ISBN 83-85066-02-0.
- MM
o
Szeremietiew Romuald: W prawo marsz ! O polityce i wojsku.
Wwa: Print sierpień 1993.
21 cm, 349,[2] s., [36] s. fotogr.
Rozm.: Piotr Bączek. ISBN 83-85960-01-5.
- MM
o
Szewc Jan E.: Solidarność. (lata 1979-1984).
Wwa: nakł. aut. 1999.
30 cm, [238] s.
Mój XX-sty wiek.
ISBN 83-87751-13-8.
- op
o
Szewczyk Lech: Służby specjalne RP czy mafia.
Gorzów Wielkopolski: Lech Szewczyk 1995.
20 cm, 2 cz. w 1 vol., 400 s.
Zaw.: Cz. 1: W Republice Południowej Afryki; Cz. 2: W Polsce, państwie mafii, korupcji i bezprawia. ISBN 83-903861-1-9.
- op
o
Szewczyk Lech: Służby specjalne RP czy mafia. Wyd. 2.
Gorzów Wielkopolski: Lech Szewczyk [1997].
21 cm, 2 cz. w 1 vol., 366 s.
Zaw.: Cz. 1: W Republice Południowej Afryki; Cz. 2: W Polsce, państwie mafii, korupcji i bezprawia. ISBN 83-903861-2-7.
- op
o
Szkutnik Janusz - patrz: Klus Jerzy, Lignarski Andrzej, Szkutnik Janusz: Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium rzeszowskie. Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 2000.
- uw
Sztumski Janusz [red.] - patrz: Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Kat.: UŚ 1995.
- uw
o
Szudrowicz Alojzy: NSZZ "Solidarność" 1980-1981. Zarys działalności w świetle prasy i innych źródeł.
Bydgoszcz: Wydawn. Margrafsen 1998.
24 cm, 190 s.
ISBN 83-87070-55-6.
- op
o
Szymańska Zyta - patrz: Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta: Bez cenzury. 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia. Wwa: IBL 1999.
- uw
o
Ścibor-Rylski Aleksander: Człowiek z żelaza.
Wwa: Wydawn. Artystyczne i Filmowe 1989.
Opowieści filmowe.
ISBN 83-221-0525-8.
- MM
o
Śledziewska Joanna: Jest wciąż wśród nas. Wspomnienia, refleksje, świadectwo.
Wwa: nakł. aut. 1994.
20 cm, 53,[2] s.
- op
o
Śliwiński Piotr - patrz: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kr.: WL 1999.
- uw
o
Śnieg Stanisław: Alarm dla miasta Lubina.
Lubin: Towarzystwo Pamięci Ofiar Lubina '82, 1992.
25 cm, 116,[1] s.
- MM
o
Świadectwa stanu wojennego.
Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2001.
20 cm, 286 s.
Relacje i Wspomnienia; Tom 2.
Wstęp Janusz Krupski. Oprac. Antoni Dudek, Krzysztof Madej. ISBN 83-915983-1-4.
- op
o
Świda Hanna - patrz: Kiciński Krzysztof, Świda Hanna: Przed sierpniem i po grudniu. Z badań nad postawami i wartościami. Wwa: Uniw. Warszawski. [1991].
- uw
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Bibliografia bibuły   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane