Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 12.09.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989
wydanych w Polsce. - Część IV: M - P.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Majchrzak Grzegorz [wybór i oprac.] - patrz: Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983). Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2001.
- uw
Malarecka-Simbierowicz Hanna - patrz: W Sejmie i w Senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy Solidarności. Wwa: Ofic. Wydawn. Volumen 1990; Nasi w Sejmie i w Senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy "Solidarności". Rzeszów: WOM 1993.
- uw
o
Malinowski Krzysztof: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991.
Pozn.: IZ 1997.
21 cm, 371,[1] s., [14] s. tabl.
Studium Niemcoznawcze Inst. Zachodniego, 0239-7846; nr 74.
ISBN 83-85003-91-6.
- op
o
Małe vademecum PeeReLu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990. Wyd. I.
Wwa: Agora 1990.
21 cm, 218,[13] s., err.
Oprac.: Anna Bikont, Piotr Bikont, Wojciech Cesarski. Wstęp: Stefan Bratkowski.
- MM
o
Małkiewicz Andrzej: Wybory czerwcowe 1989.
Wwa: ISP PAN 1994.
24 cm, 88 s.
Inst. Studiów Polit. PAN.
ISBN 83-85479-63-5.
- op
o
Marciniak Piotr - patrz: Studia nad ruchami społecznymi. T. II. Wwa: UW Inst. Socjologii 1989; Studia nad ruchami społecznymi. T. 4. Wwa: UW Inst. Socjologii 1990; Studia nad ruchami społecznymi. T. 5. Wwa: UW Inst. Socjologii 1990.
- uw
Marczak Henryk [współpr.] - patrz: "Solidarność" 20 lat 1980-2000. Konkurs literacki. Antologia. Łódź: Wydawn. Wojciech Grochowalski 2000.
- uw
o
Marczuk Stanisław.: Społeczeństwo polskie lat osiemdziesiątych. Ciągłość i zmiana wartości.
Rzeszów: Wydawn. WSP 1993.
24 cm, 161,[2] s.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.
- op
o
Markowski Stanisław: Fotografie/Photography 1980-1989.
B.m.: Znak 1990.
27 cm, [7],115,[9] s.
Wstęp: Andrzej Wajda. Wersja ang.: Jan Rybicki. ISBN 83-7006-198-2.
- MM
o
Marody Mirosława: Długi finał.
Wwa: WSiP 1995.
29 cm, 79,[1] s.
Dzieje PRL. [Materiały pomocnicze dla szkół].
ISBN 83-02-05925-0.
- op
o
Marszałek Jan: Jurczyk kontra Wałęsa.
Wwa: POW [Pol. Ofic. Wydawn.] 1995.
25 cm, 237 s.
Biblioteka Polska.
ISBN 83-900218-4-6.
- op
o
Marzec 1981: Perspektywa "społeczeństwa obywatelskiego". Materiały z sesji naukowej i uroczystości odsłonięcia kamienia memorialnego.
Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo, 2001.
25 cm, 115 s.
Publikację do druku przygotował i wstępem opatrzył Adam Bezwiński. ISBN 83-87531-04-09[błędny].
- MM
o
Marszałkowski Tomasz - patrz: Dudek Antoni, Marszałkowski Tomasz: Walki uliczne w PRL 1956-1989.
- uw
Masiulanis Władysław [red.] - patrz: Kongres Kultury Polskiej. Warszawa, 11-13 grudnia 1981. Wwa: Inst. Kultury; Volumen 2000.
- uw
o
Matusewicz Zdzisław: Sierpień '80 w Szczecinie.
Szczecin: nakł. aut. 1994.
24 cm, 139 s.
- op
o
Matusewicz Zdzisław: Szczecin 1980-1981. Rewolucja "Solidarności".
Szczecin: Wydawn. Naukowe US, 1997.
24 cm, 352 s.
Rozprawy i Studia / Uniw. Szczeciński, 0860-2751; 275. Na s. tyt. także t. 349 oznaczający nr kolejny serii "Rozprawy i Studia" do nr 74 wyd. przez WSP w Szczecinie.
ISBN 83-87341-46-0.
- op
o
Mazurkiewicz Edward - patrz: Solidarność. Sierpień 1980. Gdańsk: Wydawn. Morskie 1980 i 1990.
- uw
o
Mażewski Lech: Struktura państwa. Rozważania o ustroju Polski.
[druk] Kat.: Górnośląskie Tow. Gospodarcze 1993.
188 s.
- op [Hoo APB0564]
o
Mażewski Lech [red.] - patrz: "Solidarność" i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989). Gdańsk: Inst. Konserwatywny im. E. Burke'a 1995.
- uw
o
Mérétik Gabriel: Noc generała.
Wwa: Alfa 1989.
21 cm, 260,[12] s.
W przekł. [z fr.] Michała Radgowskiego. Tyt. oryg.: La nuit du général. 1989. ISBN 83-7001-320-1.
- MM
o
Męczennik naszych czasów - ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Wwa: Inst. Prasy i Wydawnictw Novum 1989.
21 cm, 36 s.
- op
o
Mętrak Krzysztof: Dziennik. 1969-1979.
Wwa: Iskry 1997.
20 cm, 271,[1] s., [16] s. tabl.
Wybór, oprac. i wstęp: Wacław Holewiński. ISBN 83-207-1577-6.
- MM
o
Mętrak Krzysztof: Dziennik. 1979-1983.
Wwa: Iskry 1998.
20 cm, 290,[2] s., [8] s. tabl.
Wybór, oprac. i wstęp: Wacław Holewiński. ISBN 83-207-1598-9.
- op
o
Micewski Andrzej: Katolicy w potrzasku. Wspomnienia z peryferii polityki. Wyd. pierwsze.
Wwa: BGW 1993.
24 cm, 181,[2] s., [16] s. fotogr.
ISBN 83-7066-476-8.
- MM
o
Micewski Andrzej: Ludzie i opcje. 53 sylwetki sceny politycznej. Wyd. 1.
Wwa: BGW 1993.
23 cm, 273 s.
ISBN 83-7066-538-1.
- op
o
Michnik Adam: Diabeł naszego czasu. Publicystyka z lat 1985-1994.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1995.
21 cm, 464,[3] s.
Wybór i wstęp Andrzej Romanowski. ISBN 83-7054-086-4.
- MM
o
Michnik Adam: Polskie pytania.Wyd. drugie.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1993.
21 cm, 315,[2] s.
Wybór i wstęp Andrzej Romanowski. ISBN 83-7054-051-1.
- MM
o
Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce (wypisy więzienne). Wyd. III.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. 1991.
21 cm, 236,[1] s.
ISBN 83-7054-010-4.
- MM
o
Miecznikowski Stefan: Kazania stanu wojennego.
Łódź: Zarząd Miasta Łodzi 1992.
29 cm, 185 s., [7] s. tabl.
Oprac. i wstęp: Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa.
- MM
o
Mierecki Piotr [rozm.] - patrz: Chrzanowski Wiesław: Pół wieku polityki. Czyli rzecz o obronie czynnej. Wwa: ad astra 1997.
- uw
o
Milewski Wojciech, Sowińska Teresa: Solidarność 1980-2000.
Gdańsk: Studio "ATS" Teresa Sowińska ©2000.
27 cm, 326 s.
ISBN 83-913066-0-7.
- MM
o
Mink Georges: Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna Polski (1980-1989).
Wwa: Wydawn. Spacja; Kat.: AMP (Andrzej Matczewski Publ.) ©1992.
21 cm, 326 s.
Z franc. przeł.: Marcin Kujawski. Przedm.: Edmund Wnuk-Lipiński. ISBN 83-85277-09-9; 83-85607-00-5.
- MM
o
Miszalski Marian: Z więzienia do sejmu: Niesiołowski. Wyd. I.
Łódź: Zakł. Wydawn. LIBER 1992.
24 cm, 100.[1] s., [26] s. tabl.
- MM
o
Mizerski Wieslaw M. [do druku przygotował]: Radomski czerwiec 1976. Cz. 1. Doniesienie o przestepstwie. Wyd. 2., popr. i uzup.
Lubl.: Norbertinum 1991.
24 cm, il.
Komisja Rehabilitacji "Czerwiec 76" przy NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.
ISBN 8385131132.
- op
o
Młodzież w oporze społecznym. 1945-1989. Materiały ze studenckiej sesji naukowej, Wrocław, maj 1996. - patrz: Kamiński Łukasz [red.]: Młodzież w oporze społecznym. 1945-1989. Materiały ze studenckiej sesji naukowej, Wrocław, maj 1996. Wr.: Nakł. Studenckiego Koła Naukowego Historyków UWr. im. K. Maleczyńskiego 1996.
- uw
o
Moczulski Leszek: Bez wahania. Wyd. pierwsze.
Kr.: Krakowski Inst. Wydawn. 1993.
24 cm, 287 s., [8] s. fotogr.
Antoni Dudek i Maciej Gawlikowski rozm. z L. Moczulskim w październiku i listopadzie 1992 r. ISBN 83-900385-5-4.
- MM
o
Modzelewski Wojciech - patrz: Studia nad ruchami społecznymi. T. II. Wwa: UW Inst. Socjologii 1989.
- uw
o
Molęda-Zdziech Małgorzata: Obecna nieobecność. Aktorski bojkot telewizji i radia w stanie wojennym.
Wwa: Ofic. Naukowa 1998.
21 cm, 163,[1] s.
ISBN 83-85505-80-6.
- op
o
Morawski Witold: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka.
Wwa: PWN 1998.
21 cm, 314,[1] s.
ISBN 83-01-12573-X.
- op
o
Morawski Witold [red.] - patrz: Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Praca zbiorowa. Wwa: PWN 1994.
- uw
o
Murzański Stanislaw: PRL zbrodnia niedoskonała. Rozważania o terrorze władzy i społecznym oporze.
Wwa: Volumen; Alfa 1996.
21 cm, 375 s.
ISBN 83-86857-19-6.
- op
o
»Muzeum Artystów« Międzynarodowa Prowizoryczna Wspólnota Artystyczna Łódź. = The Artists' Museum. International Provisional Artists' Community Łódź.
Łódź: Muzeum Artystów 1996.
23 cm, 522,[2] s., nakł. 700 egz.
- MM
o
Myśl programowa opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1976-1980.
Rzeszów: WOM 1993.
24 cm, 223 s.
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
Wybór i oprac.: E[wa] Orlof, A[ndrzej] Pasternak, R[osław] Pawlikowski.
- op
o
Nadolski Marek - patrz: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976. Wybór dokumentów. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991; Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Wwa: Wydawn. UW 1994.
- uw
o
Najder Zdzisław: Jaka Polska. Co i komu doradzałem. Wyd. 1.
Wwa: Spotkania 1993.
21 cm, 379 s., [4] s. tabl.
ISBN 83-7115-002-4.
- MM
o
Najder Zdzisław: Wymiary polskich spraw. 1982-1990. Wyd. 1.
Wwa: Wydawn. Wolne Pismo Most 1990.
20 cm, 195,[4] s.
- op
o
Najder Zdzisław: Z Polski do Polski poprzez PRL. Wyd. 1.
Wwa: Alfa-Wero 1995.
20 cm, 180,[4] s.
ISBN 83-7001-946-3.
- op
o
Nasi w Sejmie i w Senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy Solidarności.
Wwa: Volumen 1990.
24 cm, 284,[4] s.
Oprac. zespół red.: Hanna Malarecka-Simbierowicz i in.
- MM
o
Nawrocki Grzegorz: Polak z Polakiem. Wyd. 1.
Wwa: Słowo 1990.
21 cm, 154 s.
- MM
o
Nawrocki Zbigniew [oprac.] - patrz: Przeciw Solidarności 1980-1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 2000.
- uw
o
Nie chcem ale muszem. 300 dowcipów o Lechu Wałęsie i nie tylko.
Łódź: Kordex 1992.
15 cm, 111,[1] s.
Seria dowcipów politycznych.
- MM
o
Nieciuński Witold: Rozpad i dziedzictwo socjalizmu realnego a transformacja społeczeństwa. Studia i szkice z ekonomii, socjologii i politologii z lat 1981-1991.
Białystok: Dział Wydawn. Filii Uniw. Warszawskiego 1991.
24 cm, 228,[1] s.
- op
o
Nielegalna Solidarność w latach 1982-1988. Działalność, inicjatywy, osiągnięcia.
Stalowa Wola: Duszpasterski Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Parafii Matki Bożej Królowej Polski 1998.
[2],26 s.
Wystawa w X rocznicę strajku. Aranżacja Anna Popek. 31.8-30.9.1998 r. Zaw.: Maria Kuberna: Można wpływać na bieg lawiny. - oraz wspomnienia 5 osób dotyczące sierpniowego strajku w 1988 r.
- MM [ksero]
o
Niesiołowski Stefan - patrz: Miszalski Marian: Z więzienia do sejmu: Niesiołowski. Łódź: Zakł. Wydawn. LIBER 1992.
- uw
o
Nitecki Piotr: Człowiek drogą Kościoła. Kościół wobec przemian społecznych w Polsce 1980-1983.
Wwa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społ. 1987.
20 cm, 280 s.
Studia katolicko-społeczne. T. 1.
- op
o
Nitecki Piotr: Człowiek drogą Kościoła. Kościół, "Solidarność" i odnowa społeczna w Polsce. Wyd. 2 popr. i uzup.
Wwa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społ. "Optimus" 1991.
20 cm, 304,[4] s.
ISBN 83-7012-046-6.
- op
o
Nitecki Piotr: Socjalizm, komunizm i ewangelizacja.
Suwałki: Wydawn. WSSS 1994.
20 cm, 304,[4] s.
Studia Wyższej Szkoły Służby Społ. im. Ks. Franciszka Blachnickiego. ISSN 1233-6890. T. 1.
ISBN 83-901647-0-1.
- op
o
Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947 - 1984.
Wr.: TUM 1990.
19 cm, 323,[2] s.
- op
o
Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947 - 1984.
Wr.: Wydawn. Wrocławskiej Księg. Archidiecezjalnej [1990].
19 cm, 331,[4] s.
- op
o
Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947 - 1984. Wyd. II.
Wr.: Wydawn. Wrocławskiej Księg. Archidiecezjalnej 1991.
19 cm, 331,[4] s.
- MM
o
Nitecki Piotr: Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947 - 1984). Wyd. rozsz.
Wwa: PAX 1998.
18 cm, 349,[3] s., [24] s. tabl.
ISBN 83-211-1224-2.
- op
o
Nowak Czesław [mater. zebrał i oprac.] - patrz: Druga bitwa pod Oliwą. Gdańsk: Międzyzakładowa Komisja "Solidarność" Portu Gdańskiego 1995.
- uw
Nowak K. - patrz: Lindenberg Grzegorz, Nowak K.: Świadomość społeczna wobec kryzysu i konfliktu społecznego. Robotnicy i studenci Warszawy 1983-1984. Wwa: IS UW 1997.
- uw
o
Nowak Tadeusz: Zanim powstała Solidarność. Wyd. I.
Lubl.: Norbertinum 1990.
16 cm, 79,[1] s.
ISBN 83-85131-00-0.
- MM
o
Nowakowski Marek: Dwa dni z aniołem.
Pozn.: SAWW 1990.
21 cm, 129,[2] s.
ISBN 83-85066-10-1.
- op
o
Nowakowski Marek: Grisza, ja tiebie skażu ...
Pozn.: SAWW ©1990.
21 cm, 158,[2] s.
ISBN 83-85066-15-2.
- MM
o
Nowakowski Marek: "Homo Polonicus".
Wwa: Pomost 1992.
20 cm, 62 s.
ISBN 83-85521-06-2.
- op
o
Nowakowski Marek: Judasz na Placu Defilad. Wyd. 2.
Wwa: Rytm 1997.
21 cm, 148,[3] s.
Zaw. 50 tekstów wyd. poprzednio w tomie: Raport o stanie wojennym. ISBN 83-86678-67-4.
- MM
o
Nowakowski Marek: Karnawał i post.
Wwa: Iskry 1990.
20 cm, 222,[2] s.
ISBN 83-207-1324-2.
- op
o
Nowakowski Marek: Kto to zrobił ?
Wwa: Alfa 1990.
21 cm, 218,[6] s.
Seria z Tukanem.
ISBN 83-7001-287-6.
- op
o
Nowakowski Marek: Notatki z codzienności. Grudzień 1982 - Lipiec 1983.
Wwa: Czytelnik 1993.
17 cm, 201,[2] s.
ISBN 83-07-02152-9.
- op
o
Nowakowski Marek: Raport o stanie wojennym.
Białystok: Zakłady Wydawn. Versus 1990.
21 cm, 181,[1] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7045-003-2.
- MM
o
Nowakowski Marek: Wilki podchodzą ze wszystkich stron.
Wwa: PIW 1990.
20 cm, 130,[2] s.
ISBN 83-06-01928-8.
- op
o
NSZZ "Solidarność" 1980 - 1981. Podstawowe dokumenty. Kronika działalności. Bibliografia.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1990.
24 cm, 350,[1] s.
Pod red.: Bronisława Pasierba. Wybór i oprac.: Anastazja Kowalik, Krystyna Paszkiewicz, Barbara Sawicka. ISBN 83-229-0444-4.
- MM
o
Nurty życia społecznego.
Wwa: Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół św. Trójcy w Warszawie 1987.
21 cm, 92,[1] s.
Nasze dziedzictwo.
Ks. Daniel Olszewski [i in.].
- op
o
O stanie wojennym w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Sprawozdanie Komisji i wniosek mniejszości wraz z ekspertyzami i opiniami historyków.
Wwa: Wydawn. Sejmowe 1997.
21 cm, 269,[3] s.
ISBN 83-7059-345-3.
- MM
o
O take Polske… 100 dowcipów o Lechu Wałęsie.
Białystok: Assunta 1991.br> 14 cm, 121,[7] s.
- MM
o
Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i Społecznej Rady Legislacyjnej. Wydanie pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001.
24 cm, 602,[2] s.
Zebrali i przygotowali do wyd. Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski. ISBN 83-7059-503-0.
- MM
o
Ocena podstaw prawnych stanu wojennego.
Kat.: Śląski Inst. Nauk. 1990.
21 cm, 12,[3] s.
Zespół ds. Badań Wydarzeń w dn. 16.12.1981 i następnych w Kopalni "Wujek". Pracownia Badań Stanu Wojennego na Górnym Śląsku.
Biuletyn. Śląski Inst. Nauk.; nr 1.
- op
o
Od komunizmu do demokracji. Wybór tekstów.
Kr.: Wydawn. Ad Laborem 1996.
142 s.
Fundacja "Miedzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji".
Wybór tekstów Dariusz Styrna. Red. tekstów Ewa Dąbrowska. Aut.: Jacek Kuroń i in. This is a selection of papers at the Conference 'From Communism to Democracy-Threats and Chances' org. by the Fundation 'International Centre for Development of Democracy' in Cracow on 4-6 June, 1995. ISBN 8390400014.
- op
o
Okrągły stół.
Wwa: Polska Ag. Prasowa 1989.
IV,192 s.
Zesz. Dokumentacyjne. Seria Monograficzna.
Oprac., wybór i red.: Jerzy Barszczewski, Janina Grocholska.
- op
o
Okrągły stół.
Wwa: KAP 1999.
576 s., [22] k. fotogr.
Oprac. Krzysztof Dubiński. ISBN 83-88074-01-6.
- op
o
Olszewski Jan: Prosto w oczy. Z Janem Olszewskim rozmawia Ewa Polak-Pałkiewicz.
Wwa: ad astra 1997.
21 cm, 379,[1] s., err.
ISBN 83-87538-35-3.
- MM
o
Olszewski Jan - patrz: Januszewski Radosław, Kłosiński Jerzy, Strękowski Jan: Olszewski - przerwana premiera. Wwa: Nakł. Tyg. Solidarność 1992.
- uw
o
Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980). O pomorskim modelu obrony czynnej.
Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a 1995.
21 cm, 160,[1] s.
Historia i idee. z. 1. Ozn. jako 7 publ. wyd.
Sesja popularnonaukowa pt. "Pomorski model obrony czynnej. Rzecz o opozycji przedsierpniowej w Gdańsku, 1976-1980" (Gdańsk - 16-17 grudnia 1994 r.). Aut.: Adam Hlebowicz [i in.]. Red.: Lech Mażewski, Wojciech Turek. ISBN 83-85937-25-1.
- MM
o
Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945-1980). Materiały konwersatorium z 20 lutego 1991 r.
Wwa: ISP. PAN. PNHP 1991.
29 cm, 26 s.
Prace Inst. Studiow Polit. PAN.
Red.: Andrzej Friszke i Andrzej Paczkowski. Inst. Studiów Polit. PAN. Pracownia Najnowszej Historii Polit.
- op
o
Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89. Tom 1.
Wwa: Ośrodek Karta 2000.
24 cm, 436 s.
Red. nacz.: Jan Skórzyński. ISBN 83-88288-65-2.
- MM
o
Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89. Tom 2.
Wwa: Ośrodek Karta 2002.
24 cm, 408 s.
Red. nacz.: Jan Skórzyński. ISBN 83-88288-11-3.
- MM
o
Orchowski Adam - patrz: Solidarność. Sierpień 1980. Gdańsk: Wydawn. Morskie 1980 i 1990.
- uw
o
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rehabilitacyjnych w latach 1988-1991.
Wwa: Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego 1992.
30 cm, [2],139 s.
Oprac.: Maria Stanowska.
- op
o
Osiemnaście długich dni. Wyd. pierwsze.
Wwa: KAW 1980.
16 cm, 175,[1] s.
Ekspres reporterów. Edycja specjalna.
Red.: Stefan Kozicki i Aleksander Rowiński. Aut. reportażu: Wojciech Giełżyński, Ewa Juńczyk, Ryszard Kapuściński, Jacek Poprzeczko, Cezary Rudziński, Ernest Skalski, Lech Stefański, Małgorzata Szejnert, Mariusz Ziomecki.
- MM
o
18 [Osiemnaście] dni Sierpnia - Solidarność.
Wwa: Omnia; Tyg. Solidarność 1990.
21 cm, 105,[3] s.
- MM
o
Ossowski Stanisław - patrz: Solidarność. Sierpień 1980. Wyd. 2. Gdańsk: Wydawn. Morskie 1990.
- uw
o
Paczkowski Andrzej : Droga do "mniejszego zła". Strategia i taktyka obozu władzy. Lipiec 1980 - styczeń 1982.
Kr.: Wydawn. Literackie 2002.
20 cm, 329,[3] s.
ISBN 83-08-03174-9.
- op
o
Paczkowski Andrzej: Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL.
Kr.: Wydawn. Literackie 1999.
21 cm, 244 s.
ISBN 83-08-02912-4.
Seria: Obrazy Współczesności.
- MM
o
Paczkowski Andrzej (red.) - patrz: Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945-1980). Materiały konwersatorium z 20 lutego 1991 r. Wwa: ISP. PAN. PNHP 1991.
- uw
o
Pająk Henryk: Strach być Polakiem.
Lubl.: Retro 1996.
166 s.
ISBN 83-905292-03.
- op
o
Pająk Henryk: Strach być Polakiem. Wyd. II poszerz.
Lubl.: Retro 1997.
21 cm, 178,[2] s.
ISBN 83-87510-00-9.
- MM
o
Pająk Henryk: Urbana "NIE" w wojnie z kościołem katolickim.
Lubl.: Retro 1993.
21 cm, 160 s.
ISBN 83-900-70-6-2 [błędny, winno być 83-900701-6-2].
- op
o
Pająk Henryk, Żochowski Stanisław: Rządy zbirów. 1940-1990.
Lubl.: Retro 1996.
24 cm, 388,[1] s.
ISBN 83-905292-5-4.
- MM
o
Palka Grzegorz - patrz: Grzegorz Palka w służbie Łodzi i Polsce. Księga pamiątkowa. Łódź: Papier-Service 1998.
- uw
Paluch Tomasz - patrz: Kozłowski Jacek & Paluch Tomasz: Stan wojenny. 1981 - 1982. Przekaz codzienny. Łódź: Verbum 1992.
- uw
Pałecki Krzysztof - patrz: Elity polityczne w Polsce. Wydawnictwo pokonferencyjne. Kazimierz Dolny, 19-21 listopada 1992. Wwa: ZGPTNP, ISP PAN, Adam Marszałek 1992.
- uw
o
Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja. Zesz. 1.
Wwa: Inst. Macieja Rataja 1994.
24 cm, 121 s.
Tu na s. 55-67: Andrzej W. Kaczorowski: Bibliografia prasy chłopskiej drugiego obiegu 1977 - 1989. ISBN 83-901510-5-7.
- MM
o
Pańków Irena: Podziały w obozie solidarnościowym. Pluralizm polityczny a polityczna tożsamość.
Wwa: ISP PAN 1998.
22 cm, 55 s.
Laboratoire d'Analyse des Systemes Politiques URA-CNRS, Inst. Studiów Polit. PAN.
- op
o
Pasek Witold - patrz: Górny Grzegorz, Pasek Witold, Tochman Wojciech: Sprawcy. Wwa: BGW 1991.
- uw
Pasierb Bronisław [red.] - patrz: NSZZ "Solidarność" 1980 - 1981. Podstawowe dokumenty, kronika działalności, bibliografia. Wr.: Wydawn. Uniw. Wr. 1990; Władza wobec "Solidarności". Sierpień 1980 - grudzień 1981. Podstawowe dokumenty. Wr.: Wydawn. UWr. 1993.
- uw
o
Pastuszewski Stefan, Rudnicki Daniel Bernard: Czasopiśmiennictwo w woj[ewództwie] bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny).
Bydgoszcz: Świadectwo 1993.
21 cm, 184 s.
ISBN 83-85860-10-X.
- MM
o
Pawlak Antoni, Terlecki Marian: Każdy z was jest Wałęsą. Nobel 1983. Wyd. 2 t.j. 1.
Gliwice: Wokół Nas 1990.
20 cm, 112,[3] s.
Wyd. 1: Paryż: Ed. Spotkania ©1984.
- op
o
Pawlik Wojciech [red.] - patrz: A miało być tak pięknie ... Polska scena publiczna lat dziewięćdziesiątych. Wwa: UW Inst. Stosowanych Nauk Społ. 1994.
- uw
o
Pawłow Witalij: Generał Pawłow. Byłem rezydentem KGB w Polsce. Wyd. 1.
Wwa: BGW 1994.
24 cm, 389,[1] s.
Tłum. z ros. Margarita Raczyńska. ISBN 83-7066-559-4.
- MM Zobacz
o
Pawłowicz Jacek: Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989. Cz. 1: Oficyny i wydawnictwa podziemne.
Płock: [nakł. aut.] 1995.
21 cm, 119 s.
Słowo wstępne: Andrzej Celiński.
- MM [ksero]
o
Pawłowicz Jacek: Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989. Cz. II: Organizacje opozycji antykomunistycznej.
Płock: Nakł. aut. 1998.
21 cm, 94,[2] s.
Słowo wstępne: Andrzej Drętkiewicz. ISBN 83-911127-0-5.
- MM
o
Penn Shana: Podziemie kobiet.
Wwa: Rosner & Wspólnicy 2003.
21 cm, 321,[2] s.
Przekł. Hanna Jankowska. Tytuł oryg.: National secret. The women who brought democracy to Poland. Wstęp Maria Janion. ISBN 83-89217-20-1.
- op
o
Pernal Marek, Skórzyński Jan: Kalendarium Solidarności 1980-1989.
Wwa: Ag. Omnipress & Zakł. Wydawn. Versus 1990.
21 cm, 134 s.
- MM
o
Peska Roman: Od "Solidarności" do wolności. Mała historia dziejowych wydarzeń. 1980-2000.
Pabianice: Pamięć 2000.
24 cm, 290 s.
"Solidarność" ma dopiero 20 lat !
ISBN 83-910815-5-9.
- op
o
Pęknięty dzban. Wybór dokumentów Związku "Solidarność" 1988 - 1990. Wyd. 1.
Szczecin: Uniw. Szczeciński 1991.
20 cm, 354 s.
Uniw. Szczeciński, Katedra Filozofii. New critics. 1.
Wyboru dokonał Marek Zagajewski. Posłowie Jerzy Przystawa.
- op
o
Piecuch Henryk: Akcje specjalne. Od Bieruta do Ochaba.
Wwa: Wydawn. "69"; Ag. Wydawn. CB 1996.
24 cm, 532 s.
Tajna Historia Polski.
ISBN 83-86244-05-4; 83-86245-05-0.
- MM
o
Piecuch Henryk: Byłem gorylem Jaruzelskiego. Mówi szef ochrony Generała. Na podstawie rozmów z Arturem Gotówko oraz Jerzym Milewskim, Florianem Siwickim, Michałem Janiszewskim, Franciszkiem Szlachcicem, Włodzimierzem Bauerem, Zbigniewem Kowalskim, Marcinem Stepnowskim.
Wwa: Reporter 1993.
24 cm, 546,[1] s.
ISBN 83-85189-32-7.
- op
o
Piecuch Henryk: Imperium służb specjalnych. Od Gomułki do Kani.
Wwa: Ag. Wydawn. CB "Cinderella Books" 1997.
23 cm, 591,[1] s.
Tajna Historia Polski.
ISBN 83-86245-16-6.
- op
o
Piecuch Henryk: Krucjata generałów.
Wwa: Ag. Wydawn. CB 2002.
24 cm, 316,[4] s.
Tajna Historia Polski.
ISBN 83-86245-84-0.
- MM
o
Piecuch Henryk: Requiem dla generała.
Wwa: Ag. Wydawn. CB 2001.
24 cm, 299,[5] s.
Tajna Historia Polski.
ISBN 83-86245-93-X.
- MM
o
Piecuch Henryk: Służby specjalne atakują. Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego. Wyd. 1.
Wwa: Ag. Wydawn. CB 1996.
24 cm, 590 s.
Tajna Historia Polski.
ISBN 83-86245-13-1.
- MM
o
Piecuch Henryk: Służby specjalne atakują. Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego. [Wyd. 2].
Wwa: Ag. Wydawn. CB "Cinderella Books" 1996.
23 cm, 590 s.
Tajna Historia Polski.
ISBN 83-86245-23-9.
- op
o
Pielecki Wojciech, Gabryel Piotr: Demony "Bialego Domu".
Wwa: Agencja Reporter 1990.
24 cm, 131,[1] s.
ISBN 83-85189-06-8.
- MM
o
Pielka Józef [red.] - patrz: Dziesięć lat Solidarności. Drogi do niepodległości. Dni sierpniowe 1980 - 1990. Wwa: Ofic. Wydawn. Andy Grafik; Gdańsk: Biuro Kultury KK NSZZ "Solidarność" [1990].
- uw
o
1 [Pierwsza] aukcja wydawnictw niezależnych. 20.I.1990.
Wwa: Dom Kultury "Wilanów" 1990.
20 cm, 16,10 s., ksero z masz.
- MM
o
Pierwszy krok do Europy. O komitetach obywatelskich, partiach politycznych i wyborach.
Wwa: Ośrodek Prac Społ.-Zawodowych przy KK NSZZ "Solidarnosc" 1990.
21 cm, 160 s.
Zbiór art. pod red. Sergiusza Kowalskiego.
- MM
o
Piszczek Radosław [rozm.] - patrz: Andrzejewska Karyna: Urban … byłam jego żoną. Gdańsk: Philobiblon 1993.
- uw
o
Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2.
Wwa: BN 1992.
21 cm, 422,[2] s.
Biblioteka Narodowa. Inst. Książki i Czytelnictwa. Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce. ISSN 0860-6455. Zesz. 8.
Materiały konferencji nauk., która odbyła się w Bibliotece Narodowej w dniach 10-13 grudnia 1990 r. Pod red. Janusza Kosteckiego i Aliny Brodzkiej. Zaw. m. in.:
- Andrzej Urbański: Cenzura - kontrola kontroli (system lat siedemdziesiątych);
- Bogusław Sułkowski: "Ten przeklęty język ezopowy". O społecznych mechanizmach komunikacji cenzurowanej;
- Stanisław Siekierski: Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach;
- Leszek Szaruga: "Zapis". Wstęp do opisu;
- Leszek Szaruga: "Puls": alternatywa w alternatywie;
- Beata Dorosz: Literatura i krytyka literacka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych;
- Danuta Patkaniowska: Programy i spory literackie na łamach podziemnych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych w latach 1982-1989.
ISBN 83-7009-121-0. T. 1 dot. okresu do I w. św.
- MM
o
Płużański Tadeusz [red.] - patrz: XX [Dwadzieścia] lat Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. Katowice: Pokolenie; Warszawa: Volumen 2000.
- uw
o
Poczta dziecięca.
Kr.: Związkowa Niezal. Ofic. Wydawn. ZNOW 1992.
Wg Filatelista Podziemny 1995 nr 15 s. 4.
- op
o
Podemski Stanisław - patrz: Łętowska Ewa, Janicki Mariusz, Podemski Stanisław: Baba na świeczniku. Wwa: BGW 1992.
- uw
Podgórski Jacek - patrz: Kaszyński Krzysztof, Podgórski Jacek: Szpiedzy czyli Tajemnice polskiego wywiadu. Wwa: Ikar 1994.
- uw
o
Polacy - jesień 80. Proces powstawania niezależnych organizacji związkowych. Cz. 1-2.
Wwa: UW 1983.
2 cz., III,327 + III,328-644 s.
Uniw. Warszawski. Inst. Socjologii. Zakład Metodologii Badań Socjologicznych.
Red.: I. Krzemiński, G. Bakuniak, H. Banaszak, A. Kruczkowska.
- op
o
Polacy wobec niewoli.
Wwa: Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół św. Trójcy w Warszawie 1986.
21 cm, [2],96,[1] s.
Nasze dziedzictwo.
Ks. Daniel Olszewski [i in.].
- op
o
Polacy '81. Postrzeganie kryzysu i konfliktu. Praca zbiorowa. Wyd. 1.
Wwa: Wydawn. IFiS PAN - Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1996.
20 cm, IX,[1],273,[1] s.
Pod red. Władysława Adamskiego. ISBN 83-86166-68-1.
- op
o
Polacy '90. Konflikty i zmiana. (Raport z badań empirycznych).
Wwa: IFiS. PAN 1991.
24 cm, 188 s.
Inst. Filozofii i Socjologii PAN, Inst. Studiów Polit. PAN. Zespół Badań Europy Wsch.
Zespół aut.: Władysław Adamski [i in.].
- op
o
Polak Ewa - patrz: Hall Aleksander, Polak Ewa, Kobzdej Mariusz: Spór o Polskę. Wwa: Rytm 1993.
- uw
o
Polityczno-prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980-1983.
Wr.: Wydawn. PW 1994.
25 cm, 71 s.
Prace Naukowe Inst. Nauk Ekon.-Społ. Politechniki Wrocławskiej. 49. Studia i Materiały. ISSN 0239-3212; 14.
Oprac. red.: Maria Izbicka. Inny tyt.: Political and legal aspects of political strugle [i. e. struggle] and social conflicts in Poland in 1980-1983.
- op
o
Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu.
Wwa: Wydawn. Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1993.
21 cm, 113,[3] s.
Zebrali: Mirosława Grabowska i Antoni Sułek. ISBN 83-85194-70-3. Ref. z publicznej konf. nauk. na Uniw. Warszawskim, 5 czerwca 1992 r.
- op
o
Polska na rozdrożu.
Wwa: Fundacja Polska Praca 1993.
24 cm, [4],186,[1] s.
[Jacek Bocheński et al.]. ISBN 83-85341-03-X.
- op
o
Polska pod rządami PZPR. Praca zbior.
Wwa: Profi 2000.
21 cm, 531 s.
Pod red. Mieczysława F. Rakowskiego. ISBN 83-87861-01-4.
- op
o
Polska. Wybory '89. Wyd. I.
Wwa: Wydawn. Andrzej Bonarski 1989.
20 cm, 310,[1] s.
Układ i wybór: Roman Kałuża. ISBN 83-85089-00-4.
- MM
o
Polski przełom polityczny 1989. Między totalitaryzmem a demokracją. Materiały sympozjum politologicznego.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1990.
24 cm, 369 s.
Pod red. Andrzeja Jabłońskiego i Andrzeja Antoszewskiego. Zaw. m. in.: Anastazja Kowalik: Pisma opozycji politycznej 1978 - 1989 w zbiorach Pracowni Dokumentacji i Informacji Naukowej Inst. Nauk Polit. Uniw. Wrocławskiego. ISBN 83-229-0415-0.
- op
o
Poniatowski Mieczysław Janusz: Nieznane bitwy o Wałęsę. Wyd. pierwsze.
B.m.[Wwa]: Wydawn. Antyk 1992.
21 cm, 83,[1] s.
Bibl. Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. Pozycja 1.
- MM
o
Poniatowski Mieczysław Janusz: Nieznane bitwy o Wałęsę. Wyd. 2.
Wwa: Wydawn. Antyk 1993.
20 cm, 127 s.
Bibl. Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej. Pozycja 1.
- op
o
Poniatowski Mieczysław Janusz: Nieznane bitwy o Wałęsę "a nawet przeciw" Wałęsie. [Wyd. 3].
B.m.[Wwa]: Ziemia 1995.
21 cm, 171 s.
ISBN 83-900164-1-8.
- op
o
Popiełuszko Jerzy: Kazania 1982-1984.
Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warszawskiej 1992.
23 cm, 173,[2] s.
Wstęp i oprac. Jan Sochoń. ISBN 83-85015-92-0.
- op
o
Popiełuszko Jerzy: Słowa do narodu. Kazania, modlitwy, zapiski z lat 1980-1984. Wyd. 1.
Kęty: Antyk [1991].
21 cm, 129,[3] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-900114-0-9.
- op
o
Popiełuszko Jerzy - patrz: Jestem gotowy na wszystko. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wwa: Wydawn. Sióstr Loretanek 1997.
- uw
o
Popiół Waldemar: Internowani w Jaworzu i Głębokim, grudzień 1981 - maj 1982, w relacjach uczestników wydarzeń - kadry Wojska Polskiego.
Koszalin: Wydawn. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2000.
24 cm, 114 s.
Monografia Wydz. Ekonomii i Zarządzania; Nr 70; ISSN 0239-7129.
- MM
o
Poppek Anna, Pytlakowska Krystyna: Szaszłyk po polsku.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 269,[2] s.
ISBN 83-7066-378-8.
- op
o
Porozumienia Okrągłego Stołu, Warszawa 6 luty - 5 kwietnia 1989 r.
Olsztyn: Wydawn. NSZZ Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego 1989.
21 cm, 272 s.
Oprac. Witold Salomonowicz.
- MM
o
Porozumienia "okrągłego stołu".
Wwa: Książka i Wiedza 1989.
29 cm, 22,[2] s.
Redakcja Publikacji Wydz. Ideologicznego KC PZPR.
- op
o
Porozumienia Okrągłego Stołu. 6 luty - 5 kwietnia 1989. Dyskusja plenarna, dokumenty, notki biograficzne.
Wwa: PRON RK 1989.
24 cm, 347,[2] s.
Rada Krajowa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
- op
o
Porter Bruce D.- patrz: Weydenthal Jan B. de, Porter Bruce D., Devlin Kevin: Polski dramat: 1980-1982. Wwa: Rytm 1991.
- uw
o
Postulaty. Materiały do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970/71 i 1980 (Gdańsk, Szczecin).
Wwa: UW 1988.
21 cm, 566 s.
UW. Inst. Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji. Inst. Nauk Polit.
Tyt. okł.: Postulaty 1970-71 i 1980. Pod red. Beaty Chmiel, Elżbiety Kaczyńskiej. [Wyd. w nakł. 99 egz.]
- op
o
Postulaty 1970-71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970/71 i 1980 (Gdańsk, Szczecin).
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. NOWA 1998.
21 cm, 337,[2] s.
Archiwum Solidarności. Seria: Dokumenty.
Zebr. i oprac.: Beata Chmiel, Elżbieta Kaczyńska. ISBN 83-7054 [??].
- MM
o
Pracka Joanna [oprac.] - patrz: Wydawnictwa niezależne 1976 - 1989 w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Kat.: BŚ 1994.
- uw
o
Proces o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Cz. 1. Wyjaśnienia oskarżonych. Akt oskarżenia przeciwko generałom W. Ciastoniowi i Z. Płatkowi.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1992.
21 cm, 468,[1] s.
Archiwum "Solidarności".
Oprac.: Maria Bielska, Iwonna Kowalska. ISBN 83-7054-036-8.
- MM
o
Proces o uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Cz. 2. Zeznania świadków.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1992.
21 cm, 558,[2] s.
Archiwum "Solidarności".
Oprac.: Maria Bielska, Iwonna Kowalska. ISBN 83-7054-050-3.
- op
o
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991. Cz. 1-2.
Wwa: ISP PAN 1995.
24 cm, XX,[2],289,[1] + 318,[1] s.
Inst. Studiów Polit. Pol. Akademii Nauk.
Zebrała i oprac. Inka Słodkowska. ISBN 83-85479-96-1.
- op
o
The protracted death-agony of real socialism. Political mechanisms of societal life in Poland in the 1980's.
Warsaw: Inst. of Political Studies Polish Academy of Sciences 1992.
24 cm, 302 s.
Ed. Jerzy Hausner and Tadeusz Klementewicz.
ISBN 83-85479-38-4.
- op
o
Przeciw Solidarności 1980-1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 2000.
30 cm, 354 s.
Wybór dokumentów i oprac. Jan Draus, Zbigniew Nawrocki. ISBN 83-914228-0-1.
- op
o
Przeciw zniewoleniu 1982-1992.
Wwa: Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół św. Trójcy w Warszawie 1993.
21 cm, 110 s.
- op
o
Przez płot... Wałęsa w karykaturze. - patrz: Drzycimski Andrzej [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył]: Przez płot... Wałęsa w karykaturze. Gdansk: Aida 1990.
- uw
Przystawa Jerzy - patrz: Dakowski Mirosław, Przystawa Jerzy: Via bank i FOZZ. O rabunku finansów Polski. Komorów: Antyk 1992.
- uw
o
Przyszczypkowski Kazimierz: Opozycja polityczna w Polsce - wyzwania dla edukacji. Pomiędzy oporem, emancypacją i transformacją.
Pozn.: Toruń: Edytor 1993.
24 cm, 154 s.
Wydz. Studiów Edukacyjnych Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ISBN 83-900239-8-9.
- op
o
Psota Zofia [red.] - patrz: Tadeusz Mazowiecki polityk trudnych czasów. Wwa: United Publishers, Presspublica 1997.
- uw
o
Pszenicki Maksymilian: Proces PPRK-5.
Wwa: Wydawn. Myśl 1990.
26 s.
- op
o
Pulsująca teraźniejszość. Alfabety, wywiady-rzeki, pamiętniki i relacje z lat 1989-1992 w wyborze. Zestawienie bibliograficzne.
Kielce: WBP 1992.
20 cm, 24 s., nakł. 160 egz.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział informacyjno-bibliograficzny.
Dobór i oprac.: Elżbieta Durlik, Alicja Kosmala.
- MM
o
Purzycki Jan: Prezydencki poker. Wyd. I.
Wwa: ROK Corporation 1991.
21 cm, 191,[1] s.
ISBN 83-85344-16-0.
- MM
o
Pytlakowska Krystyna - patrz: Poppek Anna, Pytlakowska Krystyna: Szaszłyk po polsku. Wwa: BGW 1992.
- uw
o
Pytlakowski Piotr: Republika MSW.
Chicago, Wwa: Andy-Grafik 1991.
21 cm, 129,[1] s.
ISBN 83-85265-11-2.
- op
o
Pytlos Barbara [współpr.] - patrz: Zapisani do rachunku krzywd. Tragedia kopalni "Wujek" w poezji. Antologia. Katowice: Śląski Fundusz Literacki 1993.
- uw
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Bibliografia bibuły   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane