Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 14.10.2004 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989
wydanych w Polsce. - Część III: K - L.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Kaczorowski Andrzej W.: Bibliografia prasy chłopskiej drugiego obiegu 1977 - 1989. - patrz w: Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja. Zesz. 1. Wwa: Inst. Macieja Rataja 1994.
- uw
Kaczyńska Elżbieta [red.] - patrz Postulaty. Materiały do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970/71 i 1980 (Gdańsk, Szczecin). Wwa: UW 1988; Postulaty 1970-71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970/71 i 1980 (Gdańsk, Szczecin). Wwa: NOWA 1998.
- uw
Kaczyńska Maria - patrz: Federowicz Grażyna, Gromadzińska Krystyna, Kaczyńska Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
- uw
o
Kaczyński Jarosław, Bochwic Teresa [rozm.]: Odwrotna strona medalu.
Wwa: Ofic. Wydawn. Most; Wydawn. Verba 1991.
21 cm, 151 s.
ISBN 83-85061-18-5.
- MM
o
Kalendarium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" WSK PZL-Rzeszów S. A.
B.m.: b.w., b.r. [2000].
21 cm, 31,[1] s.
U dołu I s. okł.: Solidarność, 20 lat, 1980-2000.
ISBN 83-914109-0-0.
- op
o
Kałuża Roman [układ i wybór] - patrz: Polska. Wybory '89. Wwa: Wydawn. Andrzej Bonarski 1989.
- uw
Kamińska Elżbieta [oprac.] - patrz: Katalog czasopism niezależnych w Książnicy Pomorskiej wydanych w latach 1980-1989. Szczecin: KP 1994.
- uw
o
Kamiński Łukasz [red.]: Młodzież w oporze społecznym. 1945-1989. Materiały ze studenckiej sesji naukowej, Wrocław, maj 1996.
Wr.: Nakł. Studenckiego Koła Nauk. Historyków UWr. im. K. Maleczyńskiego 1996.
21 cm, 78 s.
- op
o
Kandziora Jerzy Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku
Wr.: Oss. 1993.
20 cm, 156,[4] s.
Rozprawy Literackie; 71.
ISBN 83-04-04172-3.
- op
o
Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta: Bez cenzury. 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia.
Wwa: IBL 1999.
25 cm, XLVIII, 1156 s.
Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", IBL PAN. Przy współpr. Krystyny Tokarzówny. ISBN 83-87456-33-0.
- MM
o
Karaś Anna [oprac.] - patrz: Sąd nad autorami stanu wojennego. Oskarżenia, wyjaśnienia, obrona przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Wwa: BGW 1993.
- uw
o
Karpiński Jakub: Dziwna wojna.
Paryż: IL 1990; Wwa: PoMost 1991.
22 cm, 153,[7] s.
ISBN 83-85219-01-3.
- MM
o
Karpiński Jakub: Między komunizmem a demokracją.
Chotomów: Verba 1992.
20 cm, 208 s.
ISBN 83-85061-25-8.
- op
o
Karpiński Maciej: Pani nadzieja. Wyd. I.
Wwa: Wydawn. "Officina" 1990.
21 cm, 164,[3] s.
- MM
o
Kaszyński Krzysztof, Podgórski Jacek: Szpiedzy czyli Tajemnice polskiego wywiadu.
Wwa: Ikar 1994.
21 cm, 148,[4] s.
ISBN 83-86427-00-0.
- op
o
Katalog czasopism Działu Wydawnictw Periodycznych. 1976-1991.
Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy. Bibl. Główna 1994.
21 cm,.[4],76 s.
Oprac.: Elżbieta Kowalska, Joanna Skrzypkowska. ISBN 83-905244-3-0.
- op
o
Katalog czasopism niezależnych w Książnicy Pomorskiej wydanych w latach 1980-1989.
Szczecin: KP 1994.
21 cm, 116 s.
Oprac.: Elżbieta Kamińska i in. Książnica Pomorska.
- op
o
Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. Wyd. I.
Wwa: Ośrodek Karta 1995.
20 cm, 116 s.
Agnieszka Rudzińska - koordynacja całości. ISBN 8386713038.
- MM
o
Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. Wyd. II.
Wwa: Ośrodek Karta 1996.
20 cm, 150,[2] s.
Agnieszka Iwaszkiewicz - oprac. całości; Agnieszka Rudzińska - koordynacja. ISBN 8386713151.
- MM
o
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Kr.: Bibl. Jagiellońska; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księg. Akademicka 2001.
24 cm, 469,[3] s.
Bibliotheca Iagellonica, Fontes et Studia; T. 12.
Wstęp i opracowanie: Jan Brzeski, Adam Roliński. ISBN 83-7188-470-2. ISSN 1425-851X.
- MM
o
Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1990 w zbiorach Ośrodka Karta.
Wwa: Karta 1999.
21 cm, 180 s.
ISBN 83-910771-9-5.
- op
o
Katalog znaczków, całostek, kopert z grafikami, znaków, stempli Poczty Strajkowej "Gencjana" w 1980/81 r. w Jeleniej Górze, Poczty Obozowej w Kamiennej Górze w 1982 r., Poczty obozowej w Głogowie w 1982 r.
Wg Filatelista Podziemny 1993 nr 2 s. 9.
- op
o
Katalog zbiorów Archiwum Opozycji (do 1990 roku). Wyd. I.
Wwa: Ośrodek KARTA 2001.
21 cm, 358,[2] s.
ISBN 83-88288-06-7.
- MM
o
Katalog znaczków pocztowych Konfederacji Polski Niepodległej 1984 - 1990. Tom 1.
Wwa: KPN. Wydawn. Polskie 1990.
20 cm, 52 s., nakł. 1000 egz.
Oprac.: Andrzej Znojkiewicz. ISBN 83-85216-07-3.
- MM
o
Kiciński Krzysztof, Świda Hanna: Przed sierpniem i po grudniu. Z badań nad postawami i wartościami.
Wwa: Uniw. Warszawski. Inst. Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji. Zakł. Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej [1991].
21 cm, 413,[2] s.
- op
o
Kiernicki Bogusław [rozm.] - patrz: Chrzanowski Wiesław: Pół wieku polityki. Czyli rzecz o obronie czynnej. Wwa: ad astra 1997.
- uw
o
Kietliński Marek: Kalendarium NSZZ "Solidarność" Region Białystok. 1980-1999.
Białystok: ZRP NSZZ "Solidarność" 2000.
24 cm, 330 s., [29] s. tabl., [1] k. tabl.
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność", Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych, Inst. Hist. w Białymstoku.
ISBN 83-87881-07-4.
- op
o
Kietliński Marek: Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983.
Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 2001.
20 cm, 177,[2] s.
ISBN 83-88248-42-1.
- op
o
Kijowski Andrzej: Dziennik 1970-1977.
Kr.: WL 1998.
22 cm, 441 s.,[12] s. tabl.
Wybór i oprac. Kazimiera Kijowska, Jan Błoński. ISBN 83-08-02856-X.
- op
o
Kijowski Andrzej: Dziennik 1978-1985.
Kr.: WL 1999.
22 cm, 367 s.,[13] s. tabl.
Wybór i oprac. Kazimiera Kijowska, Jan Błoński. ISBN 83-08-02784-9.
- op
o
Kilijanek Krzysztof - patrz w: Jurczenko Iwona, Kilijanek Krzysztof: Ludzie z "Żelaza". Największa afera w polskim wywiadzie. Wwa: BGW 1991.
- uw
Kinaszewski Adam - patrz: Drzycimski Andrzej, Kinaszewski Adam (Jan Mur [pseud. zbior.]): Dziennik internowanego (grudzień 1981 - grudzień 1982). Gdańsk; Wwa: Modem; Polski Dom Wydawn. 1989.
- uw
o
Kirkwood Anthony: Skok do Belwederu. Ciosy i faule. Wyd. 1.
Wwa: Dziennikarska Ofic. Wydawn. 1991.
20 cm, 161 s.
ISBN 83-900081-0-7.
- MM
o
Kisielewski Stefan: Abecadło Kisiela. Wyd. I.
Wwa: Ofic. Wydawn. Interim 1990.
20 cm, 155,[1] s.
Koncepcja, red. i przedmowa: Tomasz Wołek. ISBN 83-85083-01-4.
- MM
o
Kisielewski Stefan: Abecadło Kisiela. Wyd. 2.
Wwa: Iskry 1997.
21 cm, 191,[1] s.
Pisma Wybrane.
Wstęp: Tomasz Wołek: Jak powstało Abecadło. ISBN 83-207-1545-8.
- op
o
Kisielewski Stefan: Testament Kisiela. Ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel. Wyd. I.
Pozn.: Ag. Wydawn.-Rekl. "Wprost" b.r. [1991].
20 cm, 182,[1] s.
ISBN 83-900024-6-9.
- MM
o
Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Wyd. 3 t.j. 2.
Wwa: Interim 1991.
20 cm, 396,[1] s.
ISBN 83-85083-09-X.
- op
o
Kisielewski Tadeusz: Zapiski historyczno-polityczne z lat 1981-1991.
Częstochowa: Wydawn. WSP 1994.
24 cm, 403 s.
ISBN 83-7098-083-X.
- op
o
Kiszczak Maria Teresa: Żona generała Kiszczaka mówi...
Warszawa: Amicus ©1994.
21 cm, 184,[3] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-903145-0-9.
- MM
o
Klementewicz Tadeusz - patrz: Łagodna agonia realnego socjalizmu. Mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Synteza. Wwa: [PAN. Inst. Studiów Polit.] 1991; The protracted death-agony of real socialism. Political mechanisms of societal life in Poland in the 1980's. Warsaw: Inst. of Political Studies Polish Academy of Sciences 1992.
- uw
o
Klus Jerzy, Lignarski Andrzej, Szkutnik Janusz: Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium rzeszowskie.
Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"; Akces 2000.
25 cm, 303 s., [40] s. tabl.
ISBN 83-907343-4-6.
- MM
o
Kłosiński Jerzy - patrz: Januszewski Radosław, Kłosiński Jerzy, Strękowski Jan: Olszewski - przerwana premiera. Wwa: Nakł. Tyg. Solidarność 1992.
- uw
Kobzdej Mariusz - patrz: Hall Aleksander, Polak Ewa, Kobzdej Mariusz: Spór o Polskę. Wwa: Rytm 1993.
- uw
o
Kobyliński Anatol: Wędrówki pana Anatola.
Wwa: Of. Wydawn. Agawa 1996.
24 cm, 234,[6] s.
Seria: Literatura Faktu.
ISBN 83-85571-05-1.
- MM
o
Koćwin Lesław: Dekada przełomu. Stosunki polsko-niemieckie od czerwa 1989 do czerwca 1991. Dokumenty. Materiały. Komentarze.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1993.
24 cm, 191 s., err.
ISBN 83-229-1016-9.
- MM
o
Kolarska-Bobińska Lena [red.] - patrz: Wyniki badań - wyniki wyborów. 4 czerwca 1989. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1990.
- uw
Kolbuszewski Jacek [red.] - patrz: Literatura i kultura popularna. T. III. Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1992.
- uw
o
Komedianci. Rzecz o bojkocie. Wyd. V.
Wwa: Ag. Omnipress & Zakłady Wydawn. "Versus" 1990.
21 cm, 276,[1] s.
ISBN 83-85028-18-8.
- MM
o
Komedianci 2. Oprac. Andrzej Roman wraz z zespołem Alina Afanasjew [i in.].
Wwa: Film Publishing 1995.
23 cm, 239,[1] s.
ISBN 83-904033-9-0.
- op
o
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Posiedzenie 3-4 listopada 1981 r.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. "Nowa" 1999.
21 cm, 391 s.
Archiwum "Solidarności". Dokumenty.
Oprac. red. Tomasz Tabako, Maciej Włostowski. Wstęp Andrzej Paczkowski. ISBN 83-7054-138-0.
- op
o
Komitety Obywatelskie. Powstanie, rozwój, upadek?
Kr.: Universitas 1993.
21 cm, 244 s.
Seria: Select.
Praca zbior. pod red. Tadeusza Borkowskiego i Andrzeja Bukowskiego. Konf. nauk. zorg. w dn. 18-20 kwietnia 1991 r. w Przegorzałach. ISBN 83-7052-170-3.
- MM
o
Konderak Adam: Bibliografia prasy Solidarności. 28 VIII 1980-12 XII 1981.
Lubl.: Ofic. Wydawn. Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodniego 1990.
21 cm, 156 s.
ISBN 83-85168-00-1.
- MM
o
Konderak Adam: Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego.
Lubl.: Wydawn. Uniw. Marii Curie -Skłodowskiej 1998.
23 cm, 298,[3] s.
ISBN 83-227-1250-2.
- MM
o
Kondratowicz Ewa: Szminka na sztandarze. Kobiety "Solidarności" 1980-1989. Rozmowy. Wyd. I.
Wwa: Wydawn. Sic! 2001.
21 cm, 395,[4] s., [17] s. fotogr.
ISBN 83-88807-03-X.
Rec.: Hanna Baltyn. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 67-68; Urszula Śmietana. Czas Kult. 2002 nr 1 s. 98-100; Teresa Bochwic. Arcana 2002 nr 4/5 s. 298-302.
- MM
o
Kongres Kultury Polskiej. Warszawa, 11-13 grudnia 1981.
Wwa: Inst. Kultury; Volumen 2000.
25 cm, 211,[1] s., [24] s. tabl.
Red. Władysław Masiulanis. ISBN 83-7233-0180-2.
- op
o
Koniec epoki. - patrz: Berezowski Maksymilian: Koniec epoki. Wywiady Maksymiliana Berezowskiego. Wwa: Novum 1991.
- uw
o
Kopczyński Bohdan: Misja poselska. Kulisy.
Wwa: nakł. aut., 1991.
21 cm, 271 s.
ISBN 83-00-03554-0.
- op
o
Kopczyński Krzysztof: Przed przystankiem niepodległość. Paryska "Kultura" i kraj w latach 1980-1989.
Wwa: Bibl. "Więzi" 1990.
20 cm, 91 s.
Bibl. "Więzi", ISSN 0519-9336; t. 66.
ISBN 83-85124-48-9.
- op
o
Kopeć Aleksander: Gorączka … demokracji.
Wwa: "Projekt" [1996].
24 cm, 330,[2] s.
Relacje z wirażu. Cz. 3.
- op
o
Kopeć Aleksander: Jak obalano socjalizm.
Wwa: "Projekt" 1999.
24 cm, 414 s.
ISBN 83-87168-22-X.
- op
o
Kopeć Aleksander: Kto zdradził ?
Wwa: "Projekt" 1995.
24 cm, 327 s.
[Relacje z wirażu. Cz. 2].
ISBN 83-902260-3-0.
- op
o
Kopeć Aleksander: Pułapka historii…
Wwa: "Projekt" 1998.
24 cm, 489,[3] s.
Relacje z wirażu. Cz. 5.
ISBN 83-203-1243-7 [?].
- op
o
Kopeć Aleksander: Stan wojenny i co dalej ?
Wwa: "Projekt" 1997.
24 cm, 416 s.
Relacje z wirażu. Cz. 4.
ISBN 83-203-1243-5 [?].
- op
o
Kopeć Aleksander: Stracone szanse …
Wwa: "Fakt" 1991.
21 cm, 186,[6] s.
Relacje z wirażu. [Cz. 1].
- op
o
Kopka Bogusław [wybór i oprac.] - patrz: Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983). Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2001.
- uw
o
Koptyra Adam: Powstanie i działalność NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Przemysłowym Huty Stalowa Wola i regionie "Ziemia Sandomierska" 1980-1981.
Stalowa Wola; Sandomierz: Wydawn. Diecezjalne 2000.
24 cm, 168 s., [16] s. tabl.
ISBN 83-7300-028-3.
- op
o
Kordaczuk Sławomir: Znaki pamiątkowe ośrodków internowania siedlczan.
Siedlce: Muzeum Okręgowe 1990.
21 cm, [2],24,[3] s.
Muzeum Okręgowe w Siedlcach.
- op
o
Kosobudzki Tadeusz: MSZ od środka.
Chicago, Toronto, Wwa: Andy Grafik 1990.
20 cm, 79,[1] s.
ISBN 83-85265-04-X.
- MM
o
Kostikow Piotr, Roliński Bohdan: Widziane z Kremla. Moskwa - Warszawa gra o Polskę.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 265,[1] s.
ISBN 83-7066-481-4.
- op
o
Kościół Katolicki o Konstytucji. Wybrane dokumenty z lat 1947-1991.
Wwa: ISP PAN 1991.
24 cm, 64 s.
Inst. Studiów Polit. Polskiej Akademii Nauk.
Wyboru dokonał i wstępem opatrzył: Michał T[eofil] Staszewski.
- op
o
Kot Wiesław: Lata 1970. Od propagandy sukcesu do narodzin "Solidarności".
Pozn.: Podsiedlik-Raniowski i Sp. © 2000.
30 cm, 64 s.
Polskie Dekady.
ISBN 83-7212-325-X.
- op
o
Kowalczyk Roman: Łódzki strajk studencki.
Wwa: Nowa 1992.
21 cm, 293,[2] s.
Archiwum "Solidarności".
ISBN 83-7054-035-X.
- MM
o
Kowalczyk Roman: Studenci '81.
Wwa: Rytm 2000.
24 cm, 367,[2] s., [24] s. fotogr.
Wyd. II poszerz. I uzup. [wyd. I patrz: Łódzki strajk studencki. Wwa: Nowa 1992.
ISBN 83-87893-72-2.
- MM
o
Kowalewski Zbigniew: Katalog znaczków podziemnych. Tom I. 1982-1984.
Wg Filatelista Podziemny 1994 nr 6 s. 2.
Dodano 1 stronę [wg Filatelista Podziemny 1994 nr 7 s. 4].
- op
o
Kowalewski Zbigniew: Katalog znaczków lata: 1982-1984. 2 edycja.
B.m. [Wwa]: b.w. sierpień 1998.
A4, 97 s., ksero.
Towarzystwo Poczty Podziemnej.
- MM
o
Kowalewski Zbigniew: Katalog znaczków lata: 1982-1984. 4 edycja.
B.m. [Wwa]: b.w. maj 2000.
A4, 102 s., ksero.
Towarzystwo Poczty Podziemnej.
- MM
o
Kowalewski Zbigniew: Katalog znaczków lata: 1982-1984. 7 edycja.
B.m. [Wwa]: b.w. maj 2005.
A4, 111 s., ksero.
Towarzystwo Poczty Podziemnej.
- MM
o
Kowalewski Zbigniew: Katalog znaczków Regionu Małopolska lata 1982-84.
Maj 1998.
Wg Filatelista Podziemny 1998 nr 21 s. 7.
- op
o
Kowalik Helena: Mali ludzie Gierka.
Kościan: Omnibus 1990.
20 cm, 203,[5] s.
ISBN 83-85072-72-1.
- op
o
Kowalska Elżbieta [oprac.] - patrz: Katalog czasopism niezależnych Działu Wydawnictw Periodycznych. 1976-1991. Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy. Bibl. Główna 1994.
- uw
o
Kowalski Jan: Zapalniczka. Tajne akta MSW.
Wwa: IWAR 1995.
21 cm, 202,[3] s.
ISBN 83-901820-4-1.
- MM
o
Kowalski Sergiusz: Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego.
Wwa: PEN 1990.
21 cm, 162,[5] s.
Stanowi popr. wersję pracy doktorskiej wyd. pt.: Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego. 1988. ISBN 83-85254-04-8.
- MM
o
Kowalski Sergiusz: Narodziny III Rzeczypospolitej.
Wwa: Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne 1996.
30 cm, 86 s.
Dzieje PRL.
ISBN 83-02-06177-8.
- op
o
Kowalski Sergiusz: Solidarność polska. Studium z socjologii myślenia potocznego. Praca doktorska.
Wwa: UW. IPSiR 1988.
21 cm, [2],246,[3] s., nakł. 100 egz.
UW. IPSiR [Inst. Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji]. Zakład Socjologii Obyczajów i Prawa.
- op
o
Kowalski Sergiusz [red.] - patrz: Pierwszy krok do Europy. O komitetach obywatelskich, partiach politycznych i wyborach. Wwa: Ośrodek Prac Społ.-Zawodowych przy KK NSZZ "Solidarność" 1990.
- uw
o
Kozik Zenobiusz: Niemcy w NRD a polskie kryzysy 1956 i 1980-1981.
Piotrków Trybunalski: Wydawn. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim 1988.
202 s.
ISBN 83-87050-23-7.
- op
o
Kozieł Jacek: "Drugi obieg" i niezależne życie literackie w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Łódź: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1993.
21 cm, [2],28 s.
Nakł. 150 egz.
- MM
o
Kozłowski Jacek & Paluch Tomasz: Stan wojenny. 1981 - 1982. Przekaz codzienny. Wyd. I.
Łódź: ZWU "Verbum" 1992.
21 cm, 119,[1] s.
ISBN 83-85127-05-4.
- MM
o
Kozłowski Krzysztof - patrz: Bereś Witold, Burnetko Krzysztof: Gliniarz z "Tygodnika". Rozmowy z byłem ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim. Wwa: BGW 1991.
- uw
o
Krajewski Andrzej: Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980).
Warszawa: Wydawnictwo TRIO 2004.
24 cm, 539 s.
Seria: W Krainie PRL.
ISBN 83-88542-78-8.
- op
o
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" - posiedzenie 9-10 kwietnia 1981 r.
Wwa: Nowa 1996.
21 cm, 329,[4] s.
Archiwum "Solidarności". Dokumenty.
Do druku przygot. Tomasz Tabako [popr. wg Karta 2001 nr 33 s 151]. Wstępem opatrzył Andrzej Paczkowski. ISBN 83-7054-110-0.
- MM
o
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" - posiedzenie w dniu 23 kwietnia 1981 r.
Wwa: Fundacja Polska Praca 1995.
21 cm, 274,[2] s.
Archiwum "Solidarności".
Oprac. red. Tomasz Tabako, Maciej Włostowski [popr. wg Karta 2001 nr 33 s 151]. Wstęp Andrzej Paczkowski. ISBN 83-85341-09-9.
- op
o
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" - posiedzenie w dniu 4 czerwca 1981 r.
Wwa: Fundacja Polska Praca 1995.
21 cm, 192,[2] s.
Archiwum "Solidarności".
ISBN 83-85341-10-2.
- MM
o
Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. Wyd. III.
B.m.: Nakł. własnym (1991).
Zaw. err. Nakł. 1000 egz. Przedr. z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
- MM{[Nr] 0413}
o
Krzeminski Ireneusz: Czego chcieli, o czym myśleli ? Analiza postulatów robotników Wybrzeża z 1970 i 1980.
Wwa: UW. Inst. Socjologii 1987.
21 cm, 89 s.
- op
o
Krzeminski Ireneusz: Czy Polska po "Solidarności" ? Treści świadomości społecznej i postawy ludzi.
Wwa: UW. Inst. Socjologii 1989.
21 cm, [2],92 s.
- op
o
Krzeminski Ireneusz: Solidarność, projekt polskiej demokracji. Wyd. 1.
Wwa: Ofic. Naukowa 1997.
21 cm, 249,[3] s., [16] s. tabl., il.
ISBN 83-85505-60-1.
- op
o
Krzyż Górników. Kopalnia "Wujek" w Katowicach, grudzień 1981 - grudzień 1996.
Kat.: Społ. Kom. Pamięci Górników Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach Poległych 16 Grudnia 1981 roku; 1996.
27 cm, 159 s.
Koncepcja i oprac. Andrzej Burzyński. ISBN 83-907026-0-6.
Rec.: Wiesława Konopelska. Śląsk 1997 nr 12 s. 74.
- op
o
Książka dla Jacka. W sześćdziesiątą rocznicę urodzin Jacka Kuronia.
Wwa: Fundacja Nowej 1995.
20 cm, 249,[2] s.
Leszek Balcerowicz i in. ISBN 83-7054-083-X.
- op
o
Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej.
Wwa: Wydawn. Książkowe "Twój Styl" 1998.
23 cm, 258,[2] s.
Maria Janion i in. ISBN 83-7163-074-3.
- op
o
Książki niezależne '87.
Wwa: BN 1991.
30 cm, [4],35,[1] s.
Bibl. Uniw. w Warszawie, Koło NSZZ "Solidarność", Społ. Kom. Nauki, Bibl. Narodowa.
Red. całości przygot. Teresa Głowacka, Wanda Kronman-Czajka i Anna Sitarska. ISBN 83-7009-096-6.
- MM
o
Kto był kim w drugim obiegu ?. Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989
Wwa: IBL 1995.
20 cm, 285,[2] s.
Oprac. zespół: Cecylia Gajkowska, Joanna Król, Irena Stemplowska, Dobrosława Świerczyńska [red.]. Przedmowa: Andrzej Friszke. ISBN 83-85605-67-3. Poprawiony słownik został włączony w: Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Tom V. 1971-1995. Wr. i in.: Oss 1998.
- MM
o
Kucharska Marta [wybór] - patrz: Kuroń ty draniu ! Wwa: Dom Wydawn. ABC 1990.
- uw
o
Kuczyński Paweł, Frybes Marcin: W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a.
Wwa: Ofic. Naukowa 1994.
21 cm, 208,[2] s.
Z udziałem Jana Strzeleckiego i Didiera Lapeyronnie. ISBN 83-83-85505-19-9.
- op
o
Kuczyński Waldemar: Burza nad Wisłą. Dziennik 1980-1981. Wyd. I.
Wwa: Iskry ©2002.
25 cm, 239,[1] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-207-1712-4.
- MM
o
Kuczyński Waldemar: Wyznania zausznika. 1989 - 1990. Wyd. I.
Wwa: BGW [1992].
24 cm, 209,[3] s., [32] s. tabl.
ISBN 83-7066-326-5.
- MM
o
Kuczyński Waldemar [red.] - patrz: Tadeusz Mazowiecki polityk trudnych czasów. Wwa: United Publishers, Presspublica 1997.
- uw
o
Kukla Wiesław: Banknoty opozycji w Polsce 1982-1988. Wyd. I.
Pozn.: Wydawn. Z. Bartkowiak 1992.
21 cm, 63,[1] s.
ISBN 83-85215-01-8.
- MM
o
Kukliński Ryszard - patrz: Szaniawski Józef [wybór, oprac., wstęp]: Pułkownik Kukliński. Wywiady, opinie, dokumenty. Wwa: Alfa-Wero 1998.
- uw
o
Kula Józef: Zapiski internowanego.
Kat.: Księg. Św[iętego] Jacka 1996.
20 cm, 196 s., [12] s. tabl.
ISBN 83-7030-186-X.
- op
o
Kula Marcin: Niespodziewani przyjaciele czyli Rzecz o zwykłej ludzkiej solidarności.
Wwa: TRIO 1995.
24 cm, 281 s.
Maison des Sciences de l'Homme. Szkoła Nauk Społ. przy Inst. Filozofii i Socjologii PAN. Association Solidarité France-Pologne.
Przedm.: Jacques Le Goff, posł.: Karol Sachs. ISBN 83-85660-25-9.
- op
o
Kulas Jan [red.] - patrz: Sierpień '80. Co pozostało z tamtych dni ? Gdańsk: Wydawn. Uniw. Gdańskiego 1996; Stan Wojenny. Wspomnienia i oceny. Pelplin: Bernardinum 1999.
- uw
o
Kulerski Wiktor: Bez tytułu. Wybór publicystyki 1981 - 1991.
Wwa: Wydawn. Krąg 1991.
21 cm, 257,[3] s., [8] s. fotogr.
Bibl. Kwart. Polit. Krytyka.
Zaw. przedr. szeregu art. z prasy podziemnej. ISBN 83-85199-9-8 [błędny].
- MM
o
Kulpińska Jolanta - patrz: Studia nad ruchami społecznymi. T. 4. Wwa: UW Inst. Socjologii 1990.
- uw
o
Kuroń Jacek: Moja zupa. Wyd. 1.
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 115,[1] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-7066-149-1.
- MM
o
Kuroń Jacek: Spoko ! czyli kwadratura koła. Wyd. 1.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 251,[2] s.
ISBN 83-7066-459-8.
- MM
o
Kuroń Jacek: Wiara i wina. Do i od komunizmu. Wyd. III popr.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. 1990.
22 cm, 371,[1] s.
Bibl. Kwart. Polit. Krytyka.
ISBN 83-7054-000-7.
- MM
o
Kuroń Jacek: Wiara i wina. Wyd. IV popr. i uzup.
Wr.: Wydawn. Dolnośląskie 1995.
21 cm, 377,[3] s.
ISBN 83-7023-434-8.
- op
o
Kuroń Jacek, Żakowski Jacek: PRL dla początkujących.
Wr.: Wydawn. Dolnośląskie 1996.
20 cm, 348 s.
A to Polska właśnie.
ISBN 83-7023-461-5.
- op
o
Kuroń Jacek, Żakowski Jacek: Siedmiolatka czyli Kto ukradł Polskę ? Wyd. I.
Wr.: Wydawn. Dolnośląskie 1997.
21 cm, 235,[4] s.
ISBN 83-7023-607-3.
- MM
o
Kuroń ty draniu !
Wwa: Dom Wydawn. ABC 1990.
15 cm, 150,[2] s.
Wybór: Marta Kucharska. ISBN 83-85148-00-0.
- MM
o
Kurski Jacek, Semka Piotr: Lewy czerwcowy. Mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas.
Wwa: Spotkania [1992].
21 cm, 255,[1] s.
ISBN 83-85195-88-2.
- MM
o
Kurski Jarosław: Wódz. O Wałęsie - były rzecznik.
Wwa: Wydawn. Pomost 1991.
24 cm, 125,[2] s, il.
ISBN 83-85219-04-8.
- MM
o
Kuźma E. - patrz: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Szczecin: Glob 1991.
- uw
Lalak M. - patrz: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Szczecin: Glob 1991.
- uw
Latoszek Marek [red.] - patrz: Sierpień '80 w optyce mieszkańców wsi i małych miast. Sesja naukowa, Gdańsk - październik 1990. Gdańsk: GTN. KS 1990.
- uw
Latoszek Marek [red.] - patrz: Sierpień '80 we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża. Gdańsk: Wydawn. Morskie 1991.
- uw
Lazarowicz Romuald - patrz: Bielawski Piotr, Lazarowicz Romuald: Dziwny rok 1989. Kalendarium.
- uw
o
Le Bihan Adrien: Gniewne drzewo. Dziennik krakowski 1976-1986.
Kr.: OL 1995.
21 cm, 296,[3] s.
Przeł. [z fr.] Małgorzata Wolanin. Wstępem opatrzył Ludwik Flaszen. Tyt. oryg.: "L'arbre colertque" 1987. ISBN 83-7124-021-X.
- op
o
Lech Wałęsa. Wyd. 1.
Gdańsk: Wydawn. Morskie 1990.
20 cm, 359,[3] s., [6] s. tabl.
Wstępem opatrzył: Bronisław Geremek. ISBN 83-215-7857-8.
- MM
o
Lelonkiewicz Jerzy: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu 1980-1989. Próba zarysu.
Pozn.: Kom. Zakł. NSZZ "Solidarność" b.r. [2000 ?].
25 cm, 132 s., [40] s. tabl.
- op
o
Lesiakowski Krzysztof: Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981.
Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2003.
24 cm, 166 s.
Konferencje IPN.
ISBN 83-89078-21-X.
- op
o
Leski Krzysztof - patrz: Holzer Jerzy, Leski Krzysztof: Solidarność w podziemiu. Łódź: Wydawn. Łódzkie 1990.
- uw
o
Lewek Antoni ks.: Ksiądz Jerzy - męczennik. Słowo do narodu - sprawa beatyfikacji.
Wwa: Parafia św. Stanisława Kostki 1990.
19 cm, 70 s., [10] k. tabl.
Bibliogr. o ks. J. Popiełuszce.
- op
o
Lewek Antoni ks.: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu.
Wwa: Parafia św. Stanisława Kostki 1991.
20 cm, 50,[18] s., [8] s. tabl.
- MM
o
Lewek Antoni ks.: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu.
Wwa: b.w. [Apostolicum] 1997.
20 cm, 49,[23] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7031-048-6.
- MM
o
Lewenstein Barbara [red.] - patrz: A miało być tak pięknie ... Polska scena publiczna lat dziewięćdziesiątych. Wwa: UW Inst. Stosowanych Nauk Społ. 1994.
- uw
Lewicka-Banaszak Ewa - patrz: Studia nad ruchami społecznymi. T. 5. Wwa: UW Inst. Socjologii 1990.
- uw
Lignarski Andrzej - patrz: Klus Jerzy, Lignarski Andrzej, Szkutnik Janusz: Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium rzeszowskie. Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 2000.
- uw
o
Lindenberg Grzegorz: Zmiana społeczna a świadomość polityczna. Dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979-1983.
Wwa: IS UW 1986.
20 cm, 214 s.
Inst. Socjologii Uniw. Warszawskiego.
- op
o
Lindenberg Grzegorz, Nowak K.: Świadomość społeczna wobec kryzysu i konfliktu społecznego. Robotnicy i studenci Warszawy 1983-1984.
Wwa: IS UW 1987.
22 cm, 100 s.
Inst. Socjologii Uniw. Warszawskiego.
- op
o
Lipiński Andrzej Wojciech: Plebiscyt i odmowa. Studium terenowe reakcji wyborczej 1989 roku.
Wwa: b.w. 1990.
21 cm, 210 s., [11] k. tabl.
Centralny Program Badań Podstawowych 11.1.
- op
o
Lisowska Danuta [red.] - patrz: 20 [Dwadzieścia] lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Politechnice Warszawskiej 1980-2000. Wwa: Ofic. Wydawn. PW 2000.
- uw
o
Literatura i kultura popularna. T. III.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1992.
24 cm, 150,[1] s.
Acta Univ. Wratislaviensis; 1423.
Red.: Jacek Kolbuszewski i Tadeusz Żabski. ISBN 83-229-0788-5.
Zaw. m. in.: M. Inglot: Struktura ekspresji artystycznej w poezji ulotnej stanu wojennego (na przykładzie wybranych utworów).
- op
o
Losy idei socjalistycznych i wyzwania współczesności. Referaty i dyskusja.
Wwa: PTWzKR 1990.
21 cm, 152,[4] s.
Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim.
Pod red. Włodzimierza Wesołowskiego. Zbiór zaw. mat. konf. zorgan. w XI.1988 r., w której uczestniczyli m. in.: B. Geremek, T. Mazowiecki, A. Michnik, R. Bugaj, J. J. Lipski.
- op
o
Lubas-Bartoszyńska Regina: Sukcesy i gorycze.O "historiach życia" polityków polskiej opozycji antykomunistycznej.
Kr.: Wydawn. Naukowe WSP 1998.
24 cm, 186,[3] s.
Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025; nr 241.
ISBN 83-87513-26-1.
- op
o
Łabędź Krzysztof: Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989.
Kr.: Księg. Akademicka 1997.
24 cm, 298 s.
ISBN 83-7188-170-3.
- op
o
Łabędź Krzysztof: Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce. Materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987.
Wwa: COM SNP UW 1989.
21 cm, 399,[1] s.
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Nakł. 500. Cenzura A5.
- MM
o
Łagodna agonia realnego socjalizmu. Mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Synteza.
Wwa: [PAN. Inst. Studiów Polit.] 1991.
21 cm, 399 s.
Pod red. Jerzego Hausnera i Tadeusza Klementewicza.
- op
o
Łatyński Marek: Ogród angielski 1. Wspomnienia z Radia Wolna Europa.
Lubl.: Wydawn. UMCS 1997.
24 cm, 269,[3] s., [20] s. tabl.
ISBN 83-227-0987-0.
- op
o
Łątkowska Mirosława [red.] - patrz: Solidarność. XX [dwadzieścia] lat historii. Wwa: Volumen; Tysol 2000.
- uw
o
Łętowska Ewa: Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich. Felietony 1988-1991.
Łódź: Master; na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 1992.
21 cm, 543,[2] s.
ISBN 83-85782-00-1.
- op
o
Łętowska Ewa, Janicki Mariusz, Podemski Stanisław: Baba na świeczniku.
Wwa: BGW [1992].
24 cm, 221,[2] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-7066-323-8.
- op
o
Łopieńska Barbara N. - patrz: Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej. Wwa: Wydawn. Książkowe "Twój Styl" 1998.
- uw
o
Łopiński Maciej, Gach Zbigniew, Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej "Solidarności". Wyd. 1 kraj. debitowe.
Gdańsk: Modem; Wwa: Polski Dom Wydawn. 1989.
20 cm, 302,[2] s.
ISBN 83-7043-033-3.
- MM
o
Łukasiewicz J.: Rytm czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980.
Wr.: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1993.
19 cm, 308 s., [28] s. tabl.
Z prac Inst. Filologii Polskiej Uniw. Wrocławskiego.
ISBN 83-7091-003-3.
- op
o
Łukasiewicz Maciej: Weryfikacja. Z notatnika stanu wojennego 1981-1982. Wyd. 1.
Wwa: Ofic. Wydawn. MOST 1994.
21 cm, 406,[1] s.
Wstęp: Dariusz Fikus. ISBN 83-85611-17-7.
- op
o
Łukasiewicz Maciej [oprac.] - patrz: Bohater czy zdrajca. Fakty i dokumenty. Sprawa pułkownika Kuklińskiego. Wwa: Most; Presspublica 1992.
- uw
Łukasiewicz Piotr [red.] - patrz: Wyniki badań - wyniki wyborów. 4 czerwca 1989. Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1990.
- uw
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Bibliografia bibuły   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane