Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 17.07.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989
wydanych w Polsce. - Część II: E - J.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Eisler Jerzy: Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych.
Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2002.
21 cm, 279 s.
ISBN 83-7233-090-5.
- op
o
Eisler Jerzy: Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 231,[1] s.
ISBN 83-7066-208-0.
- MM
o
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku. Raport syntetyczny i opracowania studialne. Praca zbiorowa.
Kr.: AE 1992.
24 cm, 231 s.
Akad. Ekon. w Kr.
Pod red. Jerzego Hausnera.
- op
o
Elity polityczne w Polsce. Wydawnictwo pokonferencyjne. Kazimierz Dolny, 19-21 listopada 1992.
Wwa: ZGPTNP, ISP PAN, Adam Marszałek 1992.
23 cm, 308 s.
Zarząd Główny. Pol. Tow. Nauk Polit. Inst. Studiów Polit. PAN.
Pod red. nauk. Krzysztofa Pałeckiego. ISBN 83-85479-40-6 (ISP PAN).
- op
o
Elity w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski.
Kat.: UŚ 1995.
82 s.
Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach, 0208-6336.
Pod red. Janusza Sztumskiego. ISBN 83-226-0662-1.
- op
o
Endzel Zbigniew: Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju na znaczkach Poczty Podziemnej w Polsce w latach 1982-1990. Katalog.
Wwa: Temobud 1991.
21 cm, 190 s.
Zaw. 1200 poz.
- op
o
Ewolucja życia politycznego Polski po stanie wojennym.
Wr.: UW 1990.
24 cm, 366 s.
Uniw. Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych.
Pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Jerzego Sommera.
- op
o
Fabiańska Barbara: Być wolnym Polakiem. Kronika wielkopolskiej Solidarności. Cz. 1. 1980-1981.
Pozn.: Na piętrze 2000.
24 cm, 159 s.
ISBN 83-914944-0-3.
- op
o
Falandysz Lech: Ja i moje prawo.
Wwa: Wydawn. Społ. "KOS" 1991.
21 cm, 264 s.
Bibl. Kom. Helsińskiego w Polsce. 4.
- MM
o
Federowicz Grażyna, Gromadzińska Krystyna, Kaczyńska Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989.
Wwa: BN 1995.
29 cm, 498,[2] s.
Biblioteka Narodowa. Inst. Bibliograficzny. ISBN 83-7009-163-6.
- MM
o
Fik Marta: Autorytecie wróć ? Szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956.
Wwa: Ofic. Wydawn. "Errata" ©1997.
21 cm, 243,[1] s.
Przedm.: Jerzy Turowicz. ISBN 83-907833-0-4.
- op
o
Fikus Dariusz: Foksal '81. Wyd. I [pierwszoobiegowe].
B.m.: SAWW 1989.
21 cm, 215 s.
ISBN 83-85066-11-X.
- MM
o
Fiut A.: Pytanie o tożsamość.
Kr.: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. Uniwersitas 1995.
21 cm, 203,[3] s.
ISBN 83-7052-246-7.
- op
o
Florczyk Andrzej: Kto nie lubi Lecha. Społeczna percepcja przywódcy "Solidarności" w latach 1985 -89.
Wwa: Wydawn. Andrzej Bonarski 1990.
21 cm, 105,[1] s.
ISBN 83-85089-03-9.
- MM
o
Formański Witold: Meandry legalizacji NSZZ "Solidarność". Autentyczna relacja z wydarzeń wokół legalizacji w listopadzie 1980 roku.
Wwa: Bernardinum 1996.
141 s.
ISBN 83-86491-61-2.
- op
o
Frączak Piotr [oprac.] - patrz: Gorączka czasu przełomu. Dokumenty ugrupowań radykalnych 1989-1990. Wwa: Wydawn. Adam Marszałek; ISP PAN 1994.
- uw
o
Fredro-Boniecki Tadeusz: Wychodzenie z piekła. Dalszy ciąg zwycięstwa ks. Jerzego.
Wwa: Ofic. Wydawn. Rytm 1991.
21 cm, 221,[2] s.
ISBN 83-85249-06-0.
- MM
o
Fredro-Boniecki Tadeusz: Zwycięstwo księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1990.
21 cm, 231,[1] s.
ISBN 83-7054-005-8.
- MM
o
Fredro-Boniecki Tadeusz: Zwycięstwo księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim. Wyd. 2 uzup.
Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa 1991.
21 cm, 236,[3] s.
ISBN 83-7054-005-8.
- MM
o
Friszke Andrzej: Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989.
Wwa: Bibl. "Więzi" 1997.
21 cm, 318,[2] s., [24] s. tabl.
Bibl "Więzi", ISSN 0519-9336; t. 100.
ISBN 83-85124-90-X.
- op
o
Friszke Andrzej (red.) - patrz: Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945-1980). Materiały konwersatorium z 20 lutego 1991 r. Wwa: ISP. PAN. PNHP 1991.
- uw
Frybes Marcin - patrz: Kuczyński Paweł, Frybes Marcin: W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a. Wwa: Ofic. Naukowa 1994.
- uw
o
Gabryel Piotr, Jackowski Karol: Jabłoń i jabłko. Mówią dzieci prominentów i opozycjonistów - Wałęsy, Messnera, Kuronia, Sokorskiego, Mazowieckiego, Gucwy, Moczulskiego i innych. Wyd. pierwsze.
Kościan: Story; Wwa: Reporter 1990.
23 cm, [4],7-97,[1] s.
ISBN 83-900023-5-3.
- MM
o
Gabryel Piotr - patrz: Pielecki Wojciech, Gabryel Piotr: Demony "Bialego Domu". Wwa: Reporter 1990; Kisielewski Stefan: Testament Kisiela. Ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel. Pozn.: Ag. Wydawn.-Rekl. "Wprost" 1990.
- uw
o
Gach Zbigniew: Antybohater. Wyd. 1.
Wrocław: Wydawnictwo i Agencja Dziennikarzy "Fopress" 1991.
21 cm, 161,[1] s.
- MM
o
Gach Zbigniew: Antybohater.
Gdynia: Arkun 1991.
17 cm, 85,[2] s.
ISBN 83-85011-63-3.
- op
o
Gach Zbigniew - patrz: Łopiński Maciej, Gach Zbigniew, Wilk Mariusz: Konspira.
- uw
o
Garbacz Dionizy: Strajk w Stalowej Woli 22 sierpnia - 1 września [1988]. [Wyd. 2].
Stalowa Wola: Sztafeta 1998.
24 cm, 210,[1] s., [32] s. tabl.
ISBN 83-909232-5-4.
- op
o
Gąsowski Tomasz [red.] - patrz: Solidarność - kruszenie muru. Katalog wystawy, 8 listopada-13 grudnia 2000, Instytut Jana Pawła II. Kr.: FCDCN; Księg. Akademicka 2000; Wybory '89 w Krakowie. Wspomnienia, relacje i dokumenty z kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Kr.: Księg. Akademicka 1999.
- uw
o
Gdańsk - Sierpień 1980. Rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.). Wyd. I.
Wwa: IWZZ (sierpień) 1981.
19 cm, 172,[4] s.
Zapisu z taśmy magnetofonowej dokonał Mirosław Chojecki. ISBN 83-202-0165-9.
- MM
o
Gdańsk - Sierpień 1980. Rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.). Wyd. II.
Wwa: IWZZ (listopad) 1981.
19 cm, 172,[4] s.
Zapisu z taśmy magnetofonowej dokonał Mirosław Chojecki. ISBN 83-202-0165-9.
- MM
o
Gdańsk Sierpień '80. Rozmowy. [Oprac.] Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik. Wyd. I kraj.
Gdańsk: Aida 1990.
ISBN 83-85120-00-9. Druk. na podst. wyd.: Zapis rokowań gdańskich. Sierpień 1980. Zebr. i oprac: Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Paris: Spotkania [1986].
- MM
o
Geremek Bronisław, Żakowski Jacek: Rok 1989. Bronisław Geremek opowiada, Jacek Żakowski pyta.
Wwa: Plejada; Dom Słowa Polskiego 1990.
23 cm, 380,[4] s.
- MM
o
Gędek Marek: Przełom: Polska 1976-1991.
Lubl.: Norbertinum 2002.
21 cm, 342 s.
ISBN 83-7222-102-2.
- op
o
Giełżyński Wojciech, Stefański Lech: Gdańsk. Sierpień 80. Wyd. 1.
Wwa: Książka i Wiedza 1981.
21 cm, 222,[2] s.
Posłowie: Władyslaw Markiewicz.
- MM
o
Giertych Maciej: Nie przemogą ! Antykościół, antypolonizm, masoneria.
Wr.: Nortom 1995.
21 cm, 179 s.
Zawiera teksty z nr 1-10 Opoki w Kraju, wyd. od czerwca 1993 r. do stycznia 1995 r. ISBN 83-85829-55-5.
- op
o
Giertych Maciej: Nie przemogą ! Antykościół, antypolonizm, masoneria. T. 2.
Wr.: Nortom 1997.
21 cm, 199,[1] s.
Zawiera teksty z nr 11-21 Opoki w Kraju. ISBN 83-85829-61-X.
- MM
o
Gilejko Leszek: Robotnicy i społeczeństwo: 1980-1981, 1989-1990.
Wwa: SGH. Ofic. Wydawn. 1995.
24 cm, 153 s.
ISBN 83-86689-11-0.
- op
o
Gilejko Leszek, Stąsiek Andrzej, Widera Wojciech: Robotnicy i liderzy o związkach zawodowych.
Wwa: CBS, IGS, SGH 1992.
21 cm, [2],174 s.
Centrum Badań Samorządowych, Inst. Gospodarstwa Społ. Szkoła Główna Handlowa.
- op
o
Głębocki Henryk: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977-1980. Zarys działalności.
Wwa: PiT; Wydawn. NZS 1994.
21 cm, 270 s.
Krajowa Komisja Koordynacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
ISBN 83-86219-01-7.
- op
o
Głowacki Andrzej: Sierpień 1980 roku w Szczecinie.
Szczecin: b.w., 1987.
24 cm, 183 s.
Szczecińskie Tow. Nauk., Wydz. Nauk Społ. t. 45.
- op
o
Głowacki Andrzej: Wystąpienia robotnicze w Szczecinie w latach 1970-1980. Próba analizy porównawczej.
Szczecin: b.w., 1989.
24 cm, 95 s.
Szczecińskie Tow. Nauk., Wydz. Nauk Społ. t. 50.
- op
o
Głowacki Andrzej [oprac.] - patrz: Rozmowy Komisji Rządowej pod przewodnictwem Kazimierza Barcikowskiego z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie w dniach 21-30 sierpnia 1980 r[oku]. Według transmisji radiowęzła Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. Szczecin: [Uniw. Szczeciński. Wydz. Humanistyczny] 1989; [red.]: Z badań nad kryzysami politycznymi w Polsce. Szczecin: b.w.[Uniw. Szczeciński] 1990.
- uw
o
Głowiński Michał: Końcówka. (czerwiec 1985 - styczeń 1989).
Kr.: WL 1999.
20 cm, 417,[2] s.
ISBN 83-08-02975-2.
- op
o
Głowiński Michał: Marcowe gadanie. Komentarze do słów. 1966-1971.
Wwa: Wydawn. Pomost 1991.
21 cm, 339 s.
ISBN 83-85219-03-X.
- op
o
Głowiński Michał: Mowa w stanie oblężenia. 1982-1985.
Wwa: Open 1996.
22 cm, 337,[1] s.
ISBN 83-85254-35-8.
- MM
o
Głowiński Michał: Nowomowa po polsku.
Wwa: Wydawn. PEN 1990.
21 cm, 146 s.
Bibl. Tekstów. 2.
ISBN 83-85254-01-3.
- op
o
Głowiński Michał: Nowomowa po polsku. Dodruk I wyd.
Wwa: PEN maj 1991.
21 cm, 146,[6] s.
Bibl. Tekstów. 2.
ISBN 83-85254-01-3.
- MM
o
Głowiński Michał: Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981. Wyd. 1.
Wwa: PIW 1993.
21 cm, 389,[2] s.
ISBN 83-06-02291-2.
- op
o
Głowiński Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej.
Wwa: OPEN 1992.
21 cm, 177 s.
ISBN 83-85254-15-3.
- op
o
Goban-Klas Tomasz: Mass media w Polsce. 1989-1992. Rekonstrukcja sfery publicznej.
Kr.: Uniw. Jagielloński; Prac. Socj. Kult. i Komunikowania 1992.
21 cm, 124 s.
- op
o
Golimont Andrzej: Generałowie bezpieki.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 172 s.
ISBN 83-7066-407-5.
- op
o
Gołąb Włodzimierz: Przyczynek do bibliografii wydawnictw podziemnych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Pozn.: Wydawn. AR 1993.
25 cm, 32 s.
Zeszyty Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Poznaniu. z. 1.
- op
o
Gomułkiewicz Piotr: Mniejsze zło. Władze stanu wojennego wobec opozycji we Wrocławiu.
Wwa, Wr.: Wydawn. Nauk. PWN 1997.
21 cm, 163 s.
Wrocławska Biblioteka PWN.
ISBN 83-01-12456-3.
- op
o
Goodwyn Lawrence: Cegielszczacy mówią "jawnie i głośno".
B.m.[Pozn.]: Stowarzyszenie "Poznański Czerwiec 56" b.r. [1990].
24 cm, 75,[1] s.
Biblioteka Poznańskiego Czerwca 1956.
Tekst niniejszej publ. jest rozdz. 2 wyjętym z przygot. do wyd. pol. książki L. Goodwyna pt.: Jak to zrobiliście ? Powstanie Solidarności. Przeł. [z ang.] Katarzyna Rosner.
- op
o
Goodwyn Lawrence: Jak to zrobiliście ? Powstanie Solidarności w Polsce. Wyd. I.
Gdańsk: KAW 1992.
25 cm, 625,[3] s.
Tłum. z ang. Katarzyna Rosner. Tłum. przedmowy Bogumił Tadeusz Łączek. Oryg.: Breaking the barrier. The rise of Solidarity in Poland. 1991. ISBN 83-03-03545-2.
- MM
o
Gorączka czasu przełomu. Dokumenty ugrupowań radykalnych 1989-1990.
Wwa: Wydawn. Adam Marszałek; ISP PAN 1994.
24 cm, 201 s.
Inst. Studiów Polit. PAN.
Oprac. Piotr Frączak. ISBN 83-85479-55-4 (ISP PAN).
- op
o
Gowin Jarosław: Kościół po komunizmie.
Kr.: Znak; Wwa: Fundacja im. Stefana Batorego 1995.
21 cm, 294,[2] s.
Demokracja. Filozofia i Praktyka.
ISBN 83-7006-481-7.
- op
o
Górny Andrzej: Krew. [Wyd. 2].
Pozn.: Ofic. Opcja 1991.
21 cm, 260 s.
ISBN 83-8534-08-4 [winno być:] 83-85340-08-4.
- op
o
Górny Grzegorz, Pasek Witold, Tochman Wojciech: Sprawcy. Wyd. I.
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 147,[1] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7066-071-1.
- MM
o
Grabowska Mirosława - patrz: Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu. Wwa: Wydawn. Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1993.
- uw
Grochowalski Wojciech [red.] - patrz: Grzegorz Palka w służbie Łodzi i Polsce. Księga pamiątkowa. Łódź: Papier-Service 1998.
- uw
o
Grocki Michał: Konfidenci są wśród nas.
Wwa: Spotkania [1992].
21 cm, 118,[2] s.
ISBN 83-85195-87-4.
- MM
o
Grodziski Stanisław - patrz: Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i Społecznej Rady Legislacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001.
- uw
Gromadzińska Krystyna - patrz: Federowicz Grażyna, Gromadzińska Krystyna, Kaczyńska Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
- uw
o
Grudzień przed Sierpniem. W XXV rocznicę wydarzeń grudniowych.
Gdańsk: Inst. Konserwatywny im. E. Burke'a 1996.
21 cm, 264,[13] s., [10] s. fotogr.
Historia i Idee. z. 4. 10 publ. wydawn.
Aut. Lucjan Adamczuk [i in.]. ISBN 83-85937-40-4.
- op
o
Grzegorz Palka w służbie Łodzi i Polsce. Księga pamiątkowa.
Łódź: Wojciech Grochowalski; nakł. Papier-Service 1998.
24 cm, 233,[4] s.
Pod red. Wojciecha Grochowalskiego. ISBN 83-901093-9-5.
- MM
o
Grzybowski Stefan - patrz: Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i Społecznej Rady Legislacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001.
- uw
o
Gurba Bogumiła: "Solidarność" w Gliniku-Gorlicach 1980-1989.
Gorlice, Kr.: Fund. CDCN; Księg. Akademicka 2000.
24 cm, 91 cm.
Bibl. Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; t. 8.
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik". ISBN 83-7188-454-0.
- op
o
Gwiazda Andrzej, Kwiatkowska Wiesława [rozm.]: Gwiazda miałeś rację. Wyd. pierwsze.
Gdynia; Sopot: ZP [Zakład Poligraficzny] 1990.
20 cm, 183 s., [24] s. tabl.
- MM
o
Hall Aleksander, Polak Ewa, Kobzdej Mariusz: Spór o Polskę.
Wwa: Rytm 1993.
20 cm, 140,[4] s., [16] s. tabl.
Rozmowa z Aleksandrem Hallem. ISBN 83-85249-31-1.
- MM
o
Hausner Jerzy [red.] - patrz: Łagodna agonia realnego socjalizmu. Mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Synteza. Wwa: [PAN. Inst. Studiów Polit.] 1991; Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku. Raport syntetyczny i opracowania studialne. Praca zbior. Kr.: AE 1992; The protracted death-agony of real socialism. Political mechanisms of societal life in Poland in the 1980's. Warsaw: Inst. of Political Studies Polish Academy of Sciences 1992; Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3: Narodziny demokracji instytucji. Kr.: Akademia Ekonomiczna 1995.
- uw
o
Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976. Wybór dokumentów.
Wwa: Ośrodek Badań Społ. 1991.
21 cm, 542 s.
Uniw. Warszawski. Inst. Nauk Polit.
Dokumenty zebr.: Bolesław Dereń i in.
- op
o
Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Wyd. I.
Wwa: Wydawn. UW 1994.
21 cm, 753 s.
Dokumenty zebr.: Zygmunt Hemmerling, Marek Nadolski, Mirosława Pałaszewska, Anna Szustek. ISBN 83-230-9897-2.
- MM
o
Herbut Ryszard - patrz: Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Jednaka Wiesława: Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji. Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1993.
- uw
Heska-Kwaśniewicz Krystyna [oprac.] - patrz: Zapisani do rachunku krzywd. Tragedia kopalni "Wujek" w poezji. Antologia. Katowice: Śląski Fundusz Literacki 1993.
- uw
o
Holzer Jerzy: Polska 1980-1981. Czasy pierwszej Solidarności.
Wwa: WSiP 1995.
29 cm, 86,[2] s.
Dzieje PRL. [Materiały pomocnicze dla szkół].
ISBN 83-02-05907-2.
- op
o
Holzer Jerzy: Solidarność 1980-1981. Geneza i historia. Wyd. 1 kraj.
Wwa: Omnipress 1990.
21 cm, 369,[2] s.
Reprint wyd. paryskiego z roku 1984.
ISBN 83-85028-89-7.
- op
o
Holzer Jerzy, Leski Krzysztof: Solidarność w podziemiu. Wyd. 1.
Łódź: Wydawn. Łódzkie 1990.
21 cm, 181,[3] s.
Historia Polityczna PeeReLu.
ISBN 83-218-0781-X.
- MM
o
Izbicka Maria [oprac. red.] - patrz: Polityczno-prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980-1983. Wr.: Wydawn. PW 1994.
- uw
Jabłoński Andrzej [red.] - patrz: Polski przełom polityczny 1989. Między totalitaryzmem a demokracją. Materiały sympozjum politologicznego. Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1990.
- uw
o
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę.
Wwa: Inicjat. Wyd. Ad Astra 1992.
21 cm, 187,[2] s.
- op
o
Jackowski Jan Maria: Bitwa o Polskę. [Dodr.].
Wwa: Inicjat. Wyd. Ad Astra 1993.
21 cm, 187,[5] s.
- MM
o
Jackowski Jan Maria: Bitwa o prawdę. T. 1: Labirynt złudzeń; T. 2: Wyrok na Boga; T. 3: Do zwycięstwa.
Wwa: Inicjat. Wyd. Ad Astra 1997.
21 cm, 298,[1] + 248,[1] + 264,[1] s.
Red. Ewa Litwiniak. ISBN 83-901684-8-0.
- MM
o
Jackowski Jan Maria, Żaryn Szczepan: Interpelacje. Kulisy manipulacji. Wyd. 1.
Wwa: Ofic. Wydawn. J & K 1991.
21 cm, 127,[1] s.
ISBN 83-900066-2-6.
- op
o
Jackowski Karol - patrz: Gabryel Piotr, Jackowski Karol: Jabłoń i jabłko. Kościan: Story 1990.
- uw
o
Jagielski Krzysztof: Za burtą legendy. Wyd. I.
Szczecin: Punkt 1992.
24 cm, 267 s.
- MM
o
Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim. Wyd. pierwsze.
Wwa: PIW 1996.
21 cm, 294,[1] s., [64] s. tabl.
Zespół red.: Alina Brodzka i in. ISBN 83-06-02518-0.
- MM
o
Janecki Andrzej - patrz: Domagalski Włodzimierz, Janecki Andrzej: Bibliografia łódzkich wydawnictw niezależnych 1977-1989. Łódź: WiMBP 1992.
- uw
Janicki Mariusz - patrz: Łętowska Ewa, Janicki Mariusz, Podemski Stanisław: Baba na świeczniku. Wwa: BGW 1992.
- uw
o
Jankowski Henryk: Z tej drogi zejść nie mogę. Wybór kazań z lat 1983-1991.
Gdańsk: b.w. 1992.
21 cm, 402,[1] s., [20] s. fotogr.
Przedmowa Lecha Wałęsy. Posłowie: Jerzy Zaleski. ISBN 83-00-03631-8.
- MM
o
Janowski Karol Boromeusz: Polska. Rok 1989. W kręgu refleksji nad zmianą polityczną.
Kielce: Wydz Zarządzania i Administracji WSP Kielce 1998.
24 cm, 347 s.
ISBN 83-87798-01-0.
- MM
o
Janowski Karol Boromeusz: Polska 1980-1981. Od euforii do szoku. Studium historyczno-politologiczne. Wyd. 1.
Toruń: Wydawn. Adam Marszałek ©1995.
24 cm, 102 s.
ISBN 83-86229-82-9.
- MM
o
Janowski Karol Boromeusz: Polska 1981-1989. Między konfrontacją a porozumieniem. Studium historyczno-politologiczne. Wyd. 1.
Wwa: Wydawn. Nauk. SCHOLAR 1996.
21 cm, 169 s.
ISBN 83-85838-60-0.
- MM
o
Janowski Karol Boromeusz: Przeobrażenia polityczne w Polsce 1988-1992. Próba analizy teoriopolitycznej.
Kielce: Wydawn. Pedagogiczne ZNP 1992.
95 s.
ISBN 83-85230-11-4.
- op
o
Januszewski Radosław, Kłosiński Jerzy, Strękowski Jan: Olszewski - przerwana premiera.
Wwa: Nakł. Tyg. Solidarność 1992.
21 cm, 119,[1] s.
Z Janem Olszewskim rozm. …
- MM
o
Jara Adam: Pięćdziesiąt siedem godzin.
Wr.: nakł. aut. 1992.
21 cm, 40 s.
Wyd. specjalne Komunikaty 1992, nr 43.
- op
o
Jastrzębski Andrzej - patrz: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Wwa: PWN; Londyn: Aneks 1994.
- uw
o
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988.
Wwa: BN 1994.
24 cm, 488 s.
ISBN 83-7009-108-3.
- MM
o
Jastrzębski Marek - patrz: Chojnacki Wojciech, Jastrzębski Marek: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Tom drugi. 1 I 1986-31 XII 1987. Wwa: Spotkania [1993].
- uw
Jaworowe dzieci. - patrz: Siedlecka Joanna [oprac.]: Jaworowe dzieci. Pozn.: SAWW [1991].
- uw
o
Jaworski Andrzej: Katalog znaczków rok 1985.
B.m. [Wwa]: b.w. marzec 2000.
A4, 78 s., ksero.
Towarzystwo Poczty Podziemnej.
- MM
o
Jaworski Andrzej: Katalog znaczków rok 1986.
B.m. [Wwa]: b.w. grudzień 2001.
A4, 88 s., ksero.
Towarzystwo Poczty Podziemnej.
- MM
o
Jednaka Wiesława - patrz: Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Jednaka Wiesława: Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji. Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1993.
- uw
o
Jestem gotowy na wszystko. Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Wwa: Wydawn. Sióstr Loretanek 1997.
20 cm, 321,[2] s.
Wybór tekstów i fot. Jadwiga Jabłkowska, Zofia Grzelczyk, Katarzyna Soborak. Zaw.: Słowa księdza Jerzego; Słowa o księdzu Jerzym. ISBN 83-86851-12-0.
- op
o
Jestem za a nawet przeciw - czyli - Nowe dowcipy o Lechu Wałęsie.
Białystok: Assunta 1991.
15 cm, 117,[1] s.
- op
o
Jędrych Marek - patrz: "Solidarność" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1980-2000. Lubl.: NSZZ "Solidarność" UMCS 2000.
- uw
o
Jędrychowska Jagoda: Rozmowy niekontrolowane.
Pozn.: Kantor Wydawn. SAWW ©1990.
22 cm, 243 s.
ISBN 83-85066-17-9.
- MM
o
Jurczenko Iwona - patrz: Dubiński Krzysztof, Jurczenko Iwona: Być szpiegiem. Wwa: MIK 1994; Dubiński Krzysztof, Jurczenko Iwona: Oko Pentagonu. Rzecz o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Wwa: K.M.S.O. 1995.
- uw
o
Jurczenko Iwona, Kilijanek Krzysztof: Ludzie z "Żelaza". Największa afera w polskim wywiadzie. Wyd. I.
Wwa: BGW 1991.
21 cm, 108,[4] s.
ISBN 83-85167-30-7.
- MM
o
Juruś Bogdan: Byłem w ZOMO.
Wwa: Comfort 1991.
21 cm, 93,[3] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-85377-06-9.
- op
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Bibliografia bibuły   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane