Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 24.02.2006 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989
wydanych w Polsce. - Część I: A - D.

qaoslp3księgarnia
o
A miało być tak pięknie ... Polska scena publiczna lat dziewięćdziesiątych.
Wwa: UW Inst. Stosowanych Nauk Społ. 1994.
21 cm, 367 s.
Praca zb. pod red. Barbary Lewenstein i Wojciecha Pawlika. ISBN 83-903047-0-8.
- op
o
Abramski Kazimierz: Nie o take Polskię walczyliśmy Panie Wałęsa.
Gdańsk: Powszechna Partia Słowian i Narodów Sprzymierzonych 1993.
20 cm, 133,[8] s., [7] k. rys.
- op
o
Adamski Bogdan [red.] - patrz: Z dziejów Solidarności podkarpackiej 1980-1990. Krosno: Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" 1992.
- uw
Adamski Władysław W. - patrz: Challenges to pluralism in Eastern Europe. Wwa: Polish Akademy of Sciences. Inst. of Philosophy and Sociology 1991; Polacy '81. Postrzeganie kryzysu i konfliktu. Wwa: Wydawn. IFiS PAN - Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1996; Polacy '90. Konflikty i zmiana. (Raport z badań empirycznych). Wwa: IFiS. PAN 1991; Societal conflict and systemic change. The case of Poland 1980-1992. Wwa: IFiS Publ 1993.
- uw
o
Afanasjew Alina: Uwięziona kolęda.
Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział 1991.
20 cm, 120 s., [16] s. tabl.
- op
o
Alberska Małgorzata: Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981).
Wr.: Arboretum 2000.
24 cm, 229,[1] s.
Uniw. Wrocławski. Wydz. Nauk Społ. Inst. Politologii.
ISBN 83-86308-39-7.
- op
o
Andrusiewicz Andrzej: Polska 1980-1990. Kalendarz dekady przełomu. Wyd. I.
Rzeszów: Wydawn. WSP 1995.
21 cm, 168,[1] s.
ISBN 83-86246-56-1.
- MM
o
Andrzejewska Karyna: Urban … byłam jego żoną.
Gdańsk: Philobiblon 1993.
21 cm, 282,[5] s., [24] s. tabl.
Z Karyną Andrzejewską rozm. Radosław Piszczek. ISBN 83-900897-0-X [na okł. błąd - 83-9000879-0-X].
- MM
o
Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Jednaka Wiesława: Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1993.
24 cm, 132 s.
ISBN 83-229-0952-7.
- op
o
Antoszewski Andrzej [red.] - patrz: Polski przełom polityczny 1989. Między totalitaryzmem a demokracją. Materiały sympozjum politologicznego. Wr.: UW 1990; Ewolucja życia politycznego Polski po stanie wojennym. Wr.: UW 1990.
- uw
o
Anusz Andrzej: Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980-1989. Wyd. I.
Wwa: Akces 1991.
21 cm, 227,[1] s., [20] s. tabl.
Wersja pracy magisterskiej napisana pod kier. prof. dr hab. Jerzego Holzera. ISBN 83-900243-0-6.
Rec. i opinie: Markiewicz, Wojciech: Plagiat polityczny. Polityka 1999, nr 11, s. 83-84; Hrynkiewicz, Józefina: Bronię Rymszy, uniwersytetu i uczciwości zawodowej. Rzeczpospolita 1999, nr 63, s. 8.
- MM
o
Anusz Andrzej: NZS 1980-2000. Niezależne Zrzeszenie Studentów czyli Nie ma sukcesu bez NZS-u.
Wwa: Akces 2000.
14 cm, 53,[2] s., [19] k. tabl.
ISBN 83-87520-41-1.
- op
o
Anusz Andrzej: Przytulisko. Kościół Katolicki wobec opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1980.
Wwa: Akces 2001.
21 cm, 156 s.
ISBN 83-87520-86-1.
- op
o
Anusz Andrzej: Scenariusze polityczne. Antykomunizm skuteczny.
Wwa: Wydawn. IKAR III, 1996.
21 cm, 187 s.
ISBN 83-86427-05-1.
- op
o
Anusz Andrzej, Anusz Anna: Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce. (1944-1994).
Wwa: Alfa-Wero 1994.
24 cm, 295,[1] s., [32] s. tabl.
ISBN 83-7001-858-0.
- op
o
Archiwa Stanu Wojennego.
Siechnice: Eaglemoss Polska, 1999.
30 cm.
Red. nacz. Andrzej Łuc. ISSN 1508-4442.
Wydano 3 numery tygodnika.
- op
o
Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty. Rok 1988. Zeszyt 1.
Toruń: Uniw. Mikołaja Kopernika 1998.
24 cm, 325,[1] s.
Zaw. m. in.: Zdzisław Kudelski: O Herlingu-Grudzińskim w "drugim obiegu"; Z byłym dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa [Zygmuntem Michałowskim] rozm. Alina Grabowska. ISBN 83-231-0935-4.
- MM
o
Ash Timothy Garton: Polska rewolucja. "Solidarność" 1980-1981. Wyd. kraj. II.
Wwa: Res Publica 1990.
21 cm, [6],223,[3] s.
Przeł. z ang.: Małgorzata Dziewulska i Marcin Król. ISBN 83-7046-080-1.
- MM
o
Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze.
Szczecin: Glob 1991.
21 cm, 278,[4] s.
Eseje o Kulturze.
Red.: Erazm Kuźma i Mirosław Lalak. Zaw. m. in.: J. Krzyżanowski: Prywatne getto wolności. O poezji w okresie stanu wojennego. ISBN 83-7007-219-4.
- op
o
Babiński Andrzej: 13 (Trzynaście) dni sierpnia.
Szczecin: Albatros 1994.
20 cm, 44,[4] s.
ISBN 83-85796-11-8.
- op
o
Bäcker Roman: Struktury poziome w Toruniu. (1980-1981).
Wwa: Uniw. Warszawski. Inst. Socjologii 1990.
21 cm, 154,[1] s.
- op
o
Baka Władysław: U źródeł wielkiej transformacji.
Wwa: Ofic. Nauk. 1999.
21 cm, 262 s.
ISBN 83-85505-93-8.
- op
o
Balcerowicz Leszek: 800 dni. Szok kontrolowany. Wyd. 1.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 318 s., [16] s. fot.
Zapisał Jerzy Baczyński, współpr. Jerzy Koźmiński. ISBN 83-7066-401-6.
- op
o
Banaszak Henryk [red.] - patrz: W przededniu wielkiej zmiany. Młodzież Warszawy 1987-1988. Wwa: UW. WP. IS, 1991.
- uw
o
Barcik Anna: Aksjologizacja konfliktów społecznych w latach osiemdziesiątych w regionie śląsko-dąbrowskim.
K-ce: Śląski Inst. Naukowy 1990.
21 cm, 370,[3] s.
ISBN 83-7008-117-7.
- op
o
Barczyk Kazimierz - patrz: Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "S" i Społecznej Rady Legislacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001.
- uw
o
Bartnik Czesław Stanisław: Walka o Kościół w Polsce.
Lubl.: Polihymnia 1995.
24 cm, 373 s.
ISBN 83-85684-50-6.
- op
o
Bartyzel Jacek: Zawracanie kijem Wisły. Artykuły - Felietony - Polemiki. Wybór z lat 1986-1993.
Gdańsk: Exter 1993.
21 cm, 139,[1] s.
ISBN 83-86029-01-3.
- MM
o
Bauer Marcin [red.] - patrz: "Solidarność" 20 lat 1980-2000. Konkurs literacki. Antologia. Łódź: Wydawn. Wojciech Grochowalski 2000.
- uw
o
Bednarz Marek: Huta Katowice. Stan oblężenia. Reportaż z przeszłości.
Dąbrowa Górnicza: Kom. Zakładowa NSZZ "Solidarność" Huty Katowice 1991.
20 cm, 114,[2] s.
- MM
o
Berberyusz Ewa: Ale się porąbało.
Wwa: Rytm 2000.
21 cm, 309,[2] s.
ISBN 83-87893-67-6. 21 wywiadów publikowanych w latach 1980-tych.
- MM
o
Bereś Witold, Burnetko Krzysztof: Gliniarz z "Tygodnika". Rozmowy z byłem ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim. Wyd. I.
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 124 s., [8] s. tabl.
ISBN 8370661661.
- MM
o
Berezowski Maksymilian: Koniec epoki. Wywiady Maksymiliana Berezowskiego.
Wwa: Novum 1991.
18 cm, 237,[3] s.
ISBN 83-85299-10-6.
- op
o
Berger Manfred E.: Jaruzelski.
Kr.: Ofic. Cracovia 1991.
20 cm, 316,[1] s., [16] s. tabl.
Przekł. z niem. Zbigniew Bauer. ISBN 83-85104-21-6.
- MM
o
Bezwiński Adam - patrz: Marzec 1981: Perspektywa "społeczeństwa obywatelskiego". Materiały z sesji naukowej i uroczystości odsłonięcia kamienia memorialnego. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo, 2001.
- uw
o
Białkowski Wiesław: Łańskie imperium. Ośrodek partyjny za zamkniętymi drzwiami.
Wwa: Alfa 1990.
20 cm, 126,[1] s., [12] k. tabl.
ISBN 83-7001-399-6.
- op
o
Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. - patrz: Federowicz Grażyna, Gromadzińska Krystyna, Kaczyńska Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
- uw
o
Bielawski Piotr, Lazarowicz Romuald: Dziwny rok 1989. Kalendarium. T. 1-2.
Wr.: b. w. 1995.
30 cm, [1],151 + [2],152-355 s.
Współpr.: Marek Andrzejak i in.
- op
o
Bielawski Piotr, Lazarowicz Romuald: Dziwny rok 1989. Kalendarium wydarzeń na świecie.
Wwa, Janki: Morex, b.r. [1999-2000].
25 cm, 478,[2] s., [32] s. tabl.
ISBN 83-86848-96-0.
- op
o
Biernacki Leszek: Dwadzieścia lat dzień za dniem… Kronika Solidarności. 20 lat dzień za dniem…
Sopot: Pracownia Impuls 2000.
21 cm, 352 s.
ISBN 83-913551-5-2.
- MM
o
Bikont Anna - patrz: Małe vademecum PeeReLu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990. Wwa: Agora 1990.
- uw
Bikont Piotr - patrz: Małe vademecum PeeReLu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990. Wwa: Agora 1990.
- uw
o
Bochwic Teresa: Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980-1989.
Wwa: Tysol 2000.
24 cm, 373 s.
Z Dziejów Solidarności Oświaty i Wychowania; 1.
Na okł.: Solidarność Region Mazowsze. ISBN 83-904625-5-9.
- op
o
Bochwic Teresa - patrz: Kaczyński Jarosław, Bochwic Teresa [rozm.]: Odwrotna strona medalu. Wwa: Most; Verba 1991.
- uw
o
Bohater czy zdrajca. Fakty i dokumenty. Sprawa pułkownika Kuklińskiego.
Wwa: Most; Presspublica 1992.
21 cm, 221,[3] s.
Oprac. Maciej Łukasiewicz. Wstęp Dariusz Fikus.
ISBN 83-85611-05-3.
- op
o
Bojarski Włodzimierz Witold: Więcej Polski.
Wwa: Ad Astra 1994.
25 cm, 311 s.
ISBN 83-901684-0-5.
- op
o
Bojarski Włodzimierz Witold: Więcej Polski ... póki my żyjemy.
Wwa, Komorów: Antyk 1997.
21 cm, 270,[1] s.
ISBN 83-86482-36-2.
- op
o
Bolczyk Henryk: Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Refleksje duszpasterza.
[Katowice: Społ. Kom. Pamięci Górników KWK "Wujek"] ©2001.
24 cm, 92,[3] s.
ISBN 83-907026-1-4.
- op
o
Bondaryk Krzysztof: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku w latach 1980-1981.
Białystok: Woj. Bibl. Publ. im. Łukasza Górnickiego 1999.
21 cm, 106,[2] s.
ISBN 83-911529-9-5.
- op
o
Bondaryk Krzysztof: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku w latach 1980-1981. Wyd. 2.
Wwa: Akces 2001.
21 cm, 111 s.
ISBN 83-87520-02-0.
- op
o
Borkowski Tadeusz [red.] - patrz: Komitety Obywatelskie. Powstanie, rozwój, upadek? Kr.: Universitas 1993.
- uw
o
Borowczyk Stanisława [red.]: Dusz pasterz ojciec Honoriusz Stanisław Kowalczyk OP (1935-1983).
Pozn.; Jarocin: Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka OP; Projekt 2000.
23 cm, 100 s.
ISBN 83-912240-6-8.
- op
o
Borowski Adam - patrz: Solidarność. XX [dwadzieścia] lat historii. Wwa: Volumen; Tysol 2000.
- uw
o
Bosacki Marcin: Podziemie w Cegielskim. NSZZ "Solidarność" ZPM H. Cegielski, Poznań od 13 grudnia 1981 do 17 kwietnia 1989.
Pozn.: Wydawn. Fundacji Humaniora 1996.
21 cm, 137 s.
ISBN 83-7112-055-9.
- MM
o
Branach Zbigniew: Tajemnica śmierci księdza Zycha.
B.m.: Ag. Reporterska Cetera 1995.
24 cm, 216 s., [8] s. tabl.
ISBN 83-900152-4-2.
- op
o
Brandys Kazimierz: Miesiące 1978-1981.
Wwa: Iskry 1997.
21 cm, 510,[2] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-207-1574-1.
- op
o
Brandys Kazimierz: Miesiące 1982-1987.
Wwa: Iskry 1998.
21 cm, 469,[3] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-207-1584-9.
- MM
o
Brandys Kazimierz: Nierzeczywistość.
Chotomów: Verba 1989.
20 cm, 119 s.
Przedr. z wyd. Paryż: IL 1978. ISBN 83-85061-00-2.
- MM
o
Brandys Marian: Dziennik 1976-1977. Wyd. I.
Wwa: Iskry 1996.
20 cm, 364,[2] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-207-1515-6.
- MM
o
Brandys Marian: Dziennik 1976-1977. Wyd. II.
Wwa: Iskry 1997.
20 cm, 364,[2] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-207-1515-6.
- op
o
Brandys Marian: Dziennik 1978. Wyd. I.
Wwa: Iskry 1997.
21 cm, 208 s., [16] s. tabl.
ISBN 83-207-1519-9.
- MM
o
Braun Andrzej: Jak wściekłe psy. Wyd. 1.
Wwa: Czytelnik 1994.
20 cm, 202,[2] s.
ISBN 83-07-02390-4.
- op
o
Brodzicki Czesław: Moja łomżyńska Solidarność.
Wwa: b.w. 1999.
[w Bibl. Arch. Solidarności].
- op
o
Bromke Adam: Stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych.
Wwa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1989.
21 cm, [6],117 s.
Centralny Program Badań Podstawowych. Węzłowe problemy polskiej polityki zagranicznej.
Z ang. tłum. Jerzy Bartkowski. Prezentowany raport był publ. w Kanadzie przez Inst. Międzynarodowego Pokoju i Bezpieczeństwa, maj 1988. Oryg.: East-west relations in the 1980's. Ottawa: Canadian Inst. for International Peace and Security 1988.
- op
o
Brzechczyn Krzysztof: Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej.
Pozn.: Wydawn. WiS 1998.
21 cm, 167 s.
ISBN 83-87346-95-0.
- op
o
Brzeski Jan - patrz: Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Kr.: Bibl. Jagiellońska; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księg. Akademicka 2001.
- uw
o
Brzozowski Henryk: Poznański Czerwiec '56 na znaczkach poczty podziemnej. 1982-1989.
Pozn.: Bonami 1996.
25 cm, 32 s.
Koniec tekstu na s. 3 okł. ISBN 83-85274-18-9.
- op
o
Buhler Pierre: Polska droga do wolności. 1939-1995.
Wwa: Dialog 1999.
24 cm, 737,[5] s.
Tłum. Jerzy Eisler i in. Tyt. oryg.: Histoire de la Pologne communiste. Autopsie d'une imposture. 1997. ISBN 83-86483-95-4.
- op
o
Bukowski Andrzej [red.] - patrz: Komitety Obywatelskie. Powstanie, rozwój, upadek? Kr.: Universitas 1993.
- uw
Burnetko Krzysztof - patrz: Bereś Witold, Burnetko Krzysztof: Gliniarz z "Tygodnika". Rozmowy z bylem ministrem spraw wewnetrznych Krzysztofem Kozlowskim. Wwa: BGW 1991.
- uw
Burzyński Andrzej [koncepcja i oprac.] - patrz: Krzyż Górników. Kopalnia "Wujek" w Katowicach, grudzień 1981 - grudzień 1996. Kat.: Społ. Kom. Pamięci Górników Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach Poległych 16 Grudnia 1981 roku; 1996.
- uw
o
Cecuda Dariusz: Leksykon opozycji politycznej 1976-1989.
Wwa: BIS [Biuro Informacji Studenckiej] ZSP; Toruń: Trust 1989.
24 cm, 222,[2] s.
ISBN 83-85102-00-0.
- MM
o
Celiński Andrzej: Ja już wygrałem. Jan Walc rozmawia z senatorem płockim.
Wwa: Wydawn. Pomost 1991.
24 cm, 151 s.
ISBN 83-85219-15-3.
- MM
o
Centkowska Elżbieta: Jesień Ludów '89. Kalendarium wydarzeń.
Wwa: Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne 1992.
20 cm, 108,[2] s.
ISBN 83-02-04836-4.
- op
o
Cenzura w PRL. Relacje historyków.
Wwa: Neriton; Inst. Hist. PAN 2000.
24 cm, 286 s.
Oprac. Zbigniew Romek. ISBN 83-86842-65-2.
- op
o
Cesarski Wojciech - patrz: Małe vademecum PeeReLu. Z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990. Wwa: Agora 1990.
- uw
o
Challenges to pluralism in Eastern Europe.
Wwa: Polish Akademy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology 1991.
24 cm, 178,[2] s.
Sisyphus. Sociological studies. ISSN 0208-5070. vol. 7.
Ed. by Władysław W. Adamski [et al.]. ISBN 83-85274-18-9.
- op
o
Chańko Jan [red.] - patrz: Z dziejów NSZZ "Solidarność" w regionie Ziemi Łódzkiej. Materiały sesji popularnonaukowej, Łódź, 29 września 2000 r. Łódź: Papier-Service W. Grochowalski 2001.
- uw
o
Chmaj Marek: Sejm "Kontraktowy" w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Lublin: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej 1996.
24 cm, 214,[5] s.
ISBN 83-227-0906-4.
- op
o
Chmiel Beata [red.] - patrz: Postulaty. Materiały do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970/71 i 1980 (Gdańsk, Szczecin). Wwa: UW 1988; Postulaty 1970-71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970/71 i 1980 (Gdańsk, Szczecin). Wwa: NOWA 1998.
- uw
o
Chodorowski Marcin: "Sieć" - rok 1981. Powstanie, struktura, działanie.
Wwa: ISP PAN 1992.
24 cm, 75 s.
Inst. Studiów Polit. PAN.
ISBN 83-85479-20-1.
- MM
o
Chojnacki Wojciech, Jastrzębski Marek: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Tom drugi. 1 I 1986-31 XII 1987.
Wwa: Spotkania b.r. [1993].
22 cm, 327,[13] s.
ISBN 83-85195-24-6. [T. 1] - patrz: - Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981-VI 1986. Paris: Spotkania ©1988.
- MM
o
Chrostowski Waldemar: Świadectwo. Dokumenty.
B.m.[Vienna, Kr., Wr. ?]: Irsa 1991.
21 cm, 363,[4] s., fot., portr.
Na s. red.: {ISBN 3-900731-37-3 Printed in Austria by Rauchendruck, Innsbruck} - natomiast na s. [367]: Druk: Hector, 51-163 Wrocław, ul. Kromera 44.
- MM
o
Chrzanowski Wiesław: Pół wieku polityki. Czyli rzecz o obronie czynnej.
Wwa: ad astra 1997.
24 cm, 453 s.
Rozm.: Piotr Mierecki, Bogusław Kiernicki. ISBN 83-901684-9-9.
- op
o
Chwalba Andrzej: Czasy "Solidarności". Francuscy związkowcy i NSZZ "Solidarność" 1980-1990.
Kr.: Księg. Akademicka; Wydawn. Nauk. 1997.
21 cm, 267,[3] s.
Wydawn. "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789; nr 40.
ISBN 83-86575-47-6.
- MM
o
Chwin Stefan: Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy.
Kr.: Ofic. Literacka 1993.
20 cm, 456,[1] s.
ISBN 83-85158-71-5.
- MM
o
Cieszewski Jacek [zebr. i oprac.] - patrz: Użyto broni. Relacja górników kopalni "Wujek". Wwa: Most 1991; Uparci z Piasta. Relacje i głosy strajkujących górników na kopalni "Piast" w Starym Bieruniu w dniach 14-28 grudnia 1981 roku (po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego). Bieruń: Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ "Solidarność" KWK "Piast"; Kuria Metropolitalna w Katowicach 2001.
- uw
o
Ciołek Erazm: Polska. sierpień 1980 - sierpień 1989. August 1980 - August 1989.
Wwa: Ed. Spotkania 1990.
29 cm, 261 s.
Zaw. dwa teksty wstępu: Stefan Bratkowski: Polowanie na historię; Andrzej Osęka: Tak to było. ISBN 83-85195-00-9.
- MM
o
Cisło Maciej: Razem osobno. Eseje, komentarze, wiersze, dziennik 1989-1993.
Ostrołęka: "Pracownia". Ofic. Wydawn. Ostrołęckiego Ośrodka Kultury 1994.
23 cm, 101,[3] s., err.
Bibl "Pracowni"; t. 4.
ISBN 83-85867-02-3 (OOK).
- op
o
Cywińska Izabella: Nagłe zastępstwo. Z dziennika pani minister. Wyd. I.
Wwa: BGW [1992].
24 cm, 197,[2] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-7066-325-7.
- MM
o
Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych).
Wr.: Wydawn. Wiedza o Kulturze 1991.
23 cm, 117 s.
ISBN 83-7044-040-1.
- MM
o
Czapliński Przemysław: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996.
Kr.: WL 1997.
20 cm, 265,[3] s.
Obrazy Współczesności.
ISBN 83-08-02723-7.
- MM
o
Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji.
Kr.: WL 1999.
428 s.
- op
o
Czaputowicz J.: Konflikty społeczne w relacji: studenci - decydenci w historii PRL.
Wwa: 1986.
Praca magisterska.
- op
o
Czubiński Antoni (1928- ): Poznań Czerwiec 1956-1981.
Pozn.: KAW 1981.
23 cm, 18 s.,[16] s. tabl.
Z dziejów Wielkopolski.
Wszystkie fotogr. dotyczą obchodów rocznicowych w 1981 r.
- MM
o
Czyżewski Ireneusz: Trzęsienie ziemi w MON.
Wwa: BGW 1993.
24 cm, 191 s., [6] k. tabl.
ISBN 83-7066-516-0.
- op
o
Dabert Dobrochna: Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego. Wyd. I.
Pozn.: Wydawn. WiS 1998.
21 cm, 278 s., [18] s. ilustr.
ISBN 83-87346-55-1.
- MM
o
Dabertowa Eugenia Renia: Na antypodach wolności. Rozmowy ze Stefanem Nędzyńskim działaczem międzynarodowego ruchu wolnych związków zawodowych.
Pozn.: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" 2000.
21 cm, 191 s., [18] s. tabl.
ISBN 83-85274-52-9.
- op
o
Dabertowa Eugenia Renia: "Solidarność" Wielkopolska. 1980-1989. Kalendarium.
Pozn.: "Solidarność-Poznań"; Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ 1996.
21 cm, 182,[2] s., 68 il.
Archiwum Wielkopolskiej "Solidarności".
ISBN 83-905238-0-9.
- op
o
Dakowski Mirosław, Przystawa Jerzy: Via bank i FOZZ. O rabunku finansów Polski.
Komorów: Antyk 1992.
20 cm, 256 s.
- op
o
Darski Józef [pseud.]: O dezinformacji.
B.m.: Wydawn. O.N-a 1990.
21 cm, 80 s.
LDPN Opole.
Zaw.: Czerwona strategia i RWE; Profesor Brzeziński cywilizuje Sowiety; Dlaczego KGB usunęło Ceauscescu ?
- MM
o
Darski Józef [pseud.]: Rok 1989: Jesień Narodów czy KGB?.
W: Fronda 2001 nr 23/24 s. 62-119.
- MM
o
Darski Józef [pseud.]: Tajni współpracownicy policji politycznej w państwach postkomunistycznych.
Wwa: IP [Inst. Polit.] 1992.
21 cm, 42,[1] s.
- op
o
Daszkiewicz Krystyna: Kulisy zbrodni. Dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Wyd. I.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie; Zysk i S-ka Wydawnictwo 1994.
21 cm, 263,[4] s.
ISBN 83-86211-13-X [Zysk i S-ka] [na okł. błędnie ISBN 86211-13-X].
- MM
o
Daszkiewicz Krystyna: Śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Wyd. 1.
Toruń: Dom Organizatora TNOiK 2000.
21 cm, 194 s.
ISBN 83-7285-019-4.
- MM
o
Daszkiewicz Krystyna: Uprowadzenie i morderstwo ks[iędza] Jerzego Popiełuszki. [Wyd. 1].
Pozn.: Kantor Wydawn. SAWW ©1990.
21 cm, 453,[3] s., [16] s. fot.
ISBN 83-85066-33-0. Sygn. druk.: Zlec. 76593/90.
- MM
o
Daszkiewicz Krystyna: Uprowadzenie i morderstwo ks[iędza] Jerzego Popiełuszki. [Wyd. 2 uzup. i popr.].
Pozn.: Kantor Wydawn. SAWW b.r. [1990].
21 cm, 496,[3] s., [20] s. fot.
ISBN 83-85066-33-0.
- op
o
Daszkiewicz Krystyna: Uprowadzenie i morderstwo ks[iędza] Jerzego Popiełuszki. Wyd. 3 popr. i uzup.
Pozn.: Kantor Wydawn. SAWW [1991], ©1990.
21 cm, 521,[2] s., [20] s. fot.
ISBN 83-85066-33-0. Sygn. druk.: Zlec. 71218/91.
- MM
o
Dąbrowska Danuta: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990.
Szczecin: Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 1998.
24 cm, 206,[1] s.
Rozprawy i Studia; Uniw. Szczeciński, ISSN 0860-2751; t. 286.
ISBN 83-87341-72-X.
- op
o
Dąbrowska Klara: W pogrudniowym ładzie.
Wr.: Nortom 1994.
21 cm, 238 s.
ISBN 8385829202.
- op
o
Dąbrowski Bronisław - patrz: Raina Peter, Dąbrowski Bronisław: Ks[iądz] Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu. Rozmowy z władzami PRL. Wwa: Książka Polska 1995.
- uw
o
Dąbrowski Marcin: Lubelski lipiec 1980.
Lubl.: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" 2000.
24 cm, 271,[1] s., [1] k. tabl., 2 mapy.
ISBN 83-914005-0-6.
- op
o
Dąbrowski Stanisław: Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki.
Gdynia; Rumia: nakł. aut. 1995.
21 cm, 16 s.
ISBN 83-902955-0-4.
- op
o
Dąbrowski Stanisław: Nastroje i działania opozycyjne na wsi u schyłku lat 70-tych.
w: Zeszyty Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Rocznik. Warszawa 1992, nr 6, s. 7-28.
- MM
o
Dąbrowski Stanisław [oprac. analityczne i wybór źródeł]: "Solidarność" Rolników Indywidualnych 1976-1981. Geneza, nurty, zarys działalności.
Wr.: Silesia 1993.
24 cm, 149,[2] s.
Uniwersytet Wrocławski. Instytut Nauk Politycznych.
ISBN 83-85689-00-3 [błędny].
- op
o
Dehnel-Szyc Małgorzata, Stachura Jadwiga: Gry polityczne. Orientacje na dziś.
Wwa: Volumen 1991.
24 cm, 295,[1] s.
ISBN 83-85218-19-X. [Polska scena polityczna w latach 1989 - 1991.]
- MM
o
Dekomunizacja i rzeczywistość. Materiały konferencyjne.
Wwa: Amarant 1993.
81 s.
- op
o
Devlin Kevin - patrz: Weydenthal Jan B. de, Porter Bruce D., Devlin Kevin: Polski dramat: 1980-1982. Wwa: Rytm 1991.
- uw
Dni sierpniowe 1980 - 1990. - patrz: Dziesięć lat Solidarności. Drogi do niepodległości. Dni sierpniowe 1980 - 1990. Wwa: Ofic. Wydawn. Andy Grafik; Gdańsk: Biuro Kultury KK NSZZ "Solidarność" [1990].
- uw
o
Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce.
Wwa: Wydawn. Inst. Filozofii i Socjologii PAN 1998.
24 cm, 195,[1] s.
Praca zbior. pod red. Andrzeja Sicińskiego. ISBN 83-87632-02-3.
- op
o
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR".
Wwa: PWN; Londyn: Aneks 1994.
24 cm, 780,[2] s.
Wstęp i oprac.: Andrzej Jastrzębski. ISBN 83-01-11201-8.
- MM
o
Domagalski Włodzimierz, Janecki Andrzej: Bibliografia łódzkich wydawnictw niezależnych 1977-1989.
Łódź: WiMBP 1992.
21 cm, 40,[4] s.
Woj. i Miejska Bibl. Publ. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Nakł. 100 egz.
- MM
o
Domarańczyk Zbigniew: 100 dni Mazowieckiego. Wyd. pierwsze.
Łódź: Wydawn. Andrzej Bonarski 1990.
21 cm, 351,[1] s.
ISBN 83-85089-02-0.
- MM
o
Dominiczak Henryk: Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW.
Wwa: Bellona 1997.
23 cm, 438,[2] s.
Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu.
ISBN 83-11-08743-1.
- op
o
Dominiczak Henryk: Organy bezpieczeństwa PRL w walce z kościołem katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW.
Wwa: Bellona 2000.
25 cm, 453 s.
Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu.
ISBN 83-11-09203-6.
- op
o
Dorosz Beata - patrz: Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych). Wr.: Wydawn. Wiedza o Kulturze 1991.
- uw
Draus Jan [oprac.] - patrz: Przeciw Solidarności 1980-1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 2000.
- uw
o
Drawicz Andrzej: Wczasy pod lufą.
Wwa: Philip Wilson 1997.
21 cm, 199,[1] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-85840-88-5.
- MM
o
Drewnowski Jan: Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce.
Lubl.: Norbertinum 1991.
20 cm, 214,[1] s.
ISBN 83-85131-14-0.
- MM
o
Drogi do niepodległości. - patrz: Dziesięć lat Solidarności. Drogi do niepodległości. Dni sierpniowe 1980 - 1990. Wwa: Ofic. Wydawn. Andy Grafik; Gdańsk: Biuro Kultury KK NSZZ "Solidarność" [1990].
- uw
o
Drozdek Michał: Istota sporu Centrum kontra ROAD.
Wwa: Spojrzenia 1990.
21 cm, 27,[1] s.
- op
o
Drozdowski Krzysztof: Poczta strajkowa.
Lublin: Rejonowy Urząd Poczty 1992.
46 s.
Biuletyn wystawy.
- op
o
Druga bitwa pod Oliwą.
Gdańsk: Międzyzakładowa Komisja "Solidarność" Portu Gdańskiego 1995.
24 cm, 84 s.
Mater. zebrał i oprac. Czesław Nowak. ISBN 83-904576-0-1.
- op
o
Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r.
Łódź: WiMBP 1991.
21 cm, 56 s., nakł. 300 egz.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódź.
Zaw.:
- Władysław Chojnacki: Z dziejów drugiego obiegu w Polsce;
- Marek Jastrzębski: Stan badań nad drugim obiegiem w Polsce;
- Włodzimierz Domagalski: Niezależny ruch wydawniczy w Łodzi w latach 1977 - 1989;
- Andrzej Gawroński: O łódzkim "Pulsie" uwag kilka;
- Andrzej Janecki: "Kurs" - próba monografii pisma i wydawnictwa.
- MM
o
Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažwydasa w Wilnie.
Kr.-Wilno: Księg. Akademicka 1994.
24 cm, 48 s.
Wydawn. "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789, nr 13.
Oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. ISBN 83-901827-0-X.
- op
o
Drzycimski Andrzej [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył]: Przez płot... Wałęsa w karykaturze.
Gdansk: Aida 1990.
17x24 cm, 205 s.
ISBN 83-85120-08-4.
- op
o
Drzycimski Andrzej, Kinaszewski Adam (Jan Mur [pseud. zbior.]): Dziennik internowanego (grudzień 1981 - grudzień 1982).
Gdańsk; Wwa: Modem; Polski Dom Wydawn. 1989.
20 cm, 264,[4] s., [20] s. tabl.
ISBN 83-7043-057-0.
- op
o
Drzycimski Andrzej [oprac.] - patrz: Gdańsk Sierpień '80. Rozmowy. [Oprac.] Andrzej Drzycimski, Tadeusz Skutnik. Wyd. I kraj. Gdańsk: Aida 1990; Zapis wydarzeń. Gdańsk - Sierpień 1980. Dokumenty. Zebr. i oprac. Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Wwa: Nowa 1999.
- uw
o
Dubiński Krzysztof: Magdalenka. Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa. Wyd. I.
Wwa: Sylwa 1990.
24 cm, 220,[3] s.
ISBN 83-85167-06-4.
- MM
o
Dubiński Krzysztof - patrz: Okrągły stół. Wwa: KAP 1999.
- uw
o
Dubiński Krzysztof: Rewolta radomska. Czerwiec 76.
Wwa: Magad 1991.
29 cm, [16] s.
Czarne Plamy PRL.
- op
o
Dubiński Krzysztof, Jurczenko Iwona: Być szpiegiem.
Wwa: MIK 1994.
21 cm, 259,[4] s.
ISBN 83-902578-0-7.
- MM
o
Dubiński Krzysztof, Jurczenko Iwona: Oko Pentagonu. Rzecz o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim.
Wwa: K.M.S.O. 1995.
21 cm, 175 s.
ISBN 83-85608-57-5.
- op
o
Dubisz Stanisław: Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego.
Wwa: Elipsa 1992.
20 cm, 197 s.
Inst. Języka Pol. Uniw. Warszawskiego. Zakł. Hist. Języka Polskiego i Dialektologii.
ISBN 83-85466-14-2.
- op
o
Dudek Antoni: Agonia Peerelu.
w: Karta 1999 nr 27 s. 6-53.
- MM
o
Dudek Antoni: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski.
Kr.: Geo 1997.
21 cm, 400 s.
ISBN 83-86124-23-7.
- MM
o
Dudek Antoni [red.]: Stan wojenny w Polsce 1981-1983.
Wwa: Inst. Pamięci Nar. 2003.
21 cm, 801,[1] s., [16] s. tabl.
Monografie; Tom 6.
ISBN 83-89078-22-8.
- MM
o
Dudek Antoni: Ślady PeeReLu: Ludzie, wydarzenia, mechanizmy.
Kr.: Arcana 2000.
21 cm, 338 s., [16] s. tabl.
Arkana Historii.
ISBN 83-86225-58-0.
- op
o
Dudek Antoni: Ślady PeeReLu: Ludzie, wydarzenia, mechanizmy. Wyd. 2.
Kr.: Arcana 2001.
21 cm, 338 s., [16] s. tabl.
Arkana Historii.
ISBN 83-86225-58-0.
- op
o
Dudek Antoni, Marszałkowski Tomasz: Walki uliczne w PRL 1956-1989.
[Kr.]: Krakowska Ofic. Wydawn. 1992.
24 cm, 260 s.
- op
o
Dudek Antoni, Marszałkowski Tomasz: Walki uliczne w PRL 1956-1989. [Wyd. 2].
Kr.: Geo 1999.
21 cm, 446 s., XVI s. tabl.
ISBN 83-86124-30-X.
- op
o
Dudek Beata: Geneza i działalność postsolidarnościowych partii politycznych w latach 1989-1991.
Kr.: 1995.
Praca doktorska w UJ.
- op
o
Dunajska Katarzyna: Niezależne oficyny wydawnicze w Gdańsku w latach 1977 - 1989.
Gdańsk: 1991.
28 cm, [3],105 s., [9] s. tabl.
Uniw. Gdański.
Praca magisterska napisana pod kier. doc. dr hab. Wiktora Peplińskiego w Zakł. Nauki o Książce.
- MM[ksero]
o
Durlik Elżbieta - patrz: Pulsująca teraźniejszość. Alfabety, wywiady-rzeki, pamiętniki i relacje z lat 1989-1992 w wyborze. Zestawienie bibliograficzne. Kielce: WBP 1992.
- uw
o
Duszak Marek: Wesołek.
B.m.[Wwa]: b.w. [Akces] ©1996
20 cm, 62,[3] s.
ISBN 83-906496-0-8.
- op
o
XX [Dwadzieścia] lat historii NSZZ "Solidarność". [folder wystawy] Łódź, grudzień 2000 r. - marzec 2001 r.
Łódź: Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"; Muzeum Tradycji Niepodległościowych 2000.
21 cm, 62,[1] s.
Komisarz wystawy: Henryk Siemiński; scenariusz: Ryszard Iwanicki, Grażyna Janaszek, Andrzej Kacperski. Tytuł okł.: XX lat NSZZ "Solidarność".
- MM
o
XX [Dwadzieścia] lat Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej.
Katowice: Stowarzyszenie Pokolenie; Warszawa: Volumen 2000.
30 cm, 335,[2] s. + CD-ROM.
Redakcja: Tadeusz Płużański. ISBN 83-7233-193-6.
- MM
o
20 [Dwadzieścia] lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Politechnice Warszawskiej 1980-2000.
Wwa: Ofic. Wydawn. PW 2000.
24 cm, 131 s., [21] s. tabl.
Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej [tyt. okł.].
Red. Danuta Lisowska. ISBN 83-7207-230-2.
- op
o
Dwadzieścia lat Solidarności. - patrz: Klus Jerzy, Lignarski Andrzej, Szkutnik Janusz: Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium rzeszowskie. Rzeszów: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 2000.
- uw
o
Dziadul Jan: Rozstrzelana kopalnia. 13-16 grudnia 1981 roku. Stan wojenny - tragedia "Wujka". Wyd. I.
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 221,[3] s.
ISBN 82-7066-277-3.
- MM
o
Dzierżek Stefan: Gdy odwaga kosztowała.
Kalisz: nakł. aut. 1991.
21 cm, 215,[3] s.
- MM
o
Dziesięć lat Solidarności. Drogi do niepodległości. Dni sierpniowe 1980 - 1990.
Wwa: Ofic. Wydawn. Andy Grafik; Gdańsk: Biuro Kultury KK NSZZ "Solidarność" [1990].
29 cm, 52 s.
Wyd. specj. poświęcone X rocznicy powstania "Solidarności". Red.: Józef Pielka. Aut. tekstów: Maria Krzysztof Byrski, Bronisław Geremek, Adam Kinaszewski, Romuald Kukołowicz, Ks. Antoni Lewek, Artur Międzyrzecki, Jan Nowak-Jeziorański,ks. Janusz St. Pasierb, Szymon Pawlicki, Andrzej Stelmachowski, Jerzy Surdykowski, ks. Józef Tischner, Andrzej Urbański, Lech Wałęsa, Jan Waszkiewicz, Piotr Wierzbicki, Maciej Żakiewicz.
- MM
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Bibliografia bibuły   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane