Spis książek o czasach "Solidarności" tj. historii Polski
lat 1976-1989 oraz Bibliografia tekstów o bibule.

Stan spisu na dzień 28.05.2005 r.

oczy
Wykaz druków zwartych dotyczących historii lat "Solidarności" 1976 - 1989 podzielono na trzy części:
- Wydane w Polsce. - - Wydane poza granicami Polski. - - Opisane ze strony wrogiej, czyli prl-owskiej.
oczy
Opracowany wykaz nie obejmuje druków podziemnych, solidarnościowych i niezależnych ujętych w moim spisie
BIBUŁA - Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.
Pozycje posiadane w zbiorze oznaczone są literami "MM" i przedstawione są na żółtym tle. Pozycje znane z opisu oznaczone są literami "op". Pozycje o opisie niepełnym, bądź niepewnym oznaczono czerwoną czcionką. Dyskusyjne czasem jest, zwłaszcza przy pracach naukowych z zakresu socjologii i politologii, zaliczenie niektórych pozycji do pro- bądź anty-solidarnościowych.
sowa
Druki wydane w Polsce:
 
Druki antysolidarnościowe:
A - D
E - J
K - L
M - P
R - S
T - Z
 
A - K
L - R
S - Z
Wydane poza granicami Polski:
A - B
C - D
E - G
H - K
L - M
N - O
P
R - S
T - V
W - Z
sowa
Bibliografia
tekstów o bibule.
A - C
D - H
I - K
L - O
P - R
S - Ś
T - Z
oczy