Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 24.03.2004 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Bibliografia tekstów dotyczących polskich
wydawnictw niezależnych 1976 - 1989.
Część VI: S - Ś.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Sabat Marian: Geografia wolnego słowa.
w: Pogląd. Berlin Zach. 1987 nr 19(140) s. 34-36.
- MM
o
Sabat Marian: Starzy i młodzi zarazem. Z ... szefem "Mostu", rozm. Marek Boruta.
w: Pogląd. Berlin Zach. nr 12/88 s. 23-25.
- MM
o
Sabbat-Świdlicka Anna: Poland's Underground Press.
w: Soviet East European Survey, 1983-1984. Selected Research and Analysis from Radio FreeEurope/Radio Liberty. Ed. by Vojtech Masny. Durham: Duke Univ. Press 1985 s. 172-190.
- op
o
Sarzyński Piotr: Oficyny bez adresu.
w: Polityka. Wwa 1989 nr 9 s. 1, 8-11.
- op[bałamutny tekst oparty o zasoby archiwalne MSW]
o
Siekierski Maciej: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Institution. [Vol. 1-2]. Preliminary edition.
Stanford [Calif.]: Hoover Institution 1989.
28 cm, 126 + 73 k.
Comp. by Maciej M. Siekierski and Joseph D. Dwyer. Introd. by Maciej M. Siekierski. Dr. jednostronny.
- op{opis wg egz. w Bibl. Uniw. Wr. - BU-Lectorium Non-Circ. 832964/1[-2] III}
o
Siekierski Maciej M.: Polish uncensored publications since 1976-1986. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford: Hoover Institution 1987.
28 cm, 121 leaves.
- op{Hoover Reference Z2528 .U5 S54 1987 - Item CSUXAPJ5800-B (Books) APJ5800 (NOTIS)}
o
Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.[compiled]: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, March 11, 1988.
- op{wg opisu kolekcji Hoover Institution w internecie, ale z 1998 r.}[to wyd. opisuje Supruniuk w Supruniuk Mirosław Adam: Kultura. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977-1990. Wyd. I. Wwa: Tow. Opieki nad Archiwum IL w Paryżu; Pomost 1995.]
o
Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Solidarność. Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Institution. Cz. 1: Serials.
Stanford 1991.
- op{wg Kond2 odn. 45 s. 13}
o
Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Polish uncensored serials 1976-1985. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford, Calif.: Hoover Institution, November 1985.
28 cm, 47 leaves.
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace.
- op{wg. Berkeley, Calif. - Hum/Area AP1.36.P6 H6 1985 Period. & Newsp. Ref.}
o
Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Guide to the Polish independent publications, 1976-1990, in the Hoover Institution Archives.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press 1995.
28 cm, 501 s.
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace.
- op{Hoover - Item CSUXAPX4507-B (Books) APX4507 (NOTIS)}
o
Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Polish independent publications, 1976-1990. Guide to the collection in the Hoover Institution Archives.
Stanford, Calif.: Hoover Institution Press 1999.
28 cm, [2],V,506 s.
Hoover Institution Archives. Hoover Institution Press bibliography - 77.
Comp. by Maciej Siekierski with Christopher Lazarski. Note "This work was made possible in part through a grant from the United States Institute of Peace." Updated and expanded ed. of: Guide to the Polish independent publications, 1976-1990, in the Hoover Institution Archives. 1995. ISBN 0-8179-2772-7.
- MM
o
Siekierski Maciej - patrz: Dwyer Joseph D., Siekierski Maciej: Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst. 1986.
- uw
o
Siekierski Stanisław: Wydawnictwa drugiego obiegu 1976-1986.
w: Przegl. Humanistyczny 1990 nr 1 s. 21-33.
- MM[ksero]
o
Siekierski Stanisław: Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach.
w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Wwa: BN 1992. - s. 285-296.
- MM
o
Siekierski Stanisław: Drugi obieg jako efekt cenzury PRL?
w: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998. Wwa: Wydawn. Uniw. Warszawskiego 1998.
- op
o
Siermontowski Konrad: Informacje uzupełniające do wykazu wydawnictw drugiego obiegu.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 101-107.
- MM
o
Sitarska Anna, Skwirowska Stefania [oprac.]: Jan Paweł II poza cenzurą PRL. Bibliografia 1976-1989.
Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu; Wwa: Wydawn. Księży Marianów 1996.
24 cm, 528,[4] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7119-109-X.
- op
o
Sitarska Anna, Wilińska Zofia: O jeszcze jednym klejnocie Biblioteki Polskiej w Londynie.
w: Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992. Sine literis mors. Londyn: Bibl. Pol., POSK 1993 s. 93-95.
O zbiorach II obiegu.
- MM
o
Sitarska Anna - patrz: Książki niezależne '87. Wwa: b.w. 1990 oraz: Wwa: BN 1991.
- uw
o
Skała Piotr: Historia jednego wydawnictwa.
w: Grizzly. 1989 nr 10 s. 1, 5-7.
O wydawn. Rytm.
- MM
o
Skrok Zdzisław: [Rec.:] Marek Jastrzębski: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988. Wwa: BN 1994.
w: Nowe książki. 1995 R. 47 nr 3 s. 19.
- op
o
Skrzypkowska Joanna [oprac.] - patrz: Katalog czasopism niezależnych Działu Wydawnictw Periodycznych. 1976-1990. Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy. Bibl. Główna 1995.
- uw
o
Skwirowska Stefania: Bibliografia polskich czasopism podziemnych za lata 1976-1990, jej założenia i stan na 1 czerwca 1995 roku.
w: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja. Wwa: Bibl. Narodowa 1996 s. 133-141.
- MM{ksero]
o
Skwirowska Stefania - patrz: Anna Sitarska, Stefania Skwirowska [oprac.]: Jan Paweł II poza cenzurą PRL. Bibliografia 1976-1989. Rzym: Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu; Wwa: Wydawn. Księży Marianów 1996; [red.] - patrz: Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. [+] Indeksy. Wwa: BN 2001.
- uw
o
Słodkowski Wojciech: Byłem podziemnym dziennikarzem.
w: Kalejdoskop. Łódź 1990 nr 12/51 s. 37-38.
Oprac. Andrzej Babaryko.
- MM
o
Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Tom V. 1971-1995.
Wr. i in.: Oss 1998.
24 cm, 1067 s.
Red.: Dobrosława Świerczyńska. ISBN 83-04-04443-9.
Ten tom jest w dużej części drugim wyd.: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- MM
o
Słowo.
w: Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z. 2. Wwa: Prawy Margines 1988 s. 126-127.
- MM
o
Smoleński Paweł: Kartka wolności. O historii pisma "Robotnik" opowiada [...].
w: Gaz. Wyborcza. Wwa nr 219, 19.09.1997 r., s. 24-27.
- MM
o
Smołka Leonard: [Rec.] Rudka Szczepan: Wrocławskie pisma bezdebitowe 1973-1989. Bibliografia. Wr.: Wydawn. MIMEX 1992.
w: Śl. Kwart. Hist. R. 49 1994 nr 3/4 s. 338-339.
- op
o
Smutne, ale prawdziwe. Z rozmowy z kolporterką.
w: Tyg. Mazowsze. 1987 nr 203, 18 III 1987 r., s. 4.
- MM
o
Smutne, ale prawdziwe. Z rozmowy z kolporterką.
w: Kultura. Paryż 1987 nr 10/481 s. 67-68.
Skrócony przedr. tekstu z: Tyg. Mazowsze. 1987 nr 203.
- MM
o
Sokół Zofia: Bezdebitowe czasopisma literackie w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1980-1981.
w: Fraza. 1995 nr 8 s. 203-210.
- op
o
Sokół Zofia: [Rec.:] Pastuszewski Stefan, Rudnicki Daniel Bernard: Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny). Bydgoszcz: Świadectwo 1993.
w: Bibliotekarz. 1995 nr 6 s. 29-31.
- op
o
Sokół Zofia: Prasa lokalna województwa rzeszowskiego (1989-1994).
w: Zesz. Prasozn. 1994 nr 3/4 s. 84-94.
- op
o
Sokół Zofia: Tajna prasa w Polsce Południowo-Wschodniej (od 13 grudnia 1981 do czerwca 1989).
w: Fraza. 1995 nr 9 s. 139-146.
- op
o
Sokół Zofia: Wystawa wydawnictw: "Sierpień 1980 - kwiecień 1989 w drukach bezdebitowych" - w Przemyślu, 2-14 stycznia 1990 r.
w: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. R. XXX. 1991 nr 2 s. 149-150.
- MM
o
Solidarity Bibliographic Center at Harvard University. Union list [microform].
Cambridge, MA: The Center 1985-.
Microfiches; 11 x 15 cm.
Annual.
no. [1] (Oct. 1985);
no. 2 (Oct. 1986).
- op
o
Solidarity Bibliographic Center (at Harvard University). List of Serials 06/13/90.
[Harvard Univ. 1990].
- op [wg Brzeski Jan, Roliński Adam: Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog, Wydawnictwa ciągłe. Cz. I: 1976 - VIII 1980. w: Biul. Bibl. Jagiellońskiej. R. 45, 1995 nr 1/2 s. 223, odn. 11.]
o
Solidarity and other Polish clandestine publications in the British Library.
[London]: British Library, Dep. of Printed Books 1984.
- op[British Library - Shelfmark: 2725.g.383]
o
Solidarity and other Polish clandestine publications in the British Library.
London: British Library, Reference Div., Dep. of Printed Books 1985.
30 cm, [30] s.
- op[British Library - Shelfmark: 2725.g.333; HU ABT7478]
o
Solidarność małopolska w podziemiu. Wyd. sondażowe.
Kr.: Universitas 1991.
21 cm, 304 s.
Zaw. m.in:
- Wojciech Wiśniewski i Adam Roliński: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990. - s. 211-303 [MM ksero].
ISBN 83-7052-022-7.
Rec.: Jerzy Myśliński. Kwart. Hist. Prasy Pol. R. XXXI. 1992 nr 1 s. 142-143.
- op
o
Solidarnosc żyje. Exhibit, Polish underground publications, 1981-1985, Widener Library, Harvard University, December 13, 1985-January 30, 1986 = Polskie wydawnictwa podziemne, 1981-1985, wystawa.
[S.l.: s.n., 1986?].
28 cm, 39 s.
Preface by Stanislaw Baranczak. Unif. title: Polish underground publications 1981-1985.
- op
o
/sowa/: Przegląd prasy podziemnej.
w: Afront. Wr. 1982 nr 1 s. 5-6.
- MM
o
Spektator [pseud.] - właśc. nazw. Aleksander Wirpsza.
- uw
o
Spektator [pseud.]: Przeglądy prasy emigracyjnej i podziemnej oraz wykazy publikacji niezależnych druk. w piśmie Wezwanie Wwa.
- Przegląd prasy. Wezwanie. sierpień-wrzesień 1982 nr 4 s. 125-133.
- Przegląd prasy emigracyjnej i podziemnej. Wykaz niezależnych publikacji. Wezwanie. czerwiec 1984 nr 7 s. 151-160.
- Przegląd prasy niezależnej. Wykaz publikacji niezależnych. Wezwanie. marzec 1985 nr 8 s. 137-146.
- Wykaz publikacji. Wezwanie. czerwiec 1985 [1986] nr 9 s. 98-100.
- Przegląd prasy. Wykaz publikacji. Wezwanie. wrzesień 1986 nr 11 s. 115-118, 127-131.
- Wykaz publikacji. Wezwanie. marzec 1987 nr 12 s. 150-157.
- Wykaz publikacji. Wezwanie. styczeń 1988 nr 13 s. 165-169.
- Wykaz publikacji. Wezwanie. październik 1988 nr 14 s. 165-168.
- Wykaz publikacji. Wezwanie. czerwiec 1989 nr 15 s. 132-140.
- nie posiadam nr 1, 2-3, 5, 10; przeglądu brak w nr 6.
- MM
o
[Spis tytułów prasy podziemnej].
w: Kultura. Paryż 1982 nr 6/417 s. 75-80.
Wydr. anon. i bez tyt. Cz. 2 - patrz: Spis wydawnictw podziemnych wydawanych obecnie w PRL (2). Kultura. Paryż 1982 nr 12/423 s. 94-104.
- MM
o
Spis wydawnictw podziemnych wydawanych obecnie w PRL (2).
w: Kultura. Paryż 1982 nr 12/423. s. 94-104.
Aut. od cz. 2 był Władysław Chojnacki. Cz. [1] anon. aut. wydr. bez tyt. - patrz: [Spis tytułów prasy podziemnej]. Kultura. Paryż 1982 nr 6/417 s. 75-80.
- MM
o
Spis wydawnictw podziemnych w PRL /3/.
w: Kultura. Paryż 1983 nr 5/428 s. 102-111.
Aut. był Władysław Chojnacki.
- MM
o
Spis wydawnictw podziemnych w PRL (4).
w: Kultura. Paryż 1984 nr 6/441 s. 118-127.
Aut. był Władysław Chojnacki.
- MM
o
Spis wydawnictw podziemnych w PRL (5).
w: Kultura. Paryż 1984 nr 7/442-8/443 s. 185-205.
Aut. był Władysław Chojnacki.
- MM
o
Spis wydawnictw podziemnych w PRL (6).
w: Kultura. Paryż 1985 nr 1/448-2/449 s. 92-113.
Aut. był Władysław Chojnacki.
- MM
o
Spis wydawnictw podziemnych w PRL (7).
w: Zesz. Hist. Paryż 1985 zesz. 73 s. 167-208.
Aut. był Władysław Chojnacki.
- MM
o
Sprawa Chojeckiego.
w: Kultura. Paryż 1980 nr 5/392 s. 68-73.
- MM
o
Stachura Jadwiga - patrz: Małgorzata Dehnel-Szyc, Jadwiga Stachura: Gry polityczne. Orientacje na dziś. Wwa: Volumen 1991.
- uw
o
Stan Wojenny. Wspomnienia i oceny.
Pelplin: Bernardinum 1999.
25 cm, 379,[7],122,[1] s.
Praca zb. pod red. Jana Kulasa. Koncepcja i dobór il.: Bogusław Kazimierz Gołąb. ISBN 83-87668-56-7. W drugiej cz. 122 s. ilustracji: zdjęcia, stemple obozowe, znaczki pocztowe Solidarności podziemnej, banknoty, gazety, pisma, książki niezależne oraz rysunki satyryczne.
- MM
o
Stasikowski Bogdan: Komitet Kultury Niezależnej - wątpliwości.
w: Kultura. Paryż 1987 nr 9/480 s. 136-144.
- MM
o
Stemplowska Irena [oprac.] - patrz: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- uw
o
Stobiecki Rafał: [Rec.:] Mikołajczyk Magdalena: Jak się pisało o historii... Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Kr.: Księg. Akad. 1998.
w: Dzieje Najnow. 2000 nr 4 s. 268-272.
- op
o
Stopyr Jędrzej [pseud.] - właśc. nazw. Grzegorz Nawrocki.
- uw
o
Stopyr Jędrzej [pseud.] [rozm.]: Otwarci, ale bez przesady. Rozm. z red. nacz. Kwart. Polit. Krytyka.
w: Kult. Niezal. 1987 nr 30-31 s. 79-95.
To samo patrz w: Grzegorz Nawrocki: Struktury nadziei. Wwa: Pokolenie 1988. s. 29-41.
- MM
o
Stopyr Jędrzej [pseud.] [rozm.]: Trwałe wartości kultury. Z wydawnictwem Krąg rozmawia Jędrzej Stopyr.
w: Vacat. 1987 nr 42 s. 45-52.
To samo patrz w: Grzegorz Nawrocki: Struktury nadziei. Wwa: Pokolenie 1988. s. 20-28.
- MM
o
Sulikowski Andrzej - patrz: Józef Wojciech Gadomski [pseud.]
- uw
o
Sulima Roch: Poezja Wielkiego Strajku - 1980.
w: Napis 1987, Seria III, s. 169-183.
- op
o
Sułek Róża: Prasa II obiegu w Warszawie w stanie wojennym.
w: Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej. Wwa: Bibl. m. st Warszawy 1995 s. 49-70.
- op
o
Supruniuk Mirosław Adam: Kultura. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977-1990. Wyd. I.
Wwa: Towarzystwo Opieki nad Archiwum IL w Paryżu; Pomost 1995.
22 cm, 229,[2] s.
ISBN 83-86519-41-X (Pomost); 83-86907-02-9 (TOnAILwP).
Na s. 23-55: W kraju - poza cenzurą [o współpracy drugiego obiegu z "Kulturą" i innymi organizacjami emigracyjnymi].
- MM
o
Supruniuk Mirosław: "Zweiter Umlauf" oder 14 Jahre Widerstand. Versuch einer Definition.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Surdykowski Jerzy: "Drugi obieg" wyzwania, zagrożenia, nadzieje.
w: Kontakt. Paryż 1988 nr 7/8(74/75) s. 58-73.
- MM
o
Sygnarski Jacek - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Sygnety wydawnictw podziemnych. 70 lat niepodległości Polski.
B.m.[Kr.]: Edition S & T [Konrad Siermontowski, Barbara Tuska] b.r. [1988].
A5, okł. z pap. czerpanego, [12] tabl., [2] s.
Wydanie bibliofilskie. Wydruk. 250 egz. w tym 100 egz. numerowanych.
- MM [No. 000057]
o
Szarek Jarosław: Historia w bibule.
w: Gaz. Polska. 1999 nr 9(294) s. 4.
- MM
o
Szarek Jarosław: Historia w skupie makulatury. Zbiory Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy Bibliotece Jagiellońskiej.
w: Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 48-50.
- op
o
Szaruga Leszek [pseud.] - właśc. nazw. Aleksander Wirpsza.
- uw
o
Szaruga Leszek [pseud.]: Kultura niezależna a struktury oficjalne.
w: Kultura. Paryż 1987 nr 1-2/472-473 s. 149-163.
- MM
o
Szaruga Leszek [pseud.]: Nowa bibliografia wydawnictw podziemnych.
w: Kultura. Paryż 1992 nr 5/536 s. 142-143.
Zaw. rec.: Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych). Wr.: Wydawn. Wiedza o Kulturze 1991.
- op
o
Szaruga Leszek [pseud.]: "Puls": alternatywa w alternatywie.
w: Kontakt. Paryż 1991 nr 3/4 s. 34-49.
- op
o
Szaruga Leszek [pseud.]: "Puls": alternatywa w alternatywie.
w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Wwa: BN 1992. - s. 320-334.
- MM
o
Szaruga Leszek [pseud.]: Wydane w podziemiu.
w: Kultura. Paryż 1989 nr 9/504 s. 150-155.
Zaw. rec.: Gajewski Józef [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982 -1986. Kr.: OL 1988 - i ocenę wydawnictw II obiegu.
- MM
o
Szaruga Leszek [pseud.]: "Zapis". (wstęp do opisu).
w: Kontakt. Paryż 1988 nr 6(74) s. 83-105.
- MM
o
Szaruga Leszek [pseud.]: "Zapis". Wstęp do opisu.
w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Wwa: BN 1992. - s. 297-319.
- MM
o
Szaruga Leszek [pseud.]:
w: Polityka. Wwa 1980 nr 46.
- op
o
Szaruga Leszek [pseud.] - patrz: Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga [pseud.]): "Zapis". Zarys monograficzny, bibliografia zawartości. Szczecin: Wydawn. Nauk. US 1996.
- uw
o
Szczecińskie wydawnictwa podziemne.
w: Kultura. Paryż 1985 nr 11/458 s. 81-83.
Zaw.: Spis szczecińskich czasopism podziemnych wydawanych od początku stanu wojennego; Spis szczecińskich książek podziemnych; Spis kaset magnetofonowych wydanych w Szczecinie.
- MM
o
Szczęsna Joanna: Byłam w środku.
w: Arka. Kr. 1988 nr 24 s. 77-92.
Rozm.: Ewa Polak.
- MM
o
Szczęsna Joanna - patrz: Jan Klincz [pseud.]
- uw
o
Śliwa Michał: W poszukiwaniu tradycji. Ruch socjalistyczny w historiografii II obiegu w Polsce.
w: Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Ekon. WSP Kr. 1995 z. 7 s. 67-82.
- op
o
Śliwa Michał: [Rec.:] Mikołajczyk Magdalena: Jak się pisało o historii... Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Kr.: Księg. Akad. 1998.
w: Prz. Hum. 1999 nr 4 s. 113-116.
- op
o
Śreniowska Krystyna: Prasa podziemna stanu wojennego w Łodzi 1982-1987.
w: Więź. Wwa 1994 nr 12 s. 121-129.
- MM
o
Świerczyńska Dobrosława [red.] - patrz: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- uw
o
Święcicki Jakub: Polskie periodyki poza cenzurą.
w: Kultura. Paryż 1980 nr 10/397 s. 59-65.
- MM
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane