Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 07.06.2007 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Bibliografia tekstów dotyczących polskich
wydawnictw niezależnych 1976 - 1989.
Część V: P - R.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Paczkowski Andrzej: [Rec.:] Marek Jastrzębski: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988. Wwa: BN 1994.
w: Biul. Inf. Bibl. Nar. 1996 nr 1 s. 52-53.
- op
o
Paczkowski Andrzej: [Rec.:] Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
w: Biul. Inf. Bibl. Nar. 1996 nr 1 s. 52-53.
- op
o
Paczkowski Andrzej: [Rec.:] Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta: Bez cenzury. 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia. Wwa: IBL 1999.
w: Nowe Książ 2000 nr 4 s. 30-31.
- op
o
Paczkowski Andrzej - patrz: Jakub Andrzejewski [pseud.]
- uw
o
Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990.
= Untergrundverlage im kommunistichen Polen 1976-1990.
= Underground publishing in communist Poland 1976-1990.
Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
21 cm, 233 s.
Textes réunis par Claudio Fedrigo & Jacek Sygnarski. Préface de Martin Nicoulin. Avant-propos de Jacek Sygnarski. Traductions: Lucas Gasser & Miriam Prongue. Exposition a la Bibliotheque cantonale et universitaire, Fribourg/Suisse, Septembre 1992.
Zaw.:
- Témoignages par:
- - Alain Besançon - s. 31-32,
- - Gustaw Herling-Grudziński - s. 33-34,
- - Leszek Kołakowski - s. 37-39,
- - Leopold Unger - s. 41-44;
- Mirosław Supruniuk: "Zweiter Umlauf" oder 14 Jahre Widerstand. Versuch einer Definition. - s. 49-56;
- Marek Jastrzębski: Les éditions clandestines en Pologne communiste (1976-1990). Historique. - s. 59-83;
- Adam Rysiewicz: Wie wir das machten. Organisationstechnische Aspekte der Untergrundverlage in Polen. - s. 85-106;
- Waldemar Baraniewski: L'iconographie de l'indépendance. Les symboles graphiques dans les éditions clandestines. - s. 109-117;
- Witold Pronobis: Credibility of Information in the Underground Press. - s. 119-133;
- Nina Kozłowska: Fremdspachige Literatur in polnischen Untergrundpublikationen. - s. 135-159;
- Marek Jastrzębski: Politique et culture dans les éditions clandestines en Pologne. - s. 161-182;
- Marek Krawczyk: Von Untergrunddruckereien zu offiziellen Verlagen. Gezeigt am Beispiel des Verlags PoMOST. - s. 185-190;
- Stefan Czaja: Untergrundpublikationen in polnischen Bibliotheken. - s. 193-199;
- Adam Roliński: La bibliotheque de Jacek Sygnarski. - s. 201-207.
- MM
o
Pastuszewski Stefan: Podziemna prasa opozycyjna w Bydgoszczy w latach 1981-1989.
w: Kron. Bydg. 1993 [t.] 13 s. 41-49.
- op
o
Pastuszewski Stefan: Prasa opozycyjna w woj. bydgoskim 28.VIII.1980 - 28.X.1991 roku.
w: Stefan Pastuszewski, Daniel Bernard Rudnicki: Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny). Bydgoszcz: Świadectwo 1993 s. 9-66.
- MM
o
Pastuszewski Stefan: Walka o świadomość społeczną. Przyczynek do dziejów prasy konspiracyjnej.
w: Kron. Bydg. 1991 [t.] 11 s. 237-239.
Dot. pisma Wolne Związki.
- op
o
Pastuszewski Stefan, Rudnicki Daniel Bernard: Czasopiśmiennictwo w woj[ewództwie] bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny).
Bydgoszcz: Inst. Wydawn. Świadectwo 1993.
21 cm, 184 s.
ISBN 83-85860-10-X.
Rec.: Zofia Sokół: Bibliotekarz. 1995 nr 6 s. 29-31.
- MM
o
Pastuszewski Stefan [oprac.] - patrz: Literatura II obiegu. (Katalog wystawy). Bydgoszcz: Muz. Okręg. im. L. Wyczółkowskiego 1991.
- uw
o
Patek Izabela: Prasa Niezależnego Zrzeszenia Studentów wydawana w Krakowie w latach 1980-1990.
Kr.
Praca magisterska.
- op
o
Patkaniowska Danuta: Programy i spory literackie na łamach podziemnych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych w latach 1982-1989.
w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Wwa: BN 1992. - s. 356-387.
- MM
o
Pawłowicz Jacek: Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989. Cz. 1: Oficyny i wydawnictwa podziemne.
Płock: [nakł. aut.] 1995.
21 cm, 119 s.
Słowo wstępne: Andrzej Celiński.
Rec.: Grzegorz Gołębiewski: Not. Płoc. 1995 [nr] 4 s. 55-56.
- MM [ksero]
o
Pawłowicz Jacek: Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989. Cz. II: Organizacje opozycji antykomunistycznej.
Płock: Nakł. aut. 1998.
21 cm, 94,[2] s.
Słowo wstępne: Andrzej Drętkiewicz. ISBN 83-911127-0-5.
- MM
o
Paziewski Michał: Robotnik pismo Sierpnia.
w: Jedność Szczecin 1981 nr 39(57) s. 6.
- MM
o
Pchać ten wózek ... Rozmowa z facetem z "dziury".
w: Bez Dekretu. Kr. 1984 nr 2, styczeń, s. 11-22.
[o drukowaniu bibuły]
- MM
o
1 [Pierwsza] aukcja wydawnictw niezależnych. 20.I.1990.
Wwa: Dom Kultury "Wilanów" 1990.
20 cm, 16,10 s., ksero z masz.
- MM
o
Pietruszka Barbara: Przedruki Instytutu Literackiego w Paryżu w drugim obiegu wydawniczym.
Kr.: 1994.
Praca magisterska w oparciu o bazę BJ.
- op
o
[Pilecki Witold]: Bibliografia.
w: Polityka Polska. 1983 nr 2/3 s. 97-103.
Jest to cz. 1 cyklu, wyd. anon. [pseud. aut. ujawniono w cz. 2 na s. 99].
- op
o
Pilecki Witold [pseud.]: Bibliografia. Konspiracyjne wydawnictwa zwarte z drugiej części zawieszonego stanu wojennego /1.04-22.07.1983/.
w: Polityka Polska. 1983 nr 4, grudzień, s. 86-99.
Jest to cz. 2 cyklu, cz. 1 wyd. anon. [pseud. aut. ujawniono w cz. 2 na s. 99] p.t.: Bibliografia.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: Bibliografia. Okres amnestyjny. 23.VII.1983-31.XII.1983.
w: Polityka Polska. 1983 nr 5, grudzień, s. 46-56.
Jest to cz. 3 cyklu.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: Bibliografia "drugiego obiegu". Cz. III. Materiały do bibliografii publikacji wydanych po 13 grudnia 1981 r. 3200 pozycji. Zeszyt próbny. (Skrócony).
Kr.: nakł. własny, wrzesień - październik 1987.
21 cm, 388 s.
Oprac. przygot. na 39 Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie - październik 1987.
- op
o
Pilecki Witold [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych stanu wojennego w Polsce.
Wwa: b.w. sierpień 1983.
30 cm, 62 k., masz. przeb.
- op
o
Pilecki Witold [pseud.]: Niezauważona rocznica. Czterdziestolecie prasy konspiracyjnej w PRL.
w: Bez Dekretu. Kr. 1985 nr 3, styczeń, s. 35-39.
Przedr. p.t.: Niezauważona rocznica. (Czterdziestolecie konspiracyjnej prasy w Polsce Ludowej.
w: Zesz. Hist. Paryż 1985 z. 72 s. 203-209.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: O podziemnej książce.
w: Kontakt. Paryż i in. 1984 nr 6.
- op
o
Pilecki Witold [pseud.]: O polskich wydawnictwach konspiracyjnych i niezależnych.
w: Kontakt. Paryż i in. 1985 nr 1(33) s. 31-35.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: O polskich wydawnictwach konspiracyjnych i niezależnych. Cz. II.
w: Kontakt. Paryż i in. 1985 nr 2(34) s. 75-78.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: O prasie podziemnej w Krakowie.
w: Serw. inf. RKW. Kr. 1983 nr 56 s. 6-7.
Posiadany egz. częśc. nieczytelny, art. w dużej cz. cyt. w: Wojciech Wiśniewski, Adam Roliński: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990. w: Solidarność małopolska w podziemiu. Wyd. sondażowe. Kr.: Universitas 1991 s. 213-214.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: Obozowa i więzienna twórczość.
w: Solidarność. Biul. inf. Paryż nr 59, 13.04.83, s. 10-12.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: Polska prasa konspiracyjna.
w: Mies. Małopolski. Kr. 1983 nr 5-6 s. 65-68.
- MM
o
Pilecki Witold [pseud.]: W sprawie początków prasy w Krakowie.
w: Serw. inf. RKW. Kr. 1983 nr 71 s. 11-12.
- op
o
Pilecki Witold [pseud.].- patrz też pod właśc. nazw.: Wojciech W.Wiśniewski.
- uw
o
Pisma niezależne - próba bilansu.
w: Bratniak. 1981 nr 30.
- op
o
Pisma ukazujące się w Regionie Podbeskidzie.
w: Kurierek Bielski 1989 nr 1 s. 2.
- MM
o
Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2.
Wwa: BN 1992.
21 cm, 422,[2] s.
Biblioteka Narodowa. Inst. Książki i Czytelnictwa. Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce. ISSN 0860-6455. Zesz. 8.
Materiały konferencji nauk., która odbyła się w Bibliotece Narodowej w dniach 10-13 grudnia 1990 r. Pod red. Janusza Kosteckiego i Aliny Brodzkiej. Zaw. m. in.:
- Andrzej Urbański: Cenzura - kontrola kontroli (system lat siedemdziesiątych). - s. 251-265 [tu błędna inf. o pierwszej wersji tekstu - winno być Alm. Hum. Wwa 1988 nr 9, a nie 8];
- Bogusław Sułkowski: "Ten przeklęty język ezopowy". O społecznych mechanizmach komunikacji cenzurowanej. - s. 266-284;
- Stanisław Siekierski: Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach. - s. 285-296;
- Leszek Szaruga [pseud.]: "Zapis". Wstęp do opisu. - s. 297-319;
- Leszek Szaruga [pseud.]: "Puls": alternatywa w alternatywie. - s. 320-334;
- Beata Dorosz: Literatura i krytyka literacka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych. - s. 335-355;
- Danuta Patkaniowska: Programy i spory literackie na łamach podziemnych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych w latach 1982-1989. - s. 356-387.
ISBN 83-7009-121-0. T. 1 dot. okresu do I w. św.
Rec.: Grażyna Borkowska: Res Pub. Nova. 1993 nr 9 s. 71-72; Zbigniew Romek: Nowe Książki. 1993[?] nr 9 s. 9-10; Kiepurska Halina: Kwart. Hist. 1994 nr 3 s. 106-111; Grażyna Borkowska: Pol. Librar. Today. Vol. 3. 1995 s. 121-123.
- MM
o
Podziemna książka. Zarys historii /do lata 1983/.
w: Nowy Zapis. Wwa 1983 nr 6 s. 119-122.
- MM
o
Polak Ewa [rozm.] - patrz: Joanna Szczęsna: Byłam w środku. Arka. Kr. 1988 nr 24 s. 77-92.
- uw
o
Polish dissident publications. An Annotated Bibliography.
New York: Praeger Publ. 1982. (January 1983).
24 cm, XXXIV,382,[1] s.
Ed. by Joanna M. Preibisz. Preface: Jane Leftwich Curry. ISBN 0-03-059814-1(HC), a także 0-275-90878-X(HC).
- MM[0-03...]
o
Polish underground publications 1981-1985. - patrz: Solidarnosc żyje. Exhibit, Polish underground publications, 1981-1985, Widener Library, Harvard Univ., December 13, 1985-January 30, 1986 = Polskie wydawnictwa podziemne, 1981-1985, wystawa. [S.l.: s.n., 1986?]
- uw
o
Polska bez cenzury = Independent imprints from Poland.
[United States?]: [s.n.], [1987?].
21 cm, [12] s.
Catalog from the the exhibit presenting Polish independent publishing presses Polish and English.
- op[CCSU Polish - PN5355 P6 P657]
o
Potrzeba wolnego słowa.
w: Kultura. Paryż 1982 nr 6/417 s. 73-75.
Ten sam tekst z jednym akapitem więcej druk. wcześniej w: Tyg. Mazowsze. Wwa nr 9, 6.04.1982, s. 1.
- MM
o
Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn 14-20 września 1985 r. T. II: Bieżące zagadnienia krajowe.
Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 1986.
21 cm, 252 s.
Pod red.: Jana Drewnowskiego. ISBN 1 870027 01 9. Zaw. m. in.:
- Włodzimierz Twierdochlebow: Mitologia i historiografia "Solidarności". - s. 168-173;
- Zdzisław Jagodziński: Wydawnictwa niezależne w Polsce. - s. 196-221;
- Jan Radomyski: Pomoc krajowi przez informowanie zachodu. - s. 233-238.
- MM
o
Pracka Joanna [oprac.] - patrz: Wydawnictwa niezależne 1976 - 1989 w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Kat.: BŚ 1994.
- uw
o
Prasa bez cenzury.
w: Kultura. Paryż 1978 nr 1/364-2/365 s. 232-239.
Dot. pism: Spotkania nr 1; Postęp nr 1; Opinia nr 7; Zapis nr 4.
- MM
o
Prasa niezależna na Śląsku i Zagłębiu.
w: Podziemny Inf. Katowicki. Kat. nr 28, 25.04.1988 r., s. 3-4.
- MM
o
Prasa niezależna w regionie toruńskim.
w: Kalendarz współczesny II. 1997. [Toruń]: Kwadrat s. 88-91.
- MM
o
Prasa samizdatowa w Polsce.
w: Kultura. Paryż 1978 nr 3/366 s. 84-85.
- MM
o
Preibisz Joanna M. [ed.] - patrz: Polish dissident publications. An Annotated Bibliography. New York: Praeger Publ. 1982.
- uw
o
Pronobis Witold: Credibility of Information in the Underground Press.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Pronobis Witold - patrz: Ausstellungskatalog. Das Recht auf freies Wort. Die Kampf d. "Solidarność" in Polen, Dez. 1981 - Dez. 1985. [Eichstätt]: [s.n.], 1986.
- uw
o
(PRZ) [pseud.]: Niezależny ruch wydawniczy i KSS KOR.
w: Verbum 1984 nr 7 s. 12-15.
Właśc. nazw. aut.: Jolanta Rawska.
- MM
o
Przedstawiamy pisma niezależne. "Wybór".
w: Tydz. Pol. Londyn nr 28/165, 31.07.1985 r., s. 6.
- MM
o
Przedświt.
w: Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z. 1. Wwa: Słowo 1986 s. 119-120.
- MM
o
"Przedświt". Wywiad Vacatu z Wydawnictwem "Przedświt".
w: Vacat 1984 nr 15 s. 22-26.
- MM
Tekst ten przedrukowano pt.: Wywiad Vacatu z Wydawnictwem "Przedświt". - w: Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 17/66 s. 25-29, 40.
o
Przegląd Polityki Polskiej.
Londyn: Odnowa 1985.
22 cm, 193 s.
ISBN 0-903705-55-9. Przedr. art. z nr 1 i 2/3 Polityki Polskiej.
- MM
o
Przegląd Prasy Związkowej i Niezależnej.
Wyd. jako wydawnictwo Serw. Inf. RKW NSZZ "S" Małopolska w Krakowie od listopada 1982 r. jako maszynopis w nakł. kilkudziesięciu egz. W 1982 r. przynajmniej część numerów nosiła tyt.: Przegląd Prasy Niezależnej. Początkowo używano także tyt.: Informator. Przegląd [...]. Od 29.08.1983 r. stdr. w form. A5.
Posiadane numery:
- 29.06.1983, A5, 8 s., stdr.
- 2/86, A5, 8 s., off. - na s. [7] wineta i treść nr 3/86.
- 4/86, A5, 4 s., off.
- 1/87, A5, 6 s., off.
- MM
o
Przegorzan Piotr [rozm.]: Wywiad z NOW-ą.
w: Kultura. Paryż 1984 nr 9/444 s. 80-91.
- MM
o
Przystawa Jerzy - patrz: Łaszcz Andrzej [pseud.]
- uw
o
«Puls» Nr 1.
w: Kultura. Paryż 1977 nr 12/363 s. 59-68.
[przedr. części treści.]
- MM
o
Radomyski Jan: Pomoc krajowi przez informowanie zachodu.
w: Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn 14-20 września 1985 r. T. II: Bieżące zagadnienia krajowe. Londyn: Pol. Tow. Nauk. na Obczyźnie 1986 s. 233-238.
- MM
o
Radziewicz Julian: Edukacja dla Solidarności 1981-1989.
w: Tyg. Solidarność. nr 12(49), 18.08.1989, s. 10.
- MM
o
Radzikowska Zofia: Z dziejów cenzury w PRL.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 55-60.
- MM
o
Rawska Jolanta - patrz: - (PRZ) [pseud.]
- uw
o
Red.Aktor: "Bez cenzury". (1): Początki ... Niezależny ruch wydawniczy 1976-1981; (2): Przed Sierpniem; (3); Czas "Solidarności" - [uzup.]: Bartosz Pieczyski [pseud. - właśc. Julian Radziewicz]: Aneks do "Bez Cenzury".
w: Tu, Teraz 1983: (1): nr 15 s. 6; (2): nr 16 s. 4; (3): nr 17/18 s. 4-5 - [uzup.]: nr 16 s. 5.
- MM
o
/remus/: Parę słów na temat prasy podziemnej.
w: Afront. Wr. 1982 nr 1 s. 1-2.
- MM
o
Robotnicze Wydawnictwo "Feniks". Prezentacja samorzutnie powstałej grupy wydawniczo-charytatywnej (w formie wywiadu z jej szefem).
w: Solidarność Walcząca Wrocław 1985 nr 14/107 s. 2.
- MM
o
Robotnicze Wydawnictwo "Feniks". Prezentacja samorzutnie powstałej grupy wydawniczo-charytatywnej (w formie wywiadu z jej szefem).
w: Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 18/91 s. 4.
- MM
o
Rogatko Bogdan - patrz: Własne życie. O krakowskich wydawn. niezal. rozm.: Henryk Karkoszka, szef OL, Lesław Maleszka, red. OL oraz Bogdan Rogatko. w: Tyg. Solidarność. nr 22(59).
- uw
o
Rola Lidia: Samoobrona czy walka o nową treść. O funkcjach "Zapisu" i "Pulsu".
w: Literatura źle obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Inst. Badań Lit. PAN 27.X. - 30.X.1981. Londyn: Polonia 1984.
- op
o
Rola Lidia: Samoobrona czy walka o nową treść. O funkcjach "Zapisu" i "Pulsu".
w: Literatura źle obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Inst. Badań Lit. PAN 27.X. - 30.X.1981. Kr.: -X- 1986 s. 110-121.
- MM
o
Roliński Adam: Drugi obieg wydawniczy w Polsce powojennej.
w: Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažwydasa w Wilnie. Kr.-Wilno: Księg. Akademicka 1994. - s. 16-29.
- op
o
Roliński Adam: La bibliotheque de Jacek Sygnarski.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Roliński Adam - patrz: Jan Brzeski, Adam Roliński: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego "Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; Jan Brzeski, Adam Roliński: Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog, Wydawnictwa ciągłe. Cz. I: 1976 - VIII 1980; Marek Jastrzębski, Adam Roliński: O problemach związanych z opracowaniem drugiego obiegu; Wojciech Wiśniewski, Adam Roliński: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990. w: Solidarność małopolska w podziemiu. Wyd. sondażowe. Kr.: Universitas 1991; Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Kr.: Bibl. Jagiellońska; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księg. Akademicka 2001.
- uw
o
Romek Zbigniew: [Rec.:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Wwa: BN 1992.
w: : Nowe Książki. 1993[?] nr 9 s. 9-10.
- op
o
Roszak-Wujek Antoni - patrz: APN [krypt.]
- uw
o
Rotarski W.: Materiały do bibliografii czasopism studenckich na KUL-u. Cz. I: 1980-1981.
w: Volta. NZS KUL. Lubl. czerwiec 1988 nr 1 s. [15].
- op
o
Rubisz L. - patrz: E. Bednarska-Kolbiarz, L. Rubisz: Prasa NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego w latach 1980-1981. w: Zesz. Nauk. Uniw. Opolskiego. Nauki Społ.-Polit. 1995 nr 11.
- uw
o
Rudka Szczepan: Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989.
Wwa; Wrocław: Wydawn. Naukowe PWN 2001.
24 cm, 464 s., [48] s. tabl.
Wrocławska Bibl. PWN.
ISBN 83-01-13639-1.
- MM
o
Rudka Szczepan: Wrocławskie pisma bezdebitowe 1973-1989. Bibliografia.
Wr.: Wydawn. MIMEX 1992.
28 cm, 155,[3] s., [16] s. tabl.
Uniw. Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.
ISBN 83-900550-5-8.
Rec.: L.S. [krypt.]: Nowa bibliografia druków niezależnych. w: Kultura. Paryż 1994 nr 1/556-2/557 s. 200-201; Leonard Smołka: Śl. Kwart. Hist. R. 49 1994 nr 3/4 s. 338-339.
- MM
o
Rudka Szczepan: Wrocławska prasa bezdebitowa w latach 1973-1989.
w: Kal. Wroc. Wr. 1994 druk 1993 s. 129-134.
- op
o
Rudka Szczepan: Wrocławska prasa bezdebitowa w latach 1973-1989 w ujęciu statystycznym.
w: Acta Univ. Wratisl., Niemcoznawstwo. Wr. 1995 nr 5 s. 183-191.
- op
o
Rudnicki Daniel Bernard: Bibliografia wydawnictw ciągłych woj. bydgoskiego 28.VIII.1980 - 31.XII.1992 r.
w: Stefan Pastuszewski, Daniel Bernard Rudnicki: Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny). Bydgoszcz: Świadectwo 1993 s. 119-165.
- MM
o
Rudnicki Daniel Bernard: Prasa lokalna województwa bydgoskiego (1989-1991).
w: Zesz. Prasoznawcze. Kr. 1992 nr 1/2 s. 128-134.
UJ Ośrodek Badań Prasoznawczych.
- op
o
Rudnicki Daniel Bernard: Prasa woj. bydgoskiego w latach 1989 - 1992.
w: Stefan Pastuszewski, Daniel Bernard Rudnicki: Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992 (zarys bibliograficzny). Bydgoszcz: Świadectwo 1993 s. 67-117.
- MM
o
Rudnicki Daniel Bernard: Prasa wyznaniowa w Bydgoszczy (1989-1992).
w: Kron. Bydg. 1993 [t.] 13 s. 279-284.
- op
o
Rutkowski Roman: "Sito" w Gorzowie.
w: Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. 1997 nr 4 s. 405-410.
Nielegalne wydawnictwa w latach 80-tych.
- op
o
Rutkowski Zbigniew, Zwiernik Przemysław: Wykaz tytułów prasy niezależnej wydawanej w Poznaniu w okresie od 13.XII.1981 do 31.XII.1989.
w: Kronika Miasta Poznania. Pozn. 1994 nr 1-2 s. 374-379.
- op[jest w MBPŁ]
o
Rysiewicz Adam: Wie wir das machten. Organisationstechnische Aspekte der Untergrundverlage in Polen.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane