Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 27.05.2007 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Bibliografia tekstów dotyczących polskich
wydawnictw niezależnych 1976 - 1989.
Część IV: L - O.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
L.L. [krypt.] - właśc. nazw.: Tadeusz Wypych {wg S-142/3255 i S-276/?, SP98 [?], SPP V [?]}.
- uw
o
L.L. [krypt.]: O dobro czytelnika.
w: Tyg. Mazowsze. 1987 nr 209/210, 6 V 1987 r., s. 3.
Przered. wyimki z tekstu pt. Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym.
- MM
o
L.L. [krypt.]: Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym.
B.m.[Wwa]: b.w., b.r. [styczeń 1987].
A4, 8 s., powiel., [nakł. 50 egz].
Tyt. nagł. Przered. wyimki z tekstu pt. O dobro czytelnika, Tyg. Mazowsze. 1987 nr 209/210. Nowa red. tekstu w: Kultura. Paryż 1987 nr 10.
- op
o
L.L. [krypt.]: Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym.
w: Kultura. Paryż 1987 nr 10/481 s. 56-67.
Nowa red. tekstu wydruk. w drugim obiegu.
- MM
o
L.S. [krypt.] - właśc. nazw. Aleksander Wirpsza.
- uw
o
L.S. [krypt.]: Niemiecki katalog polskiej prasy niezależnej.
w: Kultura. Paryż 1990 nr 12/519 s. 136-137.
Rec.: Unabhängige Periodika aus Polen. 1976 - IV 1989. Bestandskatalog. Bremen: Forschungsstelle Osteuropa an der Univ. Bremen 1990. Zsgest. und bearb. von Angela Murche-Kikut.
- MM
o
L.S. [krypt.]: Nowa bibliografia druków niezależnych.
w: Kultura. Paryż 1994 nr 1/556-2/557 s. 200-201.
Rec: Rudka Szczepan: Wrocławskie pisma bezdebitowe 1973-1989. Bibliografia. Wr.: Wydawn. MIMEX 1992.
- op
o
Lazarski Christopher - patrz: Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Guide to the Polish independent publications, 1976-1990, in the Hoover Inst. Archives. Stanford: Hoover Inst. Press 1995; Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Polish independent publications, 1976-1990. Guide to the collection in the Hoover Inst. Archives. Stanford: Hoover Inst. Press 1999.
- uw
o
Lechowski Andrzej: Zastrzeżone zbiory i zakazane lektury.
w: Tyg. Powsz. 1990 nr 11.
- op
o
Lechowski Andrzej - patrz: Koźmin M: Gdy res oznaczał owoc zakazany. w: Gaz. Krakowska. 1991 nr 282.
- uw
o
Lektor: Z prasy niezależnej.
w: Jesteśmy. Kat. 1988 nr 4(19) s. 57.
Krytyczna inf. o: Dekoder: Informacja nr 1. w: RIS. 1988 nr 7-8 oraz inf. o istnieniu dużej kartoteki niezależnych pism i biuletynów w archiwum Jesteśmy.
- MM
o
Lerski Witold [pseud.]: Zamiast laurki.
w: Solidarność Walcząca. Łódź 1988 nr 100, 20 XI 1988 r., s. 1, 8.
- MM
o
List z Polski.
w: Kultura. Paryż 1982 nr 11/422 s. 67-72.
Tekst podpisano: Wiga z Maciusiem i Agnieszką.
- MM
o
Literatura II obiegu. (Katalog wystawy).
Bydgoszcz: Muz. Okręg. im. L. Wyczółkowskiego 1991.
Oprac. Stefan Pastuszewski.
- op
o
Litwin Krzysztof: Żywioł.
w: Jesteśmy. Kat. 1988 nr 3/18 s. 27-31.
Wiadomości na temat wydawnictw harcerskich.
- MM
o
Łabędź Krzysztof: Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce. Materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987.
Wwa: COM SNP UW 1989.
21 cm, 399,[1] s.
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Nakł. 500. Cenzura A5.
- MM
o
Łaszcz Andrzej [pseud.] - właśc. nazw. Jerzy Przystawa.
- uw
o
Łaszcz Andrzej [pseud.]: Jak być ?
w: Kult. Niezal. 1987 nr 32 s. 86-91.
- MM
o
Łopiński Maciej: Solidarność naszych dzieci.
w:
Tyg. Gdański nr 17, 10.12.1989 r., s. 13.
fragm. niewydanej książki pt.: Lekcja. Opowieść o uczniach z Topolówki.
- MM
o
M. Andrzej: [List do red.].
w: Kontakt. Paryż 1987 nr 12/68 s. 158-159.
Dot. kieleckich pism: Ulotka i Nurt oraz wydawn. Nurt i SOW-a.
- MM
o
Maciek: [List do red.].
w: Kontakt. Paryż 1987 nr 11/67 s. 157-158.
Dot. podziemnej prasy młodzieżowej.
- MM
o
Maciek: Młodzieżowy Ruch Oporu "Solidarność" Dolny Śląsk.
w: Pogląd. Berlin 1987 nr 18(139) s. 54-55.
- MM
o
Maciek: O niezależnej działalności młodzieżowej we Wrocławiu po 13 XII 1981.
w: Pogląd. Berlin 1987 nr 18(139) s. 52-53.
- MM
o
Madała T.: Prywatna bibliografia. [rec.: Konderak Adam: Bibliografia prasy Solidarności. 28 VIII 1980-12 XII 1981. Lubl.: 1990].
w: Ethos. R. 3, 1990 nr 3/4(11/12) s. 466-471.
- op
o
Madeyski Maciej: [List do red.].
w: Kultura. Paryż 1983 nr 9/432 s. 159-160.
Dot. Kuczyński Waldemar: [List do red.]. Kultura. Paryż 1983 nr 5/428 s. 156-157.
- MM
o
Maj Bronisław: Pismo mówione "NaGłos" (1983-1989).
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 45-54.
- MM
o
Maleszka Lesław: O drugim obiegu wydawniczym.
w: Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažwydasa w Wilnie. Kr.-Wilno: Księg. Akademicka 1994. - s. 8-15.
- op
o
Maleszka Lesław - patrz: Własne życie. O krakowskich wydawn. niezal. rozm.: Henryk Karkoszka, szef OL, Lesław Maleszka, red. OL oraz Bogdan Rogatko. w: Tyg. Solidarność. nr 22(59).
- uw
o
Malewicz Magdalena: "Tu Teraz" Pismo oświaty niezależnej.
w: Kontakt. Paryż 1983 nr 6(14) s. 34-37.
- MM
o
Małopolanin: Ocena sytuacji "S" w Małopolsce.
w: Tyg. Mazowsze. Wwa 1983 nr 44 s. 4.
- MM
o
Maria i S-ka: Spis wydawnictw podziemnych cz. I.
w: Kontakt. Paryż 1986 nr 11(55) s. 144-159.
+ Uzupełnienie spisu wydawnictw podziemnych zamieszczonego w nr 11/86 "Kontaktu". Kontakt. Paryż 1987 nr 3(59) s. 160.
- MM
o
Maria i S-ka: Spis wydawnictw podziemnych cz. II.
w: Kontakt. Paryż 1987 nr 1/2(57/58) s. 241-255.
- MM
o
Michniewski Wincenty [rozm.]: Dlaczego książka jest droga? Rozmowa z Oficyną Literacką.
w: Bez Dekretu Kr. 1988 nr 19 s. 3-7.
- MM
o
Mielczarek Adam: Pomnik wystawiony sobie.
w: Res Publica 1989 nr 6 s. 91-92.
Rec.: Gajewski Józef [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982 -1986. Kr.: OL 1988.
- MM
o
Mielczarek Tomasz: W kręgu wydawnictw "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
w: Almanach Częstochowy 1994. Częstochowa: Tow. Przyjaciół Częstochowy, marzec 1995. ISSN 0860-73-62-9 [?] s. 104-112.
- MM[ksero]
o
Mikołajczyk Magdalena: Jak się pisało o historii... Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Kr.: Księg. Akad. 1998.
24 cm, 265,[3] s.
ISBN 83-7188-213-0.
Rec.: Michał Śliwa: Prz. Hum. 1999 nr 4 s. 113-116; Rafał Stobiecki: Dzieje Najnow. 2000 nr 4 s. 268-272.
- op
o
Mikołajczyk Magdalena: Sposób przedstawiania i oceny przywódców politycznych oraz elit władzy PRL w historycznej literaturze bezdebitowej.
w: Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Ekon. WSP Kr. 1995 z. 7 s. 57-65.
- op
o
Milewski Jan Jerzy: [rec.]: Choruży Wiesław: Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990. Białystok: Białoruskie Tow. Hist. 1994.
w: Stud. Podl. 1996 T. 6 s. 357-359.
- op
o
Mirski Aleksander: Nasza broń.
w: Jesteśmy. Kat. 1985 nr 1 s. 29-31.
- MM
o
Mitzner Piotr: Wydawnictwa podziemne. Odkryta Karta.
w: Kalejdoskop. Łódź 1990 nr 10/49 s. 40-42.
Rozm. Zbyszek Nowak [o piśmie Karta].
- MM
o
Mniej wpadek, więcej książek. Rozmowa Vacatu z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA.
w: Vacat. nr 17-18, maj-czerwiec 1984, s. 21-30.
- MM
o
Myśliński Jerzy: [Rec.:] Wojciech Wiśniewski i Adam Roliński: Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990. w: Solidarność małopolska w podziemiu. Wyd. sondażowe.
Kr.: Universitas 1991.
w: Kwart. Hist. Prasy Pol. R. XXXI. 1992 nr 1 s. 142-143.
- MM
o
N.N.: Francuski sukces wystawy "drugiego obiegu" - powołanie Fundacji na rzecz wolności słowa.
w: Baza. Wwa 1987 nr 7-8(44) s. 25-6.
dot. wystawy zorgan. ok. 3.05.1987 r. przez Piotra Jeglińskiego i paryskie "Radio Solidarność".
- MM
o
Nabiałek Katarzyna, Żmigrodzki Zbigniew: Czasopisma wydawane w Częstochowie. Materiały do bibliografii.
Częstochowa: Wydawn. WSP 1991.
24 cm, 47 s.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
- op
o
Nawrocki Grzegorz - patrz: Jędrzej Stopyr [pseud.]
- uw
o
Nawrocki Grzegorz: Struktury nadziei. Wyd. I.
Wwa: Pokolenie 1988.
21 cm, 174,[1] s.
Bibl. Reportera.
Zaw. m. in.:
- Trwałe wartości kultury. Rozm. z przedstawicielami wydawn. Krąg. - s. 20-28 [to samo uprzednio pod pseud. Jędrzej Stopyr druk. w: Vacat. 1987 nr 42 s. 45-52];
- Otwarci, ale bez przesady. Rozm. z red. nacz. Kwart. Polit. Krytyka. - s. 29-41 [to samo uprzednio pod pseud. Jędrzej Stopyr druk. w: Kult. Niezal. 1987 nr 30-31 s. 79-95];
- Jesteśmy niepodległościowcami. Rozm. z przedstawicielami Ruchu Polit. Wyzwolenie;
- Nie osiąga się zwycięstw bez walki. Rozm. z działaczami "Solidarności Walczącej" (Wrocław);
- Minimum słów, maksimum informacji. Rozm. z red. Niezal. Ag. Inf.;
- Zakazana kultura. Rozm. z przedstawicielami Kom. Kult. Niezal.;
- Dokumentowanie bezprawia. Rozm. z przedstawicielami Kom. Helsińskiego w Polsce;
- Walka o prawo. Rozm. z przedstawicielami Kom. Obrony Praworządności i członkami red. Zeszytów Praworządność-Dokumenty;
- Nie wolno nic nie robić. Rozm. z sygnatariuszem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela;
- Nie jesteśmy od prostowania poglądów. Rozm. z przedstawicielami red. Wiatru od morza i Monitu, pism Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku;
- Na początku drogi. Rozm. z przedstawicielami red. Zesz. Edukacji Nar.;
- Wszyscy jesteśmy proletariuszami. Rozm. z red. Robotnika;
- Siła woli. Rozm. z red. Woli;
- Czas nie zniszczy wartości. Rozm. z przedstawicielami Międzyzakładowego Robotniczego Kom. "Solidarności";
- Nas interesuje trwanie. Rozm. z red. Biul. Inf. NSZZ "Solidarność" Wytwórni Filmów Dokumentalnych;
- Kłócimy sie o tytuły. Rozm. z przedstawicielami Ofic. Liter. (Kraków);
- Federacja wspomagania. Rozm. z przedstawicielami Międzyzakładowej Struktury "Solidarności";
- Sztandar na taryfie. Rozm. z przdstawicielami Tajnej Kom. Zakładowej NSZZ "Solidarność" Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie;
- Tylko fizyczny. Rozm. z drukarzem Terenowego Kom. Oporu "Solidarności";
- Gazeta czy organ. Rozm. z redaktorami Tyg. Mazowsze [to samo uprzednio druk. w: Kult. Niezal. 1987 nr 34 s. 77-84];
- Nowa czy stara? Rozm. z szefem Niezal. Ofic. Wydawn. Nowa.
- MM
o
Neuber Anna: Warszawskie "Wezwanie" ze Sztokholmu.
w: Pogląd. Berlin Zach. nr 9/82, 12.05.1985 r., s. 21-25.
- op[do sprawdzenia]
o
Nędza M.: Poglądy społeczno-polityczne grupy "Krytyki".
Kr.: 1995
Praca magisterska.
- op
o
Nicoulin Claudio - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Niepodległość. Wybór z pierwszych 28 numerów.
Londyn: Polonia październik 1985.
22 cm, 236 s.
Oprac. Józef Darski.
- MM
o
Niezależna prasa i wydawnictwa w Kraju.
w: Kultura. Paryż 1978 nr 5/368 s. 61-63.
- MM
o
Niezależna prasa krajowa.
w: Kultura. Paryż 1978 nr 9/372 s. 69-70.
- MM
o
Niezależna prasa młodzieżowa 1989.
Wwa: Zjazd niezależnej prasy młodzieżowej 1989.
16 s.
- op
o
Niezależna prasa polska w okresie stanu wojennego.
w: Kontakt. Paryż 1982 nr 1 s. 64-65.
- MM
o
Niezależna prasa w Kraju.
w: Kultura. Paryż 1978 nr 7/370-8/371 s. 149-153.
- MM
o
Niezależni. (Wywiad z drukarzem).
w: KOS. 1984 nr 57 s. 1, 10.
- MM
o
Niezależny ruch wydawniczy.
w: Kult. Niezal. luty 1987 nr 28 s. 28-35; Serw. Inf. Społ. Kom. Nauki. Wwa nr 40, 11.01.1987 r., s. 3-6 - przedr. w: Kultura. Paryż 1987 nr 3/474 s. 167-173.
Oprac. Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych. Wwa, grudzień 1986 r.
- MM
o
Niezależny ruch wydawniczy działający poza cenzurą w Polsce w latach 1977-1981.
Kr.: 1984.
ksero z masz.
[W posiadaniu biblioteki IL w Paryżu].
- op[wg: Mirosław Adam Supruniuk: Kultura. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977-1990. Wyd. I. Wwa: Towarzystwo Opieki nad Archiwum IL w Paryżu; Pomost 1995. s. 13]
o
Nowak Leszek: Dwie tezy o "drugim obiegu".
w: Obecność 1984 nr 8 s. 104-107.
- MM
o
Nowe książki. [wykazy publikacji niezależnych druk. w piśmie Gąbka]
- Gąbka. 1988 nr 3 s. 41-42.
- Wybrane nowości II obiegu wydawniczego. Gąbka. 1989 nr 1(4) s. 8, 45-46, 50.
- MM
o
Nowości wydawnicze. [wykazy publikacji niezależnych druk. w piśmie Jesteśmy. Kat.]
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1985 nr 1 s. 37-38.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1985 nr 3 s. 37.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1986 nr 3(6) s. 33.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1986 nr 6(9) s. 15.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1987 nr 4(13) s. 24, 33.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1987 nr 5(14) s. 18.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1988 nr 1(16) s. 47.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1988 nr 3(18) s. 26.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1988 nr 4(19) s. 7.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1988 nr 5(20) s. 51, 63.
- Nowości wydawnicze. Jesteśmy. Kat. 1989 nr 1(22) s. 58.
- nie posiadam nr 2, 4, 7-8, 10-12, 15, 17, 21. - brak w nr 2(5)
- MM
o
Nowości wydawnicze. [wykazy publikacji niezależnych druk. w piśmie Kult. Niezal.]
- [Nowości wydawnicze] pt.: Książki nadesłane. Kult. Niezal. 1989 nr 47 s. 158-160.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 48 s. 167-168.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 49 s. 165-168.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 50 s. 166-168.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 51 s. 167-168.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 53 s. 106-111.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 55 s. 109-112.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1989 nr 56 s. 93-95.
- Nowości wydawnicze. Kult. Niezal. 1990 nr 57 s. 100-103.
- MM
o
O polskich wydawnictwach konspiracyjnych i niezależnych. (Na marginesie artykułu Witolda Pileckiego o tym samym tytule w nr 33/1985 Kontaktu.
w: Kultura. Paryż 1985 nr 6/453 s. 76-83.
- MM
o
Oliwa Albin [pseud.]: Książki z kolportażu.
w: Verbum 1984 nr 4/5 s. 35-43.
Właśc. nazw. aut.: Ryszard Holzer.
- MM
o
Opinia Nr 5.
w: Kultura. Paryż 1977 nr 10/361 s. 147-154.
[Przedr. części pisma Opinia nr 5 z 1977 r.]
- MM
o
Opinie badanych o prasie niezależnej.
w: Bez Dekretu Kr. 1985 nr 9-10 s. 40-42.
- MM
o
Orłowski M.: Prasa niezależna w regionie toruńskim 1980-1989. Cz. 1: Od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981.
w: Toruński Informator Solidarności. 1993 nr 13(400) s. 4-8.
- op
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane