Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 26.08.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Bibliografia tekstów dotyczących polskich
wydawnictw niezależnych 1976 - 1989.
Część III: I - K.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
I.W.: Bestsellery.
w: Grizzly. 1989 nr 10 s. 30.
Rec.: Gajewski Józef [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982 -1986. Kr.: OL 1988.
- MM
o
Ile mamy bibuły? Wywiad z archiwistą Tygodnika Mazowsze.
w: Tyg. Mazowsze. Wwa nr 154, 16 I 1986 r., s. 1, 3.
- MM
o
The Independent press in Poland 1976-1990. Holdings in the European and Prints and Photographs Divisions, Library of Congress.
Washington: The Library 1991.
29 cm, 66 s.
Compiled by Zbigniew Kantorosinski.
- op
o
Instytut Literacki w Kraju.
- [cz. I.] - Przedruki książek Biblioteki "Kultury" w krajowych wydawnictwach niezależnych. Przedruki książek Biblioteki "Kultury" w krajowych wydawnictwach oficjalnych. w: Kultura. Paryż 1989 nr 1/496-2/497 s. 194-199.
- [cz. II.] - "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach niezależnych (uzupełnienia). "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach oficjalnych (uzupełnienia). "Kultura" w drugim obiegu. w: Kultura. Paryż 1989 nr 5/500 s. 196-198.
- [cz. III.] - "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach niezależnych (uzupełnienia). Kultura w drugim obiegu. "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach oficjalnych. w: Kultura. Paryż 1989 nr 11/506 s. 144-145.
- [cz. IV.] - "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach niezależnych (uzupełnienia). "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach oficjalnych. w: Kultura. Paryż 1990 nr 5/512 s. 139-140.
- [cz. V.] - "Biblioteka Kultury" w wydawnictwach niezależnych (uzupełnienia). w: Kultura. Paryż 1991 nr 1/520-2/521 s. 189-190.
[Autorem cyklu jest Jacek Krawczyk.]
- MM
o
Iwaniuk Sławomir: [rec.]: Choruży Wiesław: Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990. Białystok: Białoruskie Tow. Hist. 1994].
w: Czasopis. R. 6 1995 nr 2 s. 23; Polit. Wsch. 1995 nr 1/2 s. 200-201.
- op
o
Iwański Cyryl [pseud.] - właśc. nazw.: Krzysztof Hoffmann.
- uw
o
Iwański Cyryl [pseud.]: Wrocławska bibuła.
w: Obecność. Wr. 1984 nr 6 s. 65-71.
- MM
o
JZ [krypt.]: Książki z trudem zdobyte.
w: Tu, Teraz 1983 nr 22 s. 10,6.
Poprzednia cz. pod pseud.: Jacek Zielony.
- MM
o
Jagodziński Zdzisław: Das unabhängige Verlagswesen in Polen.
w: Meinung. Berlin 1986 nr 8/9 s. 78-91.
- op
o
Jagiełło Michał: Powaga i młodość.
w: Przegl. Powsz. R. 108 1991 nr 10 s. 126-140.
Dot. pozn. mies. Czas Kultury 1985-1990.
- op
o
Jagodziński Zdzisław: Wydawnictwa niezależne w Polsce.
w: Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn 14-20 września 1985 r. T. II: Bieżące zagadnienia krajowe. Londyn: Pol. Tow. Nauk. na Obczyźnie 1986 s. 196-221.
- MM
o
Janecki Andrzej: "Kurs" - próba monografii pisma i wydawnictwa.
w: Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r. Łódź: WiMBP 1991 s. 50-56.
- MM
o
Janecki Andrzej - patrz: Włodzimierz Domagalski, Andrzej Janecki: Bibliografia łódzkich wydawnictw niezależnych 1977-1989. Łódź: WiMBP 1992.
- uw
o
Jankowerny Wojciech: Bibliografia zawartości czasopism.
w: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja. Wwa: Bibl. Narodowa 1996 s. 141-147.
- MM[ksero]
o
Janosik: Pozdrawia Was Janosik (korespondencja z Nowego Targu).
w: Przegl. Wiad. Agen. nr 17/144/, 27-IV-1988, s. 3.
O piśmie Janosik.
- MM
o
Janowska Katarzyna: Literatura drugiego obiegu w Bibliotece Jagiellońskiej.
w: Polityka 1999 nr 44 s. 58,60-61.
- op
o
Jastrzębski Bogdan: Wydawnictwa pozacenzuralne jako przedmiot badań księgoznawczych.
w: Acta Univ. Lodziensis. F. Litteraria. Łódź 1997 z. 7 s. 61-72.
- op
o
Jastrzębski Marek: Les éditions clandestines en Pologne communiste (1976-1990). Historique.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Jastrzębski Marek: [Rec.:] Kamińska Józefa [pseud.]: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981-VI 1986. Paris: Ed. Spotkania ©1988.
w: Pol. Librar. Today. Vol. 3. 1993 s. 103-107.
- op
o
Jastrzębski Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988.
Wwa: BN 1994.
24 cm, 488 s.
ISBN 83-7009-108-3.
Rec.: Zdzisław Skrok: Nowe książki. 1995 R. 47 nr 3 s. 19; Beata Dorosz: Teksty Drugie. 1996 nr 1 s. 98-108; Andrzej Paczkowski: Biul. Inf. Bibl. Nar. 1996 nr 1 s. 52-53.
- MM
o
Jastrzębski Marek: Politique et culture dans les éditions clandestines en Pologne.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Jastrzębski Marek: Stan badań nad drugim obiegiem w Polsce.
w: Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r. Łódź: WiMBP 1991 s. 10-21.
- MM
o
Jastrzębski Marek - patrz: Wojciech Chojnacki, Marek Jastrzębski: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Tom drugi. 1 I 1986-31 XII 1987. Wwa: Spotkania [1993].
- uw
Jastrzębski Marek - patrz: Józef Gajewski [pseud.]
- uw
o
Jastrzębski Marek, Roliński Adam: O problemach związanych z opracowaniem drugiego obiegu. [Rec.:] Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
w: Biul. Bibl. Jagiell. R. XLV, 1995 nr 1/2. s. 251-264.
- MM
o
Jaszuński Grzegorz: 26 zeszytów.
w: Krytyka. 1994 nr 43 s. 143-148.
Dot.: Zesz. Niezal. Myśli Lekarskiej 1984-1990.
- op
o
J.Ś. [Jakub Święcicki]: Niecenzurowana prasa krajowa.
w: Kultura. Paryż 1978 nr 10/373 s. 99-101; nr 11/374 s. 104-110; nr 12/375 s. 17-24.
- MM
o
J.Ś. [Jakub Święcicki]: Przegląd prasy niezależnej.
w: Kultura. Paryż 1979 nr 4/379 s. 99-105; nr 5/380 s. 88-91; nr 6/381 s. 89-93; nr 11/386 s. 77-80.
- MM
o
Kaczorowski Andrzej W.: Bibliografia prasy chłopskiej drugiego obiegu 1977 - 1989.
w: Pamiętnik Inst. Macieja Rataja. Zesz. 1. Wwa: Inst. Macieja Rataja 1994. s. 55-67.
- MM
o
Kaczorowski Andrzej W.: Chłopska "bibuła" (1977-1989).
w: Gromada - Rolnik Pol. Wwa 1993 nr 58 s. 3, 14.
- op
o
Kaczorowski Andrzej W.: Niezależna prasa chłopska.
w: Tyg. Rolników Solidarność. Wwa 1989 nr 8 s. 4.
Droga do Związku (5).
- MM
o
Kaczyńska Maria - patrz: Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
- uw
o
Kaczyński Andrzej: Almanzor z garstką rycerzy.
w: Rzeczpospolita, nr 29, 3-4.02.1996, s. 16.
Rec.: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- MM
o
Kaczyński Andrzej - patrz: Leon Bober [pseud.]
- uw
o
Kaczyński Z.: Wykaz tytułów prasy chłopskiej wydawanej poza zasięgiem cenzury w latach 1977-1985.
w: Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. Wwa 1992 nr 27 s. 139-142.
- op
o
Kalendarz współczesny II. 1997.
B.m.[Toruń]: Wydawn. Kwadrat b.r. [1987].
13 cm, IV,[12],101,[19] s., stdr. z masz., c. 300 zł.
Zaw. m. in.:
- Biblioteki wydawnictw niezależnych. s. 38;
- Wydawnictwa niezależne. s. 39-40;
- Prasa niezależna w regionie toruńskim. s. 88-91.
- MM
o
Kamińska Elżbieta [oprac.] - patrz: Katalog czasopism niezależnych w Książnicy Pomorskiej wydanych w latach 1980-1989. Szczecin: KP 1994.
- uw
Kamińska Józefa [pseud.] - właśc. nazw. Władysław i Wojciech Chojnacki.
- uw
o
Kamińska Józefa [pseud.]: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981-VI 1986.
Paris: Ed. Spotkania ©1988.
22 cm, 555,[3] s.
ISBN 2-86914-037-1. T. 2 - patrz: Wojciech Chojnacki, Marek Jastrzębski: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. Tom drugi. 1 I 1986-31 XII 1987. Wwa: Spotkania [1993].
Rec.: Jastrzębski Marek: Pol. Librar. Today. Vol. 3. 1993 s. 103-107.
- MM
o
Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta: Bez cenzury. 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia.
Wwa: IBL 1999.
25 cm, XLVIII, 1156 s.
Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", IBL PAN.
Przy współpr. Krystyny Tokarzówny. ISBN 83-87456-33-0.
Rec.: Lidia Burska: Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 149-152; Andrzej Paczkowski: Nowe Książ. 2000 nr 4 s. 30-31.
- MM
o
Kantorosinski Zbigniew [compiled by] - patrz: The Independent press in Poland 1976-1990. Holdings in the European and Prints and Photographs Divisions, Library of Congress. Washington: The Library 1991.
- uw
o
Kapczyński Piotr: Drukowanie bibuły uwalniało od poczucia bezsilności.
w: Stan Wojenny. Wspomnienia i oceny. Pelplin: Bernardinum 1999. - s. 134-142.
- MM
o
Karkoszka Henryk - patrz: Własne życie. O krakowskich wydawn. niezal. rozm.: Henryk Karkoszka, szef OL, Lesław Maleszka, red. OL oraz Bogdan Rogatko. w: Tyg. Solidarność. nr 22(59).
- uw
o
Kasprzykowski Artur: Bibuła.
w: Gaz. Prowincjonalna. Bielsko-Biała 1989 nr 3.
- MM [znaleźć]
o
Kasprzykowski Artur: Solidarność Podbeskidzia - życiorys.
w: Solidarność Podbeskidzia. Bielsko-Biała 1991 nr 1/153/ s. 5.
- MM
o
Katalog czasopism niezależnych Działu Wydawnictw Periodycznych. 1976-1990.
Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy. Bibl. Główna 1995.
21 cm,.[4],76 s.
Oprac.: Elżbieta Kowalska, Joanna Skrzypkowska. ISBN 83-905244-3-0. Zaw.: 327 poz.
- op
o
Katalog czasopism niezależnych w Książnicy Pomorskiej wydanych w latach 1980-1989.
Szczecin: KP 1994.
21 cm, 116 s.
Oprac.: Elżbieta Kamińska i in. Książnica Pomorska. Czasopisma szczec.: 72 tyt.; czasopisma z kraju i za granicą: 362 tyt.
- op
o
Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. Wyd. I.
Wwa: Ośrodek Karta 1995.
20 cm, 116 s.
Agnieszka Rudzińska - koordynacja całości. ISBN 83-86713-03-8.
- MM
o
Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. Wyd. II.
Wwa: Ośrodek Karta 1996.
20 cm, 150,[2] s.
Agnieszka Iwaszkiewicz - oprac. całości; Agnieszka Rudzińska - koordynacja. ISBN 83-86713-15-1.
- MM
o
Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Kr.: Bibl. Jagiellońska; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księg. Akademicka 2001.
24 cm, 469,[3] s.
Bibliotheca Iagellonica, Fontes et Studia; T. 12.
Wstęp i opracowanie: Jan Brzeski, Adam Roliński. ISBN 83-7188-470-2. ISSN 1425-851X.
- MM
o
Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1990 w zbiorach Ośrodka Karta.
Wwa: Karta 1999.
21 cm, 180 s.
ISBN 83-910771-9-5.
- op
o
Katalog prasy podziemnej nadesłanych do Biblioteki Polskiej i Komitetu Solidarności w Paryżu w drugim półroczu 1986 roku.
w: Kontakt. Paryż 1987 nr 1/2(57/58) s. 223-234.
Poprzednia cz. patrz: Zbiory krajowej prasy niezależnej. w: Kontakt. Paryż 1986 nr 9(53) s. 155-159.
- MM
o
Katalog prasy podziemnej w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Nowe nabytki z 1987 roku.
w: Kontakt. Paryż 1987 nr 10(66) s. 150-153.
- MM
o
Katalog prasy podziemnej w Bibliotece Polskiej w Paryżu - nowe nabytki pażdziernik 1987 - maj 1988.
w: Kontakt. Paryż 1988 nr 7/8(74/75) s. 252-257.
- MM
o
Katalog zawartości polskiej prasy niezależnej za rok 1986.
Paryż:
druk.
wspomniano w: Marek Jastrzębski: Stan badań nad drugim obiegiem w Polsce. w: Drugi obieg. Łódź: WiMBP 1991 s. 18.
- op
o
Katalog zawartości polskiej prasy niezależnej za rok 1987.
Paryż: Kontakt 1988
druk.
wspomniano w: Marek Jastrzębski: Stan badań nad drugim obiegiem w Polsce. w: Drugi obieg. Łódź: WiMBP 1991 s. 18; Kontakt. Paryż 1989 nr 1/2(81/82) s. 256
- op
o
Katalog zbiorów Archiwum Opozycji (do 1990 roku). Wyd. I.
Wwa: Ośrodek KARTA 2001.
21 cm, 358,[2] s.
ISBN 83-88288-06-7.
- MM
o
Kessler-Chojecka Jolanta [rozm.]: Elity robotnicze - dorobkiem Solidarności. Rozmowa z redaktorami pisma "Wola".
w: Kontakt. Paryż 1987 nr 4(60) s. 1-16.
- MM
o
Kiepurska Halina: [Rec.:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Wwa: BN 1992.
w: Kwart. Hist. 1994 nr 3 s. 106-111.
- op
o
Klejnocki Jarosław: Fenomen drugiego obiegu.
w: Odra. Wr. 1990 nr 5 s. 54-60.
- MM[ksero]
o
Klincz Jan [pseud.] - właśc. nazw.: Joanna Szczęsna.
- uw
o
Klincz Jan [pseud.]: Co kwartał 5000 stron ... O podziemnych periodykach.
w: Tyg. Mazowsze. nr 245, 6 IX 1988, s. 1-3.
- MM
o
Klincz Jan [pseud.]: Rajd po skrzynkach.
w: Tyg. Mazowsze. nr 218, 29 VII 1987, s. 1, 3.
- MM
o
Kobyliński Anatol: Wędrówki pana Anatola.
Wwa: Of. Wydawn. Agawa 1996.
24 cm, 234,[6] s.
Seria: Literatura Faktu.
ISBN 83-85571-05-1.
- MM
o
Kobylinski Anatol - patrz: Ausstellungskatalog. Das Recht auf freies Wort. Die Kampf d. "Solidarność" in Polen, Dez. 1981 - Dez. 1985. [Eichstätt]: [s.n.], 1986.
- uw
o
Kocójowa Maria: Informacja o wydawnictwach drugiego obiegu w Polsce i na świecie.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 61-68.
- MM
o
Kołakowski Leszek - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Kołodziej Michał: Podziemne struktury NSZZ "Solidarność" (13.XII.1981 - 13. XII.1984).
w: Zesz. Hist. 1985 z. 72 s. 65-90.
- MM
o
Konderak Adam: Bibliografia prasy Solidarności. 28 VIII 1980-12 XII 1981.
Lubl.: Ofic. Wydawn. Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodniego 1990.
21 cm, 156 s.
ISBN 83-85168-00-1.
Rec.: Madala T.: Prywatna bibliografia. Ethos. R. 3, 1990 nr 3/4(11/12) s. 466-471; Ewa Cytowska. Kwart. Hist. Prasy Pol. R. XXXI. 1992 nr 2 s. 119-120.
- MM
o
Konderak Adam: Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego.
Lubl.: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej 1998.
23 cm, 298,[3] s.
ISBN 83-227-1250-2.
Rec.: Dąbrowski Marcin: Tradycje polskiej "bibuły". Wokół "Bibliografii prasy opozycyjnej PRL do stanu wojennego " Adama Konderaka. w: Tyg. Solidarność. 1999 nr 7 s. 18; Dagilis Waldemar. Akcent 1999 nr 2 s. 158-159.
- MM
o
Koniec drugiego obiegu?
w: Ośw. Niezal. Łódź 1988 nr 22-23 s. 1,3.
- MM
o
Kowalczyk Roman: Łódzki strajk studencki.
Wwa: Nowa 1992.
21 cm, 293,[2] s.
Archiwum "Solidarności".
ISBN 83-7054-035-X.
Na s. 11-17: Przegląd literatury i źródeł.
- MM
o
Kowalik Anastazja: Pisma opozycji politycznej 1978 - 1989 w zbiorach Pracowni Dokumentacji i Informacji Naukowej Inst. Nauk Polit. Uniw. Wrocławskiego.
w: Polski przełom polityczny 1989. Między totalitaryzmem a demokracją. Materiały sympozjum politologicznego. Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1990 s. 335-369.
289 tyt. czas.
- op
o
Kowalska Elżbieta [oprac.] - patrz: Katalog czasopism niezależnych Działu Wydawnictw Periodycznych. 1976-1990. Wwa: Bibl. Publ. m. st. Wwy. Bibl. Główna 1995.
- uw
Kowalski Mirosław [rozm.] - patrz: Boguta Grzegorz: Jak zostać wydawcą. Rozm. z [...], przedst. Niezal. Ofic. Wydawn. Tyg. Solidarność. Wwa nr 20, 14.08.1981.
- uw
o
Kozanecka Agnieszka: Krakowska "Arka" w latach 1983-1989.
Kr.: 1994.
Praca magisterska w oparciu o bazę BJ.
- op
o
Kozicki Zygmunt: Polska prasa niezależna w latach 1975 -1981.
w: Biul. Niezal. Zrzeszenia Studentów UMCS. Lubl. 1981 nr 12 s. 11-16.
- MM
o
Kozieł Jacek: "Drugi obieg" i niezależne życie literackie w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Łódź: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 1993.
21 cm, [2],28 s.
Nakł. 150 egz.
- MM
o
Kozłowska Nina: Fremdspachige Literatur in polnischen Untergrundpublikationen.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Kozlowski Nina - patrz: Ausstellungskatalog. Das Recht auf freies Wort. Die Kampf d. "Solidarność" in Polen, Dez. 1981 - Dez. 1985. [Eichstätt]: [s.n.], 1986.
- uw
o
Kozłowski Jacek: Osąd moralny stanu wojennego będzie coraz bardziej jednoznaczny.
w: Stan Wojenny. Wspomnienia i oceny. Pelplin: Bernardinum 1999. - s. 148-154.
- MM
o
Koźmin M.: Gdy res oznaczał owoc zakazany.
w: Gaz. Krakowska. 1991 nr 282.
Zaw. relację wicedyr. BJ Andrzeja Lechowskiego.
- op
o
Krajowe wydanie «Kultury».
w: Kultura. Paryż 1979 nr 9/384 s. 80-83.
- MM
o
Krawczyk Jacek - patrz: Instytut Literacki w Kraju. w: Kultura. Paryż 1989 nr 1/496-2/497 s. 194-199; nr 5/500 s. 196-198; nr 11/506 s. 144-145; 1990 nr 5/512 s. 139-140; 1991 nr 1/520-2/521 s. 189-190.
- uw
o
Krawczyk Marek: Von Untergrunddruckereien zu offiziellen Verlagen. Gezeigt am Beispiel des Verlags PoMOST.
w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- MM
o
Kronman-Czajka Wanda - patrz: Książki niezależne '87. Wwa: b.w. 1990 oraz: Wwa: BN 1991.
- uw
Król Joanna [oprac.] - patrz: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- uw
o
Krzemiński Ireneusz: Res Publica? Uwagi o myśleniu i polityce.
w: Res Publica. Wwa 1988 nr 8 s. 17-21.
- MM
o
Książki nadesłane. [wykaz publikacji niezależnych druk. w piśmie Akces Wrocław]
- Książki nadesłane. Akces Wrocław 1989 nr 3-4 s. 40, 47, 56, 70.
- MM
o
Książki nadesłane. [wykaz publikacji niezależnych druk. w piśmie Kult. Niezal.]
- Książki nadesłane. Kult. Niezal. 1989 nr 47 s. 158-160.
- następne części pt.: Nowości wydawnicze.
- MM
o
Książki nadesłane [wykazy publikacji niezależnych druk. w piśmie Obecność. Wr.]
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1983 nr 1 s. 18, 24, 36, 51.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1983 nr 2 s. 33, 56, 60.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1983 nr 3 s. 13, 41, 52.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1983 nr 4 s. 37, 50, 53, 80.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1984 nr 5 s. 20, 32, 37, 46, 54, 65.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1984 nr 6 s. 21, 38, 60, 64, 74.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1984 nr 7 s. 36, 49, 80, 108, 115.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1984 nr 8 s. 60, 66, 98, 109.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1985 nr 9 s. 19, 22, 54, 60.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1985 nr 10 s. 25, 38, 74, 91.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1985 nr 11 s. 21, 30, 34, 62, 102, 117.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1985 nr 12 s. 31, 50, 54, 62, 85.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1986 nr 13 s. 20, 26, 48, 54, 69, 92.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1986 nr 14 s. 20, 24, 40, 88.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1986 nr 15 s. 18, 32, 72, 82.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1986 nr 16 s. 10, 14, 36, 40, 56.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1987 nr 17 s. 21-22, 26, 36, 44, 50, 82.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1987 nr 18 s. 24, 64, 97.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1987 nr 19 s. 32, 52, 66, 76, 99, 117.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1987 nr 20 s. 20, 44, 68, 72, 86, 120.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1988 nr 21 s. 44, 86.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1988 nr 22 s. 56, 87-88.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1988 nr 23 s. 16, 29, 62, 74.
- Książki nadesłane. Obecność. Wr. 1988 nr 24 s. 25-26, 28, 78.
- MM
o
Książki niezależne '87.
Wwa: b.w. 1990.
30 cm, [3],47 s.
Bibl. Uniw. w Warszawie, Koło NSZZ "Solidarność", Społ. Kom. Nauki, Bibl. Narodowa.
Red. całości przygot. Głowacka, Wanda Kronman-Czajka i Anna Sitarska. Tekst przeznaczony do recenzji przed drukiem.
- MM[ksero]
o
Książki niezależne '87.
Wwa: BN 1991.
30 cm, [4],35,[1] s.
Bibl. Uniw. w Warszawie, Koło NSZZ "Solidarność", Społ. Kom. Nauki, Bibl. Narodowa.
Red. całości przygot. Teresa Głowacka, Wanda Kronman-Czajka i Anna Sitarska. ISBN 83-7009-096-6.
- MM
o
Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989.
Wwa: IBL 1995.
20 cm, 285,[2] s.
Oprac. zespół: Cecylia Gajkowska, Joanna Król, Irena Stemplowska, Dobrosława Świerczyńska [red.]. Przedmowa: Andrzej Friszke. ISBN 83-85605-67-3.
Rec.: Andrzej Kaczyński: Almanzor z garstką rycerzy. Rzeczpospolita. 3-4.02.1996; Marcin Gugulski: Do redakcji. Rzeczpospolita. 24-25.02.1996; Jan Gondowicz: Magdalenka sprzed Magdalenki. Ex Libris nr 98, czerwiec 1996, s. 16; Marcin Gugulski: Arcana. 1996 nr 2 s. 153-158; Lidia Burska: Teksty Drugie. 1996 nr 6 s. 109-112; Maria Kunowska-Porębna: Akcent. 1997 nr 3 s. 145-148.
Następnym uzupełnionym wyd. jest: Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Tom V. 1971-1995. Wr.: Oss 1998.
- MM
o
Kuczyński Waldemar: [List do red.]
w: Kultura. Paryż 1983 nr 5/428 s. 156-157.
Dot. pism Słowo - Solidarność z Kanady - oraz Tyg. Solidarność z Paryża. C. d. patrz: Maciej Madeyski: [List do red.]. Kultura. Paryż 1983 nr 9/432 s. 159-160.
- MM
o
Kudelski Zdzisław: O Herlingu-Grudzińskim w "drugim obiegu".
w: Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty. Rok 1988. Zesz. 1. Toruń: Uniw. M. Kopernika 1998 s. 53-60.
- MM
o
Kunowska-Porębna Maria: [Rec.:] Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
w: Akcent. 1997 nr 3 s. 145-148.
- op
o
Kupisz Włodzimierz: Wydawcy z "konspiry".
w: Express Ilustr. Łódź 1990 nr 111 s. 3.
- op
o
Kurski Jacek: W zawieszeniu.
w: Tyg. Gdański nr 15, 26.11.1989 r., s. 11.
[o Krzysztofie Turowskim - napisał we Francji doktorat o Tyg. Mazowsze w stanie wojennym. Był red. przeglądu prasy podziemnej w RWE]
- MM
o
Kuziak Dariusz - patrz: Wołkowycka Marta, Kuziak Dariusz: Na powierzchni [wydawnictwa podziemne dziś].
- uw
Kwiatkowska Jadwiga [pseud.] - właśc. nazw.: Aleksander Wirpsza.
- uw
o
Kwiatkowska Jadwiga [pseud.]: Co nowego w Ruchu Niezależnym.
w: Kultura. Paryż 1980 nr 7/394-8/395 s. 139-152.
- MM
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane