Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 16.04.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Bibliografia tekstów dotyczących polskich
wydawnictw niezależnych 1976 - 1989.
Część II: D - H.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Dabert Dobrochna: Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego. Wyd. I.
Pozn.: Wydawn. WiS 1998.
21 cm, 278 s., [18] s. ilustr.
ISBN 83-87346-55-1.
Rec.: Agnieszka Dębska. Napis 1999, Ser. V, s. 363-367.
- MM
o
Dagilis Waldemar.
w: Akcent. 1999 nr 2 s. 158-159.
[Rec.:] Adam Konderak: Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego. Lubl.: Wydawn. UMCS 1998.
- op
o
Dąbrowska Danuta: Literatura w szczecińskiej prasie niezależnej 1980-1990. Rekonesans.
w: Prz. Zach.-Pom. 1995 z. 2 s. 145-171.
- op
o
Dąbrowska Danuta: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990.
Szczecin: Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 1998.
24 cm, 206,[1] s.
Rozprawy i Studia; Uniw. Szczeciński, ISSN 0860-2751; t. 286.
ISBN 83-87341-72-X.
Rec.: Agnieszka Dębska. Napis 1999, Ser. V, s. 363-367.
- op
o
Dąbrowska Danuta: Szczecińskie czasopisma drugiego obiegu w latach 1980-1990.
w: Kron. Szczec. 1992/1993 druk 1994 s. 166-171.
- op
o
Dąbrowski Marcin: Historia i pasja.
w: AWS 1998 nr 26.
- op
o
Dąbrowski Marcin: Tradycje polskiej "bibuły". Wokół "Bibliografii prasy opozycyjnej PRL do stanu wojennego " Adama Konderaka.
w: Tyg. Solidarność. 1999 nr 7 s. 18.
[Rec.:] Adam Konderak: Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego. Lubl.: Wydawn. UMCS 1998.
- op
o
Dąbrowski Mirosław: Bibuła akademicka.
w: Brulion. 1989 nr 10 s. 187-191.
- MM
o
Dąbrowski Ryszard: Polska 1976-1982. Fakty, zdjęcia, dokumenty.
Berlin: Pogląd ©1988.
30 cm, 140 s.
ISBN 3-924686-11-4.
Zaw. m. in. wykaz prasy niezależnej.
- op
o
Dehnel-Szyc Małgorzata, Stachura Jadwiga: Gry polityczne. Orientacje na dziś.
Wwa: Volumen 1991.
24 cm, 295,[1] s.
ISBN 83-85218-19-X. [Polska scena polityczna w latach 1989 - 1991.]
- MM
o
Dekoder: Informacja nr 1.
w: RIS. 1988 nr 7-8.
O bibliografii prasy niezależnej.
- op
o
Dereń A. M.: Ważniejsze czasopisma niezależne na Dolnym Śląsku w latach 1980-1981.
w: Polityczno-prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980-1983. Wr.: Wydawn. PW 1994 s. 11-18.
- op{egz. w MBPŁ}
o
Dębska Agnieszka: Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego.
w: Napis 1999, Seria V, s. 333-346.
- MM[ksero]
o
Dębska Agnieszka: Strajk z perspektywy uczestnika. Poezja Sierpnia 1980.
w: Lit. Lud. 2001 nr 4/5 s. 79-88.
- MM[ksero]
o
Do red. Wolnego Czynu dotarły kolejne inf., dotyczące pism ...
w: Wolny Czyn Kat. 1988 nr 12 s. 20.
- MM
o
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR".
Wwa: PWN; Londyn: Aneks 1994.
24 cm, 780,[2] s.
Wstęp i oprac.: Andrzej Jastrzębski. ISBN 83-01-11201-8.
- MM
o
Domagalski Włodzimierz: Niezależny ruch wydawniczy w Łodzi w latach 1977 - 1989.
w: Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r. Łódź: WiMBP 1991 s. 22-29.
- MM
o
Dorosz Beata: Co można wyczytać z bibliografii "Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989".
w: Puls 1992 nr 56 s. 77-86.
Tekst wygłoszony na spotkaniu promocyjnym w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich 24 marca 1992 roku.
- MM
o
Dorosz Beata: Literatura i krytyka literacka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych.
w: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. T. 2. Wwa: BN 1992. - s. 335-355.
- MM
o
Dorosz Beata: Literatura i krytyka literacka w podziemiu.
w: Tyg. Solidarność. nr 27(94), 06.07.1990 r., s. 16.
- MM
o
Dorosz Beata: [Rec.:] Marek Jastrzębski: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988. Wwa: BN 1994.
w: Teksty Drugie. 1996 nr 1 s. 98-108.
- op
o
Dorosz Beata - patrz: Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych). Wr.: Wydawn. Wiedza o Kulturze 1991.
- uw
o
Dotacje pozwalają nam utrzymać się przy życiu.
w: Brulion. 1987/88 nr 4 s. 149-155.
Z szefem NOWej rozm. L.
- MM
o
Dotarły do nas. [wykazy publikacji niezależnych druk. w piśmie Inf. Solidarności Reg. Mazowsze. Wwa.]
- Rubryka istnieje w nr.: 44 (4.05.1982); 60 (29.06.1982); 80 (17.09.1982); 85 (5.10.1982); 93 (2.11.1982); 94 (5.11.1982); 100 (10.12.1982); 105 (4.01.1983); 120 (1.03.1983); 157[aneks] (6.09.1983); 159[aneks] (20.09.1983); 161 (4.10.1983); 165 (18.10.1983); 167 (25.10.1983); 169 (8.11.1983); [nr ?] (pocz.02.1984); [nr ?] (28.02.1984); [nr ?] (pocz.09.1984); [nr ?] (pocz.10.1984); [nr ?] (pocz.11.1984).
Numerów nie wymienionych nie posiadam, bądź nie ma w nich rubryki, bądź w posiadanej wersji przebitkowej albo powielanej rubryki nie umieszczono.
- MM
o
Drugi obieg i Boston.
w: Kult. Niezal. 1986 nr 18 s. 94.
[o wystawie polskich publikacji podz. z lat 1977-85 w dn. od 13.12.1985 do końca stycznia 1986 r. w Bostonie[?] w największej bibl. uniw. Harvarda - opr. kustosz Ewa Wołyńska.
- MM
o
Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažwydasa w Wilnie.
Kr.-Wilno: Księg. Akademicka 1994.
24 cm, 48 s.
Wydawn. "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789, nr 13.
Oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. ISBN 83-901827-0-X. Zaw. m. in.:
- L. Maleszka: O drugim obiegu wydawniczym. - s. 8-15;
- Adam Roliński: Drugi obieg wydawniczy w Polsce powojennej. - s. 16-29;
- Jan Brzeski: Drugi obieg wydawniczy w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. - s. 30-45.
- op
o
Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r.
Łódź: WiMBP 1991.
21 cm, 56 s., nakł. 300 egz.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódź.
Zaw.:
- Władysław Chojnacki: Z dziejów drugiego obiegu w Polsce. s. 5-9;
- Marek Jastrzębski: Stan badań nad drugim obiegiem w Polsce. s. 10-21;
- Włodzimierz Domagalski: Niezależny ruch wydawniczy w Łodzi w latach 1977 - 1989. s. 22-29;
- Andrzej Gawroński: O łódzkim "Pulsie" uwag kilka. s. 30-49;
- Andrzej Janecki: "Kurs" - próba monografii pisma i wydawnictwa. s. 50-56.
- MM
o
Domagalski Włodzimierz, Janecki Andrzej: Bibliografia łódzkich wydawnictw niezależnych 1977-1989.
Łódź: WiMBP 1992.
21 cm, 40,[4] s.
Woj. i Miejska Bibl. Publ. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Nakł. 100 egz.
- MM
o
Duda Wojciech - patrz: (WD) [krypt.]
- uw
o
Dunajska Katarzyna: Niezależne oficyny wydawnicze w Gdańsku w latach 1977 -1989.
Gdańsk: 1991.
28 cm, [3],105 s., [9] s. tabl.
Uniw. Gdański.
Praca magisterska napisana pod kier. doc. dr hab. Wiktora Peplińskiego w Zakł. Nauki o Książce.
- MM[ksero]
o
Dwieście lat polskiej prasy podziemnej - patrz: [Władysław Chojnacki]: Dwieście lat polskiej prasy podziemnej
- uw
o
Dwyer Joseph D.: Solidarność. The Polish Uncensored Press. Holdings of the Hoover Institution. 1977-1982.
Stanford: Hoover Institution 1982.
28 cm, [45] leaves.
Hoover Institution on War, Revolution, and Peace. East European Collection.
[Volynska-] Bogert, Rimma.
- op{BJ: R 3852 III Rara}
o
Dwyer Joseph D., Siekierski Maciej: Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Institution.
Stanford, Calif.: Hoover Institution 1986.
28 cm, 106 k.
Hoover Institution on War, Revolution and Peace.
Comp. by Joseph D. Dwyer, Maciej Siekierski. Introd. by Maciej Siekierski.
- op{Hoover Z2529 .D89 1986, to wydanie znał i cytował Władysław Chojnacki}
o
Dwyer Joseph D. - patrz: Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Polish uncensored serials 1976-1985. Holdings at the Hoover Inst.. Stanford: Hoover Inst., November 1985; Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.[compiled]: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst. Press, March 11, 1988; Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Solidarność. Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Inst. Cz. 1: Serials. Stanford 1991.
- uw
o
Dzianisz Paweł: Bibuła.
w: Tyg. Gdański. nr 29(49), 22.07.1990 r., s. 5.
Wystawa "Bibuła. Ziemia Gdańska 1977-1989" w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Organizatorzy: dr Jerzy Kukliński (Muz. Historii M. Gdańska), Mirosław Rybicki (Wydawn. Młoda Polska), Jerzy Kowalski (Wydawn. Gdańskie), Marek Biernacki (Spółdz. Pr. Usług Wysokościowych Gdańsk).
- MM
o
Dzieniakowska Jolanta - patrz: Mieczysław Jerzy Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska: Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. Bibliografia. T. 2. 1945-1989. Kielce: WŚ 1996.
- uw
o
Federowicz Grażyna: Stan prac nad bibliografią podziemnych druków zwartych.
w: Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja. Wwa: Bibl. Narodowa 1996 s. 127-133.
- op{egz. w MBPŁ}
o
Federowicz Grażyna, Gromadzińska Krystyna, Kaczyńska Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989.
Wwa: BN 1995.
29 cm, 498,[2] s.
Bibl. Nar. Inst. Bibliograficzny. ISBN 83-7009-163-6.
Rec.: Marek Jastrzębski, Adam Roliński: O problemach związanych z opracowaniem drugiego obiegu. Biul. Bibl. Jagiell.. R. XLV, 1995 nr 1/2. s. 251-264; Andrzej Paczkowski: Biul. Inf. Bibl. Nar. 1996 nr 1 s. 52-53.
- MM
o
Fedor Jacek: Odzysk.
w: Tyg. Gdański. nr 19(39), 13.05.1990 r., s. 13.
Zwrot do archiwum Zarz. Reg. "S" Gdańskiego czterech ton bibuły z SB, oraz zapowiedź siedmiu ton z OPZZ.
- MM
o
Fedrigo Claudio - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Filatelista podziemny. Biuletyn Towarzystwa Poczty Podziemnej. Warszawa 1992-
- NR 1, Maj 1992, 2 s.
- Numer 2, Marzec 1993, 24,IV s.
- Numer 3, Marzec 1993, 2 s.
- Numer 4, Wrzesień 1993, 4 s.
- Numer 5, Marzec 1994, 28 s.
- Numer 6, Czerwiec 1994, 4 s.
- Numer 7, Lipiec 1994, 4 s.
- Numer 8, Październik 1994, 6 s.
- Numer 9, Listopad 1994, 8 s.
- Numer 10, Grudzień 1994, 8 s.
- Numer 11, Kwiecień 1995, 8 s.
- Numer 12, Maj 1995, 8 s.
- Numer 13, Sierpień 1995, 8 s.
- Numer 14, Wrzesień 1995, 8 s.
- Numer 15, Grudzień 1995, 8 s.
- Numer 16, Kwiecień 1996, 8 s.
- Numer 17, Czerwiec 1996, 8 s.
- Numer 18, Październik 1996, 8 s.
- Numer 19, Kwiecień 1997, 8 s.
- Numer 20, Kwiecień 1998, 8 s.
- Numer 21, Czerwiec 1998, 8 s.
- Numer 22, Luty 2000, 20 s.
- Numer 23, Sierpień 2000, 8 s.
- MM
o
Filipkowska Hanna: "Spotkania". Niezależne Pismo Młodych Katolików.
w: Literatura źle obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Inst. Badań Lit. PAN 27.X. - 30.X.1981. Londyn: Polonia 1984.
- op
o
Filipkowska Hanna: "Spotkania". Niezależne Pismo Młodych Katolików.
w: Literatura źle obecna. Rekonesans. Materiały z konferencji naukowej Inst. Badań Lit. PAN 27.X. - 30.X.1981. Kr.: -X- 1986 s. 54-60.
- MM
o
Filolodzy contra komunizm. (Rozm. z red. ARKI).
w: Kultura. Paryż 1987 nr 1/472-2/473 s. 173-190.
- MM
o
Filolodzy contra komunizm. (Rozm. z red. ARKI).
w: Antyk. 1988 nr 3/4 s. 5-19.
Przedr. z: Kultura. Paryż 1987 nr 1/472-2/473 s. 173-190.
- MM
o
Frazik Wojciech: Bibliografia druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury w Krakowie w latach 1978-1990.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 109-216.
- MM
o
Frazik Wojciech: Niezależny ruch wydawniczy w Krakowie po 13 grudnia 1981 roku.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 31-43.
- MM
o
Friszke Andrzej [przedm.] - patrz: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- uw
Gadomski Józef Wojciech [pseud.] - właśc. nazw. Andrzej Sulikowski.
- uw
o
Gadomski Józef Wojciech [pseud.]: Promieniowanie wolnego słowa.
w: Kultura. Paryż 1985 nr 4/451 s. 83-98.
- MM
o
Gajewski Józef [pseud.] - właśc. nazw. Marek Jastrzębski.
- uw
o
Gajewski Józef [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych i wybranych czasopism wydanych w Polsce poza zasięgiem cenzury w okresie 13.12.1981 - 31.12.1983.
Wwa: b.w. 1985.
A4, [116] k., masz. przeb.
- op
o
Gajewski Józef [pseud.]: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982 -1986.
Kr.: OL 1988.
21 cm, XI,247,[1] s.
Arch. Solidarności t. 19. Seria: Relacje i opracowania.
Tyt. na obw.: Poza zasięgiem cenzury 1982-1986.
Rec.: Leon Bober [pseud.]: Wszystkie nasze książki. Kult. Niezal. 1989 nr 47 s. 155-156; W drugim obiegu. Metrum 1989 nr 7/8 s. 101; Adam Mielczarek: Pomnik wystawiony sobie. Res Publica 1989 nr 6 s. 91-92; Leszek Szaruga [pseud.]: Wydane w podziemiu. w: Kultura Paryż 1989 nr 9/504 s. 150-155; I.W.: Bestsellery. w: Grizzly 1989 nr 10 s. 30.
- MM
o
Gajkowska Cecylia [oprac.] - patrz: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- uw
o
Gawroński Andrzej: O łódzkim "Pulsie" uwag kilka.
w: Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na seminarium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi. Łódź, 6 czerwca 1991 r. Łódź: WiMBP 1991 s. 30-49.
- MM
o
Gebert Konstanty(Dawid Warszawski): Niezależność prasy.
w: Tyg. Solidarność. nr 8(45), 21.07.1989, s. 5.
[tekst wygł. w dyskusji na zjeździe reaktywowanego SDP 26.06.1989 r.]
- MM
o
Gebert Konstanty - patrz: Dawid Warszawski [pseud.]
- uw
o
Glogier Marek Tymoteusz: "W Kręgu". Pismo krakowskich duszpasterstw akademickich w latach 1981-1990. Geneza i dzieje pisma w latach 1981-1983.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 81-99.
- MM
o
Gluza Zbigniew - patrz: Z.G. [krypt.]
- uw
o
Głębocki H.: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie w latach 1977-1980.
w: Więź. 1992 nr 5.
- op
o
Głębocki Henryk: Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 1977-1980.
w: Więź. 1994 nr 6(428) s. 115-137.
- MM
o
«Głos» Nr 1.
w: Kultura. Paryż 1977 nr 12/363 s. 68-69.
- MM
o
Głos. Niezależny miesięcznik społeczno - polityczny.
Paryż: IL 1980.
21 cm, 271,[1] s.
[wybór art. z nr 1-10].
- MM
o
Głowacka Teresa - patrz: Książki niezależne '87. Wwa: b.w. 1990 oraz: Wwa: BN 1991.
- uw
o
Goban-Klas Tomasz: Mass media w Polsce. 1989-1992. Rekonstrukcja sfery publicznej.
Kr.: Uniw. Jagielloński; Prac. Socj. Kult. i Komunikowania 1992.
21 cm, 124 s.
- op
o
Gołąb Włodzimierz: Przyczynek do bibliografii wydawnictw podziemnych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Pozn.: Wydawn. AR 1993.
25 cm, 32 s.
Zeszyty Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Poznaniu. z. 1.
- op
o
Gołębiewski Grzegorz: [Rec.] Pawłowicz Jacek: Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w woj. płockim 1980-1989. Cz. 1: Oficyny i wydawn. podziemne. Płock: 1995.
w: Not. Płoc. 1995 [nr] 4 s. 55-56.
- op
o
Gondowicz Jan: Magdalenka sprzed Magdalenki.
w: Ex Libris nr 98, czerwiec 1996, s. 16.
Rec.: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- MM
o
Gromadzińska Krystyna - patrz: Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Wwa: BN 1995.
- uw
o
Gugulski Marcin: Do redakcji.
w: Rzeczpospolita. 24-25.02.1996.
Reakcja na rec.: Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
- MM
o
Gugulski Marcin: [Rec.:] Kto był kim w drugim obiegu ? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976 - 1989. Wwa: IBL 1995.
w: Arcana. 1996 nr 2 s. 153-158.
- op
o
Handke Waldemar: "Solidarność leszczyńska". Bibliografia zawartości 1980-1990.
Leszno: ISGR 2000.
21 cm, 28,[1] s.
Inst. im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego. Bibl. "Grota"; nr 1.
ISBN 83-913624-1-8.
- op
o
Hausner Wojciech: "Czuwajmy" - Harcerskie pismo niezależne.
w: Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku. Kr.: Secesja 1993. - s. 69-73.
- MM
o
Herling-Grudziński Gustaw - patrz w: Papierowa rewolucja. Les éditions clandestines en Pologne communiste 1976-1990. Fribourg, Suisse: Bibliotheque cantonale et universitaire ©1992.
- uw
o
Hewetson Janina Katz: Krakowska "Arka".
w: Kultura. Paryż 1985 nr 11/458 s. 130-132.
- MM
o
Hirsch Helga: [Art. dot. niezależnej publicystyki w Polsce].
w: Osteuropa [Niemcy] nr 7/84.
Tłum. obszernych [ok. 80 %] fragm. w: Kurs 1985 nr 14 s. 17-26.
- op
o
Hirsch Helga: Niezależna publicystyka w Polsce.
w: Kurs 1985 nr 14 s. 17-26.
Tłum. obszernych [ok. 80 %] fragm. art. z: Osteuropa nr 7/84 wyd. przez Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde.
- MM
o
Hoffmann Jerzy: Podziemne wydawnictwa polskie Frankfurt 82.
w: Kontakt. Paryż 1982 nr 7 s. 59-60.
- MM
o
Hoffmann Krzysztof - patrz: Cyryl Iwański [pseud.]
- uw
o
(Holewiński Wacław, Markiewicz Jarosław): Niezależny ruch wydawniczy w nowej sytuacji... Rozmowa z przedstawicielami wydawnictwa "Przedświt".
w: Kontakt. Paryż 1989 nr 5/85 s. 25-33.
Rozm. Konrad W. Tatarowski.
- MM
o
Holzer Ryszard - patrz: - Albin Oliwa [pseud.]
- uw
Hoover Institution - Holdings of Polish uncensored publications since 1976 [wykaz chronologiczny publikacji]:
- Bogert Rimma, Dwyer Joseph D.: The Polish Uncensored Press. Holdings of the Hoover Inst. 1977 - 1982. Stanford: Hoover Inst. 1982.
- Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Polish uncensored serials 1976-1985. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst., November 1985.
- Dwyer Joseph D., Siekierski Maciej: Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst. 1986.
- Siekierski Maciej M.: Polish uncensored publications since 1976-1986. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst. 1987.
- Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.[compiled]: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Inst. Stanford: Hoover Inst. Press, March 11, 1988.
- Siekierski Maciej: Polish uncensored publications since 1976. Holdings at the Hoover Inst. [Vol. 1-2]. Preliminary ed. Stanford: Hoover Inst. 1989.
- Siekierski Maciej, Dwyer Joseph D.: Solidarność. Polish uncensored publications 1976-1986. Holdings at the Hoover Inst. Cz. 1: Serials. Stanford 1991.
- Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Guide to the Polish independent publications, 1976-1990, in the Hoover Inst. Archives. Stanford: Hoover Inst. Press 1995.
- Siekierski Maciej, Lazarski Christopher: Polish independent publications, 1976-1990. Guide to the collection in the Hoover Inst. Archives. Stanford: Hoover Inst. Press 1999.
- uw
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane