Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 28.05.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989.
Druki antysolidarnościowe.
Część III: S - Z.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Sawicka Barbara - patrz: Kowalik Anastazja, Sawicka Barbara: Kronika życia politycznego PRL. 1982 rok. Wr.: UWrocł. 1988.
- uw
o
Scenariusz narodowej tragedii.
Wwa: Wydz. Informacji KC PZPR 1982.
29 cm, 12,[4] s.
Prawda o Polskiej Kontrrewolucji.
- op
o
Schaff Adam: Nie tędy droga !
Wwa: BGW b.r. [1991].
24 cm, 74,[2] s., 13 s. tabl.
Rozmowa z Tadeuszem Kraśko.
- MM
o
Schaff Adam: Ruch komunistyczny na rozdrożu.
Wwa: ZSP. Rada Naczelna. Wydz. Propagandy 1989.
21 cm, [2],170 s.
Bibl. IP; nr 18. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
- op
o
[Siedemnasta] XVII Regionalna Konferencja Nauk Politycznych, Bierutowice 1987.
Wr.: Wydawn. UW 1987.
24 cm, 217 s.
Uniw. Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
ISBN 83-229-0248-4.
- op
o
Siwak Albin: Od łopaty do dyplomaty.
Wwa: "Projekt" 2000.
24 cm, 232 s.
ISBN 83-87168-21-1.
- op
o
Siwak Albin: Rozdarte życie.
Wwa: "Projekt" 2000.
24 cm, 3-209,[1] s.
ISBN 83-87168-23-8.
- op
o
Skoczylas Jerzy - patrz: Bereś Witold, Skoczylas Jerzy: Generał Kiszczak mówi - prawie wszystko. Wwa: BGW 1991.
- uw
o
Sokorski Włodzimierz: Udana klęska.
Wwa: Savim-Press 1990.
141,[3] s.
- op
o
Sokorski Włodzimierz, Zawiśliński Stanisław: Wyznanie zdrajcy. Wywiad-rzeka z Włodzimierzem Sokorskim.
Chicago i Wwa: Andy-Grafik 1991.
102,[1] s., [24] s. tabl.
- op
o
Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Przeobrażenia świadomości i warianty zachowań. Materiały z konferencji, Grzegorzewice, grudzień 1982 r.
Wwa: IS UW 1984.
21 cm, 468 s.
Instytut Socjologii Uniw. Warszawskiego. Red. Stefan Nowak.
- op
o
Spychalski Krzysztof - patrz: Ochocki Marek, Spychalski Krzysztof: Byłem człowiekiem Kiszczaka Łódź: Athos [1991-2].
- uw
o
Staciwa Czesław: Doświadczenia okresu stanu wojennego, zadania sił zbrojnych w aktualnej sytuacji wewnętrznej kraju.
Wwa: Wydawn. Ministerstwa Obrony Nar. 1982.
21 cm, 49,[3] s.
Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu; Materiał do Szkolenia Politycznego Oficerów.
Zarząd Propagandy i Agitacji Głównego Zarządu Politycznego WP.
- op
o
Stan wojenny w Polsce. Refleksje prawno-polityczne.
Warszawa: Książka i Wiedza 1982.
19 cm, 267,[1] s.
Interpretacje.
Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Prusaka. ISBN 83-05-11132-6.
- MM
o
Stanuch Stanisław: Reportaż z beczki prochu.
Wwa: Książka i Wiedza 1987.
17 cm, 179,[4] s.
ISBN 83-05-11706-5.
- op
o
Stelmach Waldemar: Drugie oblicze "Solidarności".
Wwa: IWZZ 1985.
21 cm, 222,[6] s.
ISBN 83-202-0391-0.
- MM
o
Stenogramy z konferencji prasowych w Centrum Prasowym Interpress. 13.XII.1981 - 31.VII.1984. T. 1-2.
Wwa: Interpress 1985.
24 cm, 532,[3] + 470,[2] s.
Wybór i oprac. Marta Dobromirska. ISBN 83-223-2239-9.
- MM
o
Stocznia Gdańska sierpień '83. Listy do wicepremiera M. F. Rakowskiego.
Wwa: Czytelnik 1983.
21 cm, XXIX,[3],277,[3] s.
Wybór i wstęp Mieczysława Franciszka Rakowskiego. ISBN 83-07-01303-8.
- MM
o
Struktura klasowo-warstwowa a konflikty społeczne. Głosy w dyskusji na II Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej.
Wwa: Książka i Wiedza 1989.
21 cm, 13,[2] s.
Materiały, Analizy, Studia.
Red. Publ. Wydz. Ideologicznego KC PZPR.
- op
o
Surmaczyński Marian - patrz: Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie - teoria i praktyka. XVIII Regionalna Konferencja Nauk Politycznych, Bierutowice 1988 Materiały do dyskusji. Wwa: Wydawn. UW 1988; Konflikt i integracja w świadomości polskiego społeczeństwa. (1980-1985). Wwa: Wydawn. UW 1990.
- uw
o
Swietłow Witalij [rozm.] - patrz: Roguski Mirosław: Tajemna współpraca. Jak upadała PRL. Wwa: Interster 1993.
- uw
o
System polityczny PRL po 13 grudnia 1981 roku. Wybrane problemy.
Wr., Kalisz: UWrocł. 1989.
21 cm, [2],355,[2] s.
Uniw. Wrocławski. Wydz. Nauk Społ.
Pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Jerzego Sommera.
- op
o
System polityczny PRL w procesie przemian.
Wwa: ANS 1988.
21 cm, 404 s.
Siły Napędowe, Bariery i Zagrożenia Rozwoju Socjalizmu w Polsce. Akad. Nauk Społ. PZPR; 44.
Red. nauk. Jerzy Kuciński.
- op
o
Sytuacja polityczna w Polsce. Materiały z wydarzeń lipcowo-sierpniowych 1980 r.
Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Polit. 1981.
24 cm, 2 vol.
Uniw. Wrocławski. Wydz. Nauk Społ.
Wyboru dokonali Włodzimierz Milanowski, Ryszard Żelichowski.
- op
o
[Szesnasta] XVI Regionalna Konferencja Nauk Politycznych, Bierutowice 1986. Materiały do dyskusji.
Wr.: Wydawn. UW 1986.
24 cm, 107 s.
Uniw. Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
ISBN 83-229-0190-9.
- op
o
Szlachcic Franciszek - patrz: Mac Jerzy Sławomir: Przesłuchanie supergliny; Franciszek Szlachcic: Gorzki smak władzy. Wwa: Fakt 1990.
- uw
Szymański Piotr - patrz: Kałuszka Jacek, Szymański Piotr: Związki, strajki, negocjacje. Wwa: MAW 1982.
- uw
Szymczycha Dariusz [rozm.] - patrz: Rakowski Mieczysław Franciszek: Zanim stanę przed trybunałem. Wyd. I. Wwa: BGW 1992.
- uw
o
Świerkowski Ryszard: Piknik na wulkanie.
Wwa: KAW 1987.
21 cm, 378,[2] s., err.
ISBN 83-03-01670-9 [na IV s. okł. błędny ISBN].
- op
o
Tajemnice bezpieki.- patrz: Mac Jerzy Sławomir: Przesłuchanie supergliny; Franciszek Szlachcic: Gorzki smak władzy. Wwa: Fakt 1990.
- uw
o
Tejchma Józef: Kulisy dymisji. Z dziennika ministra kultury 1974 - 1977.
Kr.: Ofic. Cracovia 1991.
21 cm, 297,[3] s.
ISBN 83-85104-20-8.
- MM
o
Tejchma Józef: Polityka i kultura.
Wwa: Książka i Wiedza 1981.
17 cm, 126,[2] s.
Refleksje & Poglądy.
- MM
o
Tejchma Józef: Pożegnanie z władzą.
Wwa: "Projekt" b.r. [1996].
24 cm, 191,[1] s., [10] s. tabl.
ISBN 83-87168-00-9.
- op
o
Toeplitz Krzysztof Teodor: 16 [szesnaście] miesięcy. Felietony (sierpień 1980 - grudzień 1981).
Wwa: PIW 1983.
20 cm, 291,[1] s.
ISBN 83-06-00977-0.
- MM
o
Trzeciak Mieczysław: Upiory studenckiej jesieni.
Radom: WSI 1982.
21 cm, 109,[2] s., na prawach rpsu.
Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu.
- op
o
Trzeciak Mieczysław: Upiory studenckiej jesieni.
Wwa: Wydawn. Spółdzielcze 1983.
21 cm, 105,[3] s.
Fakty, Relacje, Pamiętniki.
ISBN 83-209-0378-5.
- MM
o
Trzeciak Mieczysław: Upiory studenckiej jesieni. Wyd. 2 rozsz.
Wwa: Wydawn. Spółdzielcze 1988.
21 cm, 196,[1] s., [27] s. tabl.
ISBN 83-209-0618-0.
- op
o
300 niespokojnych dni. Wydarzenia i fakty. Wyd. 1.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
20 cm, 153 s.
Biuro Prasowe Rzadu.
Red.: Krystyna Jaskiewicz. ISBN 83-05-11134-2 [błędny, winno być 83-05-11275-6].
- MM
o
Twerdochlib Andrzej: O naiwości i zaufaniu. Wybór felietonów i listów.
Gdańsk: KAW 1984.
20 cm, 83,[4] s.
ISBN 83-03-00737-8.
- MM
o
Tudek Andrzej - patrz: Gilejko Leszek, Tudek Andrzej: Rok 1982. Robotnicy - związki zawodowe. Wwa: IWZZ 1988.
- uw
o
Urban Jerzy: Alfabet Urbana. Od UA - Z.
Wwa: BGW 1990.
42 cm, 207,[1] s.
ISBN 83-85167-03-X.
- MM
o
Urban Jerzy: Cały Urban.
Wwa: Książka i Wiedza 1989.
21 cm, 646,[1] s.
ISBN 83-05-12137-2.
- op
o
Urban Jerzy: Gorączka.
Wwa: Książka i Wiedza 1981.
17 cm, 170,[6] s.
Refleksje & Poglądy.
- MM
o
Urban Jerzy: Gra o wszystko.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
20 cm, 211,[3] s.
ISBN 83-05-11398-1.
- op
o
Urban Jerzy: Jajakobyły. Spowiedź życia Jerzego Urbana.
Wwa: BGW, b.r. [1992].
24 cm. 268,[4] s., [32] s. tabl.
Spowiadali i zapisali Przemysław Ćwikliński, Piotr Gadzinowski. ISBN 83-7066-181-5.
- MM
o
Urban Jerzy: Pojedynek. Wtorkowe konferencje rzecznika prasowego rządu 1981-1985.
Wwa: Czytelnik 1985.
20 cm, 278,[2] s.
Oprac. Marek Rudziński. ISBN 83-07-01590-1.
- MM
o
Urban Jerzy: Prima aprilis, towarzysze.
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 137,[2] s.
ISBN 83-85167-74-9.
- MM
o
Urban Jerzy: Samosądy.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
24 cm, 186,[5] s.
ISBN 83-05-11276-4.
- MM
o
Urban Jerzy: Samosądy II.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
20 cm, 253,[2] s.
ISBN 83-05-11529-1.
- op
o
Voennoe položenie v Polše. Itogi i dostiženija.
Wwa: Interpress 1982.
20 cm, 16 s.
- op
o
W imię ocalenia narodowego
Łódź: KAW 1982.
30 cm, 15,[1] s.
Wydz. Propagandy, Agitacji i Kultury KŁ PZPR.
- MM
o
W jakim stopniu "Solidarność" była narzędziem w walce o władzę?
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
28 cm, 12,[4] s.
W odpowiedzi na pytania. 2.
Wydz. Informacji KC PZPR.
- MM
o
Walczak Jan: Ruch studencki w Polsce 1944-1984.
Wr.: Oss 1990.
24 cm, 283 s., err.
ISBN 83-04-03578-2.
- MM
o
Warunki życia i potrzeby społeczeństwa polskiego 1982. Raport z badania.
Wwa: IFiS PAN 1985.
21 cm, [2],74 s.
Aut.: Lidia Beskid [i in.].
- op
o
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku. Praca zbiorowa.
Kr.: AE 1988.
23 cm, 186 s.
Akad. Ekon. w Kr., Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Polit. w Warszawie.
Pod red. Jerzego Hausnera.
- op
o
Wiatr-Jerzy J. - patrz: Naród, władza, społeczeństwo. Księga dedykowana Jerzemu J. Wiatrowi. = Nation, power, society. Wwa: "Scholar" ©1996.
- uw
Wierzbicka Ewa: Doskonalenie własności socjalistycznej czy jej rozkład? /Krytyka koncepcji przedsiębiorstwa społecznego/. - patrz w: Odkłamanie czasu przeszłego (Krytyka antysocjalistycznych koncepcji w gospodarce). Warszawa: WSNS 1982.
- uw
o
Wilczewski Leon: Fakty oskarżają i przestrzegają.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
28 cm, 27,[4] s.
Dla aktywu interesującego się problematyką ideologiczną.
- op
o
Wilczewski Leon: Koncepcje programowe podziemia politycznego.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
20 cm, 101,[3] s.
Red. Publ. Wydz. Ideologicznego KC PZPR. Bibl. Lektora i Wykładowcy. 19.
- op
o
Wilmański Jerzy: Bez ładu i składu.
Wwa: KAW 1985.
20 cm, 88,[3] s.
ISBN 83-03-01146-4.
- op
o
Wiśniewski Wojciech: Od kryzysu do normalizacji.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
19 cm, 240 s.
Interpretacje.
ISBN 850511306X.
- op
o
Wiśniewski Wojciech - patrz: Modzelewski Edward, Wiśniewski Wojciech: Walka ideologiczna we współczesnym świecie a sytuacja polityczna w Polsce. Wwa: Książka i Wiedza 1982.
- uw
o
Wojna Józef: Ideologiczne i polityczne treści oazowego ruchu "Światło-życie".
Wwa: Książka i Wiedza 1986.
21 cm, 31 s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy; 18.
Red. Publikacji Wydz. Ideologicznego KC PZPR.
- op
o
Wojtasik Lesław: Elementy socjotechniki "Solidarnosci". Wyd. 1.
Wwa: Wydawn. MON 1982.
18 cm, 181,[3] s.
Ideologia, Polityka, Obronność.
ISBN 83-11-06874-7.
- MM
o
Wojtasik Lesław: Nastroje społeczne.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
17 cm, 162,[6] s.
ISBN 83-05-11070-2.
- op
o
Wojtasik Lesław: Podziemie polityczne. Wyd. 1.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
20 cm, 380,[4] s.
ISBN 83-05-11320-5.
- MM
o
Woźnicki Bohdan: Ekstremiści.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
28 cm, 23,[1] s.
- op
o
Wybrane problemy funkcjonowania systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych.
Wwa, Wr.: PWN 1988.
24 cm, 232 s.
Acta Universitatis Wratislaviensis; no 969. (Nauki Polityczne, ISSN 0137-1061; 32).
Red.: A. Antoszewski. ISBN 83-01-08697-1.
- op
o
Zambrowski Antoni: Byłem synem czerwonego dygnitarza ...
Piła: Angraf 1990.
190,[2] s.
- op
o
Zawiśliński Stanisław - patrz: Sokorski Włodzimierz, Zawiśliński Stanisław: Wyznanie zdrajcy. Wywiad-rzeka z Włodzimierzem Sokorskim. Chicago i Wwa: Andy-Grafik 1991.
- uw
o
Zieliński Marek: Zorganizowane ugrupowania antysocjalistyczne (1976-1985).
Wwa: ANS 1987.
21 cm, [6],263 s.
Siły Napędowe, Bariery i Zagrożenia Rozwoju Socjalizmu w Polsce, ISSN 0860-9969.
ANS. Centrum Studiów Polityki i Propagandy.
- op
o
Zieliński Marek - patrz: Nadworski Józef, Zieliński Marek: Geneza i działalność Ruchu Młodej Polski. 1976-1985. Wwa: ANS. CSPiP 1986.
- uw
o
Żełobowski A[ntoni]: Kościół wobec przemian społecznych i wychowania socjalistycznego.
Wwa: TKKŚ Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Świeckich, 1986.
21 cm, 50 s.
Brak oznaczeń drukarskich.
- MM
o
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane