Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 12.09.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989.
Druki antysolidarnościowe.
Część II: L - R.

qaoslp3księgarnia
Tekst poprzedni
o
Latoszek Marek - patrz: Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987. Gdańsk: GTN 1987; Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa, Gdańsk październik 1989 r. Gdańsk: GTN. KS. 1989.
- uw
o
Lebiedziński Włodzimierz: Socjalizm w krzywym zwierciadle Józefa Tischnera.
Wwa: Książka i Wiedza 1985.
21 cm, 33,[7] s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy; 17.
- op
o
Lebiedziński Włodzimierz: Tischnerowska metoda krytyki socjalizmu.
Wwa: Książka i Wiedza 1987.
17 cm, 275,[6] s.
ISBN 83-05-11698-0.
- op
o
Leonarski Józef: Stefana Kurowskiego metoda rewidowania marksizmu. - patrz w: Odkłamanie czasu przeszłego (Krytyka antysocjalistycznych koncepcji w gospodarce). Warszawa: WSNS 1982.
- uw
o
Loranc Władysław: Koniec epoki pobożnych życzeń.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
17 cm, 97,[3] s.
Refleksje. Poglądy.
ISBN 83-05-11195-4.
- op
o
Łabędź Krzysztof: Opozycja polityczna w Polsce. 1980-1983.
Wwa: ZSP. Rada Naczelna. Wydz. Propagandy 1989.
20 cm, 182,[2] s.
Biblioteka BIS. 22.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
- op
o
Łabędź Krzysztof: Opozycja polityczna w Polsce w okresie stanu wojennego.
Wr.: UW 1989.
21 cm, 81,[1] s.
Uniw. Wrocławski. Wydz. Nauk Społ.
- op
o
Mac Jerzy Sławomir: Przesłuchanie supergliny; Franciszek Szlachcic: Gorzki smak władzy.
Wwa: Fakt 1990.
127,[1] s. + 223,[1] s.
Opr. w kier. przeciwstawnym. Tyt. grzbietowy: Tajemnice bezpieki.
- op
o
Mac Jerzy Sławomir - patrz: Kopeć Aleksander, Mac Jerzy Sławomir: Jak zostać prominentem. Wwa: KAW 1988..
- uw
Maciejowicz Olgierd - patrz: Gnapiński Ryszard, Maciejowicz Olgierd: Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w latach 1948 - 1988. Ludzie, wydarzenia, liczby. Wyd. 1. Szczecin: KAW; na zlec. Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego 1989.
- uw
o
Malinowski Roman: Wielka koalicja. Kulisy. Wyd. I.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 134 s., [32] s tabl.
Rozm. Mariusz Janicki, Stanisław Podemski. ISBN 83-7066-279-X.
- op
o
Marody Mirosława - patrz: Polacy '80. Wwa: b.w. 1981.
- uw
o
Masewicz Walery: Strajk. Studium prawno-socjologiczne. Wyd. 1.
Wwa: IWZZ 1986.
17 cm, 302 s.
ISBN 83-202-0465-8.
- op
o
Materiały drugiej tury obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność". {Gdańsk, 26 IX - 7 X 1981 r.). Fragmenty stenogramu i uchwały.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
21 cm, bez okł., [4],156 s.
Zawiera krytyczne i negatywne fragmenty wypowiedzi uczestników Zjazdu.
- MM
o
Matuszak Grzegorz - patrz: Dziecielska-Machnikowska Stefania, Matuszak Grzegorz: Czternaście łódzkich miesięcy. Studia socjologiczne, sierpień 1980-wrzesień 1981. Łódź: Wydawn. Łódzkie 1984.
- uw
o
Matysiak Tadeusz: Przed konfliktem - konflikt.
Wwa: Wydawn. Spółdzielcze 1986.
21 cm, 165,[3] s.
Fakty, Relacje, Pamiętniki.
ISBN 83-209-0547-8.
- op
o
Messner Zbigniew: Kuglarze i księgowi.
Wwa: BGW 1993.
174 s., [4] k. tabl.
Współprac.: Aleksander Perczyński, Andrzej Żor. ISBN 83-7066-511-X.
- op
o
Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987.
Gdańsk: GTN 1987.
24 cm, [6],XXV 309 s.
Gdańskie Tow. Nauk. Komisja Socjologiczna.
Pod red. Marka Latoszka.
- op
o
Michta Norbert: Nadszedł czas prawdy.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
17 cm, 185,[4] s.
Refleksje. Poglądy.
ISBN 83-05-11066-4.
- op
o
Między reformą a "okrągłym stołem". Ekonomika i polityka 1988 r.
Kr.: "Oficyna Obecnych" przy współpr. red. Studenta 1989.
21 cm, 74,[2] s.
Red. nauk. Jerzy Hausner; Wstęp Tadeusz Skoczek.
- op
o
Miodowicz Alfred: Zadymiarz.
Wwa: BGW 1993.
24 cm, 205,[2] s.
Spisał Ryszard Naleszkiewicz. ISBN 83-7066-487-3.
- op
o
Modzelewski Edward: Import kontrrewolucji. Teoria i praktyka KSS "KOR".
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
19 cm, 140,[4] s.
Interpretacje.
ISBN 83-05-11167-9.
- MM
o
Modzelewski Edward, Wiśniewski Wojciech: Walka ideologiczna we współczesnym świecie a sytuacja polityczna w Polsce.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
21 cm, 53,[3] s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy. 1.
Materiał pomocniczy na zebranie ideologiczne POP PZPR.
- op
o
Musimy uwierzyć w siebie.
Warszawa: Wydział Informacji KC PZPR; KAW, styczeń 1982.
30 cm, 29,[3] s.
Interpretacje.
Zawiera: Uchwała Sejmu; sejmowe przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego z 25 stycznia 1982 r.; fragmenty jego przemówień sprzed 13 grudnia 1981 r.
- MM
o
Na drodze do politycznej wywrotki. Wybór dokumentów oraz publikacji opartych na materiałach archiwalnych MKR NSZZ "Solidarność", MKZ NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Rzeszowie.
Rzeszów: KAW 1982.
28 cm, 85,[3] s.
- op
o
Nadworski Józef, Zieliński Marek: Geneza i działalność Ruchu Młodej Polski 1976-1985.
Wwa: ANS. CSPiP 1986.
30 cm, [4],96 s.
PZPR. Akad. Nauk Społ. Centrum Studiów Polityki i Propagandy.
- op
o
Naród, władza, społeczeństwo. Księga dedykowana Jerzemu J. Wiatrowi. = Nation, power, society.
Wwa: "Scholar" ©1996.
24 cm, 503 s.
Inst. Socjologii Uniw. Warszawskiego.
Red. Aleksandra Jasińska-Kania, Jacek Raciborski. Tekst częśc. ang. ISBN 83-85838-75-9.
- op
o
Nawrocki Witold: Walka ideologiczna w sferze kultury po sierpniu 1980 roku. Materiał pomocniczy na zebrania ideologiczne POP.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
21 cm, 35,[3] s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy; 8.
- op
o
Nowacki Grzegorz: Kultura polityczna pokolenia sierpnia '80. Studium teoretyczno-empiryczne o kulturze politycznej pokolenia, które zaczęło się kształtować na początku lat osiemdziesiątych.
Wwa: ANS 1988.
24 cm, 360,[1] s.
PZPR. Akademia Nauk Społ. Inst. Badań Klasy Robotniczej.
- op
o
Nowacki Grzegorz: Kultura polityczna pokolenia "Sierpnia '80".
Wwa: PWN 1991.
24 cm, 199,[1] s.
ISBN 8301101539.
- op
o
NSZZ "Solidarność" wobec kryzysu gospodarki.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
28 cm, 23,[1] s.
W Odpowiedzi na Pytania. 8.
Wydz. Informacji KC PZPR.
- op
o
Nowak Stefan - patrz: Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Wwa: IS UW 1984.
- uw
o
Ochocki Marek, Spychalski Krzysztof: Byłem człowiekiem Kiszczaka.
Łódź: Athos 1992.
20 cm, 299,[2] s., [11] s. fotogr.
ISBN 83-900-359-0-6.
- MM
o
Odkłamanie czasu przeszłego (Krytyka antysocjalistycznych koncepcji w gospodarce).
Warszawa: WSNS 1982.
24 cm, 68 s., off. z masz.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC RZPR. Zakład Ekonomii Politycznej i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.
Pod redakcją naukową Zdzisława Bombery. Zawiera teksty:
- Zdzisław Bombera: Własność - władza;
- Małgorzata Dąbrowa-Szefler: Program KPN likwidacji gospodarki socjalistycznej w Polsce;
- Henryk Pałaszewski: Od protestu do władzy;
- Ewa Wierzbicka: Doskonalenie własności socjalistycznej czy jej rozkład? /Krytyka koncepcji przedsiębiorstwa społecznego/;
- Józef Leonarski: Stefana Kurowskiego metoda rewidowania marksizmu.
- MM
o
Otłowski Kazimierz: Kultur Zawieszenie stanu wojennego. Aspekty prawne, psychospołeczne i kryminalistyczne.
Wwa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW 1985.
21 cm, 179,[1] s.
- op
o
Pajestka Józef: Polski kryzys lat 1980-1981. Jak do niego doszło i co rokuje.
Warszawa: Książka i Wiedza 1981.
19 cm, 104,[4] s.
- MM
o
Pałaszewski Henryk: Od protestu do władzy. - patrz w: Odkłamanie czasu przeszłego (Krytyka antysocjalistycznych koncepcji w gospodarce). Warszawa: WSNS 1982.
- uw
Pasierb Bronisław [red.] - patrz: Kowalik Anastazja, Sawicka Barbara: Kronika życia politycznego PRL. 1982 rok. Wr.: UWrocł. 1988; Kronika życia politycznego w Polsce w 1983 roku. Wr.: Wydawn. UWrocł. 1988.
- uw
Pepłoński Andrzej - patrz: Bielak Feliks, Pepłoński Andrzej: Polska emigracja polityczna a grupy antysocjalistyczne w kraju w latach 1976-1984. Wwa: IBWPK 1985; Bielak Feliks, Pepłoński Andrzej: Polska emigracja polityczna 1976-1984. Wyd. 2 uzup. Wwa: ASW 1985.
- uw
o
Piecuch Henryk: Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu i kontrwywiadu.
Wwa: Czytelnik 1987.
20 cm, 414,[2] s.
Z Archiwum Tajnego Frontu.
ISBN 83-07-01843-9.
- MM
o
Piecuch Henryk: "Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie" - mówi były szef wywiadu i kontrwywiadu, pierwszy zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych generał dywizji Władysław Pożoga.
Wwa: Reporter 1992.
24 cm, 359,[9] s.
ISBN 83-85189-16-5.
- MM
o
Piecuch Henryk: Pożoga - W. Jaruzelski tego nigdy nie powie. Wyd. 2 rozsz.
Wwa: Ag. Wydawn. CB 1996.
23 cm, 479 s.
Tajna Historia Polski.
Tyt. grzbiet.: Pożoga. ISBN 83-86245-09-3.
- MM
o
Pińkowski Józef: 1980 - horyzont przed burzą.
Wwa: BGW 1993.
24 cm, 186,[2] s., [16] s. tabl.
ISBN 83-7066-190-4.
- op
o
Polacy 80. Wyniki badań ankietowych.
Wwa: IFiS 1981.
21 cm, 166 s., nakł. 100 egz.
PAN, Inst. Filozofii i Socjologii.
Aut.: Władysław Adamski [i in.].
- op
o
Polacy '80.
Wwa: b.w. 1981.
479 s., masz.
Uniw. Warszawski. Inst. Socjologii.
Aut.: Marody Mirosława [i in.].
Photocopy of typescript - Univ. of Toronto Libr. ID no AGZ-4979 - op
o
Polacy '84. Dynamika konfliktu i konsensusu. Raport z badania. Cz. 1: Społeczne wymiary kryzysu i konfliktu.
Wwa: Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Polit. UW 1986.
21 cm, [4],IX,457 s., [9] k. tabl.
Praca zbior. pod red. Władysława Adamskiego, Krzysztofa Jasiewicza i Andrzeja Rycharda.
- op
o
Polacy '84. Dynamika konfliktu i konsensusu. Raport z badania. Cz. 2: Podziały społeczne i perspektywy reform systemowych.
Wwa: Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Polit. UW 1986.
21 cm, [2],IX,[4],462-828,32, [2] k. tabl.
Praca zbior. pod red. Władysława Adamskiego, Krzysztofa Jasiewicza i Andrzeja Rycharda.
- op
o
Polacy '84. Dynamika konfliktu i konsensusu. Raport z badania. [Suplement]: Krzysztof Jasiewicz: Polacy '84 z półtorarocznej perspektywy. Raport wstępny z badań "Opinie Polaków - jesień '85".
Wwa: Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Polit. UW 1986.
21 cm, [2],83 s.
Praca zbior. pod red. Władysława Adamskiego, Krzysztofa Jasiewicza i Andrzeja Rycharda.
- op
o
Polacy 88. Dynamika konfliktu a szansa reform. Raport z badania "Sprawy Polaków '87".
Wwa: [Inst. Filozofii i Socjologii. PAN] 1989.
21 cm, 493 s.
U góry s. tyt. i okł.: Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 11.01.
Zespół aut.: Władysław Adamski [i in.]
- op
o
Poland in the 1980s. Reasseeement of Crises and Conflicts. [w j. ang.]
Wwa: PWN 1989.
24 cm, 282,[1] s.
Sisyphus. Sociological Studies. Vol V. ISSN 0208-5070.
Ed. by Władysław W. Adamski, Edmund Wnuk-Lipiński. ISBN 83-01-08863-X.
- MM
o
Polanowski Jerzy: Trzy lata później. Sierpień 1980. Dla aktywu PZPR.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
28 cm, 12,[4] s.
- op
o
Polityczny program opozycji antysocjalistycznej i metoda walki o władzę.
Łódź: Wydz. Propagandy, Agitacji [i Kultury] KŁ PZPR, nakł. KAW 1982.
29 cm, 31,[1] s.
- op
o
Porozumienia sierpniowe. Nadzieje, realia, perspektywy.
Wwa: Biuro Prasowe Rządu, KAW 1983.
24 cm, 30,[2] s.
- op
o
Postawy i wartości w okresie konfliktu społecznego.
Łódź: KAW 1985.
19 cm, 218,[1] s.
Praca zbiorowa pod red. Stefanii Dzięcielskiej-Machnikowskiej. ISBN 83-03-00862-5.
- op
o
Pożoga Władysław - patrz: Piecuch Henryk: "Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie" - mówi były szef wywiadu i kontrwywiadu, pierwszy zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych generał dywizji Władysław Pożoga. Wwa: Reporter 1992.
- uw
Prusak Feliks - patrz: Stan wojenny w Polsce. Refleksje prawno-polityczne. Wwa 1982.
- uw
o
Przeciwko narodowi. Wybór artykułów dotyczących działalności sił antysocjalistycznych w Polsce. Cz. 1-2.
Wwa: Wydz. Informacji KC PZPR, nakł. KAW 1982.
29 cm, 110; 85; 85 s. [trzy zesz.].
Prawda o Polskiej Kontrrewolucji.
- op
o
Przed 13 [trzynastym] grudnia.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
20 cm, 95,[1] s.
Biuro Prasowe Rzadu.
ISBN 83-05-11135-0.
- MM
o
Przed 13 [trzynastym] grudnia. Wyd. drugie.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
20 cm, 103,[1] s.
Biuro Prasowe Rzadu.
ISBN 83-05-11264-0.
- MM
o
Pulikowski Wojciech, Kondrat Ryszard: Konfrontacja czy współdziałanie. Wyd. 1.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
19 cm, 224,[4] s.
Interpretacje.
- MM
o
Raciborski Jacek: Rytuał, plebiscyt czy wybory ? Socjologiczna analiza wyborów do rad narodowych w 1988 roku.
Wwa: "Forum" na zlec. IS UW 1989.
21 cm, 225 s.
Uniw. Warszawski. Inst. Socjologii.
- op
o
Raciborski Jacek [red.] - patrz: Naród, władza, społeczeństwo. Księga dedykowana Jerzemu J. Wiatrowi. = Nation, power, society. Wwa: "Scholar" ©1996.
- uw
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Aktywne związki zawodowe pożądanym partnerem. Przemówienie wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego na posiedzeniu Kom. RM ds. Związków Zawodowych.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
28 cm, 7,[1] s.
- op
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Czasy nadziei i rozczarowań.
Wwa: Czytelnik 1985.
21 cm, 301,[3] s.
ISBN 83-07-01585-5.
- MM [brosz.]
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Czasy nadziei i rozczarowań. Cz. 2.
Wwa: Czytelnik 1987.
21 cm, 429,[3] s.
ISBN 83-07-01700-9 [brosz.]; 83-07-01814-5 [opr.].
- MM [brosz.]
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Jak to się stało.
Wwa: BGW 1991.
23 cm, 263,[1] s.
ISBN 83-85167-39-0.
- MM
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Partnerstwo.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
17 cm, 206,[5] s.
Refleksje, Poglądy.
ISBN 83-85-11065-6 [błędny, winno być 83-05-11065-6].
- MM
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Rzeczpospolita na progu lat osiemdziesiątych.
Wwa: PIW 1981.
21 cm, 261,[3] s.
ISBN 83-06-00665-8.
- MM
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Trudny dialog.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
16 cm, 331,[3] s.
Refleksje, Poglądy.
ISBN 83-05-11287-X.
- op
o
Rakowski Mieczysław Franciszek: Zanim stanę przed trybunałem.
Wwa: BGW 1992.
24 cm, 155,[4] s.
Z Mieczysławem Rakowskim rozmawia Dariusz Szymczycha. ISBN 83-7066-334-6.
- MM
o
Rakowski Mieczysław Franciszek - patrz: Stocznia Gdańska sierpień '83. Listy do wicepremiera M. F. Rakowskiego. Wwa: Czytelnik 1983.
- uw
o
Rehan Wiesław: Konfederacja Polski Niepodległej. Próba analizy krytycznej.
Wwa: KAW 1987.
16 cm, 116 s.
- op
o
Rehan Wiesław: Myśl społeczno-polityczna ugrupowań opozycyjnych w Polsce w latach 1976-1981.
Wwa: ANS 1987 [właśc.] 1988.
25 cm, 355 s.
PZPR. Akademia Nauk Społ. Inst. Badań Klasy Robotniczej.
Prace Habilitacyjne.
- op
o
Rem Jan [pseud.]: Felietony dla cudzych żon.
Wwa: Czytelnik 1984.
18 cm, 229,[3] s.
ISBN 83-07-01497-2.
- MM
o
Rem Jan [pseud.]: Felietony z pieprzem i solą.
Wwa: Czytelnik 1986.
18 cm, 288,[4] s.
ISBN 83-07-01651-7.
- MM
o
Remisiewicz Włodzimierz: Opozycji wizerunek własny - jesień 1988 r.
Wwa: Książka i Wiedza 1986.
21 cm, 19,[5] s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy; 11.
Red. Publikacji Wydz. Ideologicznego KC PZPR.
- op
o
Reniak Marian: KPN. Kulisy, fakty, dokumenty.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
21 cm, 134,[2] s., 24 s. tabl.
Współpr.: Zbigniew Pudysz, Tadeusz Zalewski. ISBN 83-05-11103-2.
- op
o
Reniak Marian: KPN. Kulisy, fakty, dokumenty. Wyd. II.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
21 cm, 136,[5] s., 24 s. tabl.
Współpr.: Zbigniew Pudysz, Tadeusz Zalewski. ISBN 83-05-11346-9.
- MM
o
Reykowski Janusz: Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
20 cm, 159,[4] s.
ISBN 83-05-11267-5.
- op
o
Roguski Mirosław: Tajemna współpraca. Jak upadała PRL.
Wwa: AWI Ag. Wydawn. Interster 1993.
21 cm, 153,[2] s., [12] s. tabl.
Mirosław Roguski w rozmowie z Witalijem Swietłowem {ostatni kierownik sektora do spraw Polski b. KPZR, tłumacz Generalnych Sekretarzy - od Breżniewa do Gorbaczowa}.
- MM
o
Rok walki, reform i odnowy.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
21 cm, 60,[3] s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy; 38.
- op
o
Rokicka Ewa: Antypolska działalność głównych ośrodków polskiej emigracji politycznej na Zachodzie.
Wwa: Książka i Wiedza 1985.
21 cm, 35,[5] s.
Bibl. Lektora i Wykładowcy; 6.
- op
o
Rolicki Janusz: Edward Gierek. Przewana dekada. Wywiad rzeka. Wyd. I.
Wwa: BGW 1990.
21 cm, 250,[6] s., [24] s. tabl.
- MM
o
Rolicki Janusz: Edward Gierek. Przewana dekada. Wywiad rzeka. Wyd. I.
Wwa: Fakt 1990.
24 cm, 201,[7] s., [24] s. tabl.
- MM
o
Rolicki Janusz: Edward Gierek. Przewana dekada. Wywiad rzeka. Wyd. II.
Wwa: BGW 1990.
24 cm, 201,[7] s., [24] s. tabl.
- MM
o
Rolicki Janusz: Edward Gierek. Replika. (Wywiad rzeka), prawda do końca ...
Wwa: BGW 1990.
24 cm, 238,[2] s.
ISBN 83-85167-05-6.
- MM
o
Roliński Bohdan - patrz: Jaroszewicz Piotr, Roliński Bohdan: Przerywam milczenie ... 1939 - 1989. Wwa: Fakt 1991.
- uw
o
Roszewski Wojciech: Poza zasięgiem hipnozy.
Wwa: KAW 1986.
21 cm, 485,[3] s.
ISBN 83-03 00542-1 [w metryczce błędny ISBN].
- op
o
Roszewski Wojciech: Sąd nieostateczny.
Wwa: KAW 1988.
17 cm, 323,[1] s. ISBN 83-03 02405-1.
- MM
o
Ryszka F. - patrz: Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985). Cz.1: Zagadnienia ogólne, teoretyczne i metodologiczne. Wwa: UW COMSNP 1987.
- uw
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane