Polskie wydawnictwa niezależne 1976 - 1990 Bibuła - The Independent Press and Books in Poland Independent publications - books, journals, newspapers, bulletins, declarations, and leaflets in which a people spoke out against their government - proliferated during the two decades before the fall of communism in Poland in 1989
Poland, Polish history, historia Polski, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, history, bibliografia, książka, historia, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, niezależny, books, buecher, bücher, collectables, collecting, hobby, książka, książki, ksiazka, libros, literatura, literature, livres, nonfiction, politics, prints, rare
      Stan na dzień: 27.05.2005 r. BIBUŁA Incipit Poszukiwane

Wykaz druków zwartych dotyczących
historii lat "Solidarności" 1976 - 1989.
Druki antysolidarnościowe.
Część I: A - K.

qaoslp3księgarnia
o
Los Acuerdos de agosto.
B.m.: Editorial del Departamento de Prensa, Cooperacion Cultural y Cientifica del Ministerio de Relaciones Exteriores 1983.
21 cm, [2],64 s.
- op
o
Adamski Władysław - patrz: Polacy 80. Wyniki badań ankietowych. Wwa: IFiS 1981; Polacy '84. Dynamika konfliktu i konsensusu. Raport z badania. Cz. 1: Społeczne wymiary kryzysu i konfliktu; Cz. 2: Podziały społeczne i perspektywy reform systemowych.; [Suplement]: Krzysztof Jasiewicz: Polacy '84 z półtorarocznej perspektywy. Raport wstępny z badań "Opinie Polaków - jesień '85" Wwa: Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Polit. UW 1986; Polacy 88. Dynamika konfliktu a szansa reform. Raport z badania "Sprawy Polaków '87". Wwa: [IFiS. PAN] 1989; Poland in the 1980s. Reasseeement of Crises and Conflicts. [w j. ang.] Wwa: PWN 1989. Sisyphus. Sociological Studies. Vol V.
- uw
Antoszewski Andrzej [red.] - patrz: Wybrane problemy funkcjonowania systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych. Wwa, Wr.: PWN 1988; System polityczny PRL po 13 grudnia 1981 roku. Wybrane problemy. Wr., Kalisz: UWrocł. 1989.
- uw
o
Antynarodowa i antykomunistyczna funkcja podziemia politycznego w Polsce.
Wwa: Trybuna Ludu 1984.
30 cm, 7,[1] s.
- op
o
The August agreements.
Warsaw: Department of Press, Cultural and Scientific Cooperation of the Ministry for Foreign Affairs 1983.
21 cm, [2],62 s.
- op
o
Avgustovskie soglasenija.
Varsava: izd. Otdela Pecati Kulturnogo i Naucnogo Sotrudnicestva Ministerstva Inostrannych Del 1983.
21 cm, [2],60 s.
- op
o
Barański Marek: Dt. Tajemnice. Wyd. I.
[Wwa]: BGW [1991].
85,[2] s., [8] s. tabl.
ISBN 83-7066-027-4.
- MM
o
Barcikowski Kazimierz: Porozumienia.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
17 cm, 412,[4] s.
Refleksje, Poglądy.
ISBN 83-05-11307-8.
- op
o
Barcikowski Kazimierz: U szczytów władzy.
Wwa: Projekt 1998.
24 cm, 525 s.
ISBN 83-87168-20-3.
- op
o
Barcikowski Kazimierz: Z mazowieckiej wsi na szczyty władzy.
Wwa: Projekt 1998.
24 cm, 316 s.
ISBN 83-87168-17-3.
- op
o
Bąbol Jerzy, Krajewski Mieczysław: Stan wojenny. Próba odpowiedzi na pytania podstawowe.
Łódź: Wydz. Propagandy, Agitacji [i Kultury] KŁ PZPR, nakł. KAW 1982.
29 cm, 14,[2] s.
- op
o
Bereś Witold, Skoczylas Jerzy: Generał Kiszczak mówi - prawie wszystko. Wyd. I.
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 305,[2] s., [64] s. tabl.
ISBN 8370761076 [błędny].
- MM
o
Bielak Feliks, Kopczyk Henryk: Wybrane zagadnienia z genezy i działalności grup antysocjalistycznych w Polsce w latach 1975-1981.
Wwa: ASW 1983.
21 cm, 227 s.
Akademia Spraw Wewnętrznych. Inst. Kryminalistyki i Kryminologii.
- op
o
Bielak Feliks, Pepłoński Andrzej: Polska emigracja polityczna a grupy antysocjalistyczne w kraju w latach 1976-1984.
Wwa: IBWPK 1985.
21 cm, IX,[1],226,[1] s.
Inst. Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Archiwum Przekładów i Opracowań.
- op
o
Bielak Feliks, Pepłoński Andrzej: Polska emigracja polityczna 1976-1984. Wyd. 2 uzup.
Wwa: ASW 1985.
21 cm, 208 s.
- op
o
Bielecki Jerzy: Co wydarzyło się w Polsce od sierpnia 1980 roku ?
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
28 cm, 19,[5] s.
Wydz. Informacji KC PZPR.
- op
o
Bielecki Jerzy: Nieczyste ręce.Co wykazała kontrola finansów "Solidarności". Dla POP i OOP PZPR.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
28 cm, 12,[3] s.
- op
o
Bilans dokonań stanu wojennego. Deklaracje - fakty - komentarze.
Wwa: Wydawn. Min. Obrony Nar. 1983.
20 cm, 126,[2] s.
Główny Zarząd Polit. Wojska Pol.
- op
o
Bocheński Aleksander: Kryzys polski i kryzys ludzkości. Wyd. 1.
Wwa: PIW 1982.
20 cm, 129,[3] s.
ISBN 83-06-00939-8.
- MM
o
Bocheński Aleksander: Kryzys polski i kryzys ludzkości. Wyd. 2.
Wwa: PIW 1984.
19 cm, 129,[3] s.
ISBN 83-06-00939-8.
- MM
o
Bombera Zdzisław: Własność - władza. - patrz w: Odkłamanie czasu przeszłego (Krytyka antysocjalistycznych koncepcji w gospodarce). Warszawa: WSNS 1982.
- uw
o
Borowiecki Jerzy: "Solidarność" a gospodarka i sprawy socjalne.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
21 cm, 40,[4] s.
Red. Publ. Wydz. Ideologicznego KC PZPR. Bibl. Lektora i Wykładowcy. 11.
- op
o
Borowiecki Jerzy: "Solidarność". Fronty walki o władzę. Wyd. 1.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
19 cm, 169,[3] s.
Interpretacje.
ISBN 83-05-11217-9.
- MM
o
Bożyk Paweł: Marzenia i rzeczywistość. Czy gospodarkę polską można zreformować.
Wwa: PIW 1989.
20 cm, 269,[3] s.
ISBN 83-06-01888-5.
- op
o
Bożyk Paweł: Marzenia i rzeczywistość czyli Anatomia polskiego kryzysu.
Wwa: PIW 1983.
20 cm, 321,[3] s.
ISBN 83-06-00991-6.
- MM
o
Bratny Roman: Cdn. Wyd. I.
Wwa: Książka i Wiedza 1986.
17 cm, 269,[3] s.
ISBN 83-05-11719-7.
- MM
o
Bratny Roman: Cdn. Wyd. II.
Wwa: Książka i Wiedza 1987.
17 cm, 269,[3] s.
ISBN 83-05-11719-7.
- MM
o
Bratny Roman: Rok w trumnie.
Wwa: KAW 1983.
17 cm, 172,[2] s.
ISBN 83-03-00278-3.
Rec.: Janusz Korek: Literatura narodowego komunizmu. Kontakt. Paryż 1986 nr 54 s. 39-55.
- op
o
Bratny Roman: Rok w trumnie. Wyd. II.
Wwa: KAW 1984.
17 cm, 188,[4] s.
Zaw. rec. Kazimierza Koźniewskiego i Jana Lewandowskiego. ISBN 83-03-00433-6.
- MM
o
Bratny Roman: Rok w trumnie. Wyd. II t.j. III.
Wwa: KAW 1984.
17 cm, 188,[4] s.
Zaw. rec. Kazimierza Koźniewskiego i Jana Lewandowskiego. ISBN 83-03-00433-6.
- MM
o
Bratny Roman: Twarde ojczyzny. Opowiadania. Wyd. I.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
17 cm, 390,[2] s.
ISBN 83-05-11245-4.
- MM
o
Bratny Roman: Twarde ojczyzny. Opowiadania. [Wyd. 2].
Wwa: Książka i Wiedza 1986.
17 cm, 390,[2] s.
ISBN 83-05-11245-4.
- op
o
Calendar of anarchy. Who was publing the country to confrontation ?
Warsaw: Dept. of Press, Cultural and Scientific Cooperation of the Ministry for Foreign Affairs 1983.
21 cm, [2],68 s.
- op
o
Calendrier de l'anarchie. Qui a pousse le pays a la confrontation ?
Varsovie: publie par le Departement de la Presse, de la Culture et de la Cooperation Scientifique du Ministere des Affaires Etrangeres 1983.
21 cm, [2],71 s.
- op
o
Cecuda Maria: Polska emigracja polityczna w latach 1975-1982.
Wwa: IBWPK 1982.
21 cm, XI,330, s.
Inst. Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Archiwum Przekładów i Opracowań.
- op
o
Cronica de la anarquia. Quien empujó al pais a la confrontación ?
Varsovia: Editorial del Departamento de Prensa, Cooperacion Cultural y Cientifica del Ministerio de Relaciones Exteriores 1983.
21 cm, [2],73 s.
- op
o
Chronik der Anarchie. Wer trieb das Land zur Konfrontation ?
Warschau: Publ. der Abteilung fur Presse, Kulturelle und Wissenschaftliche Zusammenarbeit des Ministeriums fur Auswartige Angelegenheiten 1983.
21 cm, [2],79 s.
- op
o
Crises and Conflicts. The Case of Poland 1980-1981.
Wwa: PWN 1982.
Polish Academy of Sciences. Inst. of Philosophy and Sociology "Sisyphus", ISSN 0208-5070. V. 3.
24 cm, 313,[2] s.
Transl. from pol. by Olgierd Adrian Wojtasiewicz. ISBN 83-01-04487-X.
- op
o
Dąbrowa-Szefler Małgorzata: Program KPN likwidacji gospodarki socjalistycznej w Polsce. - patrz w: Odkłamanie czasu przeszłego (Krytyka antysocjalistycznych koncepcji w gospodarce). Warszawa: WSNS 1982.
- uw
o
Dekret z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
B.m.: b.w. 1981.
21 cm, 23,[1] s.
- op
o
Droga do władzy.
Wwa: Wydz. Informacji KC PZPR, nakł. KAW 1982.
29 cm, 63,[1] s.
Prawda o Polskiej Kontrrewolucji.
- op
o
12 trudnych miesięcy. (Od grudnia do grudnia).
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
20 cm, 209,[3] s.
Biuro Prasowe Rzadu.
ISBN 83-05-11256-X.
- MM
o
Dziecielska-Machnikowska Stefania, Matuszak Grzegorz: Czternaście łódzkich miesięcy. Studia socjologiczne, sierpień 1980-wrzesień 1981. Wyd. 1.
Łódź: Wydawn. Łódzkie 1984.
20 cm, 203,[1] s., [24] s. tabl.
ISBN 83-218-0301-6.
- MM
o
Dzięcielska-Machnikowska Stefania - patrz: Postawy i wartości w okresie konfliktu społecznego. Łódź: KAW 1985.
- uw
o
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce. Raport syntetyczny za rok 1987 i opracowanie studialne. Praca zbiorowa.
Kr.: AE 1989.
23 cm, 285 s.
Akad. Ekon. w Kr., Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Polit. w Warszawie.
Pod red. Jerzego Hausnera.
- op
o
Elżanowski Stanisław: Podziemie w Polsce - instrumentem antykomunistycznej krucjaty. Dla POP i OOP PZPR.
Wwa: Książka i Wiedza 1983.
30 cm, 11,[5] s.
Wydz. Inf. KC PZPR.
- op
o
Erazmus Edward [red.] - patrz: Koncepcje porozumienia narodowego i drogi ich realizacji. Wwa: Inst. Podstawowych Problemow Marksizmu-Leninizmu KC PZPR 1982.
- uw
o
Filler Witold:-Cały ten cyrk ! Od A do Z.
Wwa: Mundus 1991.
21 cm, 111,[1] s.
ISBN 83-900101-0-0.
- op
o
Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie - teoria i praktyka. XVIII Regionalna Konferencja Nauk Politycznych, Bierutowice 1988 Materiały do dyskusji.
Wwa: Wydawn. UW 1988.
24 s., [2],204,[1] s.
Inst. Nauk Polit. Uniw. Wrocławskiego.
Pod red. Mariana Surmaczyńskiego. ISBN 83-229-0298-0.
- op
o
Die Gesellschaftsvertrage vom August 1980.
Warschau: Publikation der Abteilung fur Presse, Kulturelle und Wissenschaftliche Zusammenarbeit des Ministeriums fur Auswartige Angelegenheiten 1983.
21 cm, [2],65 s.
- op
o
Gierek Edward - patrz: Rolicki Janusz: Edward Gierek. Przewana dekada. Wywiad rzeka; Rolicki Janusz: Edward Gierek. Replika. (Wywiad rzeka), [prawda do końca ...].
- uw
o
Gierek and Jaroszewicz zeznają.
Wwa: BIS Biuro Informacji Studenckiej ZSP 1990.
17 cm, 101,[3] s.
Red.: Elżbieta Desperak, Marcin Domański.
- op
o
Gilejko Leszek, Tudek Andrzej: Rok 1982. Robotnicy - związki zawodowe.
Wwa: IWZZ 1988.
20 cm, 160,[4] s.
ISBN 83-202-0670-7.
- op
o
Gnapiński Ryszard, Maciejowicz Olgierd: Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w latach 1948 - 1988. Ludzie, wydarzenia, liczby. Wyd. 1.
Szczecin: KAW; na zlec. Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego 1989.
22 x 25 cm, 226,[2] s., [12] s. tabl.
ISBN 83-03-02749-2.
- op
o
Górnicki Wiesław : Teraz już można. Ze wspomnień kulawego szerpy. Wyd. I.
Wr: Wydawn. Dolnośląskie 1994.
21 cm, 399,[1] s., [12] s. tabl.
ISBN 83-7023-325-2.
- MM
o
Groński Ryszard Marek: Puszka z Pandorą. Wyd. I.
[Wwa]: BGW [1991].
24 cm, 164,[3] s.
ISBN 83-85167-98-6.
- MM
o
Grzybowski Leszek: Milczenie ideologów.
Wwa: KAW 1985.
17 cm, 146,[2] s.
Postawy.
ISBN 83-03-01155-3.
- op
o
Grzybowski Leszek [red.] - patrz: Koncepcje porozumienia narodowego i drogi ich realizacji. Wwa: Inst. Podstawowych Problemow Marksizmu-Leninizmu KC PZPR 1982.
- uw
o
Gwałt i perswazja. Antologia publicystyki z lat 1981-1983.
Wwa: PIW 1983.
20 cm, 319,[1] s.
ISBN 83-06-01130-9.
- MM
o
Hausner Jerzy: Dylematy codzienne gospodarki. Komentarze telewizyjne 1983-1986.
Kr.: WL 1989.
20 cm, 93,[2] s.
Wstępem opatrzył Artur Bodnar.
ISBN 83-08-02064-X [na s. IV okł. błędny ISBN].
- op
o
Hausner Jerzy [red.] - patrz: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku. Praca zbior. Kr.: AE 1988; Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce. Raport syntetyczny za rok 1987 i opracowanie studialne. Praca zbior. Kr.: AE 1989; Między reformą a "okrągłym stołem". Ekonomika i polityka 1988 r. Kr.: "Oficyna Obecnych" przy współpr. red. Studenta 1989.
- uw
o
Hillebrandt Bogdan: Sytuacja w ruchu młodzieżowym w Polsce w latach 1980 - 1982.
Wwa: 1985.
Studia Społ.-Polit. Zesz. Nauk. ANS PZPR.
- op
o
Insurekcji nie będzie.
Wwa: Wydz. Informacji KC PZPR, nakł. KAW 1982.
29 cm, 47,[1] s.
Prawda o Polskiej Kontrrewolucji.
- op
o
Jak powstaje spisek ... Informacja o książce J. Korniłowa, W. Kuzniecowa i J. Nikołajewa Kak dełajetsja zagowor, Moskwa, Progress 1985.
Wwa: ANS. CSPiP 1985.
29 cm, 15 s.
PZPR. Akad. Nauk Społ.. Centrum Studiów Polityki i Propagandy.
- op
o
Janowski Karol Boromeusz: Czy możliwa jest legalna opozycja ? Dylematy przeobrażeń systemu politycznego w Polsce.
Wwa: Książka i Wiedza 1988.
21 cm, 21,[3] s.
Materiały, Analizy, Studia. Red. Publ. Wydz. Ideologicznego KC PZPR.
- op
o
Jarecki Edward: Stocznia Gdańska im. Lenina. Życie społeczno-polityczne w latach 1945-1984.
Wwa: Książka i Wiedza 1985.
20 cm, 391,[1] s.
ISBN 83-05-11626-3.
- op
o
Jaroszewicz Piotr, Roliński Bohdan: Przerywam milczenie ... 1939 - 1989. Wyd. I.
Wwa: Fakt 1991.
23 cm, 288,[2] s., [44] s. tabl.
- MM
o
Jaruzelski Wojciech: Różnić się mądrze: Jak doszło do stanu wojennego.
Wwa: Książka i Wiedza ©1999.
21 cm, 94,[2] s.
ISBN 83-05-13118-1.
- op
o
Jaruzelski Wojciech: Stan wojenny dlaczego ...
Wwa: BGW 1992.
24 cm, IX,437,[1] s., [16] s. tabl.
Współtwórcy: Marek Jaworski, Włodzimierz Łoziński. ISBN 83-7066-345-1.
- MM
o
Jasińska-Kania Aleksandra [red.] - patrz: Naród, władza, społeczeństwo. Księga dedykowana Jerzemu J. Wiatrowi. = Nation, power, society. Wwa: "Scholar" ©1996.
- uw
o
Jaskiernia Jerzy: Dylematy młodych.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
17 cm, 265,[2] s.
Refleksje, Poglądy.
ISBN 83-05-11477-5.
- op
o
Kałuszka Jacek, Szymański Piotr: Związki, strajki, negocjacje. Wyd. 1.
Wwa: MAW 1982.
20 cm, 193 s.
ISBN 83-203-1708-8.
- op
o
Kania Stanisław: Zatrzymać konfrontację.
Wwa: BGW [1991].
24 cm, 303,[1] s., [32] s. tabl., err.
W rozmowie z Andrzejem Urbańczykiem. Informacja o Andrzeju Urbańczyku w erracie. ISBN 83-7066-179-3.
- op
o
Karwat Mirosław: Odnowiciele. Wyd. 1.
Wwa: Książka i Wiedza 1984.
19 cm, 255 s.
ISBN 83-05-11281-0.
- op
o
Kępiński Andrzej: Inaczej. Kto jest kim. Wyd. I.
Gdańsk: Czas 1989.
21 cm, 349,[3] s.
Współpr.: Maria Jolanta Kępińska, Zbigniew Kilar. Wywiadów udzielili: Wiesław Górnicki, Mikołaj Kozakiewicz, Aleksander Krawczuk, Stanisław Kwiatkowski, Aleksander Legatowicz, Adam Łopatka, Alfred Miodowicz, Janusz Reykowski, Władysław Siła-Nowicki, Lech Wałęsa.
- MM
o
Kępiński Andrzej, Kilar Zbigniew: Kto jest kim w Polsce - inaczej.
Wwa: Czytelnik 1985.
21 cm, 420,[4] s.
Wywiadów udzielili: Władysław Baka, Kazimierz Barcikowski, Stanisław Ciosek, Józef Czyrek, Jan Dobraczyński, Manfred Gorywoda, Zofia Grzyb, Stanisław Gucwa, Henryk Jabłoński, Zenon Komender, Edward Kowalczyk, Zdzisław Krasiński, Hieronim Kubiak Roman Malinowski, Zbigniew Messner, Tadeusz W. Młyńczak, Janusz Obodowski, Marian Orzechowski, Czesław Piotrowski, Mieczysław F. Rakowski, Albin Siwak, Zbigniew Szałajda, Jerzy Urban, Kazimierz Żygulski. ISBN 83-07-01586-3.
- MM
o
Kępiński Andrzej, Kilar Zbigniew: Kto jest kim w Polsce - inaczej. Cz. II.
Wwa: Czytelnik 1986.
21 cm, 454,[2] s.
Wywiadów udzielili: Henryk Bednarski, Stanisław Bejger, Adolf Ciborowski, Tadeusz Czechowicz, Andrzej Deskur, Zbigniew Gertych, Jan Główczyk, Władysław Gwiazda, Stanisław Kałkus, Czesław Kiszczak, Józef Kozioł, Józef Kukułka, Włodzimierz Mokrzyszczak, Kazimierz Morawski, Stanisław Opałko, Jerzy Romanik, Marek Wieczorek, Zbigniew Zieliński. ISBN 83-07-01701-7.
- MM
o
Kołakowski Andrzej, Łoziński Jerzy: Uspołecznić państwo !
Wwa: Książka i Wiedza 1981.
17 cm, 208,[4] s.
Refleksje & Poglądy.
- MM
o
Koncepcje porozumienia narodowego i drogi ich realizacji.
Wwa: Inst. Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR 1982.
28 s., 212 s.
Red.: Edward Erazmus, Leszek Grzybowski.
- op
o
Konflikt i integracja w świadomości polskiego społeczeństwa. (1980-1985).
Wwa: Wydawn. UW 1990.
24 s., 196 s.
Uniw. Wrocławski. Wydz. Nauk Społ.
Pod red. Mariana Surmaczyńskiego.
- op
o
Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa, Gdańsk październik 1989 r.
Gdańsk: GTN. KS. 1989.
24 cm, [4],XLI,251 s.
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Komisja Socjologiczna.
Pod red. Marka Latoszka.
- op
o
Kopczyk Henryk - patrz: Bielak Feliks, Kopczyk Henryk: Wybrane zagadnienia z genezy i działalności grup antysocjalistycznych w Polsce w latach 1975-1981. Wwa: ASW 1983.
- uw
o
Kopeć Aleksander, Mac Jerzy Sławomir: Jak zostać prominentem.
Wwa: KAW 1988.
21 cm, 172,[3] s.
ISBN 83-03-02351-9.
- op
o
Kopeć Józef: Dossier Generała. Wyd. I.
Wwa: Interim 1991.
21 cm, 207 s.
ISBN 83-85083-22-7.
- MM
o
Kossecki Józef: Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981.
Wwa: MON 1983.
18 cm, 218,[6] s.
Ideologia, Polityka, Obronność.
ISBN 83-11-07019-9.
- op
o
Kowalik Anastazja, Sawicka Barbara: Kronika życia politycznego PRL. 1982 rok.
Wr.: UWrocł. 1988.
21 cm, 313,[5] s.
Uniw. Wrocławski. Inst. Nauk Polit.
Wstęp i red. Bronisław Pasierb.
- op
o
Kozakiewicz Mikołaj: Byłem marszałkiem kontraktowego ...
Wwa: BGW 1991.
24 cm, 255,[1] s., [24] s. tabl.
ISBN 83-7066-180-7.
- MM
o
Krajewski Mieczysław - patrz: Stan wojenny. Próba odpowiedzi na pytania podstawowe. Łódź: Wydz. Propagandy, Agitacji [i Kultury] KŁ PZPR, nakł. KAW 1982.
- uw
o
Krakowski Jacek: Autopsja czyli dziennik kryzysu.
Łódź: Wydawn. Łódzkie 1984.
20 cm, 142,[2] s.
ISBN 83-218-0305-9.
- MM
o
Kraszewski Jerzy: Cienie wielkich manipulacji. Wyd. I.
Wwa: Książka i Wiedza 1983/1984.
19 cm, 191,[1] s.
Interpretacje.
ISBN 83-05-11319-1.
- MM
o
Kronika życia politycznego w Polsce w 1983 roku.
Wr.: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 1988.
24 cm, 172 s., err.
Acta Universitatis Wratislaviensis. ISSN 0239-6661, no 971. (Nauki Polityczne, ISSN 0137-1061; 33).
Red. Bronisław Pasierb.
- op
o
Kubiak Hieronim: Poszukiwania.
Wwa: Książka i Wiedza 1987.
17 cm, 254,[2] s.
Refleksje i Poglądy.
ISBN 83-05-11807-X.
- op
o
Kuciński Jerzy [red. nauk.] - patrz: System polityczny PRL w procesie przemian. Wwa: ANS 1988.
- uw
o
Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985). Cz.1: Zagadnienia ogólne, teoretyczne i metodologiczne.
Wwa: UW COMSNP 1987.
409,[1] s.
Pod red. F. Ryszki.
- op
o
Kurowicki Jan, Zwolińska Grażyna: W którym miejscu jesteśmy.
Wwa: Książka i Wiedza 1982.
17 cm, 152,[4] s.
Refleksje, Poglądy.
ISBN 83-05-11112-1.
- op
o
Kwiatkowski Stanisław: Na trzy fronty.
Wwa: Książka i Wiedza 1987.
17 cm, 339,[5] s.
Refleksje i Poglądy.
ISBN 83-05-11916-5.
- op
o
Kwiecień Dariusz: Komitety obrony praworządności.
Wwa: ANS 1988.
29 cm, [4],48 s.
PZPR. Akademia Nauk Społecznych. Centrum Studiów Polityki i Propagandy.
- op
o
Kwiecień Dariusz: Podziemie polityczne w walce o wprowadzenie statusu "więźnia politycznego".
Wwa: PZPR. ANS. CSPiP 1986.
29 cm, [1],41 s.
PZPR. Akademia Nauk Społecznych. Centrum Studiów Polityki i Propagandy.
- op
o
Dalszy ciąg tekstu
Teksty i materiały zawarte na witrynie WWW "Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1980 r." można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać odnośnikiem do źródła.
"No framing" Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.
© Krzysztof Bronowski 1996-2006

            BIBUŁA   Skróty   Bibliografia 1976-1989   Incipit   Dublety - druki zwarte   Poszukiwane