Tekst książki Józefa Piłsudskiego "Bibuła" był drukowany po raz pierwszy w 1903 r. Wydanie podziemne z początku stanu wojennego: Wydawnictwo Nieobecnych 1982. 12 x 9 cm, 78,[1] s. Tekst książki Józefa Piłsudskiego "Bibuła" był drukowany po raz pierwszy w 1903 r. Jedno z wydań podziemnych: Wydawnictwo Panaceum 1988. 15 x 10 cm, 161 s.
BIBUŁA
Polskie wydawnictwa
niezależne

1976-1989 r.
Tekst książki Józefa Piłsudskiego "Bibuła" był drukowany po raz pierwszy w 1903 r. Jedno z wydań podziemnych: Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Pokolenie" 1986. 16 x 11 cm, 161 s. Tekst książki Józefa Piłsudskiego "Bibuła" był drukowany po raz pierwszy w 1903 r. Przedsierpniowe powielane wydanie niezależne: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza z września 1978 r. 21 x 15 cm, 63,[1] s.
Przeszukaj strony o bibule


Strona widoczna na ekranie dotyczy
spraw polskich i polskiej historii
i dlatego jest napisana jedynie
w języku polskim.
Opracował: Krzysztof Bronowski - Polska Łódź
incipit@home.pl
Bibliograficzny opis bibliotecznego zbioru, gromadzonego przez lata przez autora, jednego z największych zbiorów publikacji niezależnych, solidarnościowych i pozacenzuralnych wydawanych w Polsce w latach 1976 - 1989 r. wraz z możliwie pełnym opisem danych literaturowych. Polska, Poland, Polish history, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, historia Polski, polskie, bibuła, bibula, Solidarność, Solidarnosc, Solidarity, uncensored prints, dissident publications, wydawnictwa, niezależne, podziemne, druki, publikacje, publications, civil liberty, bibliografia, bibliography